Blogs & columns
Frank Bosch
2 minuten leestijd
Blog

‘Niet Reanimeren’ maar dan positiever - Frank Bosch

8 reacties

Hoewel voor bijna iedere medische ingreep toestemming vooraf noodzakelijk is, zijn we in de discussie rond het al of niet reanimeren in de verbodssfeer beland. Gij zult reanimeren, tenzij. Uit angst voor blijvende schade worden daarom Niet-Reanimeer Penningen aangeschaft.

Waarschijnlijk bedoelt de drager van zo’n penning vooral: ‘als je me in elkaar ziet zakken, spring dan niet bovenop mij, maar neem mijn hoofd in je armen, laat me rustig wegglijden zonder pijn en onderneem geen zinloze medische handelingen’.

Bijna altijd zal dit door de hulpverlener worden gerespecteerd, alhoewel die wel zal twijfelen als het om een makkelijk te verhelpen medisch probleem (verslikken, e.d.) gaat. Maar de basale houding is: deze persoon heeft daar ongetwijfeld over nagedacht en een bewuste afweging gemaakt.

Hoe anders is de situatie bij een opname in het ziekenhuis. De onmogelijkheid om het dossier op de Eerste Hulp te sluiten zonder ‘niet reanimeren’ (NR) of ‘reanimeren’ te vermelden en de gevoelde verplichting om dit aan de patiënt en/of familie mee te delen leidt ertoe dat we krampachtig met deze materie omgaan.

Van de voorwaarden om gezamenlijk met een vertrouwde arts tot een afgewogen besluit te komen – shared decision making – is meestal geen sprake. En dat terwijl reanimatie in het ziekenhuis bij het bestaan van veel comorbiditeit meestal nog het best te omschrijven is als zinloze hobby of gewelddadig overlijdensritueel. Helaas is ook niet uitgesloten dat een NR-afspraak leidt tot een afname van de kwaliteit van zorg.

In Amerika gaan momenteel stemmen op om NR te vervangen door de term ‘Allow Natural Death’. Door het woord ‘dood’ niet te vermijden wordt er minder omfloerst over dit onderwerp gesproken. In plaats van te spreken over wat er niet meer zal gebeuren, kan een verandering van terminologie ertoe leiden dat er beter wordt gesproken over welke behandelingen wél worden ingezet om beter te worden en/of te starten met palliatieve zorg. Ook wordt het hierdoor mogelijk om bijvoorbeeld in geval van verslikken beter te verdedigen om wel in te grijpen. NR is in wezen een erg beperkte, negatieve instructie en laat de patiënt eigenlijk in de steek.

We zijn nog een heel eind verwijderd van een situatie waarbij van iedere patiënt bekend is wat hij of zij voor behandelafspraken bij ernstige ziekte wil, maar een meer positieve benadering zou wel helpen. Maar dan, wat is een goede Nederlandse vertaling? Natuurlijk Overlijden Toegestaan? Ik twijfel. NOT klinkt ook al zo negatief. In ieder geval pleit ik ervoor om NR te vervangen door een meer positieve term. Wie roept?

Frank Bosch, internist Rijnstate

reanimatie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Oskar Corsmit

  anesthesioloog-intensivist, Amsterdam

  Het doordringen van de gehele bevolking om hartmassage en evt beademing toe te passen bij veronderstelling van een circulatiestilstand redt levens en dat wordt als extreem waardevol gezien. Die reflex kan uitsluitend effectief en veilig worden voorko...men met een duidelijk verbod, zoals "niet reanimeren (NR)". Een poging om deze term NR te vervangen, zal een enorme campagne nodig hebben om effectief te kunnen zijn en zal op z'n minst tijdelijk een ongewenst effect hebben, hetgeen op voorhand door iedereen geaccepteerd zal moeten worden. Extramuraal zou een term als "natuurlijk overlijden toestaan (NOT)" wellicht kunnen werken, als men de genoemde prijs wil betalen, maar intramuraal is het weer niet toereikend: in acute situaties moet voor personeel duidelijk zijn wat precies wel en niet mag/moet gebeuren. Het is intramuraal tijd voor een gedifferentieerde code" van "geen hartmassage" (en dus de rest wel) tot "alleen palliatieve behandeling"...

 • P.W. Blankevoort

  Huisarts, WILLEMSTAD CURAÇAO

  Lief: ...........

  L even
  i s
  e indig,
  f uck off met die nodeloze handelingen........

  die mij niet brengen waar ik had willen uitkomen.

 • A. Wilschut-Verhoef

  arts en homeopathie, BARENDRECHT Nederland

  Bij mij kwam zomaar LIED in mijn gedachte op. Leven Is Eindig Dank u. Omdat een nicht, toen ze euthanasie kreeg gezegd zou hebben tegen de behandelende arts, Dank U.

 • B.H.G. de Bruijn

  coassistent, Made

  Ik ben het eens met de aversie tegen "niet reanimeren". Enige nadeel dat aan onderstaande suggesties kleeft is dat er een vage grens ontstaat. "Laat mij gaan" of "rustig laten sterven", wanneer geldt dat dan? Geven we daaraan alleen gehoor als reanim...atie noodzakelijk is om patiënt in leven te kunnen houden? Of ook als een terminale patiënt een goed te behandelen pneumonie ontwikkelt? Het antwoord op die vraag zal per patiënt verschillend zijn en zo blijft het voor ons onduidelijk wat te doen als iemand een penning met zo'n tekst heeft aangeschaft. Zelf heb ik overigens geen beter alternatief.

 • A. van Strien-van Merkestein

  Specialist ouderengeneeskund, ZOETERMEER Nederland

  Beide mogelijkheden keur ik goed. Maar patiënten gebruiken zelf vaak de term laat mij maar gaan dus die wint.

 • D Hairwassers

  Borstkanker patient advocate,

  NVVE gebruikt de term 'laat-mij-gaan'. Dat vind ik wel een mooie

 • M.D. Oosterhoff

  psychiater, THESINGE Nederland

 • M.D. Oosterhoff

  psychiater, THESINGE Nederland

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.