Blogs & columns
Blog

Stel: het tuchtcollege heeft het niet goed…

9 reacties

Jaarlijks wordt tegen zo’n 1000 artsen een tuchtklacht ingediend; 400 van hen moeten naar een zitting van één van de vijf regionale tuchtcolleges om verantwoording af te leggen. Voor velen een regelrechte beproeving. Gelukkig is mij dat tot nu toe bespaard gebleven.

Vorig jaar ondergingen 43 van de 1780 bedrijfsartsen – mijn eigen vakgebied – dit lot, waarbij twee collega-bedrijfsartsen als lid geneeskundigen een afgewogen oordeel over de klacht én het professionele handelen van aangeklaagde collega moeten vellen. Maar stel nou eens dat het túchtcollege het niet bij het rechte eind heeft? Wat dan?

Ik kom daarop naar aanleiding van een recente uitspraak van het Regionale Tuchtcollege Eindhoven. Na lezing bleef ik met een zeer unheimisch gevoel zitten. De zaak in het kort: een vrachtwagenchauffeur heeft zich vanwege medische klachten ziek gemeld. De bedrijfsarts duidt de klachten als spanningsklachten, maar denkt dat er ook sprake is van een conflict over lange werktijden en overuren. Bedrijfsarts werkt volgens het Stecr-protocol Arbeidsconflicten, zoals aanbevolen. Spreekuurcontacten blijken niet zonder emoties te verlopen – van beide kanten. Ook omdat werknemer zich laat ‘bijstaan’ door eerst zijn vriendin en later ook vriend/gemachtigde die zich ‘actief’ bemoeien met de situatie. Dat blijkt uit aantekeningen.

Klager, de vrachtwagenchauffeur, vindt dat bedrijfsarts zich vooringenomen heeft opgesteld en verwijt hem ook onzorgvuldig handelen. Het tuchtcollege oordeelt – na rijp beraad – de klachten deels gegrond omdat de bedrijfsarts te weinig zou zijn ingegaan op de psychische klachten én heeft nagelaten de NVAB-richtlijn ‘Psychische klachten’ te volgen. Het tuchtcollege acht het ‘aannemelijk’ dat hij vooringenomen handelde en ‘vindt het ook niet vreemd dat bij klager het vertrouwen in de werkwijze en advisering is verdwenen’ en legt maatregel van berisping op. De aangeklaagde bedrijfsarts is het daar niet mee eens.

Vraag die bij mij blijft hangen is: hoe komt het tuchtcollege tot haar afwegingen? Wordt er afdoende recht gedaan aan de situatie? Is er voldoende diep gekeken? Ook onder de mat? In dit geval vond de aangeklaagde bedrijfsarts in ieder geval van niet. Ik weet het niet, want ik was er niet bij. Het tuchtcollege ook niet. Dus…?

Wat is waar en wat niet? Hoe te wegen? Geen gemakkelijke opgave. Netelige kwestie. Is alles een kwestie van perceptie en inkleuring? Dus: wie het mooiste inkleurt heeft gewonnen? Dat voelt nogal onprettig aan. Dat is mij te vloeibaar. Veel hangt af van circumstantial evidence en de weging ervan.

Drie dingen vielen mij bij herlezing van deze casus op. Beantwoording van kernvraag blijft in nevelen gehuld. Want: was er nou wel of niet sprake van arbeidsconflict? De klager zelf blijkt niet ter zitting te zijn gekomen om zijn verhaal te doen. Merkwaardig. Kan zitting dan nog wel doorgaan? Daarnaast ontbreekt in de uitspraak van het tuchtcollege de visie van de werkgever. Ook nogal essentieel lijkt me. Zeker als in dat rare tussenzinnetje ‘achteloos’ wordt gesteld dat werkgever en werknemer middels een vaststellingsovereenkomst uit elkaar zijn gegaan én het deskundigenoordeel bij het UWV is aangevraagd ‘in het kader van een juridische procedure tegen zijn werkgever’. Dus toch arbeidsconflict? Ik kan er geen chocolade van maken.

Het doet me denken aan De donkere kamer van Damocles van W.F. Hermans. Hoeveel waarheden zijn er? Wie het weet mag het zeggen.; ik was er niet bij. De collega leden-geneeskundigen ook niet. 

Maar ik begin onderhand wel twijfels te krijgen aan de blauwe ogen van het tuchtcollege. En dat vind ik een heel onprettig idee.

Dolf Algra

Website tuchtcollege

https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/

Jaarverslag Tuchtcollege 2016 – met  lid geneeskundigen zijn op naam terug te vinden in bijlage

https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/actueel/nieuws/2017/maart/31/jaarverslag-2016-jaarcijfers-stabiel-doorlooptijden-verder-verkort

Tuchtzaak vrachtwagen chauffeur - uitspraak regionaal tuchtcollege Eindhoven -– december 2016  -

http://tuchtrecht.overheid.nl/ecli/ecli_nl_tgzrein_2016_105

KNMG wil snel af van naming and shaming – Medisch Contact – 13 juni 2017

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/knmg-wil-snel-af-van-naming-and-shaming-arts.htm

Openbaarmaking tuchtzaak uitspraak zeer belastend – Medisch Contact – 12 juni 2017

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/openbaarmaking-tuchtuitspraak-zeer-belastend.htm

Zeg dat het je spijt – blog André Weel – 9 maart 2017 – met een heel bijzondere blik op dit probleem

https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/zeg-dat-het-je-spijt.htm?forum=57329&pagenr=2#reacties

Special over arbeidsconflicten van het TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde – met veel verschillende invalshoeken  – erg interessant  nummer  – TBV 2017.06 – aanrader.

https://link.springer.com/journal/12498/25/6/page/1

bedrijfsgeneeskunde
 • Dolf Algra

  Dolf Algra (1952) was tot voor kort zelfstandig bedrijfsarts en adviseur in Rotterdam.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Roel Melchers

  bedrijfsarts, Houten

  Fijn dat je dit probleem aankaart.
  Je weet dat ik als blogger ook een tuchtzaak aan mijn broek kreeg. Zie mijn blog van mei vorig jaar.
  Ik werd toen achter de broek gezeten door de inspecteur SZW: Hoe gaat u in de toekomst zo'n veroordeling voorkom...en?
  Uiteindelijk is mijn antwoord, zes maanden nadat de inspecteur SZW mij die vraag stelde: "het vonnis geeft mij geen aanwijzingen hoe ik mijn aanpak zou moeten aanpassen".
  "Hooguit zou ik mijn oordeel ten voordele van de keurling, en in strijd met de waarheid, kunnen aanpassen of hopen op een ander rechtscollege. Maar dat is een antwoord dat u waarschijnlijk niet voor de geest staat."

 • Roel Melchers

  bedrijfsarts, Houten

  Fijn dat je dit probleem aankaart.
  Je weet dat ik als blogger ook een tuchtzaak aan mijn broek kreeg. Zie mijn blog van mei vorig jaar.
  Ik werd toen achter de broek gezeten door de inspecteur SZW: Hoe gaat u in de toekomst zo'n veroordeling voorkom...en?
  Uiteindelijk is mijn antwoord, zes maanden nadat de inspecteur SZW mij die vraag stelde: "het vonnis geeft mij geen aanwijzingen hoe ik mijn aanpak zou moeten aanpassen".
  "Hooguit zou ik mijn oordeel ten voordele van de keurling, en in strijd met de waarheid, kunnen aanpassen of hopen op een ander rechtscollege. Maar dat is een antwoord dat u waarschijnlijk niet voor de geest staat."

 • Wim van der Pol

  Gepensioneerd Apotheker, Delft

  Dolf, wees niet bang, er wordt getoetst aan de eigen regels van de Beroepsgroep. Tip: meld je aan als lid van het College. Vaak is er een te kort aan kritische beroepsgenoten zoals jij. Er wacht dus een schone taak

 • Wim van der Pol

  Gepensioneerd Apotheker, Delft

  Dolf, wees niet bang, er wordt getoetst aan de eigen regels van de Beroepsgroep. Tip: meld je aan als lid van het College. Vaak is er een te kort aan kritische beroepsgenoten zoals jij. Er wacht dus een schone taak

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  Zoals ik al vaker betoogd heb, het lidmaatschap van de (medische) leden van het tuchtcollege is niet gebaseerd op een grote mate van kennis en kunde, of op een grote staat van dienst in de praktijk. De selectie van de leden van het tuchtcollege is sc...himmig, en selectiecriteria zijn er nauwelijks.

  Ik heb dat in het verleden al meerdere malen gedaan, en zal dat hier niet herhalen, maar ik ken diverse leden van het tuchtcollege, die òf geen enkele ervaring in de dagelijkse praktijk meer hebben omdat men die praktijk nog nooit zelf beoefend heeft, of wiens eigen handelen de toets der kritiek niet kan weerstaan. Maar blijkbaar is de splinter in het oog van de te beoordelen collega veel groter dan de balk die het zicht op het eigen handelen ontneemt.

  Zolang hier niets aan veranderd wordt, zal het tobben blijven in de tuchtrechtspraak, met soms zeer wonderlijke, zo niet lachwekkende uitspraken als gevolg.

 • J. Hulshof

  GGZ-arts, Wolfheze

  Zie bovenstaand: "Het tuchtcollege acht het ‘aannemelijk’ dat hij vooringenomen handelde ... en legt maatregel van berisping op." Een nogal forse uitspraak bij (slechts) een aanname. Opnieuw dringt zich de vergelijking op met het strafrecht. Een fout... van de eerste orde is om iemand die onschuldig is schuldig te verklaren. Ofwel: iemand is pas schuldig als het ten laste gelegde bewezen is. Hoe capabel zijn eigenlijk de leden van het Eindhovense tuchtcollege?

 • dolf algra

  arts, commentator zorg en sociale zekerheid, rotterdam

  Dank voor de reactie én de link naar deze casus. Deze kende ik nog niet. Maar moet na lezing inderdaad constateren dat die helaas vrij illustratief is voor het geschetste probleem. Ook bij deze casus zijn (grote) vraagtekens te stellen.

  Ik zou de ...aangeklaagde bedrijfsarts aanraden om in beroep te gaan om op deze wijze meer mediprudentie te ontwikkelen én om te onderzoeken of de gevolgde argumentatielijn van het Eindhovense Tuchtcollege stand kan blijven houden.

  Indien het geval kunnen de implicaties ervan namelijk vergaand zijn. Het blokkeert namelijk de oplossingsstrategie die de betrokken bedrijfsarts had ingezet. Het doorbreken van de zogenaamde ‘drama driehoek ‘, waar menig patiënt met een arbeidsconflict de bedrijfsarts in probeert ‘te vangen’ en klem te zetten. Voor meer informatie daarover. Google de dramadriehoek of pak het boek Strategisch coachen van Maarten Kouwenhoven er even bij.

  Het tuchtcollege zet met deze redenering/argumentatielijn de deur wijd open naar verdere medicalisering van arbeidsconflicten. Hoe zo is verzuim geen gedrag ? Ik verwijs naar het recente debat erover.

  Het tuchtcollege Eindhoven lijkt bevangen te zijn door het ‘Zielige Werknemers Syndroom’,- wellicht een variant van het zgn Stockholm syndroom ? - als zij stelt dat de bedrijfsarts de klagende werknemer ‘op een ontijdig moment aan zijn lot heeft overgelaten’.

  Onbegrijpelijk ver van de dagelijkse praktijk. Nou, dat voorspelt nog wat !

 • dolf algra

  arts, commentator zorg en sociale zekerheid, rotterdam

  Dank voor de reactie én de link naar deze casus. Deze kende ik nog niet. Maar moet na lezing inderdaad constateren dat die helaas vrij illustratief is voor het geschetste probleem. Ook bij deze casus zijn (grote) vraagtekens te stellen.

  Ik zou de ...aangeklaagde bedrijfsarts aanraden om in beroep te gaan om op deze wijze meer mediprudentie te ontwikkelen én om te onderzoeken of de gevolgde argumentatielijn van het Eindhovense Tuchtcollege stand kan blijven houden.

  Indien het geval kunnen de implicaties ervan namelijk vergaand zijn. Het blokkeert namelijk de oplossingsstrategie die de betrokken bedrijfsarts had ingezet. Het doorbreken van de zogenaamde ‘drama driehoek ‘, waar menig patiënt met een arbeidsconflict de bedrijfsarts in probeert ‘te vangen’ en klem te zetten. Voor meer informatie daarover. Google de dramadriehoek of pak het boek Strategisch coachen van Maarten Kouwenhoven er even bij.

  Het tuchtcollege zet met deze redenering/argumentatielijn de deur wijd open naar verdere medicalisering van arbeidsconflicten. Hoe zo is verzuim geen gedrag ? Ik verwijs naar het recente debat erover.

  Het tuchtcollege Eindhoven lijkt bevangen te zijn door het ‘Zielige Werknemers Syndroom’,- wellicht een variant van het zgn Stockholm syndroom ? - als zij stelt dat de bedrijfsarts de klagende werknemer ‘op een ontijdig moment aan zijn lot heeft overgelaten’.

  Onbegrijpelijk ver van de dagelijkse praktijk. Nou, dat voorspelt nog wat !

 • Albert Boonstra

  arts, medisch adviseur, Nijmegen

  Ik ben het ten aanzien van deze casus volledig eens met collega Algra.
  In een nog recentere uitspraak (d.d. 13-06-2017) van hetzelfde (regionale) tuchtcollege krijgt een bedrijfsarts een waarschuwing, omdat zij in het kader van de (ziekte)verzuimbeg...eleiding "in strijd heeft gehandeld met de zorgplicht die voort vloeit uit de arbeidsomstandighedenwet en uit het professioneel statuut van de bedrijfsarts, waarin onder meer de preventieve taak van de bedrijfsarts, te weten het voorkomen van ziekte, omschreven is”.
  Typisch een voorbeeld van het zoeken van spijkers op laag water. Een ieder weet dat diverse wetten en richtlijnen bepalingen bevatten die strijdig met elkaar zijn.
  Met een waarschuwing komt de bedrijfsarts er blijkbaar nog genadig van af, omdat zij "nog niet eerder met het tuchtrecht in aanraking is geweest".
  Desbetreffende collega wordt daarmee stevig op haar nummer gezet.
  Mij dunkt dat het tuchtrecht toch niet bedoeld is voor dit soort futiliteiten.

  http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/gezondheidszorg/uitspraak/2017/ECLI_NL_TGZREIN_2017_59

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.