Blogs & columns
Esther van Fenema
Esther van Fenema
2 minuten leestijd
Column

Excuses

3 reacties

Tijdens het jaarlijkse psychiatriecongres afgelopen maand betuigde de beroepsvereniging voor psychiaters spijt aan de lhbti’ers omdat hun identiteit in het verleden als ziekte werd beschouwd.

Natuurlijk vind ook ík het vreselijk om terugkijkend te zien hoeveel leed obsolete opvattingen en interventies van mijn ­collega’s hebben berokkend. Het is afschuwelijk als je gecastreerd wordt omdat je seksuele geaardheid als ‘ziek’ wordt beschouwd. In de Volkskrant zegt Gemma Blok, hoog­leraar geschiedenis van mentale gezondheid en cultuur, dat castratie officieel altijd vrijwillig was, maar dat je je natuurlijk kunt afvragen hoe vrijwillig het was als de maatschappij je afwijst. In datzelfde artikel ziet het 73-jarige slachtoffer Henk Brouwer de excuses vooral als een nieuw begin. ‘Het is gezegd, nu moet het nog binnenkomen. Ik hoop dat ik over een tijdje zal kunnen zeggen: ik ben goed zoals ik ben.’

Zijn uitspraak trof me omdat het de vinger op een gevoelige plek legt: wie bepaalt of iemand goed is zoals hij is? Er is geen ander vak dan de psychiatrie waarbij medisch denken en handelen zo verweven zijn met de vigerende cultuuropvattingen. Een spannende dans tussen cultuur als uitlokkende factor voor mentaal lijden en de professionele standaard, waarbij de uitdaging is om je niet te verliezen in de waan van de dag.

Excuses bied je aan om te erkennen dat je iets niet goed hebt gedaan en omdat je daar berouw over voelt. De principiële vraag is of je deze verantwoordelijkheid van iemand kunt overnemen door namens hem excuses aan te bieden.

Excuses lijken tegenwoordig ook een soort moderne aflaten, waarmee je kunt demonstreren dat je deugt en jezelf van een plekje in de morele hemel kunt vergewissen. Toch iets anders dan het erkennen van misstanden van toen.

Daarnaast kun je je afvragen of (medische) wetenschap niet per definitie feilbaar is omdat voortschrijdend inzicht het ver­­leden veroordeelt, simpelweg omdat je nu meer kennis hebt vergaard.

Kijk dagelijks in de spiegel zodat de tijdgeest onze blik niet vertroebelt

Maar veel belangrijker is het gegeven dat we onze blik steeds op het verleden richten door het moreel de maat nemen. Riskant, omdat het risico bestaat dat we blind worden voor de waan van nu, waardoor de kans groot is dat we over vijftig jaar opnieuw excuses moeten aanbieden. Bijvoorbeeld aan de ouders van omgekomen jongeren met ernstig trauma door de wachtlijstproblematiek.

De opdracht voor ons, psychiaters, is om mensen te helpen zich zo goed mogelijk te verhouden tot de realiteit. Het zou wel een gotspe zijn als we zelf ten prooi vallen aan afweermechanismen omdat we de realiteit te lastig vinden om te verdragen en de huidige misstanden projecteren op het verleden. Want hoe gaan wij om met het feit dat de politiek beweert dat te veel jongeren psychische hulp krijgen? Hoe stellen wij ons nu op in een samen­leving die psychiatrische patiënten afwijst door jarenlang de basiszorg te verwaar­lozen?

De beroemde oud-hoogleraar psychiatrie Piet Kuiper, die zelf homoseksuele gevoelens had, diagnosticeerde zijn homoseksuele patiënten als ‘pervers’, en verwees ze door naar de kliniek voor behandeling. Aan ons de morele plicht om dagelijks in de spiegel te kijken zodat de tijdgeest onze blik niet vertroebelt en we kunnen opstaan voor de patiënten van nu. 

Meer van Esther van Fenema:
 • Esther van Fenema

  Esther van Fenema is psychiater met een eigen praktijk. Ze is gepromoveerd op de toepassing van richtlijnen in de ggz. Verder werkt ze bij de crisisdienst, is ze auteur, professioneel violiste en opiniemaker voor onder andere Trouw en de EO.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • M. Haentjens

  verzekeringsarts, Ruurlo

  Ik heb een paar keer heen en weer gelezen door deze column, maar de pointe blijft me moeilijk grijpbaar. Ik struikelde aan het eind sowieso over “homoseksuele gevoelens”. Piet Kuijper wás homo en had daarnaast vast een palet aan menselijke gevoelens....

  De morele plicht om in de spiegel te kijken opdat de tijdgeest ons niet vertroebelt, wordt hier gemotiveerd vanuit het ondergraven van de recente excuses door de beroepsvereniging van psychiaters aan lhbti-ers omdat hun identiteit als ziekte werd beschouwd. Het leest als een paard achter de wagen. De huidige wachtlijstproblematiek gelijk stellen aan de mensonterende benadering van lhbti-ers in het verleden is daarbij een vergelijking die mank gaat. Appels met peren.

  Het maken van die excuses was een morele daad van waarde, een gebaar en een poging tot goedmaking en herstel van aangedaan leed als huidig rechtspersoon in de historische lijn van de verantwoordelijken destijds. Een gebaar dat niet gaat om een discussie over of excuses wel of geen aflaten zijn of dat er sprake is van een modegril die ons dwingt om straks aan de lopende band excuses te maken, maar dat het gaat om de intentie van de maker en om hoe het binnenkomt bij de ontvanger.

  In de spiegel van de tijd kijken doet beseffen dat een oordeelloze benadering van ieder mens, sterker nog; een bijzondere ruimdenkendheid, essentieel kenmerk van psychiaters hoort te zijn, en liefst van ieder mens. Gelukkig maken we op vele fronten als mensheid nog steeds een morele ontwikkeling door, het is juíst te hopen dat we over 50 jaar opnieuw excuses gaan maken, dat zegt hopelijk meer over de exponentiële voortgang van die ontwikkeling dan over het bestaan van zoiets als excuusinflatie in een deugcultuur.

  [Reactie gewijzigd door Haentjens, Martijn op 21-04-2023 18:06]

 • V. Cats

  Psychiater n.p., Capelle aan den IJssel

  Mijn waardering voor de columns van Esther van Fenema is i.h.a. groot maar deze van vandaag wordt m.i. door de slotalinea ontsierd .Dat prof. Kuiper zijn homosexuele patienten oorspronkelijk schaarde onder de categorie perversies moge juist zijn ,de ...toevoeging "en verwees ze naar de kliniek voor behandeling " is wel erg kort door de bocht. Ik heb er mijn oude leerboeken op nageslagen :Die van Kuiper zelf ,én zijn uitgebreide bijdrage in het "Nederlands handboek der Psychiatrie uit 1963 ,daarnaast Psychiatrie ,deel 3 uit 1967 van Kuipers leermeester H.C.Rümke, en in alle komt toch een meer genuanceerd beeld naar voren waarbij behandeling /begeleiding van hen "die onder hun gesteldheid lijden "aangeboden wordt (!) en dat is toch heel wat anders dan wat deze column suggereert !
  Ik vind dat P.C. Kuiper ,ook al was hij niet volmaakt ,deze nuancering verdient ,ook al lijkt het er i.h.a. (helaas ) op dat dit fenomeen minder past in onze "tijdgeest "

 • A.F. Algra

  Commentator zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.