Blogs & columns
Blog

Vind je ook niet dat het tuchtcollege te ver is gegaan?

31 reacties

Door toegenomen werkdruk hebben huisartsen steeds meer moeite het hoofd boven water te houden, zeker nu met corona. Dat weerhoudt het tuchtcollege er niet van negen jaar na dato (!) een huisarts te waarschuwen vanwege een onzinnige reden. Wat is het geval? In het dossier staat niet expliciet vermeld dat het advies gegeven is bij verergering terug te komen. Het Centraal Tuchtcollege concludeert daaruit dat die instructie níét gegeven is.

Dit is omgekeerde bewijslast. Moeten we voortaan ook in het dossier zetten dat we patiënt niet grensoverschrijdend hebben betast? In echte rechtspraak moet je schuld worden aangetoond. Bij het tuchtrecht moet je je onschuld bewijzen. En dan ook nog eens met een medisch dossier dat hiervoor helemaal niet bedoeld is. Ik citeer de KNMG: ‘Slechts die gegevens die voor een “goede hulpverlening” in de toekomst noodzakelijk zijn, moet de arts in het dossier opnemen. De arts beoordeelt per situatie welke gegevens hij in het dossier opneemt.’

Uitleg gegeven en expectatief beleid stond er in het dossier. Lijkt me ruim voldoen aan bovengenoemde omschrijving. De betrokken huisarts is niet dom. Voor het regionaal tuchtcollege trekt zij het boetekleed aan en meldt dat ze tegenwoordig uitgebreider is in haar verslaglegging. Afgedwongen nederigheid. Daar houdt het tuchtcollege van. Ze werd dan ook niet veroordeeld. Maar het Centraal Tuchtcollege moest even bewijzen dat het er niet voor niks is en oordeelde dus wel.    

Het tuchtcollege is als een wild om zich heen schietende agent. Hij raakt weleens een werkelijk gevaarlijk iemand, maar er vallen veel onschuldige slachtoffers. Collateral damage die zijn weerga niet kent.

Dineke, mijn eigen, wijze vrouw, zegt altijd, dat ik wel wat beters kan doen dan me opwinden over het tuchtcollege. Daar heeft ze gelijk in. Ik doe heel erg mijn best niet toe te geven aan mijn dwang te willen reageren op alles wat in mijn ogen oneerlijk is. Maar er zijn toch grenzen? Gezien de reacties ben in zeker niet de enige die verontwaardigd is over deze uitspraak.

In de blog ‘Het tuchtrecht verdient een berisping’ noem ik ook een hele reeks mensen, die vernietigende kritiek hebben op het tuchtcollege. De minister voor Medische Zorg en Sport onderzoekt hoe een meer lerend effect van het tuchtrecht kan uitgaan. Ik daagde de KNMG uit als bijdrage daaraan een enquête te houden onder artsen. Dat werkt natuurlijk niet. In mijn eentje de KNMG uitdagen. Wie denk ik wel niet dat ik ben? Dat had ik anders moeten aanpakken.

Toch vind ik dat we het aan onszelf én aan onze patiënten verplicht zijn ons te laten horen. Ja, ook aan onze patiënten, want het is niet in hun belang als de arts in het defensief wordt geduwd. Denk maar aan die absurde berisping van de specialist oudergeneeskunde, die nog probeerde de boel draaiende te houden. Als we het tuchtcollege volgen, dan moeten veel artsen hun patiënten in de steek laten.

Het tuchtrecht moet anders. We moeten een weerwoord laten horen. Ik wil de KNMG vriendelijk (doch dringend) verzoeken of ze willen onderzoeken of het tuchtrecht naar de mening van artsen overall bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg.

Als veel mensen het steunen, zorg ik voor een nette brief aan de KNMG, die we met zijn allen kunnen ondertekenen.

De poll is gesloten. Er hebben 733 mensen gestemd, 728 stemde voor en 5 tegen. De petitie kan nu getekend worden  www.turecht.nl

Meer van Menno Oosterhoff

 • Menno Oosterhoff

  Menno Oosterhoff is (kinder- en jeugd)psychiater eninitiatiefnemer van www.ocdnet.nl en www.ocdcafe.nl. Hij maakt de podcast ‘God zegene de greep’ over de dwangstoornis. Daarover gaat ook zijn boek ‘Vals alarm´ waarin ook zijn eigen dwangstoornis aan de orde komt. Zijn boek ‘Ik zie anders niks aan je’ gaat over psychische aandoeningen in het algemeen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Rube

  adviseur gezondheidsrecht KNMG, Utrecht

  Beste Menno,

  Tuchtrecht is voor de KNMG een belangrijk onderwerp en we maken ons dan ook continu sterk voor verdere verbeteringen. Dit is een van de redenen waarom de KNMG deelneemt aan een stuurgroep die de afgelopen anderhalf jaar besprekingen... heeft gevoerd met het ministerie van VWS om te onderzoeken of de wet BIG toekomstbestendig is. De conclusie is dat het doel en het wettelijk kader van de Wet BIG volstaan, maar dat op onderdelen een nadere analyse en eventueel aanpassing gerechtvaardigd is. Daarom vindt in opdracht van VWS nader onderzoek plaats, ondermeer naar de lerende werking van het tuchtrecht. In je blog roep je de KNMG op een enquête te houden onder artsen, die bij kan dragen aan dat onderzoek. Onder andere zou onderzocht moeten worden of het tuchtrecht naar de mening van artsen overall bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. Dat een dergelijke peiling belangrijk is, zijn we helemaal met je eens. Daarom hebben we deze peiling in december 2019 al uitgevoerd. Voor een samenvatting van deze peiling onder het KNMG Artsenpanel verwijs ik je graag naar het artikel dat we hierover schreven: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/meer-aandacht-voor-leren-van-tuchtrecht-1.htm . De uitkomsten van deze peiling hebben we uiteraard ingebracht bij het onderzoek van VWS dat momenteel wordt uitgevoerd naar de lerende werking van het tuchtrecht en hopelijk op korte termijn openbaar wordt gemaakt. We volgen het tuchtrecht nauwgezet en blijven ons inzetten voor verdere verbeteringen.

  Met vriendelijke groet,

  Anneloes Rube
  Adviseur gezondheidsrecht KNMG

  • M.D. Oosterhoff

   Psychiater, THESINGE

   Beste Anneloes
   Dank voor je reactie. We hadden het er telefonisch ook al over. Fijn dat je me attent maakte op het eerder verschenen artikel in MC. Ik zal dat zeker meenemen. Ook fijn, dat de KNMG zich inzet voor een beter tuchtrecht. Voor mij is da...t nog geen reden alle acties nu te staken. Ik denk dat belangrijk blijft dat we laten horen hoe er vanuit BIG-geregistreerden over het tuchtrecht gedacht wordt. Daarom een meer algemene petitie www.turecht.nl
   Ter ondersteuning van de moeite die jullie al doen .

 • M.D. Oosterhoff

  Psychiater, THESINGE

  Misschien een beetje ingewikkeld, maar wat hierboven stond was een peiling. Je kunt nu de petitie voor de brief aan de KNMG ook daadwerkelijk tekenen op https://www.turecht.nl/
  Inmiddels heeft zich een groep artsen gemeld bij mij met wie we de stra...tegie gaan bepalen.

 • E. Kerklaan-Wubbena

  huisarts, Oosterhout

  helemaal mee eens, dit gaat nergens meer over, het is niet helpend , je leert er niet van, het schiet totaal door, het devalueert ook de straf van het tuchtcollege, als je hiervoor al berispt wordt , dan doet het me ook niets meer

 • E. Duijzer

  huisarts in opleiding, Zwolle

  Als je de uitspraak leest, is het expliciet niet de dossiervoering waarop de centraal tuchtrechter zich baseert bij de conclusie dat er niet goed gehandeld is. Het draait eigenlijk om de vraag waarom de keuze is geweest geen antibiotica te geven. De ...tuchrechter vindt deze keuze op zich verdedigbaar. Ikzelf vind deze keuze wel wat discutabel. Hoe dan ook behoor je hier (loopoor, hoge koorts) antibiotica te overwegen. Uit het beleid blijkt dit niet, waarbij de tuchtrechter het wel verwijtbaar vind dat geen (telefonische) controle is afgesproken. Dat de tuchtrechter concludeert dat de afweging om antibiotica te geven waarschijnlijk niet met patiënt besproken is, kan ik ook wel volgen.

  Ik voel mij als huisarts in opleiding door deze uitspraak juist gesteund in de opvatting dat een P-regel met 'uitleg, exp' ook tuchtrechtelijk voldoende is. Opvallend hoe verschillend je zo'n uitspraak kan lezen.

  • M.D. Oosterhoff

   Psychiater, THESINGE

   Er staat wel dat uit de stukken niet is gebleken dat de huisarts de instructie heeft gegeven om bij verergering terug te komen. Het was 9 jaar na dato, dus de huisarts was zo eerlijk toe te geven dat ze het zich niet kon herinneren maar dat ze zich n...iet kon voorstelen dat ze dat niet gedaan zou hebben. Maar ze had geen bewijs.
   Dat zou ze wel gehad hebben als ze in het dossier genoteerd had. Instructie gegeven over etc.

   • E. Duijzer

    huisarts in opleiding, Zwolle

    Er staat "Uit de stukken noch op de terechtzitting is gebleken...". De crux zit hem in dat de regie meer bij de arts had moeten liggen, bij deze toch wel gedurfde keuze geen antibiotica te geven. Als ik dit allemaal zo lees krijg ikzelf tenminste nie...t de indruk dat de tuchtrechter concludeert: wat niet in het dossier staat is niet gezegd.

    • M.D. Oosterhoff

     Psychiater, THESINGE

     Waar baseert de tuchtrechter op dat de huisarts die regie niet genomen heeft? op het ontbreken van een opmerking in het dossier. Uit dat het uit de stukken niet gebleken is.

     • H.A.M. van Haasteren

      Huisarts, Leiderdorp

      Precies! De crux zit hem hier wel degelijk in het feit dat de arts zich bij elke (vaak onbewuste!) beslissing moet realiseren dat het wel eens heel anders kan lopen en zich tegen alle scenario's in moet dekken door dit zo gespecificeerd mogelijk in ...het dossier te vermelden. In dit geval had ook de eerste arts bijv. veroordeeld kunnen worden omdat hij/zij geen regie heeft gehouden en niet staat genoteerd dat de patient bij staken van de antibiotica weer contact had moeten opnemen. Uiteindelijk doet patient dit een week later (of kon hij niet eerder een afspraak krijgen?)

 • G.A. Lemmens

  Huisarts

  Ook ik ben het hier volledig mee eens en steun dit voor de volle 100%. Alvast onwijs bedankt voor de inzet van deze collega!!!

 • V. van Vliet

  Huisarts, Groningen

  Er bestaat zoiets als ‘het melden van een calamiteit’ bij de inspectie; als de gang van zaken mogelijk schadelijk is voor de patiëntenzorg.
  Deze jurisprudentie geeft verstrekkende gevolgen voor het handelen van dokters. Waar geven we écht onze ene...rgie; aan het leveren van kwalitatieve zorg of aan bescherming tegen tuchtzaken.

  Als docent bij de huisartsopleiding vraag ik me af wat we onze aios moeten leren. Vooralsnog houd ik ‘t vooral op ‘kwalitatieve menszorg’.

 • gynaecoloog, Hünibach, die Schweiz

  opnieuw een erg goed stuk van Menno.
  Ik steun zijn idee van harte. Ben "ervaringsdeskundig" zowel persoonlijk, als ook bij de ondersteuning van aangeklaagde collega's.

 • S. van Rijswijk

  Arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, Apeldoorn

  Iets meer specificiteit en wat minder sensitiviteit bij het uitdelen van maatregelen, in ieder geval totdat we een beter systeem hebben, lijkt wel op zijn plek.

  Deze brief zal ik graag ondertekenen. Mooi initiatief!

 • R.A. von Saher

  Kinder en jeugdpsychiater niet praktiserend , Schoorl

  Je kan alleen reageren met een Google account. Is daar nog iet aan te doen, Menno?
  Ben het het overigens erg met je eens

 • J. Helder

  huisarts waarnemer, De Knipe

  Dossiervorming lijkt belangrijker te worden dan de patiënt. Het lijkt erop dat alles volgens sterk gestandaardiseerde formats ingevuld dient te worden. Uiteindelijk kan een computer dan "begrijpen" wat er aan de hand is. Probleem hierbij is dat er ge...en twee patiënten gelijk zijn. Probleem is dat er nu gewerkt wordt aan een voorschrijfmodule op basis van ICPC. En alleen aan dat laatste merk je al dat het niet werken kan. Je hebt slechts een ICPC code in te vullen, terwijl er vaak meerdere punten in je diagnose overwogen moeten worden.
  Daarom denk ik dat je het oordeel over functioneren / fouten maken / falen niet alleen op een krakkemikkig, door de HIS systematiek minder duidelijk in te vullen, dossier gebaseerd mag worden.
  Ben het dus helemaal eens met de oproep het tuchtrecht te vernieuwen.

  • M.D. Oosterhoff

   Psychiater , Thesinge

   Beste J. Helder.
   Je praat over mensen alsof ze niet gereduceerd kunnen worden tot digitale eenheden die protocolair behandeld kunnen worden. Straks ga je nog beweren dat er naast de rede ook gevoel bestaat en dat dat ook een rol speelt in de arts ...patiënt relatie.
   Het is haast 2de tuchtnorm waardig.
   Ik zou haast denken dat je geen robot bent. Zover wil ik niet gaan, maar je bent gevaarlijk dicht bij menselijk zijn.

 • E.G.G. Verdaasdonk

  Chirurg, Den Haag

  Inderdaad 100% steun. Afschaffen van het tuchtrecht of volledig herzien. Het is een achterhaald concept wat niet helpt in het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

 • M.D. Oosterhoff

  Psychiater, THESINGE

  Dank voor de massale steun. als meer dan 550. Ik ga even nadenken over een strategie. Er zal meer nodigIjn dan een brief aan de KNMG, tenzij die dan daardoor in hevige actie schiet. Maar dat lijkt me onwaarschijnlijk dus er moet een actiegroep komen.... Als je wilt meehelpen mail me menno@dwang.eu
  Verplicht tot niks en wees niet bang voor ellenlange vergaderingen. Er zijn ueberhaupt geen vergaderingen. Met de strijd tegen de jeugdwet hebben we alles per email gedaan. Dat wil heel best.
  Voor een beter kwaliteitsrecht

  Die brief komt er binnenkort aan. Al kontact gezocht met de KNMG.

 • R.R. Schaad

  anesthesioloog, Leiden

  Bravo!! Het wordt inderdaad tijd dat het tuchtrecht op de schop gaat, zowel qua wet- en regelgeving als de betrokken college leden en experts. Op deze manier schiet het tuchtrecht het doel van een lerend systeem volledig voorbij. Tijd voor tuchtrech...t 2.0. Zeker bereid om mee te doen/denken.

 • E.F.G.M. van Glabbeek

  Bedr8jfsarts

  Het tuchtcollege zoals het nu werkt maakt dat artsen angstig worden en defensieve geneeskunde gaan toepassen.
  Het is een maatschappelijk fenomeen dat mensen / patiënten steeds mondiger worden en menen overal recht op te hebben. Het tuchtrecht zou on...s soms ook best mogen beschermen?
  Geen vijand zijn maar de artsen steunen om beter te worden.
  Flagrante fouten moeten bestraft worden. Maar we moeten geen punten en komma's....
  Ik steun je initiatief van harte Menno.

 • E.J.W. Keuter

  neuroloog, Fluitenberg

  Fijn dat je hier je tanden in wil zetten, Menno. Hier moet een oplossing voor komen. Ervan uitgaande dat de collega's in de colleges merendeels goede artsen en integere mensen zijn, denk ik dat de interactie met de juristen toxisch werkt voor de uitk...omst. Juristen schakelen emoties uit, zijn geharnast en gewapend. Wij werken juist met onze emoties. Wij stellen ons kwetsbaar op omdat patiënten dat ook doen.
  Artsen die patiënten onheus bejegenen, bestelen of meewerken aan orgaanhandel, die artsen moeten beoordeeld worden door juristen. Het blijkbaar overgrote deel van de klachten zijn medische onhandigheden en soms fouten die we allemaal meemaken. Daar zou een jurist niets over mogen zeggen. Alleen toezien op het proces. Geen inhoudelijk oordeel. Wel aandacht voor de klagers natuurlijk. En ik ben het helemaal eens met Martine Boland. Niet op de man spelen want dat maakt juist slechte artsen.

 • J.B.E. Hulshof

  GGZ-arts, Wolfheze

  Beste Menno, ik geef je 200% gelijk. En geweldig dat je je, ook nu je gepensioneerd bent, zo blijft inzetten voor het belang van de zorg! Zelf heb ik de afgelopen jaren diverse malen kritisch gereageerd in MC op uitspraken van tuchtcolleges en kantte...keningen bij hun werkwijze gezet. Onbegrijpelijk ook dat de KNMG dit niet oppakt. De bezem moet grondig door de tuchtrechtspraak heen. Zoals ze nu functioneren zijn de tuchtcolleges schadelijk voor de zorg. Dit zou het ministerie zich moeten aantrekken en zou het maatregelen moeten nemen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Wellicht moeten de huidige medewerkers van tuchtcolleges opnieuw gaan solliciteren op hun eigen functie en als ze die terug krijgen / mogen behouden: zich (blijven) bijscholen en regelmatig worden gecontroleerd of ze werken volgens de oorspronkelijke doelstellingen van het tuchtrecht. En als ze dat niet kunnen of willen, dan zijn er vast bekwamere mensen te vinden die hun functie willen overnemen.

 • H.J. Oostenbroek

  orthopedisch chirurg, Wassenaar

  Tuchtrecht was bedoeld om van te leren, net zoals VIM (veilig incident melden). De huidige wetgeving maakt van borgprofessionals a priori misdadigers, de schuld staat vast, tenzij onschuld zelf wordt aangetoond. Die omgekeerde bewijslast is natuurlij...k bedoeld om de patiënt te beschermen tegen iets wat we alleen maar achterdocht en verloren vertrouwen kunnen noemen. Waar komt dat vandaan? Als we dat zo dan accepteren, moeten we de zorgprofessionals toch ook gaan beschermen tegen de patiënt? Ik ondersteun het initiatief van Menno Oosterhoff dan ook van harte.
  Intussen: Protocollair zaken in het EPD melden kan prima, tekstblokje aanmaken en routinematig inplakken. Maar is dat nou de bedoeling, zo'n afvinkjes cultuur?

 • G.R.I. Slock

  huisarts, Sluis

  Het tuchtrecht weigert systematisch rekening te houden met de realiteit van enorme werkdruk en onrealistische eisen/verwachtingen van de patiënt. Zoals ze nu bezig zijn helpen ze overwerkte artsen op het randje van een burn-out zeer deskundig over h...et randje heen, en zo wordt het personeelstekort alleen maar groter en zijn we steeds meer tijd kwijt met ons juridisch indekken. De patiënt die ze proberen te beschermen is hier finaal de dupe van.
  Zeer goed idee trouwens van collega Boland, zou voor velen onder ons de werkstress verminderen.

 • Boland

  Oud-jeugdarts , Diemen

  Het tuchtcollege heeft als doel de kwaliteit van de geneeskunde te versterken.
  Ik denk dat dat ook kan door zaken als casuïstiek te analyseren: wat is niet goed gegaan en wat kunnen we er van leren. Koppel de zaak los van de zorgverlener.
  Dat sche...elt veel stress bij de betreffende arts. Publiceer de evaluatie in MC en laat een ieder zijn voordeel ermee doen.
  Voor persoonlijke aanklachten zijn andere juridische wegen beschikbaar.

 • L.P.R.M. Pelzers

  Psychiater, Harderwijk

  Ik kan niet op de poll reageren maar steun dit zeker!

 • M.D. Oosterhoff

  Psychiater, THESINGE

  Je kunt zien hoe erg gereageerd is als jezelf de poll heb ingevuld. Dan kun je op vorige reacties klikken en zie je de "score" Nu 6 voor uit 6. Dat is een score van 100% Hoger wordt het niet;-)

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.