Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
01 mei 2019 1 minuut leestijd
Praktijkperikel

Schandelijk

6 reacties

Onderstaande brief kreeg ik als huisarts van de regionale ggz-instelling. Lees voor de grap in plaats van ‘FACT-teams’ eens ‘cardiologen’.

Geachte heer, mevrouw,

U heeft een aantal van uw cliënten naar een van onze FACT-teams verwezen. Helaas zijn wij niet in de gelegenheid direct een intakegesprek te plannen en de behandelverantwoordelijkheid over te nemen. Dat spijt ons zeer want wij weten van onze ervaringsdeskundigen dat het heel vervelend is als cliënten moeten wachten. Wij vinden het echter ook heel belangrijk om voldoende tijd en aandacht te hebben voor de cliënten die reeds in behandeling zijn.

Wij hebben om die reden de cliënten geadviseerd gebruik te maken van het aanbod van een aantal ervaringsdeskundigen om alvast met hen in gesprek te gaan. Met hen kunnen uw cliënten onderzoeken of zij alvast kunnen beginnen met het werken aan herstel en het zoeken naar welke ondersteuning zij nodig hebben. Ook kunnen zij hun ervaring delen en zij kunnen voorlichting geven over de FACT-teams.

De ervaringswerkers van Haarlem zijn beschikbaar. U of uw cliënt kan contact met hen opnemen en een afspraak plannen door te bellen met de zorgadministratie van Haarlem (023-…) of mailen naar … Tevens hebben zij een inloop op de Vrijplaats van Zuiderpoort op de dinsdagen van 11.00 tot 16.00 uur, cliënten kunnen zonder afspraak binnenlopen.

Wij hopen dat u en de cliënten hierdoor enige steun ervaren totdat behandeling in het FACT-team van start kan gaan.

Met vriendelijke groet,

Zorgadministratie GGZinGeest

print dit artikel
Praktijkperikel
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

 • Bastiaan Hop, Psychiater, Haarlem 07-05-2019 20:26

  "Ik sluit mij in deze graag aan bij collega Fortuijn. Het probleem ligt niet bij de zorgverlener. Het getuigt wat mij betreft van betrokkenheid bij deze groep patiënten om in een tijd van persooneelstekort en toenemende regeldruk een alternatief te bieden voor "op een wachtlijst staan". Een alternatief waarbij een eerste stap richting herstel al gemaakt kan worden. "

 • Els van Veen, huisarts, Kampen 04-05-2019 18:15

  "Jedidja Fortuijn slaat voor mij als huisarts de spijker op zijn kop. Vooral met de opmerking dat de huisarts eindverantwoordelijk blijft zolang de patiënt met psychische klachten niet in behandeling wordt genomen in de GGZ. Dat is mijn probleem met de huidige gang van zaken in de (jeugd)GGZ."

 • GJ Bonte, Neuroloog, Dalfsen 04-05-2019 18:08

  "@Fortuijn: Niets aan toe te voegen. U slaat de spijker midden op zijn kop! De schaarste in de psychiatrische zorgverlening is een politieke keuze, in de hoop dat er goedkopere oplossingen bedacht worden. Dat lijkt even te werken, maar uiteindelijk werkt het niet.

  In de rest van de geneeskunde gaat het overigens ook hard die kant op. Nurse Practitioners, Verpleegkundig Specialisten, Praktijkondersteuners, noem maar op, het zijn allemaal pogingen de zorg te leveren met mensen die minder geld kosten. En het is maar zeer de vraag of dit werkt, en of uiteindelijk goedkoop geen duurkoop blijkt te zijn. "

 • Jedidja Fortuijn , Aios psychiatrie , Haarlem 04-05-2019 16:01

  "Dit lijkt me geen kritiek op deze instelling, maar op de organisatie van de zorg vanuit de politiek Deze huisarts vindt het waarschijnlijk schandelijk dat we in een beschaafd land zulke wachtlijsten hebben voor ernstig zieke mensen. Dat lijkt me terecht. Het is namelijk (politiek) gecreëerde schaarste. De vergelijking met de cardiologie is wat ongelukkig gekozen, maar als we het vergelijken met de neurochirurgie: een groot deel van de hernia-operaties is vooral pijnbestrijding (en geen blijvend letselbestrijding). Toch zouden zulke wachtlijsten daar tot veel meer ophef leiden, ook als we ervaringsdeskundigen in zetten die je steunen in het omgaan met de pijn. Het is toch schandelijk dat er met zulke andere maten gemeten wordt tussen de AGZ en de GGZ?
  De inzet van ervaringsdeskundigen is toe te juichen. Dat staat los van deze kritiek. De behandelverantwoordelijkheid blijft blijkens de brief namelijk wel bij de huisarts. Ook bij crisis?
  Andersom redeneren kan ook: blijkbaar wil BV Nederland een schaarste creëren in de hoop dat er creatieve goedkopere oplossingen ontstaan. En dat lukt (is althans de belofte). Het kost de huisarts waarschijnlijk wat cursussen mindfulness om met haar machteloosheid om te gaan, maar de illusie dat alles te verhelpen is, is nou juist wat onze zorg zo duur maakt.
  Ik weet nog niet op welke manier ik hier tegenaan moet kijken. Ik hoop dat de patienten van die wachtlijst zich hier vooral over mogen uitspreken."

 • Remke van Staveren, FACT-psychiater, Utrecht 03-05-2019 14:27

  "Schandelijk? Ik heb zo mijn gedachten bij de service die GGZinGeest biedt en in dit ‘praktijkperikel’ als schandelijk wordt weggezet.

  Ten eerste: denkt deze anonieme huisarts nu werkelijk dat een FACT-team in staat is ALLE aangemelde mensen in zorg te nemen en toch aan allen even goede intensieve zorg te blijven bieden? Het siert GGZinGeest dat de instelling kiest voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, weet waar de grenzen van haar kunnen liggen en haar personeel beschermt tegen burn-out. In deze tijd van ellenlange wachtlijsten en personeelstekort kan een instelling niet anders dan moeilijke keuzes maken. GGZinGeest biedt in ieder geval een alternatief.

  Ten tweede: de eerste ervaringen met de inzet van ervaringsdeskundigen ‘aan de voordeur’ zijn veelbelovend en positief. GGZ Noord-Holland-Noord heeft inmiddels ruim ervaring met de Herstelondersteunende Intake (HOI) waaraan ervaringsdeskundigen volwaardig aan deelnemen.

  Tot slot: de vergelijking met cardiologen is mijns inziens misplaatst. Een FACT team biedt mensen met ernstige en multipele psychiatrische klachten en problemen zorg, mensen die ondersteuning nodig hebben op verschillende levensgebieden. Daar is tijd, vakmanschap en geduld voor nodig. Ook cardiologen besteden de revalidatie van hun patiënten uit aan daartoe gespecialiseerd teams."

 

Perikel insturen

Heeft u iets meegemaakt wat u deed fronsen, foeteren of lachen? Deel het met uw collega's!

Stuur uw anekdote in

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.