Inloggen
Hoofdredactioneel
Hoofdredactioneel

De pandemie na de pandemie

Er is nog veel onbegrepen aan het postcovidsyndroom, voorheen bekend als long covid. Wat we wel weten: afhankelijk van de definitie kreeg 20 tot 37 procent van de coronapatiënten ermee te maken, aldus onderzoek van het Nivel. De symptomenlijst is lang en diffuus, en dat maakt het moeilijk om tot een eenduidige diagnose te komen. Het treurige is dat inmiddels ruim 110 collega’s uit de zorg die ziek zijn geworden tijdens de eerste golf, na twee jaar ziekteverlof zijn ontslagen.

En volgens de FNV zou dit zomaar het tienvoudige kunnen worden. U las eerder al in MC een aantal indringende verhalen van collega’s wier leven is stilgezet en deze week publiceren huisarts Sara Biere-Rafi e.a. vanuit de organisatie C-support nieuwe cijfers en inzichten (blz. 18). Bij hen hebben zich inmiddels bijna 15 duizend patiënten gemeld met klachten die langer dan drie maanden aanhielden na een corona-infectie. De auteurs pleiten voor gespecialiseerde centra om sneller kennis te vergaren over de pandemie na de pandemie. Dat lijkt me geen overbodige luxe, mede gezien het feit dat veel patiënten nu hun heil zoeken in het buitenland voor veelal nog onbewezen (en dure) therapieën zoals bloedzuiveringsbehandelingen. Tege­lijkertijd schat ik in dat ik zelf ook vrijwel alles zou aangrijpen om tot enige verbetering van een belabberde situatie te komen.

Iemand die al langer probeert te voorkómen dat anderen in dergelijke situaties terechtkomen, is huisarts Shakib Sana. Hij staat centraal in ons derde zomerportret, dat journalist Marieke van Twillert van hem maakte (blz. 14). Als een van de initiatiefnemers van de Twijfeltelefoon en de voorlichtings- en vaccinatiecampagnes waarbij artsen een marktkraam huurden en zo met passanten in gesprek gingen over corona en het belang van vaccinatie, heeft hij menig persoon behoed voor ellende en indirect de pandemie na de pandemie iets weten te beperken. Zijn achternaam is daarmee meteen een fraai aptoniem geworden.

  • Bertho Nieboer

    Gynaecoloog Bertho Nieboer (1977) is sinds 2019 hoofdredacteur van Medisch Contact. Hij is verbonden aan het Radboudumc, waar hij staflid obstetrie en gynaecologie is. Nieboer promoveerde in 2012 op het onderwerp minimaal-invasieve chirurgische ingrepen.  

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.