Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Hoofdredactioneel
Hoofdredactioneel

Catch-22

1 reactie

Abonneer en beluister meer afleveringen op uw mobiel via:

Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify

Hoe kan ik podcasts beluisteren?

Wat te doen als u ergens niet over mag praten, maar u voor uw gevoel ook niet mag zwijgen? En wat te doen als u geconfronteerd wordt met iets wat geheim had moeten blijven, maar u toch van belang vindt om te verspreiden? Voor deze dilemma’s stond zowel ethicus Berna van Baarsen als de redactie van Medisch Contact de afgelopen weken.

Als voormalig lid van een van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) vond Van Baarsen dat discussies niet altijd evenwichtig gevoerd werden. Vooral ethische argumenten werden in haar ogen niet altijd meegewogen in de besluitvorming over de vraag of een euthanasie zorgvuldig was uitgevoerd. Echter, wettelijk is de geheimhouding van leden van de RTE vastgelegd (artikel 14 van de Wet toetsing levensbeëindiging: ‘De leden en plaatsvervangend leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarover zij bij de taakuitvoering de beschikking krijgen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit’). De ‘noodzaak tot mededeling’ is helaas niet verder uitgewerkt, dus bedenkt u zelf maar wanneer die noodzaak er zou zijn.

‘Noodzaak tot mededeling’, wanneer is dat?

Van Baarsen zocht naar een vorm die recht doet aan haar twijfels en kritiek, maar anderzijds ook de artsen en patiënten die betrokken zijn geweest bij het desbetreffende levenseinde niet onnodig kwetsbaar maakt. Leest u het resultaat zelf. Ook publiceren we een reactie van de RTE en een toelichting op hoe het toezicht op de RTE is geregeld.

In de roman Catch-22 van Joseph Heller probeert een vlieger van de luchtmacht zichzelf krankzinnig te verklaren om onder gevaarlijke missies uit te komen. De beoordelend arts vindt het echter heel verstandig en logisch dat deze vlieger dit probeert, waarna hij hem volledig compos mentis verklaart. We horen graag van u of u het gezonde verstand van Medisch Contact kunt waarderen.

  • Bertho Nieboer

    Gynaecoloog Bertho Nieboer (1977) is sinds 2019 hoofdredacteur van Medisch Contact. Hij is verbonden aan het Radboudumc, waar hij staflid obstetrie en gynaecologie is. Nieboer promoveerde in 2012 op het onderwerp minimaal-invasieve chirurgische ingrepen.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • menno oosterhoff, psychiater, Thesinge 30-09-2019 17:18

    "
    Je nodigt ons uit te laten weten of we het gezonde verstand van Medisch Contact kunnen waarderen om de kritiek van Berna van Baarsen op de RTE's te publiceren met een verwijzing naar de roman 'Cath 22'. Daarin oordeelt een arts dat het onder bepaalde condities volkomen normaal is je krankzinnig te willen laten verklaren. Is de vraag of ik het publiceren zie als een krankzinnig besluit wat onder de huidige condities getuigt van gezond verstand? Ik vind het geen probleem dat het gepubliceerd is. Wel vraag ik me af of het iets toevoegt. Mevrouw van Baarsen liet al eerder weten het niet eens te zijn met de manier waarop de RTE functioneert. Ze zegt in de NRC: Dat iets mag volgens de wet betekent niet dat het altijd moet kunnen.Het lijkt erop, dat haar bezwaren zich meer richten tegen de wet dan tegen de controle op die wet. Dan moet je bij de wetgever zijn en niet bij de RTE. Nu doet ze er nog een schepje bovenop door haar mening met voorbeelden te ondersteunen, die weliswaar fictief zijn, maar volgens haar in overeenstemming met de realiteit. Of ze daarmee juridisch over de schreef gaat i.v.m. de geheimhouding ( art.14) weet ik niet. Maar burgelijke ongehoorzaamheid kan als er een hoger ethisch doel is. Ik zie niet zo goed, dat ze hiermee dat doel dient. Het werkt niet op basis van door haar verzonnen voorbeelden iets aan de kaak te stellen. In de reactie van de RTE wordt terecht gezegd, dat ze de voorbeelden niet kunnen weerspreken zonder details te openbaren van de werkelijk gebeurde zaken waaraan de voorbeelden refereren, die er een heel ander licht op werpen. De vraag of een wilsverklaring voldoende basis is voor een zorgvuldige euthanasie is juridisch voorlopig door de rechter beantwoordt, maar de hoge raad gaat zich er toch ook nog over uitspreken. De vraag of het ethisch toelaatbaar is is terecht en van Baarsen haar pleidooi dat te laten meewegen kan ik wel steunen, maar of dat de taak is van de toetsingscommissie vraag ik me ten zeerste af. "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.