Blogs & columns
Yolande de Kok
Yolande de Kok
2 minuten leestijd
Blog

Vaccinweigeraars, alweer?

17 reacties

Inmiddels kunnen we de vaccinweigeraars in drie groepen verdelen: de orthodoxe christenen, de complotdenkers en de zogenaamde principiëlen. Die laatste groep kwam dit weekend bij Nieuwsuur aan het woord, en wat het meest opviel waren de vragen die niet werden gesteld, en het klakkeloos gebruiken van het woord principe. Met trots werd het gesteld door een man die we tussen zijn buitenlandse zakenreizen door zagen boksen: nee, ook nu het hem met de testverplichting zo moeilijk werd gemaakt ging hij niet overstag, want: ‘Je hebt principes of niet.’ Je beroepen op een principe is eenzelfde passe-partout als een geloofsargument, een joker waarmee je een discussie met geheven hoofd kunt verlaten.

De interviewer liet de vraag voorbijgaan wat die principes waren. Ging het hier wel om een principe, of betrof het irrationele bezwaren tegen een vaccin van iemand die het als blijk van verlicht denken beschouwt om de wetenschap te wantrouwen, om ordinaire angst voor een prik, of om gewone stijfkoppigheid?

Tamelijk goed te verwoorden principes tegen vaccins vinden we in de Biblebelt, nu weer meer in het nieuws vanwege de toegenomen coronabesmettingen in de enclaves van de bevindelijk gereformeerden. In de Volkskrant van 23 oktober wordt ouderling Talen uit Staphorst geciteerd: ‘Ik stond de afgelopen dagen bij twee mannen aan het sterfbed die ziek waren geworden door corona. Beiden lagen er zo vredig en vrij bij. Ze vertelden me dat ze er geen spijt van hadden dat ze zich niet hadden laten vaccineren. Een van hen zei zelfs: hoe eerder ik sterf, hoe beter. Het is net als met die mensen die in de middeleeuwen lachend op de brandstapel stonden: ze verlangden naar de dood, omdat ze wisten wat er daarna zou komen. Wie ben ik dan om mensen een vaccinatie op te dringen?’

Hier helpt net zomin rationaliteit als bij de complotdenkers. Hier kun je alleen maar hopen dat een blik van Gods genade of Jezus’ liefde in de hoofden van kerkelijk gezagsdragers doordringt en dat het geduld van collega’s als Pezeshki Nia, die (zoals de Volkskrant meldt) soms anderhalf uur met mensen praat, in vruchtbare aarde valt. Voor deze mensen, die eerst hun gezondheid op het spel moeten zetten en vervolgens nog de morele druk van mannen als Talen moeten ondergaan om vooral blijmoedig te sterven, zou een doortastende overheid die een vaccinverplichting oplegt een zegen kunnen zijn. 

Zoals de orthodoxe christenen zich door geloofsargumenten laten leiden, en de complotdenkers door woede en wantrouwen, zo beroepen de principiële weigeraars zich op geloof in eigen kritisch denken, wat ze daarbij schromelijk overschatten. Juist hun, die het vrije denken zo belangrijk zeggen te vinden, zou je een socratische dialoog niet willen onthouden. Door welk principe laten zij zich leiden als zij dit vaccin afwijzen? Wat is voor hen een principe? Hoe verhoudt zich hun ‘principe’ om een vaccin te weigeren tot het principe anderen niet onnodig te schaden of het principe om middelen rechtvaardig te verdelen? (Om maar eens twee in de gezondheidszorg gangbare principes van stal te halen.) Socratische dialogen zullen niet per se de vaccinbereidheid vergroten, al zal hopelijk een enkeling wel tot nadenken worden gebracht. De meest koppigen zullen de hakken in het zand blijven zetten. Laten we de principes waar ze de mond van vol hebben echter niet gaan zien als het prachtigste kleed dat de keizer in Andersens sprookje ooit gedragen heeft.

Meer van Yolande de Kok
vaccinatie
 • Yolande de Kok

  Yolande de Kok is psychiater. Op haar vrije dagen is zij graag met haar hond in de duinen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • C.Q. van Rijn

  Verzekeringsarts

  Een beetje late reactie maar soms duurt het even voordat er nieuwe medische inzichten ontstaan. Het stuk suggereert indirect dat "the science is settled", het nut en de veiligheid van het vaccin voldoende is bewezen. Dat is echter vooringenomenheid... waar, zeker een psychiater, een beetje een pas op de plaats had mogen maken. Het is invoelbaar dat een psychiater slechts naar emotionele argumenten kijkt. Zij gaat er echter met een zekere vooringenomenheid aan voorbij dat er misschien ook medisch inhoudelijke argumenten zijn om even voor het vaccin te bedanken. Zie dit artikel, vertaald uit BMJ.
  https://janbhommel.nl/de-rokende-puinhopen-van-de-vaccinatiedrammers/#more-3143

 • F.C. Kusse

  arts voor integrale geneeskunde, Amsterdam

  Wat ik mis in deze discussie is de nuance. Veel mensen hebben een bewuste afweging gemaakt tussen de kans dat zij aan het virus overlijden en de kans op bijwerkingen van, waaronder sterfte aan, het vaccin, mede op basis van hun leeftijd en onderligge...nd lijden.
  Informatie waarop deze afweging gemaakt kan worden, zou standaard gegeven moeten worden in het kader van informed consent en shared decision making. Zie bijvoorbeeld het artikel van prof. Wallach: https://www.researchgate.net/publication/354223836_The_Safety_of_COVID-19_Vaccinations_-_Should_We_Rethink_the_Policy_newly_and_independently_peer-reviewed_version
  Samenvatting: 'Thus, for 6 (95% CI 2–11) deaths prevented by vaccination, there
  were approximately 4 deaths reported to Dutch Lareb that occurred after vaccination, yielding a
  potential risk/benefit ratio of 2:3. ' Dit artikel dat oorspronkelijk werd teruggetrokken vanwege kritiek vanuit het Lareb is opnieuw beoordeeld (peer review) en weer online gezet. Andere punten die belangrijk zijn om te vermelden zijn dat deze vaccins de verspreiding van het virus niet remmen en dat vele mensen al immuun zijn voor dit virus. Natuurlijke immuniteit is waarschijnlijk veel langer werkzaam dan immuniteit na vaccinatie, ook vanwege de vele mutaties van coronavirussen.
  Laten we proberen een open dialoog te houden op basis van de juiste en volledige feiten.

  [Reactie gewijzigd door Kusse op 26-10-2021 14:29]

  • A. G?bel

   Huisarts, Amstelveen

   Ik mis helemaal geen nuance. Ik lees vooral veel zalvende teksten van mensen die vinden dat iedereen zelfbeschikkingsrecht heeft , maar daarmee blijkbaar ook het recht anderen te schaden. En dat je zonder goede argumenten een vaccin kunt weigeren. (I...nderdaad: weigeren.)

   De dialoog ís al hartstikke open, we zijn het alleen niet met elkaar eens. Geen onjuiste meta-communicatie a.u.b. (dat we 'de nuance moeten vinden' en 'een open dialoog moeten houden'.)
   Het enige wat te constateren valt is dat er vaccinweigeraars zijn en dat het vaccin heel goed werkt bij hen die het wel nemen.
   De zin: "deze vaccins remmen de verspreiding van het virus niet en vele mensen zijn al immuun voor dit virus" is onzinnig. Hoe komt u erbij te stellen dat het vaccin de verspreiding niet tegengaat?

   Er zijn twee vormen van verspreiding:
   1) van object naar object, zoals van mens naar toetsenbord, van toetsenbord naar mens en van mens naar mens (als object);
   2) via interne vermenigvuldiging, wat bij een toetsenbord niet gebeurt maar bij een mens wel (dat noemen we ziek worden). En die interne vermenigvuldiging in het menselijk lichaam stopt na vaccinatie of is in elk geval veel minder.
   In Londen stroomden de ziekenhuizen leeg na de start van de vaccinatie, dus hoezo 'het helpt niet'?

   Laten we de zin: "ik mis de nuance" maar vervangen door "ik mis gezond verstand en logica in de discussie en met name bij de weigeraars".

   [Reactie gewijzigd door G?bel op 01-11-2021 09:53]

  • Y. de Kok

   Psychiater

   U wilt dit artikel blijkbaar onder de aandacht brengen. De discussie op welke feiten en welke onderzoeken het huidige vaccinatiebeleid is gebaseerd, heb ik met deze blog helemaal niet willen aanzwengelen.
   Het punt dat ik heb willen maken is dat een... aantal mensen roepen dat ze principieel tegen coronavaccinaties zijn, terwijl ze helemaal niet kunnen aangeven welke principes ( welke waarden en normen ) hun gedrag bepalen. Zie ook mijn reactie op collega Van der Pol.
   Iemand die een vaccin weigert omdat hij of zij meent dat de nadelen groter zijn dan de effecten, is geen principiële weigeraar, maar iemand die de gepresenteerde feiten ter discussie stelt. Of het slim is om op grond van willekeurig gekozen publicaties je eigen afweging te maken, en niet te vertrouwen op wat wetenschappers uit relevante vakgebieden als de virologie en de epidemiologie hierover te melden hebben is de vraag. Maar nogmaals, dit is in het geheel niet waar mijn blog overgaat.

   • F.C. Kusse

    arts voor integrale geneeskunde, Amsterdam

    Met alle respect voor uw mensenkennis maar u benoemt drie groepen van 'vaccinweigeraars' (een beladen term - juister zou zijn om te spreken van mensen die besluiten geen van de huidige coronavaccins te nemen of daarmee te wachten ) waarbij de bewuste... kiezers niet in worden meegenomen (en die wellicht wachten totdat er meer duidelijkheid is over de positieve en negatieve effecten). En helaas is hun, vaak genuanceerde, stem in de media nauwelijks nog te horen. In de huidige 'discussie' mag je alleen vóór of tegen te zijn. Ik denk dat juist zo'n artikel dat ik deelde en dat weinig aandacht kreeg in de media mee kan helpen bij een zorgvuldige afweging .

 • C. van Blooijs

  Huisarts, Rijnsaterwoude

  Goed artikel, Yolande,
  Ik merk op dat u enerzijds duidelijk voorstander van vaccineren bent en anderzijds ruimte laat voor mensen met een geloofsargument die “de discussie met opgeheven hoofd kunnen verlaten”. Terecht minder sympathie heeft u voor ...de resterende groepen anti-vaxxers om diverse redenen.
  Het blijft zo dat elke keuze niet zonder gevolg is, en dat geldt op persoonlijk vlak maar ook op maatschappelijk niveau. Helaas lijkt de groep van antivaxxers de gevolgen van hun keuze veelal maar moeilijk te kunnen accepteren. Vooral zij laten zich niet onbetuigd in het kenbaar maken van hun verongelijkt zijn maar dat mag dan gelukkig ook wel weer in onze democratie.

 • H. van der Pol

  psychiater, Heerenveen

  En elke keer schrik weer van columns als deze (en de meest recente van collega Weel) en van sommige reacties van collega's daarop.
  Wat me het meest verbaast (om me maar niet sterker uit te drukken) is de volle overtuiging die eruit spreekt dat de ma...atregelen en de vaccinaties nodig zijn om uit de pandemie te komen, de vanzelfsprekendheid dat niet-gevaccineerden debet zijn aan de druk op de i.c.-bezetting en de blijkbaar weer toenemende verspreiding van het virus en het volledige vertrouwen in wat de autoriteiten en de farmaceutische industrie ons vertellen. Met een weinig moeite echter is een wereld aan informatie te vinden die dit alles op zijn minst zou kunnen nuanceren. Maar twijfel mag niet worden toegelaten zo lijkt het.
  En het daaruit voortvloeiend gebrek aan respect en inlevingsvermogen voor mensen met een andere kijk. Een andere kijk op wat er gaande is, een andere kijk op hoe je met deze ziekte om zou kunnen gaan, een andere kijk op het leven. We mogen, nee móeten, nog slechts uitgaan van één visie: die van een sterk reductionistisch gekleurde, op statistiek, controle en beheersing gestoelde manier van benaderen van de werkelijkheid.
  En dan sneuvelen grondrechten, en jawel Yolande: principes!, bijna ongemerkt in dit geweld. En met welk een dédain wordt er dan neergekeken op mensen met een religieus geïnspireerde kijk op mens en wereld. Religieus in de breedst mogelijke zin van het woord. Van de met naam genoemde ouderling in deze column tot en met de meer eigentijdse mens die zich verbonden voelt met wereld en kosmos en daaraan vertrouwen ontleent. Allemaal wappies toch? Hebben we dan geen gevoel meer voor het mysterie van het leven, zijn we de verwondering kwijtgeraakt, gaan we nog slechts uit van het platgeslagen wereldbeeld van de statistici en de studeerkamerethici?
  Er wordt misprijzend gesproken over de principes van de man die in de Nieuwsuurreportage aan het woord gelaten wordt. Als zou het bij deze man om starre, wettische regels gaan, een simpele, oppervlakkige ziel die niet verder kijkt dan zijn egoïstische neus lang is, een verwend modern kind. Ik vermoed echter veeleer dat deze man, net als zovelen, aan zijn water voelt dat het niet goed is om toe te geven aan de manipulatieve druk van onze minister van volksgezondheid. Dat hij ten diepste ervaart dat deze manier van omgaan met ziekte indruist tegen alles hoe hij in het leven staat. En dat hij dat zijn principes noemt. Een man om respect voor te hebben. Net als voor die ouderling. En voor die mensen die er geheel vrede hadden dat ze dit leven gingen verlaten. Om jaloers op te worden.

  • A. G?bel

   Huisarts, Amstelveen

   Mijn hemel, collega van de Pol, het is weer het oude liedje. Gelovigen zijn de 'verwonderaars' en de niet gelovigen zijn slechts koele harde wetenschappers die zich niet zo prachtig verwonderen als de gelovigen doen. Ik heb echter regelmatig de indru...k dat ik mij als atheïst meer 'verwonder' over het leven, de aarde, de blauwe hemel en de dood dan de gemiddelde gelovige die alles verklaart met 'God' en daarmee en passant een toegangskaartje voor de hemel wint, op de puur egoïstische grondslag dat HIJ/ZIJ daarmee ZELF in de hemel komt na het leven - wat natuurlijk niet zo is. (Ik herhaal: wat natuurlijk niet zo is. Want er is geen hemel. Die bestaat niet. Punt uit. Daar heb ik namelijk peer-reviewed artikelen over.)
   Het geworstel met wat bewustzijn is leidt tot de idiote gedachte dat als het bloed stopt met stromen je in de hemel arriveert. Prachtig principe. Het aardige is: levend kan dat blijkbaar niet - volgens de wonderlijke wetten van de geloofslogica - maar alleen als je dood bent. Een rotsvaste gedachte, die niet eens meer geloof genoemd wordt - was het maar zo dat men dat woord eer aan deed - maar de waarheid.

   Een waarheid waarop gebaseerd wordt dat vaccineren niet nodig is omdat God alles regelt. Mijn hemeltje lief! Dan had God toch geregeld dat die persoon niet dood zou gaan, of dat het virus er niet was? Blij zijn om te sterven aan corona? En dan claimen dat de verwondering bij de religieuzen zit. Omdat die zeggen dat er 'meer is'. Begin a.u.b. niet over de verwondering over het leven als het gaat om mensenlevens van ánderen. Praat s.v.p. alleen zo als het over je eigen leven gaat.

   We hebben het over een vaccin! Waar we kinderen al decennia mee inenten zonder problemen, waar vele, vele, vele doden en handicaps mee zijn voorkomen. Stel in godsnaam (no pun intended) niet de werkzaamheid van een vaccin ter discussie; we zijn toch ons verstand verloren als we dat doen? Wat dan wel weer past bij geloven in leven na het leven. Ik begin zo langzamerhand mijn geduld te verliezen met wappies die vinden dat ze zo niet genoemd mogen worden. Gaat het weer over de titulatuur in plaats van over de inhoud. We mogen nu zelfs geen vaccinweigeraar meer zeggen, maar - laten we eens wat verzinnen - 'mensen met een andere vaccinatie-achtergrond'?

   Geef nou gewoon toe dat als iedereen gevaccineerd zou worden, de corona-pandemie uit de wereld is, net als polio en veel andere ziektes. En hou op met dat blamerende onzinverhaal dat het niet zou helpen en dat alle mensen met een andere vaccinatie-achtergrond zelf een 'zorgvuldige afweging maken'. Die afweging is A) niet zorgvuldig, en B) leidend tot het ongewenste resultaat.

   Ondertussen sterven er mensen die niet hadden hoeven sterven als iedereen zich laat vaccineren. Ik ben deze onzin-promotie toch wel zo ongelooflijk zat. Evenzo de opmerking dat de IC niet vol zou liggen met niet gevaccineerden. dat is gewoon wél zo: 4 op de 5 zijn ongevaccineerd. En dat kunnen we er niet bij hebben.

   En even voor de goede orde: de toon die ik nu aansla is geen dédain, niet neerbuigend, en ook geen gebrek aan respect, inlevingsvermogen of verwondering, maar oprechte boosheid over wetenschappelijk onbenul wat leidt tot de verkeerde beslissingen. Van hetzelfde soort als mensen die zeggen dat er geen klimaatverandering is maar die zelf al gelukzalig zullen zijn gestorven voordat hun achterkleinkinderen onder een stijgende zeespiegel verdwijnen.

   • H. van der Pol

    psychiater, Heerenveen

    Mijn God collega Göbel, wat is er met u aan de hand, gaat het wel goed?
    Het lijkt of ik meer dan een gevoelige snaar heb geraakt, eerder een open zenuw zo te zien!
    U leest van alles in mijn reactie wat ik er niet in heb gelegd. Het woord 'religieus...' lijkt u te verblinden en dan reageert u door zo'n beetje de volledige Dawkins over mij uit te storten.
    U lijkt bij 'religieus' alleen maar te kunnen denken aan de georganiseerde, orthodoxe godsdiensten die met hun dogma's ons het leven eeuwenlang zuur hebben gemaakt. Ik bedoel er veeleer gevoel voor het mysterie van het bestaan mee, waarbij ik me realiseer dat het woord 'mysterie' voor u net zo'n jeukwoord kan zijn als religie en ik daarmee wellicht een nieuw stuk rood vlees in uw arena werp.
    Het verlies van het zicht op de religieuze dimensie van het leven kan leiden tot een overwaardering van wat wetenschap voor ons betekent. Dan blijft er zowel van religie als van wetenschap een sterk vertekend beeld over: religie die ons niets te vertellen heeft, wetenschap die ons alles te vertellen heeft, zoiets.. En komen mensen makkelijk in de verleiding tot in wezen zeer onwetenschappelijke uitspraken als in uw reactie hierboven: 'Geef nou gewoon toe dat als iedereen gevaccineerd zou worden, de corona-pandemie uit de wereld is, net als polio en veel andere ziektes', waarbij ik niet eens weet waar ik zou moeten beginnen om zoveel goedgelovigheid te ontrafelen.

  • Y. de Kok

   Psychiater

   Collega Van der Pol, u gebruikt veel woorden, maar op de kern van mijn blog gaat u niet in. Grondrechten, zoals het recht op lichamelijke integriteit, zeggen er iets over DAT je een vaccin mag weigeren, maar het gaat mij erom WAT maakt dat mensen he...t vaccin weigeren. Daar gaf een half uur Nieuwsuur geen enkel antwoord op, en uw reactie ook niet. Mensen kunnen diverse beweegredenen hebben om een vaccin te weigeren ( angst voor het vaccin, wantrouwen in wetenschap en politiek), maar dat zijn geen principes, geen onderliggende waarden en normen. De orthodox gereformeerden die een vaccin weigeren, beroepen zich op de gekende tekst uit Mattheüs, dat een zieke een dokter nodig heeft en een gezonde niet. Die tekst kun je natuurlijk veel ruimhartiger lezen en interpreteren, maar de grond van hun weigeren is helder. (Dat daarbij ouderlingen de nodige morele druk op mensen kunnen uitoefenen, vind ik, in tegenstelling tot u, niet bewonderenswaardig, maar hoogst kwalijk, maar dit terzijde). De seculiere weigeraars kunnen echter nooit helder maken wat hun onderliggende waarden en normen zijn. Er wordt, ook in uw betoog, een veelheid aan vaagheden genoemd. (Andere informatie die je zo zou kunnen vinden, aan je theewater voelen dat iets niet klopt). Hoe oprecht is dan de wens van de weigeraars om een eerlijke discussie te voeren? Of gaat het alleen maar om het met veel omhaal brengen van hun recht om een vaccin te weigeren? Dat recht is er, met alle consequenties vandien ( verhoogd risico om anderen te besmetten, wat u ontkent) en voor jezelf (de noodzaak tot testen en mogelijk straks een gedeeltelijke lockdown). Nogmaals, dat u zich zorgen maakt dat uw recht te weigeren onder druk komt te staan is helder, maar mistig blijft WAT de waardes en normen zijn waarop de seculiere weigeraars hun keus baseren.

  • M. Staarink

   Chirurg , Maadam

   Wat een ijzersterke reactie! Ik had gewild dat ik het zo had kunnen opschrijven .

 • H.J.W. Bastiaans

  specialist ouderen geneskunde

  Even een reactie op collega de Vaan

  Weigeren is weigeren.
  Waarom maakt voor de virus verspreiding niets uit
  En dat zal de overbelaste zorg dus ook NIETS helpen
  Iedereen mag weigeren.
  Maar bedenk wel wat dit ook voor jouw naasten kan betekenen....
  Als die opnieuw een voor hun belangrijke ingreep niet krijgen.

  Overigens ben ik het eens, met het feit. Dat stigmatiseren geen zin heeft/ nutteloos is.
  Maar of je nu voor wel of niet vaccineren kiest. Begin dan niet gelijk over discriminatie .
  Als ik geen rijbewijs wil halen. Ben ik afhankelijk van het openbaar vervoer.
  En ga ook niet op de barricaden staan.
  Er is geen discriminatie.
  Er zijn alleen gevolgen voor de keuze vrijheid. Waar je democratisch gebruik van hebt gemaakt.


  Gr rene

 • de Vaan

  sociaal geneeskundige, H. de Vaan

  Ik mis in de opsomming een vierde groep: degenen die oprecht bang zijn voor bijwerkingen. Deze groep verdient het niet om weggezet te worden als ‘vaccinweigeraars’ of ‘principiëlen’ of ‘wappies’ (zoals collega van Weel recent suggereerde in een ander...e column). Het is een groep die we ook niet in de media zien, dus onzichtbaar blijft, die zich ongetwijfeld netjes aan de basisregels houdt, maar die intussen wel gebukt gaat onder het stigma van ‘weigeraar’ en de bij deze woordkeus behorende polarisatie.

  Zo ken ik een (wijk)verpleegkundige, die terecht schrok van het overlijden van haar client. Deze was niet veel ouder was dan zijzelf, begin zestig, en had niet eens zoveel ‘onderliggend lijden’, net voldoende om twee keer per week door de wijkverpleegkundige bezocht te worden. De client had erg veel last gehad van de eerste (Pfizer) vaccinatie. De tweede prik werd in eerste instantie dan ook uitgesteld. Daags na de uiteindelijke tweede prik liet de vrouw weten zich wederom niet goed te voelen. En toen de wijkverpleegkundige haar enkele dagen later bezocht, trof ze de client dood in de stoel aan.
  Het zal niet verbazen dat de betreffende zorgverlener aarzelingen heeft om zelf gevaccineerd te worden.
  Dit is natuurlijk een n=1 geval, maar de Lareb cijfers van vandaag (update tot 10 oktober 2021) vermelden 539 meldingen van overlijdens na coronavaccinatie, van wie 213 personen tussen 61 en 80 jaar, 43 personen tussen 41 en 60 jaar en 13 personen tussen 20 en 40 jaar. En hoewel de disclaimer op de Lareb website duidelijk aangeeft: ‘overlijden nà vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden’, betekent dit tegelijkertijd niet dat dit níet het geval zou zijn. Het zal de mensen die oprecht bezorgd zijn niet direct geruststellen. Los nog van het feit dat de gemelde overlijdens mogelijk een topje van de ijsberg zijn: desgevraagd vertelde de wijkverpleegkundige dat de door haar ingeroepen huisarts door tijdgebrek geen forensisch arts inschakelde (bij een overlijden aansluitend op vaccinatie lijkt me op zijn minst overleg met een forensisch arts op zijn plaats: er is immers vermoeden / sprake van een niet-natuurlijke dood). En het zou me niet verbazen als op het overlijdensformulier het ‘onderliggend lijden’ en niet de vaccinatie werd vermeld.

  Ook de niet-letale bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Trombose met trombocytopenie (TTS) is gemeld bij de Astra Zeneca en Janssen vaccins. En ook al werd toediening aan mensen onder de 60 snel gestaakt, dit zal een groep mensen niet geruststellen. Op de website van Lareb staan nog veel meer meldingen, waaronder TIA’s en CVA’s, ook bij Pfizer vaccins, die zonder meer serieus genomen moeten worden. Bij met name jonge mensen zijn onder meer pericarditis en myocarditis bewezen bijwerkingen. En ook al zijn het zeldzame bijwerkingen: als je als jongere aan het begin van een opleiding of nieuwe baan staat, dan kun je er geen hartziekte bij hebben. Hoe leg je uit dat die kleine kans ècht klein is aan iemand die bezorgd en bang is? Niemand kan 100% garantie geven dat die bijwerking bij deze bezorgde persoon niet zal optreden. En dan is het te begrijpen dat de angst voor een prik tegen een virus waarvan hij of zij als jongere niet of nauwelijks ziek wordt, opweegt tegen de keuze voor een daadwerkelijke prik met, weliswaar een kleine, kans op een ernstige bijwerking.

  Wat betreft deze ‘vierde groep’: Juist als arts moeten we niet nalaten om te luisteren. Oprecht luisteren in plaats van meteen (ver)oordelen. Zolang we de mensen die oprecht bezorgd zijn niet (willen) horen en – in het dagelijks leven maar ook in columns en zelfs koppen in Medisch Contact – stigmatiseren door steeds het woord ‘vaccinweigeraars’ in de mond (en pen) te nemen, vraag ik me af of we goed bezig zijn. Ook in de media en politiek wordt van ‘vaccinweigeraars’ gesproken, maar ik zou zeggen: stop met stigmatiseren. Het is niet fair tegenover deze mensen, zeker niet zolang niemand de oprechte, en in verschillende gevallen zelfs terechte, zorgen van deze groep niet voor 100% kan wegnemen.

  • M. Petschow

   co-assistent, Almelo

   Ik mis nog een belangrijke groep "vaccinweigeraars": mensen die corona al hebben doorgemaakt en een goede infectie-geinduceerde immuniteit hebben. Deze groep heeft nauwelijks nut van vaccinatie en meer kans op bijwerkingen. Tevens hebben ze minder k...ans op re-infectie dan gevaccineerde kans hebben op infectie (dus ze beschermen anderen juist beter). Zijn de mensen dan ook stomme "vaccinweigeraars"?

   • P.E.A. Huijts

    arts

    De immuniteit na het doormaken van COVID19 neemt af, gemiddeld waarschijnlijk na ongeveer een half jaar, maar met grote variatie tussen mensen. Ik neem dus aan dat deze mensen ongeveer vier à vijf maanden na infectie een vaccinatie komen halen?

    • M. Petschow

     co-assistent, Almelo

     Natuurlijk nemen antistoffen af na doorgemaakte infectie en ook na vaccinatie.

     Na vaccinatie daalt de bescherming voor infectie/transmissie binnen ongeveer 8 maanden naar bijna 0%:
     https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34619098/
     https://www.thelancet.co...m/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext

     Na doorgemaakt infectie hebben nog 95% na 12 maanden aantoonbare antistoffen:
     https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab884/6381561
     (Kleine studie, maar er zijn een aantal studies die na 8 maanden hoge ab titer aantonen. Zoek het maar op.)

     Dat is nog een verschil, ook zijn de getallen mogelijk niet helemaal te vergelijken (andere methodes). Maar het is volledig normaal dat de ab titer na infectie/vaccinatie daalt, daarom hebben we ja geheugen cellen. Als het gaat om de bescherming voor ziekte en dood zijn gelukkig vaccinatie en infectie heel goed. Ook hier infectie waarschijnlijk iets beter dan vaccinatie:
     https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1
     https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joim.13372

     Of we nu door continue boosters altijd antistoffen moeten hebben of bescherming voor ziekte en dood voldoende zijn is een kwestie waar verschillende meningen over zijn. Voor mij is het laatste voldoende en dat hebben we gelukkig na vaccinatie of infectie. Vaccineren na infectie voegt er weinig aan toe, maar heeft hogere kans op bijwerkingen.

     In de woorden van Krause et al: "Even if humoral immunity appears to wane, reductions in neutralising antibody titre do not necessarily predict reductions in vaccine efficacy over time, and reductions in vaccine efficacy against mild disease do not necessarily predict reductions in the (typically higher) efficacy against severe disease."
     https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(21)02046-8.pdf

     Hetzelfde voor infectie-geinduceerde immuniteit.

     Dus, iedereen mag graag na 5-6 maanden na infectie hun vaccin halen. Maar het zal waarschijnlijk geen groot verschil maken voor de ziekenhuisopnames.

     [Reactie gewijzigd door Petschow, Matthias op 31-10-2021 21:24]

  • Y. de Kok

   Psychiater, Den Haag

   Dank collega de Vaan voor het uitgebreide commentaar. Natuurlijk is te snappen dat een wijkverpleegkundige die een patiënt na ( en mogelijk door ) vaccinatie heeft zien overlijden huiverig is voor haar eigen vaccinatie. En natuurlijk zijn er meer in...voelbare gevallen van angst voor het vaccin, waar je als behandelend arts steunend moet zijn. Echter, ook deze begrijpelijk bezorgden zijn in het geheel niet geholpen met de aandacht voor de tamtamtoeteraars die hun eigen “principes” blijven verdedigen, zonder daar inhoudelijk iets over te kunnen of willen zeggen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.