Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
Hoofdredactioneel

Zorgakkoorden

Plaats een reactie

Het formeren van een nieuw kabinet is een proces dat zich in de luwte afspeelt. We weten welke onderwerpen aan de orde zijn geweest, er wordt serieus onderhandeld, maar waar het inhoudelijk over gaat blijft vooralsnog gissen. De partijen die nu aan tafel zitten hebben nogal wat verschillen te overbruggen, ook op het gebied van de zorg.

Het werken met bestuurlijke zorgakkoorden is goed bevallen, zeker bij de overheid. De afspraken die het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en zorgverleners de afgelopen jaren maakten over het maximale percentage waarmee zorguitgaven gedurende een bepaalde periode mochten groeien, hebben volgens de Algemene Rekenkamer vrijwel zeker bijgedragen aan het in toom houden van de groei van de zorgkosten. Omdat het dus heel waarschijnlijk, en volgens velen ook wenselijk, is dat er nieuwe akkoorden komen, ging een groep ambtenaren van de ministeries van VWS en Financiën aan de slag om op te schrijven wat zoal in die akkoorden zou kunnen komen. Ilse Kleijne dook daarin en beschrijft dat in Achter het Nieuws. Heel veel nieuws kan ik in de suggesties van de ambtenaren niet vinden. Gepast gebruik van zorg, centralisatie en de zorg eenvoudiger organiseren zijn mantra’s die we allang kennen. Wat wel nieuw is, of in ieder geval nu duidelijk wordt uitgesproken, is het streven naar meer generalisten. Als consequentie daarvan adviseert men meer huisartsen en bijvoorbeeld geriaters op te leiden en minder supergespecialiseerde medisch specialisten.

Absoluut onverstandig vind ik de voorstellen rondom een andere beloning van artsen, met name medisch specialisten, waarbij het woord loondienst natuurlijk weer valt. Het geforceerd doorzetten daarvan zal veel onrust geven in het veld en daardoor ten koste gaan van het voortzetten van veranderingen in de zorg. Niet doen dus.

Wat precies de lijn zal zijn van de volgende minister is nog afwachten, maar kan behoorlijk persoonlijk gekleurd zijn. Hoogervorst ging voor de nieuwe zorgverzekeringswet, Klink voor het elektronisch patiëntendossier en Edith Schippers voor beperking van de kosten van de zorg. Wie en wat volgt?

print dit artikel
  • Hans van Santen

    Hans van Santen is sinds juni 2012 hoofdredacteur van Medisch Contact. Hij praktiseert daarnaast twee dagen per week als huisarts in Velp.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

  • Er zijn nog geen reacties