Blogs & columns
Blog

Slavernij in Nederland

1 reactie

Zijn been is verbrijzeld tussen twee grindbalen van 1500 kilo in de Rotterdamse haven. Als Oost-Europeaan spreekt hij geen Nederlands. Hij werkt nog niet lang in Nederland en kent de wet- en regelgeving amper. Met spoed wordt hij naar een ziekenhuis vervoerd. Daar wordt hij goed geholpen. Nazorg krijgt hij niet. Hij kan nergens verblijven. Maar hij kan ook niet werken: zijn been zit in een beugel en kan niet worden belast.

Recht om in de nachtopvang voor daklozen te komen heeft hij niet. Je moet als EU-onderdaan in je eigen onderhoud kunnen voorzien in Nederland of anders direct teruggaan naar je eigen land. Door corona kan dat niet en daarom heeft de gemeente tijdelijk extra nachtopvang voor illegalen en Oost-Europeanen opgezet. Daar kom ik hem als straatdokter strompelend tegen. Hij blijkt behoorlijk wat medische ellende te hebben. Daarom komt hij op de verpleegafdeling van CVD-Havenzicht, de nachtopvang van daklozen van het CVD. Maatschappelijk werk zet zich in om hem weer te verzekeren en zijn problemen worden op een rij gezet.

Hij is ziek geworden door een bedrijfsongeval in Nederland. Het blijkt mogelijk hier zwart aan het werk gezet te worden en na een bedrijfsongeval geen rechten te hebben. Schrijnend is dat hij in de chaotische uren na het ongeval onder dwang twee papieren moest tekenen van de tussenpersoon. Een om te verklaren dat hij een aanstelling had voordat hij die maandagmorgen aan het werk ging en een ander dat hij ontslag nam na het ongeval.

Via Stichting Barka hebben we hulp van tolken en zoeken we naar een mogelijke oplossing voor juridische ondersteuning. Helaas hebben we meer slachtoffers van dit soort constructies. We kennen het voorbeeld dat er na een bedrijfsongeluk bij de balie van een SEH 8000 euro contant betaald werd door een tussenhandelaar. Toen de handelaar een week later gezocht werd omdat er ernstige complicaties optraden, bleek hij bij de Kamer van Koophandel niet meer te bestaan.

Natuurlijk besef ik dat het woord slavernij uit de titel van mijn blog veel meer kan omvatten. Dat iemand opgesloten wordt of niet meer bij zijn identiteitsbewijs kan komen. Slavernij is een toestand waarin een mens eigendom is van een ander of als zodanig wordt behandeld en daardoor geen rechten kan uitoefenen. Kunnen we zeggen dat Oost-Europese uitzendkrachten als slaven worden behandeld door dit soort werkgevers?

Als u zelf een Oost-Europeaan in uw huis laat klussen, voelt u zich misschien onbehaaglijk bij het lezen van deze blog. Waarschijnlijker is het dat u vandaag groente eet of een pakketje bezorgd krijgt, waarbij Oost-Europeanen mede voor de afhandeling hebben gezorgd. De arbeidsparticipatie is bij geen enkele groep zo hoog als bij hen. Alle Nederlanders maken gebruik van hun diensten. Helaas zijn Oost-Europeanen die voor ons werken vaak slecht gehuisvest, zonder een eigen adres en daardoor zonder verzekering, terwijl ze wel via hun loonstrookje premie betalen. Gelukkig helpt de gemeente Rotterdam op jaarbasis ten minste 250 aan lager wal geraakte Oost-Europeanen aan een veilige terugkeer naar hun eigen land.

We hebben als straatdokters gevochten voor een regeling voor onverzekerden. Zorgverleners kunnen daardoor mensen zonder verzekering – zoals Oost-Europeanen – veel gemakkelijker helpen, omdat na melding bij meldpuntonverzekerd.nl de zorginstelling alsnog haar geld krijgt.

Het moet toch ook mogelijk zijn dat uitzendkantoortjes beter in de gaten gehouden worden. Er moet toch ten minste adequate huisvesting, een adres en daarmee een zorgverzekering geregeld worden. Het moet toch niet zo zijn dat bij een arbeidsongeval iedereen wegkijkt. Bij verlies van werk moet er toch ten minste een termijn zijn waarbinnen mensen de kans krijgen nieuw werk te vinden.

Een Oost-Europeaan hoort niet zonder rechten behandeld te worden. Hij heeft als ieder recht op huisvesting, onderdak bij dakloosheid, rechtshulp, een zorgverzekering en medische zorg. Anders spreek ik van slavernij.

Lees meer van Marcel Slockers

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Jedidja Fortuijn

    Psychiater , Haarlem

    Uitstekend dat je het beest bij zijn naam noemt. Slavernij, blijkbaar zo dichtbij huis als de haven van Rotterdam. Maar ook in diensten en goederen die wij tot ons nemen. De rechterflank van het politieke bestel noemt het vrije handel. Het is een rac...e to the bottom, gestuurd door hebzucht. Zonder marktcorrectie blijft dit gaande. Dank, straatdokters, dat jullie tenminste een beetje marktcorrectie hebben bewerkt door de genoemde regeling.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.