Blogs & columns
Blog

Voor uw levensgeluk: adopteer een jonge klare!

13 reacties

‘Denk nou eens even met me mee. Jij doet altijd alles anders’, zegt goede vriendin Anne enigszins verwijtend op een anderhalvemeterborrel. We hebben samen gestudeerd, coschappen gedaan, zijn in het buitenland geweest, samen een afstudeerborrel gegeven en hebben menig etablissement in Utrecht tot in de vroege uurtjes bezocht. Ten slotte zijn we samen chirurg geworden.

Waarover ik moet meedenken? Er gaat een groot probleem op ons afkomen als chirurgen in Nederland. Dat probleem zijn de jonge klaren. Als we een beetje pech hebben, is er straks een chirurgenoverschot van minimaal 150 mensen. Jong, ambitieus, acht ton aan maatschappelijke investering per persoon verder, maar wel werkloos. Wij noemen dat ‘de bus’, refererend aan georganiseerde busreizen vol jonge klaren die komen solliciteren op die ene beschikbare fellowplek. Hoe sturen we die bus nou weer de goede kant op?

Laten we bij onszelf beginnen. We zullen toch echt ergens solidair moeten zijn. En het leuke van solidair zijn, is dat het nog wat oplevert ook waarschijnlijk. Levensgeluk en iets minder hard werken. Want: hoeveel artikelen moeten er nog verschijnen over een kortere levensverwachting van acht jaar om in te zien dat we als chirurgen wellicht te hard werken? Hoe vaak moet er in grote mondiale tijdschriften staan dat gepensioneerde chirurgen eigenlijk hun gezin en opvoeding van eventuele kinderen hebben gemist? Laten we allemaal iets minder gaan werken en als maatschap/coöperatie/staf één of twee jonge klare adopteren.

Maar dan komen we op een heikel punt. Financiën. Want: de huishouding is wel ingericht op dik twee ton per jaar. Bovendien: WIJ hebben er knetterhard voor gewerkt om dit te verdienen, dat moeten ZIJ dan ook maar doen. Dus gaan we buitengewoon moeilijk doen over tien mille per jaar waarvan ook nog eens de helft naar de belastingdienst gaat. En jonge chirurgen aannemen tegen een anios-salaris maar dan wel heel hard roepen wat voor enorme geste dat is. Onbegrijpelijk voor mij. Maar ja, ik ben maar academicus. Wij hebben overigens een fellow ingeleverd om een jong staflid aan te kunnen nemen in januari, dat kost ons operaties (evenveel operaties delen door meer stafleden). Is erger dan geld vind ik.

We kunnen ook iets anders gaan kijken naar ons vak. Want wat geven we onze jonge collega’s nu mee? Als chirurg moet je wel echte operaties doen. Dus op zijn minst Whipples, bekkens, slokdarmen of aorta’s opereren, wil je er een beetje toe doen. Gevolg is dat iedereen pancreaschirurg, bekkenchirurg, slokdarmchirurg of aortachirurg wil worden. ‘Ik ga echt niet alleen maar galblazen, heupen en liesbreuken opereren hoor.’ Deze basale heelkunde is echter wel 80 procent van onze baan. En bij uitstek geschikt om in deeltijd te doen.

Want waarom zijn de mammachirurgen de enige chirurgen waarbij het ‘geoorloofd’ is om drie dagen te werken? Dat moet toch ook kunnen als traumachirurg. Drie dagen per week fractuurchirurgie en wel volledig dienst mee doen. Ik kan ontzettend veel leuke dingen verzinnen voor die andere twee dagen. Maar wellicht ben ik geen echte traumachirurg, ik opereer te weinig bekkens.

Dit onderwerp gaat me aan het hart. Anne is inmiddels begonnen aan haar tweede fellowbaan zonder enig perspectief. En ze is niet de enige. De ‘bus’ die eraan komt, is overvol. Laten we alstublieft ruimte maken. Anders naar ons vak gaan kijken. Het is immers zonde om die bus getalenteerde collega’s een doodlopende steeg in te sturen.

Meer van Marijn Houwert
werk chirurgie arbeidsmarkt jonge klaren
 • Marijn Houwert

  Marijn Houwert is werkzaam als traumachirurg in het UMC Utrecht. Hij vindt opereren best leuk, draagt de opleiding een warm hart toe en schrijft af en toe een artikel.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Jose van Haastrecht

  bedrijfsarts niet praktizerend, Den Haag

  In aansluiting bij ervaringen uit het grijze verleden van Dolf Algra: lees in deze tijd van de eHealth en van de gezondheidsindustrie bijvoorbeeld eens in MC nr. 14- 6april ’84 de visie van de toenmalige LAD op het arbeidsplaatsenplan na; weet dat e...r in die jaren toegezegde opleidingsplaatsen zelfs werden ingetrokken; bedenk wie dan wel nog in opleiding kon komen; sta er stil bij dat in de jaren daarna "de jonge klaren" 2 jaar lang hun verworven vaardigheden in de kliniek konden behouden; bedenk dat nieuwe vakgebieden zoals Gezondheidswetenschappen, Verpleegwetenschappen, Technische Geneeskunde werden geintroduceerd en de numerus fixus voor de instroom tot de studie geneeskunde werd verlaagd; vraag je af of straks nog bij elke chirurgische ingreep de lijfelijke aanwezigheid van eenieder die nu naast bed of tafel met de patient staat nodig is en door de zorgverzekeraar vergoed zal worden; vraag je af of werken in de huisartsenpraktijk bijdraagt aan de eisen voor herregistratie in jouw medisch specialisme; vraag je af wat het in de toekomst voor jou en nieuwe collegae gaat betekenen dat de invulling van de studie geneeskunde aan Nederlandse universiteiten zeer uiteenlopend kan zijn.geweest. Mutatis mutando, je realiserend dat wel de tijd en de plaats veranderen, maar niet de mens.

 • Sabine Netters

  internist-oncoloog, Zwolle

  Hebben jullie wel eens bedacht dat de overcapaciteit bewust gecreëerd is of in ieder geval niet is tegengehouden door de gevestigde (medische) orde?
  Busladingen vol met jonge klaren maken dat er onderling geconcurreerd moet worden: harder werken vo...or minder geld en zekerheden om een felbegeerde maatschapsplek te veroveren..... volstrekt onduidelijk of die plek er is, wanneer en voor wie....
  De medisch specialistische Bedrijven (!) maken hier dankbaar gebruik van, het levert ze immers financieel flink wat op. Zij zullen dit systeem zeker in stand houden. En daar hoeven ze niets voor te doen. Gewoon de andere kant op kijken is voldoende.

 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  O, ja- nog even dit: denk én handel- vooral out of the box.
  Want in de box maak je niets klaar. Dat blijkt uit de ervaringen.

  Wees stout. Kleur buiten de lijntjes. Dat is de enigste optie op verandering.

 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Nogal droef makende observaties van de werkvloer. Als ik de reacties zo lees. Ik beluister vooral ook veel machteloosheid. De werkelijkheid van alledag is minder beïnvloedbaar dan gedacht. Pure verspilling van talent ook.

  Eigenlijk staat het MSB ...en positie/organisatie van medisch specialist in de zorg ter discussie. Geen kleine kluif. Hart van de zorg.

  De hoogste tijd om er wat aan te doen. Hierbij mijn voorstel/bijdrage op basis van ervaring uit het grijze verleden
  Fase 1
  1. organiseer jezelf in kleine groep met gelijkgestemden (olv van MH ?)
  2. schrijf stuk op basis van observaties en onderbouw dat met harde cijfers - hou het beknopt.
  3. maak korte lijst van actiepunten/doelen waar je het wel over eens bent - dit is het hart van de actie. 1x A4. Laat discussie/twist punten liggen voor later.
  4. ontwerp plan de campagne hoe dit in te pluggen

  Fase 2 a
  5. organiseer draagvlak - sociale media - app groepen
  6. shake the tree !
  7.versaag niet, want weerstand wordt maximaal

  Fase 2 b: parallel eraan
  lees je als speer in de materie - in de breedste zin van het woord - * hoe moet ziekenhuis van de toekomst eruit zien ?
  * Wat is positie van medische specialist daarin ?
  * praat/overleg met oude rotten als Cees Wittens - Marcel Levi
  * lees recente stuk van Rink de Boer in laatste MC - betere en zinnige zorg na corona tijd - interessante input
  * lees rapport Bernhoven - Beatrix rapport

  Maak/opteer voor verschillende varianten. Juist (regio)maatwerk.

  Het momentum is nu. Links of rechts om zal de zorg structuur gaan veranderen. Na corona. Gezien de uit de handlopende kostenstructuur.

  In de komende paar jaar moet er een afslag genomen worden. Wie het eerst met een goed doortimmerd plan komt, heeft meer kansen om mee te sturen.

  Doe je niets dan doen anderen het wel

  Dus: hit the road en shake the tree !
  Erg benieuwd.

  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/25/casestudie-beatrixziekenhuis-en-bernhoven

 • Raymond Saunier

  Internist, Maarssen

  Binnen de interne geneeskunde is het de laatste jaren ook een aflopende zaak, ik ben nu 4 jaar een jonge klare en ook nooit enig zicht gehad op een vaste baan.
  Van onze 7 differentiaties waren de vasculaire, endocrinologie en infectieziekten al jare...n een garantie voor werkloos zijn of een academisch gecreeerde baan met wat onderzoeksgelden, de laatste 2 jaar is daar de acute geneeskunde bijgekomen. 10 jonge klaren per jaar klaar en 0.0 baan in 2 jaar (2 x een 3-6 maanden proef functie). De hematologie heeft een opleving gehad omdat ineens elk ziekenhuis er 2 moest hebben, verder zijn de oncologie en nefrologie ook nog enigszins kansrijk.
  Resultaat? menig collega zit in omscholing naar speciliast ouderengeneeskunde of doet keuringen als ANIOS bij de UWV
  Ik zou toch wel eens willen pleiten voor een gestructureerdere inzicht in wat daadwerkelijk nodig is aan specialisten in opleiding, de reductie hierin die 4 jaar geleden is ingevoerd moet nog blijken, vooral omdat menig maatschap het ook prima met zijn 10 ipv zijn 11-en af kunnen (en dan dus 20.000 extra hebben). Ik las pas geleden over tekorten aan medisch specialisten op termijn, ik zou niet weten waarop dat gebasseerd is.

 • Nico Terpstra

  huisarts, Hoorn

  Zojuist is bij ons zeer perifere eerstelijns gezondheidscentrum een ervaren chirurg/opleider afgezwaaid en uitgezwaaid. Hij werkte na zijn pensionering een dagdeel per maand: niet veel, wel ontzettend prettig voor minder ervaren artsen, co's en AIOSs...en. Bovenal prettig voor de patiënten die een heuse ervaren chirurg in onze (goed-geoutilleerde) behandelkamer aantroffen voor de grotere lipomen, (re-)excisies BCC en dergelijke. En ook heel erg leuk voor de chirurg in kwestie. Kennis overdragen, er bij blijven horen, leuke gesprekken met de patiënten etc.

  Een chirurg kan uiteraard in een huisartsenpraktijk ook vasectomieën en ooglidcorrecties doen. Dus als je overweegt het rustig aan te gaan doen als ervaren snijdend specialist, misschien is het iets om af te bouwen in een goed gezondheidscentrum (niet voor het geld overigens, want ca €80 is alles wat er voor een gemiddelde kleine verrichting gedeclareerd mag worden en daar moeten alle spullen en de afschrijving van de investeringen nog af). Maar het is wel heel leuk voor alle partijen, en we gaan Pieter dan ook zeer missen.

 • Klaas Govaert

  AIOS chirurgie, Loosdrecht

  Mooi stuk Marijn en spijker op de kop.

  @ Dolf Agra: zie het stuk van De Vereniging van Assistent-Geneeskundigen in de Heelkunde (VAGH) wat deze week in het NTvH is gepubliceerd (en ook op LinkedIn te lezen is). De komende zes jaar komen er 340 A...IOS chirurgie bij terwijl er waarschijnlijk (gebaseerd op historische gegevens) 200 chirurgen in diezelfde periode de arbeidsmarkt verlaten. Dat is een groei van 140 chirurgen bovenop de 110 fellows die we op dit moment hebben. En dat idd op een beroepsgroep van 1408 chirurgen...

 • G.J. Bos

  revalidatiearts, Vlijmen

  Mooie overpeinzing Marijn. Of je getallen nu kloppen of niet, je gedachten over meer werk delen met collega's snijdt hout wat mij betreft. Ik hoor teveel collega specialisten in het ziekenhuis klagen over de drukte en de slechte balans tussen werk en... privé.

  Aan collega Dolf Algra: ' Adopteren ? Huh ? Haha. Beste Marijn. Als geen ander weet je dat wat de kern van het zakelijke bestaan van een medisch specialist is. Gewoon business/productie. Nooit anders geweest.'
  Dat kan waar zijn, maar betekent dat ook dat het dan maar niet moet veranderen?Marijn geeft een helder tegengeluid tegen deze gedachte en er zijn er meer die wel zouden willen.

 • RS Kuipers

  Jonge klare Cardioloog, Amsterdam

  Het treurige is dat dit probleem al vele jaren speelt....

  Zie dit eerdere artikel, jaren geleden inmiddels, exact dezelfde boodschap

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/de-onnodige-spagaat-tussen-overwerkt-en-werkloos.ht...m

 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Heb beter voorstel: wordt bestuurder en schrijf plan. Je hebt het in je. Die brede kijk.

 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Opvallende observatie. Een overschot van 150 ? Waar komt dat getal vandaan als ik zo vrij mag zijn om te vragen ? Ik begrijp dat er ergens rond de 1500 chirurgen zouden zijn. Dus dan hebben we het over een overcapaciteit van 10% . Klopt dat ?

  ...Waar zijn die cijfers eigenlijk op gebaseerd ? Gerucht ? Of harde(re) inschatting ?

  Ik heb even snelle scan gedaan en zie andere cijfers. Dus klopt het getal van 150 wel ? Kijk bij Capaciteitsorgaan - heelkunde blz 67
  https://capaciteitsorgaan.nl/app/uploads/2019/03/Capaciteitsplan-MS-2020-2023-Deelrapport-1.pdf

  Andere cijfers: inschatting over patienten stromen in de heelkunde. Ook van belang !
  rapport regioplan blz 26
  https://capaciteitsorgaan.nl/app/uploads/2019/03/181119_Regioplan_Demografie-medisch-specialisten.pdf

  Opmerking 2: Marijn Houwert's voorstel:Laten we allemaal iets minder gaan werken en als maatschap/coöperatie/staf één of twee jonge klare adopteren.

  Adopteren ? Huh ? Haha. Beste Marijn. Als geen ander weet je dat wat de kern van het zakelijke bestaan van een medisch specialist is. Gewoon business/productie. Nooit anders geweest.

  Of hebben we te maken met - zoals wel eens gesuggereerd wordt en mogelijk op goede gronden - een bewust gecreeërde schaarste - door de beroepsgroep/knmg/...(?)zodat het inkomen voor de zittende groep afdoend op peil blijft ?

  Opmerking 3: voor wie is dit een mogelijk slecht bericht ? Is er überhaupt wel echt een overcapaciteit ? Wat is overcapaciteit eigenlijk precies ?

  Medisch specialisten, productie draaien, inkomen, exacte aantallen, interne organisatie én de noodzaak/behoefte voor zinnige zorg is een nogal ingewikkeld vraagstuk.

  Bovendien willen zaken nogal eens anders liggen, dan wordt voorgeschoteld.
  Wie het echt weet mag het zeggen.

  Wel sympathiek gebaar overigens om voor je jongere collega's op te komen. Top.
  Maar ik nodig je uit ook breder te denken/kijken.

  Lees bv het artikel van collega Wink de Boer - betere en zinnige zorg na corona. Interessant

 • Maarten Knapen

  Gynaecoloog-perinatoloog, Rotterdam

  Heel verdrietig vooruitzicht! Toch is het vreemd dat er dan zoveel chirurgen zijn opgeleid. Marges van 10 of 20 snap ik wel, maar 150 teveel is toch een ernstige inschattingsfout geweest.

 • Jedidja Fortuijn

  Aios psychiatrie , Haarlem

  Goed punt! Lijkt me iets voor een uitgebreider artikel. En opvallend: Anne is een vrouw. In mijn naaste omgeving ken ik nog twee vrouwen die maar niet op een vaste plek aan de bak komen: radiologe en nefrologe. Beiden al jarenlang. Aan ambitie en wer...klust ligt het niet: beiden bereid om ver te reizen (zelfs buitenland) , het gezin daarmee minder prioriteit te geven, maar toch steeds gepasseerd en vaak door een man. En ja, na 3 tijdelijke plekken gaat dat een eigen leven leiden. Heel zuur

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.