Reacties
ingezonden reactie

Lage Ct-waarden bij volledig gevaccineerd zorgpersoneel met milde COVID-19 klachten

Plaats een reactie

Tussen 7 en 14 juli 2021 zijn er 42 van 582 geteste medewerkers van het Radboudumc PCR-positief getest voor SARS-CoV-2. Van deze medewerkers waren er 34 volledig gevaccineerd, 2 onvolledig en 6 waren niet gevaccineerd. Twaalf medewerkers waren volledig gevaccineerd met een mRNA vaccin (Pfizer [N=7], Moderna [N=5]), 22 met een vectorgebonden vaccin (AstraZeneca [N=8], Janssen [N=14]). Twee medewerkers waren onvolledig beschermd (1 dosis Pfizer, 1 week na Janssen). Er waren 37 medewerkers getest vanwege klachten, en 5 vanwege een hoog-risico-contact.

Opvallend is dat relatief lage Ct-waarden (<20), dus hoge virale lading, werden gevonden bij 47% (16/34) van de medewerkers die volledig gevaccineerd waren (figuur 1), zonder duidelijk onderscheid in de soort vaccinatie (Figuur 2). Al deze 16 medewerkers hadden klachten, waarbij hoofdpijn, koorts en keelpijn het meest waren genoemd ten tijde van de testafname. De resultaten van de aanvullende sequentie-analyse zijn nog niet bekend.

Figuur 1: Ct-waarden van PCR-SARS-CoV-2 testuitslagen bij testen onder personeel Radboudumc 7-14 juli 2021, naar COVID-19 vaccinatiestatus (N=42)


Figuur 2: Ct-waarden van PCR-SARS-CoV-2 testuitslagen bij testen onder personeel Radboudumc 7-14 juli 2021, naar type COVID-19 vaccin (N=42)

Het is nog niet bekend in hoeverre het uitgescheiden virus infectieus is, maar de combinatie van klachten met lage Ct-waarden maakt besmettelijkheid wel aannemelijk. Al deze besmettingen waren opgelopen buiten het ziekenhuis.

In groepen met een hoge vaccinatiegraad, zoals zorgmedewerkers, en bij een hoge incidentie in de populatie, is het te verwachten dat er relatief gezien veel SARS-CoV-2 positief geteste personen volledig gevaccineerd zijn. Dit is niet onverwacht. De COVID19-vaccins beschermen namelijk zeer goed tegen ernstige ziekte, maar het is bekend dat ze iets minder goed tegen milde infecties beschermen.

Wel roept dit op tot alertheid in zorgstellingen dat ook volledig gevaccineerd personeel milde COVID-19 kan krijgen en waarschijnlijk ook besmettelijk kan zijn. We willen onze collega’s eraan herinneren aan: alertheid op (milde) COVID19-gerelateerde klachten, het laagdrempelig testen van zowel personeel als patiënten, en handhaving van de basismaatregelen ter voorkóming van eventuele COVID19-verspreiding.

Met collegiale groet,

Prof. Heiman Wertheim (arts-microbioloog), Dr. Alma Tostmann (epidemioloog), Drs. Edmée Bowles (arts-microbioloog), Dr. Janette Rahamat (arts-microbioloog), Inge Veenman (deskundige infectiepreventie); allen afdeling Medische Microbiologie Radboudumc. Prof. Chantal Bleeker-Rovers (internist-infectioloog, Afdeling Interne Geneeskunde Radboudumc). Drs. Nannet van der Geest (bedrijfsarts, Arbo- en Milieudienst Radboudumc).

ingezonden reactie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.