Blogs & columns
Danka Stuijver
Danka Stuijver
2 minuten leestijd
Column

Nachtdiensten als verdienmodel

17 reacties

Vannacht doe ik een dienst op de huisartsenpost. Ik zou kunnen zeggen dat ik dat doe omdat ik de pathologie in de nacht zo interessant vind. Of dat ik deze dienst heb overgenomen van een praktijkhoudend huisarts uit aardigheid. Maar ik ben geen Florence Nightingale en ik heb geen boter op mijn hoofd: ik doe deze dienst omdat ik er 1000 euro (bruto) mee verdien in één nacht. En dat is bijna twee keer zoveel als overdag.

Ik heb dienst met een andere waarnemer. Deze collega heeft zich ingetekend voor zeven nachtdiensten deze maand. Dat doet hij al een jaartje zo. Verder nog minimaal wat uurtjes in de dagpraktijk (vanwege de herregistratie-eisen), maar hoofdzakelijk nachtdiensten. Hij kan goed tegen deze uurtjes. Vanwege de relatieve rust kan hij tijdens de diensten ook een onlinenascholing volgen en is zijn administratie picobello in orde. Een win-win-winsituatie noemt hij het dus. En dat is het ook. Voor hem. Voor waarnemers. Niet voor praktijkhoudende huisartsen. Voor hen vormen de nachtdiensten vooral een organisatorische uitdaging. Indien zij hun nachtdienst niet verkocht krijgen, moeten zij een waarnemer zoeken voor overdag. Maar als dat niet lukt moeten zij, na de nachtdienst, door voor het ochtendspreekuur op de praktijk. Onverantwoord? Ja, maar in tegenstelling tot waarnemers zijn praktijkhouders 24/7 verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg voor de bij hen ingeschreven patiënten.

Mijn vak is lekker afgebakend en overzichtelijk in de nacht

Vooropgesteld, nachtdiensten kunnen ontzettend druk zijn, maar vaak is de werkdruk beduidend lager dan overdag. Ik zie tijdens mijn dienst vijf patiënten op de post. Ik stuur er drie door naar de SEH. Tijdens de enige visite leg ik de patiënt terug in zijn bed, trek hem een schone pyjama aan en vertrek met het advies voor verder beleid morgen met de eigen huisarts te overleggen. ‘Want de nacht is echt alleen voor spoed’, hoor ik mijzelf zeggen. Mijn vak is lekker afgebakend en overzichtelijk in de nacht. Geen verwijsbrieven. Geen postverwerking. Geen vergaderingen met thuiszorgorganisaties of vaccinatielogistiek. Ik schrijf nog een column en slaap van 3 tot 6. Lekker geslapen dus. En lekker verdiend. Maar lekker gewerkt? Mwah.

Wordt het niet eens tijd dat we de werkdruk én de verantwoordelijkheden voor de ANW-zorg eerlijker verdelen over alle huis­artsen? Door waarnemers bijvoorbeeld te verplichten geen 50 uur, maar 100 of 150 uur ANW-zorg per jaar te verlenen. Die verplichting vervalt indien zij hidha of praktijkhouder worden, dus consistent bijdragen aan de continuïteit van de dagzorg. Daarnaast kan worden overwogen de nachtzorg uit het huisartsen­pakket te halen. Vooral in krimpregio’s en vooral doordeweeks. Omdat überhaupt weinig nachtzorg echt huisartsenzorg is. En omwille van de continuïteit van de dagzorg die op veel plekken enorm onder druk staat. Palliatieve zorg kan worden overgelaten aan speciale teams. Avonddiensten, dan dus bijna geheel uitgevoerd door waarnemers, kunnen worden verlengd tot 1.00 uur en een regionale (kader)huisarts kan ’s nachts telefonisch beschikbaar blijven voor overleg met partners in de spoedketen.

Of ik mijzelf met deze suggesties, die vooral in het voordeel zullen zijn van (toekomstig) praktijkhouders, niet in mijn waarneemvingertjes snijd? Absoluut, maar ik slaap wel beter. 

Lees ook:

Praktijkhouders mogen niet alléén opdraaien voor ANW-zorg

Meer van Danka Stuijver
huisartsgeneeskunde
 • Danka Stuijver

  Danka Stuijver is waarnemend huisarts. Naast haar columns voor Medisch Contact maakt zij ook de podcast Over de Grens.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Arjen Göbel

  Huisarts, Amstelveen

  Beste Kees,

  Ik denk dat ik het ook ga doen zoals jij het beschrijft na mijn pensioen. Jij bent een pensionado-waarnemer die op zeer welkome wijze zijn diensten aanbiedt nádat je al 31 jaar een praktijk hebt gehad. Dat is welkom en prijzenswaardig....

  Maar ergens toch ook wel opmerkelijk dat je constateert dat het eigenlijk niet meer te doen is, een drukke dagpraktijk combineren met ANW etc. En daar zit een deel van het probleem. Het is niet meer te doen. Dus de markt die is ontstaan van waarnemers die praktijkhouders 'helpen', is een noodgedwongen markt die zichzelf in stand houdt omdat enerzijds waarnemers de verplichting van een dagpraktijk niet aan willen/kunnen gaan (of slechts samen met iemand anders), waardoor steeds minder praktijkhouders komen die gezamenlijk toch de 365/24/7 zorg van heel Nederland contractueel garanderen en daardoor steeds meer als een soort uitzendbureau functioneren om waarnemers in te huren om werk te doen wat ze niet meer aankunnen.

  Dat is op zich allemaal te begrijpen maar het is niet de bedoeling van het systeem dat de ene helft van de huisartsen garant staat voor de zorg die door de andere helft wordt ingevuld. Als werkende huisartsen moeten we of allemáál garant staan, of allemaal niet. Maar niet zoals nu, want dat gaat in de nabije toekomst fout. Het systeem gaat kantelen, geholpen door bedrijven als Quinn e.d.

  Tenzij we met zijn allen afspraken van die vermaledijde ANW zorgplicht af te stappen en dat heel anders in te richten, én de totale zorgplicht over ALLE werkende huisartsen te verdelen.

 • Arjen Göbel

  Huisarts praktijkhouder, Amstelveen

  Beste Wim,

  Laten we nou voor eens en altijd duidelijk krijgen dat het woord cherrypicking betrekking heeft op het verschil in plicht. Waarnemers richten de zorg in naar hun leven en praktijkhouders richten hun leven in naar de zorg. Praktijkhouder...s zijn contractueel verplicht en waarnemers niet (los van herregistratie-eisen, die hebben we allemaal).
  Ik kan op dit moment niet op zomervakantie omdat ik 2 diensten heb die ik niet kwijtraak. Ik heb de plicht daar te zijn terwijl ik soms wel eens denk (heel even :-)) laat iedereen de klere krijgen ik ga gewoon naar Frankrijk. Natuurlijk doe ik dat niet.

  Ook ik heb na mijn huisartsopleiding 2 jaar waargenomen omdat ik nog geen praktijk kon vinden. Maar mijn intentie is altijd geweest een praktijk over te nemen. De aantallen huisartsen die instromen in de opleiding zijn gebaseerd op het overnemen van praktijken. En niet op de situatie dat 2 parttimers één praktijk overnemen, en ook nog een bepaald percentage zelfs helemaal niet! Dat gaat de komende jaren uit de hand lopen.

  Er zijn afgestudeerd huisartsen die het best een prettige situatie vinden om gedurende vrij lange tijd (denk aan twee tot tien jaar of zelfs permanent) geen praktijk over te nemen, en te werken op momenten dat het hun uitkomt. En dat is het essentiële verschil met praktijkhouders: die moeten werken op momenten dat het niet uitkomt en garanderen 365/24/7 zorg tot ze met pensioen gaan.

  Ik herken niet wat jij zegt over waarnemers die geen praktijk kunnen vinden. Wat ik wel zie is dat men bij praktijkovername de nodige eisen stelt (logisch), het liefst geen goodwill betaalt (terwijl het heel normaal is een startinvestering te doen voor een bedrijf dat jarenlang is opgebouwd), en dus niet elke praktijk een opvolger kan vinden.

  Waarnemers zijn gewaardeerde collega's, ook voor mij. In dat hele cherrypicking verhaal zit geen persoonlijke aanval; we zijn allemaal huisartsen. Maar juist daarom is het zo zuur dat de plicht niet eerlijk verdeeld is.

 • Kees van Blooijs

  Huisarts, Rijnsaterwoude

  Na 31 jaar (apotheekhoudend) praktijkhouder te zijn geweest vind ik het eigenlijk
  prima om ANW diensten over te nemen van collega’s.
  Het mes snijdt aan 2 kanten:
  1.Je blijft toch in het vak bezig met als voordeel een grote bagage van ervaring en k...ennis, opgedaan in de dagelijkse praktijk. Bovendien is ( eindelijk) de druk van administratie, ict, personeel etc. van de baan. Ik moet zeggen dat ik nog nooit eerder zo ontspannen m’n diensten heb kunnen doen temeer omdat je de regie van plannen nu zelf in de hand hebt.
  2. Je kunt die drukke, praktijkhoudende, dikwijls ook vrouwelijke collega,s met gezinnen, ontlasten door deze ,voor hen als zeer belastende extra uren, over te nemen. Er blijft dan evengoed bij een normpraktijk een riant inkomen over.
  Als je na zoveel “dienstjaren” het inkomen nog steeds moet verdienen is het ergens niet goed gegaan denk ik en kun je met veel minder toe per jaar.
  Op deze wijze kunnen gezonde , nog actieve oudere huisartsen, hun steentje nog prima bijdragen in de vorm van ANW diensten en ook evt voor wat betreft kortere, waarnemingen tijdens kantooruren. Omdat vooral ook de ANW diensten tegenwoordig niet onderdoen qua belasting en verantwoordelijkheid, is de tariefstelling niet onzinnig.
  De tarievenmonitor van waarneembemiddeling geeft jaarlijks hiervan een goed beeld van het hele land.

 • Ariette Sanders

  Huisarts, praktijkhouder, Leersum

  Beste Danka
  Dapper hoe je de knuppel in het hoenderhok gooit. Als beroepsgroep zijn we verdeeld geraakt in plaats dat het ons lukt met een eensluidend plan naar de zorgverzekeraar te gaan.
  Praktijkhouders kunnen de (nacht-) diensten er niet bij he...bben maar omgekeerd voel ik wroeging dat we de minst ervaren huisartsen die diensten laten doen waar een goed ontwikkeld pluis/niet pluis gevoel het meest belangrijk is.
  Kortom we zijn als beroepsgroep al jaren bereid besparing van geld en tijd voor inzet van kwaliteit te laten gaan. Uit noodzaak maar ook verbetering van gerprotocolleetde zorg en dat veroordeel ik zeker niet. Vroeger nam ik als huisarts veelal zelf de telefoon aan, zeker van de spoedlijn en deed alle contacten in de dienst van de lokale bevolking waarvan ik de zorgenkindjes min of meer kende.

  De oplossing zou kunnen zijn om weer terug te gaan naar kleinere praktijken met een ruimer aanbod voor nieuwe praktijkhouders en minder diensten per praktijk of juist schaalvergroting en meer inzet lager gekwalificeerden zoals bv nurse-practitioner en basisartsen als voorwacht iconform de specialistische en verpleeghuiszorg.

  Ik hoop dat we de inzet van alle huisartsen zo optimaal mogelijk kunnen behouden om zo maximale kwaliteit van zorg en werkplezier te behouden en denk dat de oplossing ergens in de combi van beide opties zou moeten liggen waar we als beroepsgroep gezamenlijk uit moeten komen voor anderen het voor ons gaan bedenken.

 • Wim Hartgers

  huisarts, Amsterdam

  Best Arjen,

  Ik vind jouw bewering wel erg kort voor de bocht.De meeste waarnemers, die ik ken werken overdag in een praktijk en doen daarnaast ook af en toe diensten. Ze willen zich vrijwel allemaal vestigen als huisarts. Helaas is de situatie voo...r net afgestudeerde huisartsen al net zo slecht als bij de specialisten, waar veel jonge klaren werkloos thuis zitten, terwijl er genoeg werk is. Ondanks het tekort aan huisartsen is het voor veel waarnemers vrijwel onmogelijk om een praktijk over te nemen. Vrij vestigen is al helemaal onmogelijk, omdat veel gevestigde huisartsen bang zijn om patiënten te verliezen. Ze kunnen wel werk krijgen als slecht betaalde HIDHA. Op die manier worden veel waarnemers gedwongen om hun karige inkomen met het doen van diensten aan te vullen. Ik doe zelf nog af en toe op uitdrukkelijk verzoek een nachtdienst en ik kan je verzekeren, dat die erg zwaar zijn. Kon je vroeger nog wel een paar uurtjes slapen, tegenwoordig moet je de hele nacht doorwerken. De tarieven zijn niet voor niets zo hoog. Vrijwel niemand wil nog nachtdiensten doen. En als je op uitdrukkelijk verzoek dan toch een nachtdienst doet omdat niemand anders die wil doen, wordt je door sommige collega's uitgemaakt voor cherrypicker.

 • Wim Hartgers

  huisarts, Amsterdam

  Best Arjen,

  Ik vind jouw bewering wel erg kort voor de bocht.De meeste waarnemers, die ik ken werken overdag in een praktijk en doen daarnaast ook af en toe diensten. Ze willen zich vrijwel allemaal vestigen als huisarts. Helaas is de situatie voo...r net afgestudeerde huisartsen al net zo slecht als bij de specialisten, waar veel jonge klaren werkloos thuis zitten, terwijl er genoeg werk is. Ondanks het tekort aan huisartsen is het voor veel waarnemers vrijwel onmogelijk om een praktijk over te nemen. Vrij vestigen is al helemaal onmogelijk, omdat veel gevestigde huisartsen bang zijn om patiënten te verliezen. Ze kunnen wel werk krijgen als slecht betaalde HIDHA. Op die manier worden veel waarnemers gedwongen om hun karige inkomen met het doen van diensten aan te vullen. Ik doe zelf nog af en toe op uitdrukkelijk verzoek een nachtdienst en ik kan je verzekeren, dat die erg zwaar zijn. Kon je vroeger nog wel een paar uurtjes slapen, tegenwoordig moet je de hele nacht doorwerken. De tarieven zijn niet voor niets zo hoog. Vrijwel niemand wil nog nachtdiensten doen. En als je op uitdrukkelijk verzoek dan toch een nachtdienst doet omdat niemand anders die wil doen, wordt je door sommige collega's uitgemaakt voor cherrypicker.

 • Arjen Göbel

  Huisarts, Amstelveen

  Hoop je verlost te worden van de discussie over cherrypicking, Wim? Vind je het dan geen goede zaak dat we de dingen bij de naam noemen waardoor helder wordt wat er speelt, in plaats van met kunstmatige positiviteit te zeggen dat we het 'samen doen'?... We doen het namelijk helemaal niet 'samen'. Er is nog nooit zo'n grote afstand te overbruggen geweest als tussen afgestudeerde huisartsen die besluiten lange tijd of zelfs structureel waarnemer te worden en praktijkhouders die de verantwoordelijkheid voor het gehele systeem dragen. Dit alles quasi-onderbouwd met de kolderieke gedachte dat waarnemers praktijkhouders zouden 'helpen' met wat ze doen. De waarheid is dat waarnemers zich onttrekken aan het model waarop de Nederlandse huisartsenzorg gebouwd is, namelijk: als huisarts heb je een praktijk en daar horen diensten bij.

  De huidige huisartsgeneeskunde bevindt zich op een kantelpunt in die zin dat steeds moeilijker opvolgers voor het praktijkouderschap te vinden zijn en dat de kleine hoeveelheid praktijkhouders dié er is, ook dan GEHEEL verantwóordelijk blijft voor het invullen van de ANW. En dat kan dus niet meer.

  Ik ben het eens met je suggestie van het Engelse model. Maar de politiek is hier al 50 jaar gewend aan - en vooral verwend met - de gratis ANW service die de praktijkhouders leveren voor de 3,5 miljard die de huisartsenzorg kost.

  Het grote probleem is dat de oude garde, en de LHV hardnekkig blijft volharden in de opvatting dat de ANW 'bij het vak hoort', welke gratuite holle frase helaas NIETS te maken heeft met hoe je die overmoedige taakopvatting vervolgens ten uitvoer brengt.

  In elk geval niet op de manier waarop we het nu doen. Die stamt uit 1880 en is dringend aan vervanging toe.

  Vandaar dat ik blijf volharden in de cherrypick discussie en me niet laat aanpraten dat dat een onaardig standpunt zou zijn, of een wij-zij situatie creëert. Want dat komt niet door die woordkeuze maar doordat er - helaas - een wij-zij situatie IS.

 • Wim Hartgers

  huisarts, Amsterdam

  Misschien moeten het systeem van Groot Brittannië in Nederland gaan invoeren. In Engeland hoeven huisartsen geen avond- nacht en weekenddiensten te doen. 90% van de Engelse huisartsen besteden hun diensten uit aan NHS, die daarvoor de z.g. out of hou...rs Primary Care Services biedt. Deze worden doorgaans niet bemand door huisartsen, maar door basisartsen, al of niet in opleiding voor specialist. De gemiddelde tarieven voor deze diensten zijn tussen de 100 en 150 Pond per uur en in de weekenden vaak nog het dubbele. Je praat dan over 2000 euro voor een nachtdienst. De kosten hiervoor worden geheel door de NHS vergoedt. Dit zou ook in Nederland ook heel goed kunnen. De kosten hiervoor kunnen betaald worden door de verzekeraars, die dat nu ook al feitelijk doen. Het verlost gevestigde huisartsen van hun verplichting om voor alle diensten op te draaien en dan zijn we eindelijk een keer verlost van de discussies over "cherrypicking".

 • Arjen Göbel

  Huisarts, Amstelveen

  Een goudeerlijke ontboezeming van Danka Stuiver. Goudeerlijk, omdat helaas veel andere waarnemers het niet zo durven te presenteren terwijl ze er wel zo over denken. Ik heb in een artikel in MC een half jaar geleden de gemiddelde waarnemer een cherry...picker genoemd en dat werd me niet in dank afgenomen. Toch is het zo.

  Het zit zo: zolang het systeem gebaseerd is op de PLICHT van praktijkhouders om de 24 uurs zorg te garanderen en te zorgen dat er - door wie dan ook - dienst wordt gedaan, en waarnemers die plicht NIET hebben, kun je praten als Brugman maar kun je niet goedpraten dat waarnemers op die manier wel degelijk de krenten uit de pap pikken. Dat ze er de praktijkhouders mee uit de brand helpen (heeft iemand overigens wel eens beseft dat praktijkhouders waarnemers helpen door diensten aan ze te verkopen?), of dat het fantastische collega's zijn, want dat zijn ze - daar gaat het niet om.

  De plicht van praktijkhouders wordt geïllustreerd doordat waarnemers alleen dienst kunnen doen als de betreffende dienst bij de HAP op naam van een waarnemer wordt gezet door een praktijkhouder. Alle diensten van Nederlandse Huisartsenposten staan op naam van praktijkhouders, niet van waarnemers. Totdat ze verkocht worden aan een waarnemer. Voor 30 euro per uur meer. Dus praat het nou niet goed, collega Wind, want het valt in geen enkele opzicht goed te praten dat deze tweedeling onbedoeld is ontstaan in een systeem dat er van uitgaat dat elke afgestudeerde huisarts een praktijk begint, óf als hidha in dienst is bij een praktijkhouder en ANW diensten meedraait. Maar niet de huidige situatie waarin waarnemers zich als ZZP'er verhuren op momenten dat het hun uitkomt. Zo is het niet bedoeld.

  Zolang het Nederlandse systeem gebaseerd is op de plicht van praktijkhouders om naast hun praktijk ANW diensten te doen is iedereen die die plicht langdurig niet heeft maar zich wel huisarts noemt een cherrypicker, die het systeem ondergraaft door het in stand te houden!

 • Wim Hartgers

  huisarts, Amsterdam

  1000 euro lijkt veel, maar tussen de 40 en 52% van dit bedrag gaat naar de Belastingdienst. En dan moet ook nog de pensioenpremie en AOV hiervan worden betaald. Na aftrek van al deze kosten resteert er dus maar een paar honderd euro netto.

 • Anoniem

  AIOS

  Interessant om te zien dat iedereen aan het feit voorbij gaat hoeveel 1000 euro bruto voor een nachtdienst wel niet is. Dat is bijna het minimumloon per maand. Of zit er nog een adder onder het gras?

 • Prudence Rümke- Gemmeke

  huisarts, DEN HELDER

  1500 uur dienst draaien is natuurlijk een fantastisch verdien model , maar huisartsen kennis doe je er niet mee op. Ik heb 37 jaar gewerkt als huisarts en ben blij dat ik hopelijk over niet al te lange tijd met pensioen kan. Hiervan 27 jaar als prakt...ijkhouder en deed tot voorkort al mijn diensten zelf. De laatste jaren probeer ik mij nachtdiensten te verkopen en heb de prijzen de pan uit zien rijzen.
  De eerste 10 jaar, toen er een overschot aan huisartsen was, in een gereguleerde markt, heb ik om mijn registratie en vooral kennis te behouden veelal voor niets hel vakanties waargenomen.

 • Martijn Termaat

  Praktijkhouder en waarnemer , Groningen

  Beste collega, een sympathiek stukje maar ik denk niet dat het zal werken. In de door jou beschreven specifieke situatie kan het zo voelen. Er zijn echter ook heel veel waarnemers die dat totaal anders invullen en door verplichte diensten enorm belas...t worden. Zelf ben ik naast 50 procent praktijkhouder ook waarnemer om flexibel te blijven door de jaren heen. Ik kan zo af en toe klussen doen een nachtdienst doe ik ook zo nu en dan, maar ook jaren niet als ik andere werkzaamheden heb. Zo zijn er collega’s die wat eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd met de praktijk stoppen omdat het te zwaar wordt maar wel een paar dagen willen waarnemen. En de vele andere vormen die te bedenken zijn. Die vrijheid onttrekken aan het waarnemerschap zal het vóór velen onaantrekkelijk maken met een mogelijk averechts effect. HIDHA, waarnemer, praktijkhouder of een andere vorm heeft allemaal zijn voor en tegens. Op financieel gebied, belasting, flexibiliteit. Dat maakt dat er voor vrijwel elke huisarts een goede plek te vinden is waar zij/ hij past. Elkaar de voordeeltjes die bij die verschillende vormen passen niet gunnen is denk ik niet constructief. Als we als praktijkhouders een structurele verandering in de opzet van de ANW diensten willen moeten we met zorgverzekeraars, posten en anderen om tafel ipv een moreel appel op “de” waarnemers te doen.

 • K.Balwant-Gir

  Huisarts, Rotterdam

  Waarnemers verplichten om 150 uur te doen ipv 50 tbv herregistratie zal het probleem niet oplossen. Die uren maken zij al. Als waarnemer maakte ik makkelijk 1500 uur per jaar op de Hap. Dat is het tienvoudige.

  Het meest eerlijke systeem is vrij ee...nvoudig, maar blijkbaar voor beleidsmakers erg moeilijk. Elke huisarts moet een X aantal uur hebben tbv de herregistratie. Als je nou ook verplicht wordt om die uren jaarlijks toebedeeld te krijgen via de Hap en dus niet als koop via een collega die gedoemd is om deze diensten te doen omdat hij/zij praktijkhouder is, dan worden de lasten al een stuk lichter. Het aantal uren per praktijkhouder wordt dan al minder en de uren die je dan kwijt wil gaan de vrije markt op.

 • Nanny van den Braken

  Huisarts, Leiden

  Beste Danka
  Goed om ook eens een ander geluid te horen van een waarnemend huisarts. Ik ben al bijna 30 jaar praktijkhouder, en heb veel zien veranderen. Ik persoonlijk denk dat de 24-uurs zorg door de huisarts iets is uit die ‘goede oude tijd’ toen... die ene huisarts in jouw wijk/dorp ook jouw buurman was. Iemand die jij kende en die jouw hele geschiedenis als patiënt uit het hoofd kende. Iemand waar je op wachtte als patiënt tot ie terug was van vakantie of die je even liet doorslapen tot minstens 6 uur in de ochtend als je gevallen was en op de grond lag met een gebroken heup (allemaal meegemaakt ooit). Dat maakte dat nachten naast een dagpraktijk te doen waren en dat waarnemen voor een collega op vakantie te doen was. Nu hebben we bijna allemaal veel personeel, patiënten ervaren binnen de dagpraktijk al veel andere gezichten dan die van hun eigen huisarts. En de post is immers ook een grote anonieme organisatie? Daarbij de steeds toenemende behoefte om problemen instant op te lossen: en zie daar: een continue stroom aan patiënten lijkt me zeer logisch. Terug naar die ene huisarts met die ene assistente? Natuurlijk niet, ik heb de kwaliteit van zorg door huisartsen enorm zien toenemen. Maar laten we dat ding van vroeger, die zogenaamde 24-uurs bereikbaarheid door de praktijkhouders, alsjeblieft ook mee laten gaan in de moderne tijd. Na 9 uur werk op de praktijk er gewoon een 6 uur avonddienst achteraan stampen: dat wordt in geen enkele cao verantwoord geacht. Dus heel blij met je oproep: laten we snel kijken hoe we de zorg in de avonduren organiseren zonder dat het alleen maar de zorg van de praktijkhouders is. Dank voor je bijdrage Danka!

 • Jurriën Wind

  huisarts, Wijk en Aalburg

  Voor mij zit er een contradictie in dit stuk: genoemde 'andere' waarnemer doet 7 nachtdiensten in een maand. Dat zijn zo'n 63 uren dus en (even doorrekenend) op jaarbasis dan: 750 uur. Hij verlost 'de praktijkhouder' daarmee dus van een last. Toch pr...oef ik kritiek op deze manier van werken. Ik snap niet helemaal waarom. Over een 'eerlijker manier van delen' van de ANW-zorg ben ik het met de schrijfster eens.

 • Gemma Olislagers-Lemmens

  Huisarts (praktijkhouder), Den Bosch

  AMEN!! Deze column toont mooi jouw collegialiteit en hart voor het vak. Dank daarvoor! Echter; per wanneer komt er een eerlijke verdeling, danwel loskoppeling? Wij praktijkhouders ontvangen na de zomer gewoon weer de nieuwe dienstlijst voor volgend j...aar.... en zo gaat het maar weer door en weer door...
  Hoe kunnen we dit (als praktijkhouders) z.s.m. stoppen? Tips zijn erg welkom!! Laten we samen een plan maken, anders verandert er natuurlijk ook niks.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.