Blogs & columns
Blog

Koester de generieke pillenindustrie!

5 reacties

Hoe ziek is de industrie, riep GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet. Farmamaffia, zei Henk van Gerven en stelde vragen aan de minister. Ook de ziektekostenverzekeraars en de psychiaters meenden een duit in het zakje te moeten doen en we buitelden over elkaar in de media met hyperbole afkeuringen over vermaledijde cowboys die uit winstbejag over de ruggen van patiënten de volksgezondheid in gevaar brengen.

Reden? De generieke pillenfabrikant Essential Pharma verhoogde de prijs van lithiumcarbonaat van 5 naar 15 euro voor honderd pillen. Gevolg is dat nu wellicht zo’n 11 duizend patiënten ongeveer 100 euro per jaar moeten gaan bijbetalen. Dat hoeft niet per se, er zijn voldoende generieke versies van het middel beschikbaar die volledig vergoed worden, maar het middel in kwestie smaakt prettiger, heeft een gereguleerde afgifte en de juiste instelling bij deze manisch-depressieve patiënten is nou eenmaal precair. De overheid en de verzekeraars vinden die toegevoegde waarde blijkbaar niet relevant, vandaar die bijbetaling ondanks de volstrekt legitieme prijsstelling door het bedrijf binnen de wet geneesmiddelenprijzen. Wat een merkwaardige en absurde discussie wordt hier gevoerd.

Gemakshalve wordt de hele sector hier veroordeeld in alle verontwaardigde reacties. Het is niet Essential Pharma die hier in de verdachtenbank zit, nee, het is de hele farmaceutische industrie volgens Van Gerven, Ellemeet, c.s. Dat is net zoiets als zeggen dat politici niet deugen op basis van het feitenvrije gebral van Baudet of Wilders. Waarom vraagt niemand zich af hoe het in vredesnaam mogelijk is om honderd stuks van een blijkbaar prettig smakende tablet met gereguleerde afgifte te maken voor 4,76 euro? Een zak snoep is vaak duurder en die tabletten moeten wel geproduceerd worden conform behoorlijk strenge Good Manufacturing Practice-eisen. Lees vooral het prima stuk van journalist Lucien Hordijk in de Groene Amsterdammer over de geringe marges in de generieke geneesmiddelenindustrie. Het lijkt me evident dat die 4,76 euro verliesgevend is en ik kan me dan ook volledig voorstellen dat Sanofi ervan af wilde en dat de nieuwe fabrikant de prijs verhoogt binnen de ruimte die de wet biedt om er nog iets aan te verdienen, in dit geval 10 eurocent extra per pil. Ik herhaal: 10 eurocent per pil. Maar het lijkt wel of er een acute gezondheidscrisis is uitgebroken in Nederland. Toegegeven, de fabrikant had wel scheutiger kunnen zijn met een uitleg gezien de publieke verontwaardiging. Dat blijft altijd een moeilijk ding voor bedrijven om voor mij onduidelijke redenen. In dit geval lijkt me de repliek niet zo moeilijk. 

Opmerkelijk is dat juist deze tabletten met deze smaak en dit afgiftepatroon zo prominent in de richtlijnen van de Nederlandse psychiaters staan als lithiumpreparaat van eerste keus. Waarom doen verzekeraars en overheid dan zo moeilijk om die bijbetaling te eisen? Als er echt 11 duizend mensen deze formuleringen moeten krijgen om zwaarwegende medische redenen, dan vergoeden zij toch gewoon die 11.000 x 100 = 1,1 miljoen euro? Dat is snel terugverdiend, als daarmee ontregeling van de manische depressiviteit wordt voorkomen.

We zijn al flink bezig in Nederland de innovatieve farmaceutische bedrijven te demoniseren. Laten we alsjeblieft de generieke geneesmiddelenindustrie koesteren, want die is verantwoordelijk voor honderden miljoenen besparingen op het nationale geneesmiddelenbudget. Dit zijn geen cowboys en het is al helemaal geen maffia. Als deze generieke industrie al ziek is zoals Ellemeet meent, dan is het eerder vanwege de bespottelijk lage prijzen van hun pillen die de overheid en verzekeraars afdwingen met preferentiebeleid en schimmige bijbetalingsregelingen. En daar is de patiënt uiteindelijk nog meer de dupe van, zoals de chronische tekorten aan deze geneesmiddelen bewijzen.

dure medicijnen
 • Henk Jan Out

  Henk Jan Out is farmaceutisch geneeskundige bij Ferring Pharmaceuticals in Shanghai. Hij blogt op persoonlijke titel over geneesmiddelen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Amsterdam

  Drie knop model. Met als vierde knop het basispakket voor de verzekeraars. En als vijfde knop het toegestane totaal budget voor de zorg; begroting VWS is gelijk aan omzet verzekeraars. Tot zover de marktwerking in de zorg in Nederland. Met het MBI ...en de MBH legt VWS een betonnen plafond op de uitgaven; overschrijding van het budget wordt doodleuk teruggehaald bij de zorgaanbieders! En dat wordt weer doorgesluisd naar de verzekeraars. ……..,
  Tja, gereguleerde marktwerking. Erasmus zou zich kapot schamen. Hier is niets Humanistisch meer aan. Zie Desiderius Erasmus. Ze moeten die Universiteit maar de Friedrich Hayek Universiteit gaan noemen. VWS heeft een enorme berg boter op haar hoofd! Dat mag U wel duidelijk zijn toch?
  PS: graag voortaan krabben waar het wel jeukt...

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Amsterdam

  Die GVS bijdrage kan je immers krijgen door prijsverhoging van het geneesmiddel tot boven de GVS limiet, maar ook door verlaging van de GVS limiet zelf! En dat gaat VWS nu zelf doen! En wel per 2020 en met zeer veel Clusters geneesmiddelen. Geraamd...e GVS bijdrage per jaar gaat dan naar een 500 miljoen euro! Die betalen de verplicht verzekerden dus extra. Of zij moeten de vrijloper nemen per cluster. Die is echter anders qua chemische structuur, qua werking e.d. , maar heeft wel dezelfde therapeutisch indicatie! Fundamenteel verschil met huidige situatie. En wel hierom: VWS komt met een aanpassing van de GVS systematiek en met een aanpassing van de berekening van de wGP berekening: Noorwegen neemt de plaats in van Duitsland. Noorwegen is een omliggend land van Nederland. Toch?
  EU? Noorwegen is geen Euro land. Zo ook Engeland niet. Koersrisico dus. Bruno Bruins heeft al gezegd koersdalingen niet te zullen corrigeren, is immers in zijn voordeel, maar bij koersstijgingen te zullen ingrijpen. Zo werkt de Nederlandse Marktwerking een kant op!
  Nederland is dan ook het laatste Oostblok land. Planeconomie met een Basispad. Maar nu de laatste grap van VWS: Bijbetalingen kunnen ontstaan door verhoging van de AIP naar de WGP limiet, maar natuurlijk ook door verlaging van de GVS limiet! En dat gaat VWS volgend jaar doen bij zeer veel clusters geneesmiddelen. VWS speculeert erop dat fabrikanten hun prijzen zullen doen zakken tot de nieuwe GVS limiet. Zo niet, dan moeten patiënten maar bijbetalen; daarom is het maximum aan GVS bijdragen vastgesteld op 250 euro per jaar voor 2019. Voor volgend jaar is het niet bekend. Maar de NL Overheid kennende zal die niet gaan dalen.
  VWS heeft nu twee knoppen om aan te draaien om de eigen begroting op orde te houden; Verplicht eigen risico en de maximum GVS eigen bijdrage. En de GVS bijbetalingen zelf heeft VWS ook in eigen hand: de limiet verder omlaag duwen.

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Amsterdam

  De commotie rondom Camcolit en Priadel is wel te begrijpen. De vraag is alleen waarom VWS zo stil is. Wel hierom: VWS berekent de prijzen die fabrikanten maximaal mogen berekenen. Dat doet VWS aan de hand van het gemiddelde van vier omliggende lande...n met gelijk welvaartpeil. Engeland, België, Frankrijk en Duitsland. De taxe prijzen uit die landen worden geschoond door VWS ambtenaren naar NL peil. Raming kosten groothandel en aftrek kosten apotheek. De zo berekende prijs is de maximum AIP prijs. Advies Inkoop Prijs. Dus niet de Apotheek Inkoop Prijs van voor 2006. Fabrikanten zijn vrij om hun prijzen zelf vast te stellen en doen dat ook. De AIP zegt niets over de echte prijs. De Netto Inkoop Prijs. Die is alleen bekend bij de verzekeraars zelf. De apotheken en groothandelaren spelen hierin geen enkele rol. Verzekeraars, fabrikanten en importeurs bepalen de prijs en VWS bepaalt de maximumprijs. De verzekeraars hebben daarnaast nog te maken met de GVS prijs. Dat is de maximum prijs die zij moeten vergoeden in hun verzekeringspakketten.
  VWS berekent deze GVS limiet prijs. Die is dus veel lager dan de WGP prijs. Geneesmiddelen worden geclusterd naar gelijke werking en gelijke chemische samenstelling. Priadel en Camcolit zijn geclusterd met Lithiumcarbonaat tabletten generiek. VWS ziet geen verschil tussen generieke Lithium en de gereguleerde afgifte Lithium.
  De vorige eigenaren/fabrikanten/handelaren van Camcolit en Priadel hielden de prijzen van beide middelen tot de GVS limiet. De nieuwe eigenaar van beide middelen pakt de markt mogelijkheid met beide armen aan en berekent de door VWS zelf berekende maximum prijs.
  De GVS limiet blijft hetzelfde, de verzekerde moet maar het verschil tussen WGP en GVS limiet prijs betalen. Wie is hier nu de echte boef en waarom zwijgt deze? Bruno Bruins!

 • menno oosterhoff

  psychiater, THESINGE

  Na mijn aanvankelijke verontwaardiging over deze prijsverhoging ging ik me afvragen hoe het nu eigenlijk zit. Vooral de vraag, die Henk Gerven ook niet beantwoord waarom de overheid de maximum vergoeding voor dit middel zo laag houdt. Hoeveel er bijb...etaald moet worden hangt immers af van de prijs van het middel, die de farmaceutische industrie bepaald binnen grenzen van wat is toegestaan en de maximum vergoeding. Als je een gat laat zitten tussen de maximum te rekenen prijs en tussen de vergoeding dan ontstaan er problemen. Ik heb begrepen dat volgend jaar de vergoeding van veel meer middelen naar beneden gaat, zodat veel meer mensen moeten bijbetalen. Verzekerd zijn is kennelijk een rekkelijk begrip. Maar in elk geval lijkt me correct dat ook gekeken wordt naar de rol die de big governance hierin speelt.

 • Henk van Gerven

  Tweede Kamerlid SP en oud-huisarts , Oss

  Henk Jan Out breekt een lans voor Essential Pharma die op 1 juli de prijs van het lithiumpreparaat Priadel met 330% verhoogde zonder duidelijke motivatie. Essential Pharma is genoodzaakt hiertoe omdat dit bedrijf volgens Out het niet voor de oorspron...kelijke prijs kan maken. Inmiddels heeft minister Bruins om opheldering gevraagd, omdat hij er ook met zijn pet niet bij kan. Een feit wat Out niet vermeldt is dat Essential Pharma in 2017 werd teruggefloten. Nadat Essential Pharma het middel Camcolit had gekaapt wilde het de prijs verhogen naar 69 euro. https://www.z-index.nl/actueel/taxebrief/2017/taxebrief-2017-4
  Vier maal hoger dan was toegestaan op basis van de Wet geneesmiddelenprijzen. Trek zelf uw conclusies.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.