Inloggen
Blogs & columns
Blog

Was die waarschuwing wel terecht?

1 reactie

Medisch Contact 45 doet verslag van een tuchtzaak tegen een bedrijfsarts. Het regionaal tuchtcollege heeft de klacht ongegrond verklaard. Klager gaat in beroep. Het Centraal Tuchtcollege legt de bedrijfsarts een waarschuwing op. Zij zou onzorgvuldig hebben gehandeld door te concluderen dat klager volledig arbeidsgeschikt kon worden geacht. ‘De weging van alle aan de bedrijfsarts bekende factoren had haar op zijn minst aanleiding moeten geven om nader onderzoek te verrichten, alvorens de werkgever van klager te adviseren’, zo stelt het CTG.

Een storm van protest steekt op. Massaal kiezen bedrijfsartsen partij voor de veroordeelde bedrijfsarts. Zie de vele reacties onder het artikel! De reageerders voelen zich door deze uitspraak vogelvrij verklaard. Het regionaal tuchtcollege vindt toch ook dat de bedrijfsarts geen blaam treft! Het RTG citeert uitgebreid uit haar zorgvuldig bijgehouden medisch dossier. Waar haalt het CTG dan het lef vandaan om op grond van dezelfde feiten een hardwerkende collega te veroordelen? Dit leidt tot defensieve geneeskunde en overdiagnostiek!

Er steekt een brede wind van solidariteit op met de gewaarschuwde collega. Een warme wind ook die in dit koude jaargetijde aangenaam aanvoelt. Altijd fijn als er eenstemmigheid is. Als je samen opkomt voor iemand die klem zit. Is hier wel goed rechtgesproken? Formeel gezien een zinloze vraag. Want na een CTG-uitspraak is geen beroep mogelijk. Dit is het laatste woord. Je kunt de leden van het college niet ter verantwoording roepen. Zij hebben gesproken door hun beslissing. Maar de twijfel blijft. Is dit nu een maatgevende beslissing die het handelen van bedrijfsartsen bij burn-out raakt? Eentje waar we voortaan rekening mee moeten houden? Of moeten we als beroepsgroep een statement maken dat deze uitspraak een incident is, niet richtinggevend voor het handelen bij burn-out?

Ik pak het tuchtrechtelijk toetsingskader erbij. Een fraaie volzin die je in veel beslissingen aantreft. Het gaat er bij de tuchtrechtelijke toetsing van professioneel handelen niet om of dat handelen beter had gekund, maar om het geven van een antwoord op de vraag of de beroepsbeoefenaar bij het beroepsmatig handelen is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening, rekening houdend met de stand van de wetenschap ten tijde van het klachtwaardig geachte handelen en met hetgeen toen in de beroepsgroep ter zake als norm of standaard was aanvaard. Kan dit ons verder helpen? De beroepsgroep (in casu de leden-beroepsgenoten) moet erop letten, niet of mevrouw het beter had kunnen doen (dat is bijna bij elke klacht het geval), maar of ze binnen de grenzen bleef van wat redelijk bekwaam is. Is ze echt zodanig over de schreef gegaan dat je een waarschuwing moet geven?

Het CTG verwijt de bedrijfsarts dat zij nader onderzoek heeft nagelaten waar dat wel van haar verwacht mocht worden. Het college verwijst naar de vragenlijsten die klager bij de Stichting Burnout heeft ingevuld, met name naar de 4DKL, de vierdimensionale klachtenlijst. ‘Een in de bedrijfsgeneeskunde als valide erkend instrument’, stelt het CTG. Wat is dat, ‘als valide erkend’? Hij wordt veel gebruikt, dat wel. Vooral in de eerste lijn. De 4DKL is niet gevalideerd in een bedrijfsgeneeskundige setting. De 4DKL heeft wél waarde om bij een individu zicht te krijgen op de aard van de psychische klachten, en het verloop ervan in de tijd te volgen. Daar is ie prima voor. Maar het is geen burn-outdiagnosticum. Bovendien zit klager in een conflict met zijn werkgever. Zijn advocaat heeft hem geadviseerd zich ziek te melden. In zo’n gejuridiseerde situatie moet je elke vragenlijstonderzoek als onbetrouwbaar beschouwen. Dat de bedrijfsarts zelf geen vragenlijstonderzoek deed kun je haar niet verwijten.

Kunnen we nu concluderen dat het CTG de plank misslaat? Nee, er is meer aan de hand. Als ik de volledige uitspraak lees op medischcontact.nl zie ik daar paragraaf 4.7 die in de ingekorte versie in MC 45 is weggelaten. Daarin worden twee e-mails van klager uitgebreid geciteerd. Klager doet een met argumenten onderbouwd beroep op de bedrijfsarts om zijn zaak opnieuw te bezien. De bedrijfsarts beantwoordt die e-mails niet. Dezelfde dag brengt zij haar advies aan de werkgever uit: klager is niet arbeidsongeschikt om medische redenen. Wat vindt u hiervan, beste lezer? Wordt vervolgd!

meer van André Weel

Tuchtrecht bedrijfsgeneeskunde
 • André Weel

  André Weel is bedrijfsarts-niet-praktiserend en epidemioloog; werkzaam als curator bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk.'  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Dolf Algra

  Oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Dolf Algra#dolfalgra1234@gmail.com#Rotterdam#Oud bedrijfsarts#

  09-12-2019 17:40

  Ik vind deze uitspraak van het CTG een enorme blunder en zal in aparte blog verder toelichten waarom. Dit vraagt om grondige heroriëntatie , zeker bij arbeidsconflicten bij zowel bedrijfs- als verzekeringsartsen.

  Het aantal tuchtzaken tegen bedri...jfsartsen is ‘ abnormaal hoog’ namelijk. In 2013 waren er dat 16 op jaarbasis bij 2000 bedrijfsartsen. Nu zijn het er 81 op 1500- 1600 bedrijfsartsen. In drie jaar tijd: 81 ( 2018) plus 81 ( 2017), plus 42 (2016) = 204 bedrijfsartsen die met een tuchtzaak van doen hadden. 204 ! In drie jaar tijd. Velen op basis van een arbeidsconflict.

  Ik vind deze uitspraak van het CTG een enorme blunder en zal in aparte blog verder toelichten waarom. Dit vraagt om grondige heroriëntatie , zeker bij arbeidsconflicten bij zowel bedrijfs- als verzekeringsartsen.

  Het aantal tuchtzaken tegen bedrijfsartsen is ‘ abnormaal hoog’ namelijk. In 2013 waren er dat 16 op jaarbasis bij 2000 bedrijfsartsen. Nu zijn het er 81 op 1500- 1600 bedrijfsartsen. In drie jaar tijd: 81 ( 2018) plus 81 ( 2017), plus 42 (2016) = 204 bedrijfsartsen die met een tuchtzaak van doen hadden. 204 ! In drie jaar tijd. Velen op basis van een arbeidsconflict.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.