Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Blogs & columns
Blog

Stop het gepolder

1 reactie

Tijdens de verkiezingscampagne speelde de zorg een grote rol. Wordt het eigen risico afgeschaft? Maken we een einde aan marktwerking en concurrentie door de invoering van een Nationaal ZorgFonds? Komt er twee miljard extra voor de ouderenzorg om het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers uit te voeren?

De verkiezingen zijn voorbij en het is akelig stil geworden rondom de zorg. De VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn nu bezig om een coalitie te vormen en houden de kaken stijf op elkaar. Voorstellen van de nieuwe Tweede Kamer om 300 miljoen extra uit te trekken voor de ouderenzorg of het eigen risico af te schaffen of te verlagen (voorstellen die op een grote meerderheid kunnen rekenen in de Tweede Kamer, althans voor de verkiezingen) worden afgewezen. Dat is een veeg teken.

Maar er is meer. Het eindrapport van de Technische werkgroep Beheersinstrumentarium Zorguitgaven van de ministeries van Volksgezondheid en Financiën is verschenen.

In de commissie zijn geen hulpverleners te bekennen. Opvallende bezuinigingssuggesties zijn het uit het verzekerde pakket halen van incontinentiemateriaal voor ouderen, auditieve hulpmiddelen bij leeftijdgerelateerde slechthorendheid, beperken van de informele vergoeding pgb, het afschaffen van het bovenregionale ‘Valys’-vervoer en jawel het verhogen van het eigen risico met 110 euro. Allemaal maatregelen die de ouderen, chronisch zieken en gehandicapten treffen.

Achter deze voorstellen ligt de volgende neoliberale economische visie: er is slechts sprake van een gezonde groei als de collectieve zorguitgaven gelijk oplopen met de economische groei. Dus niet de werkelijke behoefte aan zorg staat centraal, maar een financieel rekenmodel dat met gezonde zorg niets te maken heeft.

Rondom dit rapport is het akelig stil, terwijl men ervan uit kan gaan dat dit rapport een grote rol zal spelen in de kabinetsformatie.

Het zou goed zijn als de beroepsgroep zich krachtig laat horen en zich meldt bij de formerende partijen. Er is een aantal basisprincipes waarvoor artsen en andere hulpverleners zich sterk kunnen maken, uitgaande van de artseneed en de beroepseer.

- Zorg dat de zorg voor iedereen bereikbaar blijft. Dat betekent afschaffing dan wel ten minste een forse verlaging van het eigen risico en geen verkleining van het verzekerde zorgpakket.

- De invloed van de zorgverzekeraars wordt teruggedrongen. Het medisch beroepsgeheim en de spreekkamer zijn het domein van de hulpverleners.

- Samenwerking tussen hulpverleners om goede zorg te organiseren mag door het stelsel niet worden belemmerd, noch in de eerste lijn, noch in de tweede lijn.

- De controle en registratie van de kwaliteit van de zorg worden bepaald en geregeld door de beroepsgroepen.

Onder artsen leeft het besef enorm dat het roer om moet. Om een collega te citeren: artsen horen niet als een soort veredelde groenteboeren onder de ACM te vallen.

Het is nu de tijd voor een heldere publieke boodschap.

Lees ook

politiek tandheelkunde
 • Henk van Gerven

  Henk van Gerven is oud-huisarts en Tweede Kamerlid voor de SP.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • jos rensing, huisarts, den haag 19-04-2017 00:09

  "Volgens mij heeft SP-voorman Roemer al voor de verkiezingen afscheid genomen van het NZF-idee. Het bleek uiteindelijk alleen te gaan om reductie dan wel afschaffing van het ER.
  Zie:
  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/afbreken-marktwerking-belangrijker-dan-zorgfonds-voor-sp.htm

  De kosten van de cure lijken de afgelopen jaren redelijk gestabiliseerd, die van de care stijgen nog steeds onrustbarend. Het zal dan ook niet verbazen dat kritisch gekeken wordt naar de vergoedingen voor luiers, hoorapparaten, lange afstand vervoer en "informele" rugzakjes .
  Om dat nou gelijk aan de artseneed en de beroepseer te koppelen lijkt mij wat zwaar aangezet.
  En de relatie huisartsen - ACM heeft niets mee te maken met het NZF-idee.


  "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.