Blogs & columns
Column

Gemiste kans

8 reacties

De universitair medische centra (umc’s) zijn elk in hun stad of zelfs in hun regio de grootste werkgever. En ook wat salarissen betreft zijn het bijzondere organisaties: er is een hele grote groep medewerkers (circa vijfduizend medisch specialisten) die behoort tot de 1 procent mensen in Nederland met het hoogste salaris en die zelfs de hoogste salarissen in de publieke sector ontvangt – velen van hen meer dan de minister-president.

Tegelijkertijd is er een minstens zo grote groep die nauwelijks meer dan het minimumloon in het loonzakje vindt maar die voor het adequaat functioneren van de umc’s evenzo belangrijk zijn. Denk aan schoonmakers, magazijnpersoneel, beveiligers, of logistiekmedewerkers. Even voor het perspectief: de best verdienende medewerkers in umc’s ontvangen eind van de maand ruim vijf keer zoveel als de minst verdienende collega’s – en dan tel ik leerlingen en stagiaires niet eens mee.

In dat licht is de laatste cao-afspraak voor umc-medewerkers moeilijk te bevatten. Alle medewerkers krijgen er 10 procent salaris bij. Dat is begrijpelijk en plezierig voor de medewerkers in de laatste salarisschalen die hierdoor maandelijks circa 250 euro extra betaald krijgen (bruto) en daarmee wat beter bestand zijn tegen hoge energierekeningen en dure boodschappen in de supermarkt. Ook wordt verpleegkundigen (de grootste groep medewerkers) de extra 350 tot 400 euro per maand van harte gegund. Tegelijkertijd vraag ik me echter wel af welk doel de cao-onderhandelaars met de extra 1200 euro per maand voor medisch specialisten voor ogen hadden. Deze groep heeft natuurlijk ook een hogere gasrekening en te maken met inflatie maar zal daar in de regel geen boterham minder door hoeven te eten.

Welk doel hadden de cao-onderhandelaars voor ogen met de extra 1200 euro per maand voor medisch specialisten?

Een triomfantelijk gevoel bij vakbonden over deze ongekende salarissprong in de umc’s is tot op zekere hoogte nog wel te begrijpen maar zal wellicht snel plaatsmaken voor zorgen als blijkt dat alle umc’s met deze extra salariskosten financieel volledig door het ijs zakken en elk umc niets anders wacht dan bezuinigingen van tientallen miljoenen op, jawel, personeelskosten met als gevolg minder collega’s voor meer werk, hogere werkdruk, en chagrijn en onzekerheid door reorganisaties.

Het meest schrijnend is dit voor de groep van medisch specialisten die deze hele salarisverhoging niet echt nodig heeft. En waarvan je kunt berekenen dat alleen al met het geld dat aan hen wordt uitgekeerd zeker 400 net afgestudeerde jonge medisch specialisten, die wanhopig op zoek zijn naar een baan, betaald hadden kunnen worden. Waarmee de umc’s hun verantwoordelijkheid voor deze mede door hen opgeleide groep had kunnen nemen en een belangrijke kwaliteitsimpuls aan medisch-specialistische zorg met meer tijd voor de patiënt en minder werkdruk binnen de specialistengroep had kunnen realiseren. Wat een gemiste kans! En wat te denken van een Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) die triomfantelijk meldt dat ze blij is met deze gelijke procentuele loonsverhoging voor alle werknemers. Kennelijk bekommert deze vakbond zich alleen om de hoogstbetaalde oudere leden en interesseert de toekomst van dreigend werkloze jonge specialisten hen niet zo veel.

Eind januari loopt de cao voor niet-academische ziekenhuizen af en momenteel wordt al hard onderhandeld over de volgende editie. Ik wens de onderhandelaars veel wijsheid maar ook een tikje meer realiteitszin toe als het onderwerp van gelijke procentuele loonsverhoging op tafel komt met mogelijk wat meer oog voor de noden van werkloze jonge specialisten.

Meer van Marcel Levi
 • Marcel Levi

  Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • basis-arts, Dordrecht

  Alles is relatief, want waarom zouden alleen de medici in een UMC solidair moeten zijn met de mensen van de facilitaire dienst van hun ziekenhuis? Op dit moment werkzaam als basis arts, daarvoor als internist in een perifeer ziekenhuis, een UMC in K...oeweit, Nederland en Ethiopië. Het inkomen in het UMC in Nederland was royaal vergeleken met dat van Addis Abeba. Vanuit het UMC in Nederland kreeg ik buitengewoon verlof om 2 jaar naar Koeweit te gaan. Daar was het inkomen weer veel meer dan in Nederland. Het verbaasde me dat er niet meer Nederlandse medici werkten. De verbazing verdween toen ik internist werd in een Nederlands perifeer ziekenhuis. Dat was de top. Jammer genoeg geldt dat niet voor de mensen in de facilitaire dienst die in een perifeer ziekenhuis werken. Vandaar mijn vraag: "Waarom alleen de medici in een UMC?"

 • oogarts n.p., Amsterdam

  Hulde aan collega Levi! Misschien ook nog aardig om te weten: de medisch specialisten in Nederland behoren tot de best betaalde van Europa, in de top-3 na Luxemburg en Ierland. Met gemiddeld 160.000 euro verdienen ze tweemaal zoveel als hun Franse co...llega's...
  Mary van Schooneveld

 • M. Sabraoui

  SEH arts KNMG

  Leuke filosofische column van de schrijver maar :

  -Hebben wij in Nederland een breed maatschappelijk draagvlak voor dit filosofisch concept of geldt dit alleen voor de zorgsector ?
  Zou dit filosofie ook op de financiële en bank sectoren van toep...assing kunnen zijn?
  -Had de schrijver dit Column bijvoorbeeld ook 30 jaar geleden geschreven? De CAO onderhandeling bestonden heel lang!
  Mensen van de vakbonden en in het bijzonder van de LAD doen hun werk met hart en ziel voor alle zorgverleners zonder filosofische gedachten neem ik aan.
  -Ik twijfel verder over de timing van het schrijven van dit column m.n. dat CAO onderhandelaars aan tafel zitten.

  -Beste schrijver, solidariteit moet breder zijn en geldt voor alle sectoren .Daar zal ik voor pleiten!

  • Kinder-jeugdpsychiater , Almen

   Wat een vreemde, onleesbare reactie! De strekking dringt ondanks alle taalfouten wel langzaam door, maar wordt door mij in ieder geval niet gedeeld. Ik ben het geheel eens met het betoog van Marcel Levi.

 • A.M. Vos

  Specialist Ouderengeneeskunde

  Bedankt voor de column, goed onderwerp,

  Zelf sta ik er dubbel in. Aan de ene kant is het inderdaad veel harder nodig voor de laagste schalen om een loonstijging te krijgen dan voor de andere.
  De andere kant is dit: In de VVT is er in de nieuwe C...AO sprake van een loonmatiging vanaf schaal 75 (waar de meeste SO's onder vallen).
  Onder de huidige inflatie betekent iedere loonstijging wel een loonvermindering bij inflatie. Als dit gebeurt bij een vakgebied als het onze, kan dat toch betekenen dat het voor de nieuwe garde (met een fikse studieschuld!) toch reden kan zijn om om financiële redenen toch liever (in eerste instantie?) niet voor ons vak te kiezen. Ook wil je het signaal van gebrek aan waardering in de organisatie liever niet afgeven.

  Gevoelig onderwerp dus. Er moet met het inzetten van dit soort maatregelen ook gekeken worden naar de schaarste van de specialisten en hoeveelheid thuiszittende specialisten die hiermee wel of niet in het zadel geholpen kunnen worden.

 • mdl arts

  kan het alleen maar eens zijn met marcel

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Was dit een gemiste kans ? Het genuanceerde en verfijnde commentaar van Marcel Levi lijkt mij toch veel te netjes. Dit is natuurlijk absurd. Totaal niet uitlegbaar. Voor sommige in de laagste schalen is dit (bijna) een maandsalaris ! Hallo !!! En di...e collega werkt bij U op de gang en komt U vrijwel elke dag tegen.

  Noblesse oblige, collega's. Het weigeren van deze bonus en teveel terugstorten is het enige juiste oplossing. Get real.

 • D.F.R. Boswijk

  huisarts, Stegeren

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.