Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Blogs & columns
Column

Het doet er kennelijk niet toe hoe de student wordt opgeleid

Meer wegen naar Rome

9 reacties

Engelse geneeskundestudenten zijn niet heel anders dan Nederlandse. Ze zijn in het algemeen gemotiveerd, slim, breed geïnteresseerd, en hebben belangstelling voor zaken als communicatie, samenwerking en organisatie. Het Engelse medisch curriculum is daarentegen extreem verschillend van de Nederlandse curricula.

Het Britse medical school-curriculum heeft op de meeste plaatsen een heel traditionele opbouw, met veel grootschalige colleges en theorie in de eerste drie jaar zonder enige blootstelling aan patiënten (zelfs niet in colleges) en nauwelijks aandacht voor klinisch redeneren of probleemgeoriënteerd onderwijs. De vierdejaarsstudenten met wie ik wekelijks polikliniek Interne Geneeskunde doe weten werkelijk alles van biochemie, genetica, fysiologie en pathologie, maar kunnen vaak eenvoudige klinische problemen niet oplossen of simpele patiëntgebonden vragen beantwoorden.

Ik zie de studenten twee jaar later terug op de spoedeisende hulp en acute medische afdeling – dan in hun zesde jaar en nadat ze twee jaar meer intensief klinisch onderwijs (opnieuw colleges en een hele serie ‘junior’-coschappen) hebben gevolgd. Tot mijn telkens weer grote verrassing zijn het dan opeens fantastische ‘junior doctors’ geworden, die tamelijk zelfstandig een redelijk grote groep patiënten kunnen managen, minstens op het niveau van Nederlandse oudste coassistenten of beginnende arts-assistenten. Naar mijn observatie komen ze nauwelijks of niets tekort aan klinisch redeneren, communiceren ze uitstekend met patiënten en is de samenwerking met andere disciplines effectief en respectvol. In de tussentijd hebben ze ook nog een langdurig en loodzwaar praktijkexamen moeten passeren (een toets met veel ‘echte’ patiënten, strak geobserveerd lichamelijk onderzoek, mondelinge examens in klinisch redeneren en differentiaaldiagnostiek, en talloze vaardighedentests) waarbij de lat extreem hoog ligt.

Het is een interessante ontdekking: het doet er dus kennelijk helemaal niet zoveel toe hoe de student wordt opgeleid: het ‘eindproduct’ verschilt nauwelijks. Wellicht is de kwaliteit van de opgeleverde dokter meer het resultaat van intrinsieke eigenschappen (intellect, sociale intelligentie, motivatie) dan van doorontwikkelde leermiddelen, eindeloos gedefinieerde competenties en gedetailleerde onderwijsdoelen. De selectie van Engelse geneeskundestudenten is net als in Nederland een combinatie van centraal (examencijfers) en decentraal.

Het plaatst de wijze waarop we in Nederland curricula visiteren en beoordelen ook wel in een wat bijzonder daglicht. Het ouderwetse Engelse curriculum zou van de Nederlandse visitatiecommissie een zware onvoldoende krijgen: toch levert het uitstekende artsen af. Het zou voor onze onderwijskundigen en de visiterende organisatie aanleiding kunnen zijn tot enige bescheidenheid. In die kringen wordt immers sterk geleund op een welhaast religieuze en fanatiek beleden onderwijsdoctrine (grote colleges zijn slecht, heel veel weten is zinloos, en parate kennis is onnodig). Zonder dat die gedachte nu op veel evidence is gebaseerd, worden de geneeskundecurricula langs deze lat gelegd en beoordeeld door onderwijskundigen, die vooral onderwijsvormen die stroken met het eigen gedachtegoed positief waarderen en weinig objectief oog hebben voor het eindproduct.

Ondertussen zijn de Engelse studenten heel tevreden over hun onderwijssysteem. De studie wordt hoog gewaardeerd, levert uitstekende artsen af en de studenten voelen zich goed voorbereid op hun latere beroep. Aan de onderwijskundigen blijft de vraag: telt het einddoel of alleen de weg daarnaartoe?

download deze column (pdf)

 • Marcel Levi

  Marcel Levi is internist en sinds 1 januari 2017 CEO van het University College London Hospitals (UCLH). Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J. Duits, bedrijfsarts, Houten 02-05-2019 23:32

  "Is er echt geen verschil collega Levi in de kwaliteit van de opgeleide artsen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk? Het is natuurlijk mooi als dat zo is, dan zijn er dus meerdere wegen die naar Rome leiden, maar is dat werkelijk zo? Is het niet zo dat een brede basiskennis er voor zorgt dat er sneller en gedifferentieerd gedacht kan worden, dat er veel creatiever omgegaan kan worden met de klachten van een patiënt? Zou een gedegen onderwijs in het uitvoeren van lichamelijk onderzoek het aantal verrichtingen zoals echo's en MRI's niet omlaag kunnen brengen? Reflectie is nodig, dus daarin wil ik ons systeem zeker niet in afvallen, maar zou een grotere basiskennis er bij toch niet beter werken? In feite zegt collega Levi wel dat er verschil is, want de Engelse jonge dokters zijn kennelijk beter in staat op de SEH te functioneren dan onze jonge dokters."

 • Jan Keppel Hesselink, pijnarts, Bosch en Duin 30-04-2019 20:57

  "Zo zie je maar weer, zonder evalueren en zonder evidence based onderwijs komen er goede dokters in de wereld, onafhankelijk van het opleidingstraject - misschien een goede tip voor onderwijskundigen om de medische opleiding de komende decennia eens Niet elke 2 jaar te veranderen?"

 • A.L. Cense, psychiater, Stoutenburg 30-04-2019 17:39

  "In de Engelse benadering zie ik vrijwel onverkort terug hoe ik zelf, -inmiddels dus al flink lang geleden-, ben opgeleid. En anders dan die "onderwijskundigen" koester ik de overtuiging dat een stevig fundament beter voorbereidt op de onverwachte situaties die geneeskunde met zich brengt dan competenties die berusten op een veel smaller fundament.
  Ik zou het mooi vinden ook praktijk-indrukken over specifiek het laatste te horen. En ergens heb ik bovendien het vermoeden dat het uitgebreidste fundament de beste uitgangssituatie oplevert om zuiniger en zinniger om te gaan met aanvullende diagnostiek."

 • Dolf Algra, commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam 30-04-2019 16:44

  "Erg interessante reflectie vanuit de UK. Dat geeft inderdaad nogal te denken. Leuk !"

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.