Inloggen
Blogs & columns
Blog

Zorgprofessionals wantrouwen? Niet doen - Menno Oosterhoff

3 reacties

Dit najaar verschijnt er een boek over de nutteloosheid van vergaderen. Vergaderen? Niet doen heet het. En om ons lekker te maken staat erbij: Al het wetenschappelijk onderzoek dat het nut van vergaderen grondig ondermijnt. We denken dat vergaderen nodig is, maar dat valt dus nog te bezien. Kritisch onderzoeken of wat je gelooft ook zo is. Dat is wetenschap. In de politiek lijkt dit nog maar amper te zijn doorgedrongen.

Ik moest meteen denken aan het nieuwe wetsvoorstel van minister Schippers. Nog maar net bekomen van het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze fors te beperken, worden we alweer opgeschrikt door een nieuw voorstel om de macht van de zorgverzekeraar te vergroten.
Marktwerking zou de zorg goedkoper maken, maar omdat het tegendeel het geval bleek, wordt dat geloof daarin nu verruild voor het verwachten van alle heil van controle door de zorgverzekeraar. Na het offeren van de vrije artsenkeuze op dit altaar is nu het medisch beroepsgeheim aan de beurt.

Ik praat u even bij. Minister Schippers (VVD) heeft op 8 juli 2014 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee zorgverzekeraars inzage kunnen krijgen in medische dossiers. Zij denkt hiermee zorgfraude te kunnen bestrijden. Om hoeveel zorgfraude het gaat, is niet bekend.
Het medisch beroepsgeheim offeren om fraude te bestrijden waarvan je niet weet hoe erg die is, omdat je denkt dat het zal helpen. Alsof je iemand behandelt voor een ziekte waarvan je niet weet of iemand die heeft met een ingreep waarvan je niet weet of het werkt, maar waarvan je wel weet dat er nare bijwerkingen zijn.

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat er dit keer wel onderzoek gedaan is. Door de Erasmus Universiteit op verzoek van de minister zelf nog wel. De conclusie was dat een wetswijziging niet nodig of gewenst is om fraude op te sporen. Zorgverzekeraars krijgen al voldoende informatie om dat te doen en de inzagemogelijkheden gaan nu al (te) ver. Niet doen dus, adviseert het rapport.
Wat doet de minister? Ze slaat dit advies volledig in de wind. Als een onderzoek niet aantoont wat je zou willen aantonen, dan wordt het nogal eens niet gepubliceerd. Daardoor kunnen we een vertekend beeld krijgen van de werkzaamheid van een bepaalde ingreep. Publicatiebias heet dat. Maar hoe het heet om een gepubliceerde uitkomst te negeren als het je niet bevalt weet ik eigenlijk niet. Koppigheidsbias? Blind vasthouden aan je geloof ondanks aanwijzingen voor het tegendeel.

Als dit wetsvoorstel aangenomen wordt, dan zal het medisch dossier nog meer dan nu al het geval is misbruikt worden voor een boekhoudkundige verantwoording. Nu al staan er allemaal zaken in die er niet in horen. Zorgprofessionals denken ten onrechte dat ze al hun tijdsbesteding in het dossier moeten aantonen. ‘Gebeld, maar geen gehoor.’ ‘Dossier gelezen.’ ‘Brief gedicteerd.’ ‘Uitnodiging verstuurd.’ ‘Informatie opgezocht.’
Daar is een dossier niet voor. Een dossier moet die gegevens bevatten die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening, zoals gegevens die de inhoud van het medisch handelen weergeven, gegevens die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van zorg. Deze informatie is soms door alle ruis nog maar moeilijk te vinden.

Nog meer bureaucratie en opofferen van het medisch beroepsgeheim. En waarom? Nodig is het niet, nuttig is het niet en het gaat averechts werken.

In zijn boek Leidinggeven aan professionals? Niet doen zegt Mathieu Weggeman: ‘Professionals zijn al gemotiveerd. Pas op dat u dat enthousiasme niet verprutst! Zorg ervoor dat ze niet te veel lastiggevallen worden met formulieren, rapportenschrijverij, regels en procedures, dan komt de productiviteit en kwaliteit wel.

Ik bepleit geen blind geloof, niet in de zorgverzekeraar en ook niet in de zorgprofessional. Maar voortdurend wantrouwen? Niet doen.

O, ja. En stoppen met vergaderen.


Menno Oosterhoff, kinder- en jeugdpsychiater

Lees ook het artikel van Cobie Groenendijk - actiecomité Red de Vrije Artsenkeuze - in Het Parool van 14 augustus: 'Verzekeraars snappen de zorg niet'
Op Facebook:

Blogs beroepsgeheim
 • Menno Oosterhoff

  Menno Oosterhoff is (kinder- en jeugd)psychiater eninitiatiefnemer van www.ocdnet.nl en www.ocdcafe.nl. Hij maakt de podcast ‘God zegene de greep’ over de dwangstoornis. Daarover gaat ook zijn boek ‘Vals alarm´ waarin ook zijn eigen dwangstoornis aan de orde komt. Zijn boek ‘Ik zie anders niks aan je’ gaat over psychische aandoeningen in het algemeen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • M.D. Oosterhoff

  psychiater, THESINGE Nederland

  21-08-2014 02:00

  Het is duidelijk dat collega vd Pol en ik anders aankijken tegen de gevolgen van dit wetsvoorstel. Ik vrees dat het een heel negatief effect zal hebben op de motivatie, ik ben bang dat de professionele autonomie in gevaar komt, ik denk dat verzekeraa...rs gaan letten op dingen die meetbaar zijn en lang niet altijd te maken hebben met de kwaliteit en zo zijn er nog een hoop dingen. En dan heb ik het nog niet over hoe het voor patienten is dat de zorgverzekeraar inzage heeft in zijn dossier. Coll. vd Pol waardeert juist dat er de moeite genomen wordt om dit zorgvuldig te regelen door een wetsvoorstel en geeft aan dat er in de toekomst nog wel meer instanties bij zullen komen. ALs je alles goed geregeld hebt dan is er geen reden je zorgen te maken. Ik denk dus dat er wel reden is om je zorgen te maken omdat je mmoet voldoen aan wat anderen verstaan onder "goed geregeld hebben". En al die stuurlui aan wal weten heel goed wat zij vinden aan welke eisen jij allemaal moet voldoen. Maar ik denk dat de meeste zorgprofessionals dat soort toezicht kunnen missen als kiespijn. En ik denk dat het de kwaliteit van zorg helemaal niet ten goede komt. Maar goed. We denken er kennelijk heel anders over.

 • W. van der Pol

  ziekenhuisapotheker en counselor, Delft

  21-08-2014 02:00

  Ik ken het wetsvoorstel niet, maar het lijkt me niet angstaanjagend. IGZ, OM en nu ook Zorgverzekeraars, nemen hun toevlucht tot het medisch dossier wanneer zij vermoeden dat er iets goed fout zit, strafrechtelijk, tuchtrechtelijk en nu ook economisc...h dubieus. In de toekomst zullen er heus meer instanties bijkomen. Toch goed dat er steeds een wetsvoorstel voor nodig is. Ik waardeer die zorgvuldigheid. Wantrouwen of Koudwatervrees passen niet meer in deze tijd. Wanneer de zaakjes goed voor elkaar zijn in het ziekenhuis, valt er weinig te vrezen. "Men vreze het meest…….."

 • A.L. Cense

  Psychiater, STOUTENBURG Nederland

  20-08-2014 02:00

  Terwijl ik dit met instemming de IPad lees, flitst ter rechterzijde de boodschap van Leon van Halder, secr gen op VWS: "raad van bestuur moet expliciet verantwoordelijk worden voor kwaliteit en veiligheid". Een prachtige tegenstelling, want daarin z...ie je het fenomeen van georganiseerd wantrouwen concreet terug. En inclusief de nadelen:
  Verantwoordelijkheid moet je natuurlijk laten bij de professional zelf die zich intrinsiek verantwoordelijk voelt en niet een ezel wil zijn die met wortel en stok wordt gestuurd. Bovendien leidt een getrapte verantwoordelijkheid onvermijdelijk tot nog meer bureaucratische controlestructuren en rompslomp waar (de kwaliteit van) het eigenlijke werk in verzuipt.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.