Blogs & columns
Carmen Vleggeert-Lankamp
Carmen Vleggeert-Lankamp
1 minuut leestijd
Veldwerk

Geachte mijnheer Kuipers,

8 reacties

Allereerst mijn hartelijke gelukwensen met uw nieuwe positie. Ik ben er zeer tevreden over dat ze voor u gekozen hebben; ik heb er alle vertrouwen in dat u goede dingen gaat doen voor onze volksgezondheid. U hebt dan ook helemaal geen tips nodig van mij, denk ik zo, maar ik kan het niet laten u toch een kleine, eh, handreiking te doen.

Zou u ervoor kunnen zorgen dat patiënten voortaan de rekening te zien krijgen van de door hen verbruikte zorg? De vergoeding mag u inrichten (of zo laten) zoals u goeddunkt, maar het zou de gemiddelde patiënt wat bewuster met zorgverbruik om laten gaan en de dankbaarheid voor ons zorgstelsel vergroten, zo is mijn inschatting.

De gemiddelde dokter weet onvoldoende hoe duur de zorg is

En als u dan toch bezig bent, stuur die rekening dan ook naar de zorgverlener alstublieft. Want bij onze eigen beroepsgroep schort het ook nogal eens aan inzicht in zorgkosten. Ik herinner mij een voorval tijdens mijn coschap cardiologie (al even geleden). Bij de wekelijkse onderzoeksbijeenkomst presenteerde een jonge cardiodokter een artikel waarin gepropageerd werd dat cholesterolsyntheseremmers aan een veel grotere doelgroep moesten worden voorgeschreven ter verlaging van een risico op een bepaalde aandoening. Instemmend gemompel. Waarop ik zei: ‘Ik vind dat een dure oplossing.’ Geroezemoes, de coassistent roert zich. Ik rekende voor wat dit in voorgestelde dosering per patiënt per jaar zou kosten (ik ben best goed in rekenen, al zeg ik het zelf). De hoogleraar bemoeide zich er nu mee: ‘En waar haalt de jongedame deze kennis vandaan?’ ‘Ik ben apotheker, professor.’ ‘En wat doet u dan hier?’ ’Ik heb daarnaast geneeskunde gestudeerd en nu loop ik coschappen. Bij u. En ik denk dat het genoemde bedrag niet opweegt tegen de beperkte risicoverlaging die wordt voorgesteld.’ Ik kreeg een ‘hmmm’. Dat was het. Het hoeft geen betoog dat ik die avond door de assistenten op gratis bier werd gefêteerd. De moraal van het verhaal: de gemiddelde dokter weet onvoldoende hoe duur de zorg is die hij/zij aanbiedt. En als u daar wat aan kunt doen, mijnheer Kuipers, dan zou ik dat graag zien.

Hartelijke groet.

Meer van Carmen Vleggeert-Lankamp

Veldwerk
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • van Hoof

  arts M&G, Heerlen

  Een interessante suggestie, maar helaas is het door de financieringssystematiek in de zorg niet mogelijk om patiënten aan de hand van de declaraties inzicht te geven in de kosten van de zorg. De dbc’s zijn bijvoorbeeld gemiddelde bedragen voor een h...eel zorgtraject, terwijl het zorgtraject per patiënt sterk kan verschillen. Zonder meer transparantie in de kosten van de zorg heeft het geen zin patiënten en artsen te confronteren met bedragen op basis van zorgdeclaraties.
  Wat niet wegneemt dat ik het pleidooi van harte ondersteun!

 • D. Hairwassers

  Patient advocate borstkanker en erfelijke aanleg borst- en eierstokkanker, HUISSEN

  Besef van kosten, dat is heel belangrijk en ook de afweging wat je nog meer voor dezelfde euro's had kunnen doen. Elke euro kun je immers maar één keer uitgeven. Patiënten kunnen al inzage in de kosten hebben. Als ze inloggen bij hun zorgverzekeraar ...staat daar exact wat hun zorg gekost heeft. Of hen dat stimuleert om minder zorg te 'consumeren', ik vrees van niet. Ook artsen mogen kostenbewuster zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het algemene belang. Of dat gaat gebeuren met de nieuwe minister van VWS? Ik durf het te betwijfelen. Lees de stukken van Lucien Hordijk over de miljoenen voor de protonencentra. Lees en huiver. En concludeer wat er met die miljoenen óók gedaan had kunnen worden. Zolang de eigen belangen en belangen van de eigen centra/beroepsgroep voorop staan, wordt het nooit wat met dat verantwoordelijkheidsgevoel voor het algemeen belang.

  • V. Blum

   sportarts n.p., Haarlem

   Ik betwijfel sterk dat patiënten inzicht kunnen hebben in de kosten die gemaakt worden. Een veel belangrijker punt is dat ze met het huidige stelsel weinig belang hebben bij dat inzicht. Het eigen risico draait er snel doorheen, daarna is het niet m...eer belangrijk. Door per medische actie te gaan betalen en door dit bedrag rechtstreeks inzichtelijk te maken krijgen patiënt én zorgverlener belangstelling voor de te maken kosten.

 • G.R.I. Slock

  ha, sluis

  Goed idee, responsabilisering begint met bewust maken van de kosten.
  Ik zie helaas dat de medische shoppers nu al door hun eigen risico heen zijn en 3 (meestal overbodige) verwijzingen per consultatie komen vragen of dit zelfs gewoon telefonisch pro...beren bestellen.
  Onze huisartspraktijk is dan ook op 1 km van de Belgische grens, waar het nog steeds good practice is om hartpatienten elk kwartaal uitgebreid te controleren en jaarlijkse cervix cytologie te doen.
  Het huidige eigen risico dupeert vooral de ouderen die nu eenmaal meer zorg nodig hebben. Om shoppers af te remmen zou een eigen bijdrage op second opinions of overbodige controles 'ter geruststelling' al een goed begin zijn.

 • W.P.A. van Rooij

  Psychiater, Eindhoven

  Ik verwacht niet dat het versturen van de rekening van een medische behandeling zal helpen "om de gemiddelde patiënt bewuster met zorgverbruik om te laten gaan", zoals collega Vleggeert-Lansma in haar column stelt.
  Wanneer het verplichte eigen ris...ico morrend of met moeite is voldaan, is het voor de overgrote meerderheid van de calculerende burgers gedaan met het checken van de rekeningen van zorgverleners.
  Vaak wordt dan alleen nog naar de kosten geïnformeerd als het financieel lucratief is om een medische behandeling nog net voor de jaarwisseling te laten plaatsvinden, om te voorkomen dat dit een maand later als eigen risico uit eigen zak moet worden betaald.
  Daarnaast geven de rekeningen van het zorgverbruik geen reëel beeld van de netto kosten van de verleende zorg door de arts, maar zijn in de rekening ook allerlei kosten verrekend die betrekking hebben op de gestaag uitdijende overheadkosten die door ziekenhuizen en andere zorgaanbieders moeten gemaakt om aan de zeer uitgebreide bureaucratische eisen van zorgverzekeraars, politiek, banken, enzovoorts, te kunnen voldoen om überhaupt medische zorg te mogen leveren.
  Mijn ervaring is dat de gemiddelde patiënt de brutokosten van zijn behandeling daardoor vaak erg (of te) hoog vindt, waarmee het populistische frame dat medici grootverdieners zijn, onbedoeld en ten onrechte wordt aangewakkerd. Of dat nu tot dankbaarder patiënten gaat leiden durf ik te betwijfelen.
  De meeste patiënten ervaren hun gezondheid begrijpelijkerwijs hun kostbaarste bezit. Deze overtuiging zal er niet aan bijdragen dat men gemakkelijk zorg zal gaan weigeren uit kostenoverwegingen, zeker niet als deze zorg als noodzakelijk wordt beschouwd en is geïndiceerd door een deskundige arts.
  In dit licht is het confronteren van patiënten met de kosten van noodzakelijke zorg zelfs onethisch, want schuldinducerend. Met name als patiënten tegelijkertijd vanuit de politiek voortdurend bang gemaakt worden met de mantra dat de zorg binnenkort onbetaalbaar wordt.
  Waarbij diezelfde politiek uit electorale overwegingen al decennialang erg bang is om echt inhoudelijke keuzes te maken om de kosten van de zorg niet alleen op inhoudelijke gronden te beteugelen, maar vooral de onevenredige groei van de overheadkosten in de zorg een krachtig halt toe te roepen.
  Met het slinkende vertrouwen van de Nederlandse burger in haar politici zal de bereidheid om op gezondheidsgebied individuele offers te brengen, om een macroeconomisch en ver weg gelegen collectief doel te bereiken, niet toenemen.
  Conclusie: rekeningen naar patiënten sturen is zinloze symboolpolitiek. Niet doen dus.

 • V. Blum

  sportarts n.p., Haarlem

  Goed idee om patiënt en zorgverlener op de hoogte te stellen van de kosten van de behandeling. Ik pleit ervoor om de patiënt mee te laten betalen voor alle medische kosten, wel naar financiële draagkracht. Je kunt bij de zorgverlener een soort taxime...ter neerzetten waarop de bijdrage meteen inzichtelijk wordt en het financiële effect van een bepaalde keus. Veel effectiever dan de huidige eigen risico regeling. Patiënt én zorgverlener worden veel kostenbewuster.

  • M.J. Fortuijn

   Psychiater, Haarlem

   Dat naar draagkracht is wel cruciaal om de solidariteit terug te brengen. Lees ook het praktijkperikel van deze week over de 34 jarige zwangere met een budget polis.

   [Reactie gewijzigd door Fortuijn, Jedidja op 27-01-2022 22:57]

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.