Reacties
Jan Wuister
1 minuut leestijd
ingezonden reactie

Drukte huisartsenpost ligt niet aan vergrijzing

4 reacties

Volgens huisarts Arina Klokke ligt de drukte op de huisartsenpost niet aan de vergrijzing, maar onder meer aan de overstap naar het Nederlands Triage Systeem.

Vanwege de overbelasting van huisartsen door avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW) werden in 2001 huisartsenposten (hap-en) opgericht. Nu ervaren huisartsen de ANW-diensten opnieuw als te zwaar.[1] Oorzaken zijn: meer patiënten die de hap bezoeken en het lokaliseren van de hap naast de SEH van het ziekenhuis, waarbij SEH-bezoekers naar de hap kunnen worden verwezen.

Door hogere eisen aan de huisartsenzorg overdag (protocollering, de komst van praktijkondersteuners, een complexere zorgvraag van ouderen door het veranderde ouderenbeleid) worden de huisartsen dubbel belast.

De ANW-zorg door huisartsen is van groot belang en gebeurt naar grote tevredenheid van patiënten.[2] Een hechtere samenwerking tussen SEH en hap kan het oneigenlijk gebruik van dure tweedelijnszorg voorkomen. Alleen al vanuit kostenoverweging is het van belang dat deze samenwerking wordt geïntensiveerd.

Dit kan door gespecialiseerde huisartsen in dienst te nemen om deze spoedzorg te verlenen. Deze gespecialiseerde huisartsen werken nauw samen met de SEH-artsen en werken mee aan innovatie en versterking van de hap. Zij verdelen hun werk tussen ANW-diensten en werk overdag. Op deze manier wordt de continuïteit en de hoge kwaliteit van huisartsenzorg geborgd.

Nu worden alle huisartsen verplicht dienst te doen. Ze zijn te weinig frequent aanwezig, worden te zwaar belast en zijn onvoldoende betrokken om uitbreiding en verbetering van de ANW-diensten te bewerkstelligen. De verplichting om dienst te doen moet daarom vervallen. De beterde beschikbaarheid van huisartsen overdag leidt tot minder zorgvraag bij de huisartsenposten.

Jan Wuister, huisarts, Den Haag

Paul Uitewaal, huisarts en senioronderzoeker afdeling Epidemiologie GGD-Haaglanden


[1] Uitkomsten peiling ANW-zorg, Berber Bijlsma. De Dokter, december 2016, 8-14

[2] https://ineen.nl/publieksenquete-tevredenheid-huisartsenposten/

ingezonden reactie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Manuel Gerritzen

  praktijkhoudend huisarts, Lichtenvoorde

  Dat vind ik meevallen: 4 diensten per 3 maanden.

 • jos rensing

  huisarts, den haag

  Het idee het aantal diensturen tbv herregistratie te verhogen om zo de dienstlast over alle praktiserende huisartsen eerlijk te verdelen heeft de charme van de eenvoud maar er kleven ook wel bezwaren aan.
  In het voorbeeld van 110 uren/jaar betekent d...at bijna 16 diensten/ jaar (uitgaande van diensten van 7 uur) en die moet de huisarts dan ook echt zelf uitvoeren om te kunnen voldoen aan het vereiste voor herregistratie.

 • Manuel Gerritzen

  praktijkhoudend huisarts, Lichtenvoorde

  Spoedzorg is een onderdeel van de huisartsenzorg zowel tijdens de uren dat de dagpraktijk open is als tijdens de ANW-uren. Wanneer er geen verplichting meer is om diensten op de HAP te doen dan gaat ervaring verloren en dit heeft ook zijn weerslag o...p spoedzorg verleent door de huisarts overdag.
  Ik pleit voor voor het verhogen van het aantal uren ANW-diensten per jaar naar 110 uur voor herregistratie waardoor de diensten gelijk verdeeld worden over praktijkhouders en waarnemers/hidha's en iedereen zijn ervaring op peil houdt.
  Voorwaarde is een behoorlijke vergoeding die gelijk is voor beide groepen en betaald wordt via de HAP-organisatie.

 • jos rensing

  huisarts, den haag

  Deze ingezonden bijdrage van Jan Wuister behoeft twee correcties:
  1. NTS staat niet voor Nederlands Triage Systeem, maar voor Nederlands Triage Standaard.
  2. Niet alle huisartsen zijn verplicht dienst te doen, maar alleen de praktijkhoudende huisarts...en (64% van de beroepsgroep).
  Overigens deel ik de mening van Wuister dat het overwogen moet worden huisartsen zonder specifieke en aantoonbare bekwaamheid in spoedzorg niet meer in te zetten in spoedeisende ANW zorg.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.