Inloggen
Blogs & columns
Blog

Ingrijpen is onvermijdelijk, maar nu even niet

9 reacties

Af en toe passeert er een berichtje dat erop wijst dat ergens iets faliekant misgaat. ‘Mensen in financiële problemen door tekort keuringsartsen bij UWV’( NOS, 9 augustus 2021) is er zo eentje. Probleem, oorzaak en plaats delict in slechts negen woorden samengevat. Het lijkt een rimpeling, maar het is de dode kanarie in de mijn.

Een nieuwe toeslagenaffaire lijkt zich aan te dienen; de Tweede Kamer kan al beginnen met het optuigen van de volgende onderzoekenquête. In dit geval naar de sociaal-medische beoordeling bij het UWV én het gebrek aan handelingsvaardigheid bij het ministerie van Sociale Zaken. En het op het juiste moment tactisch wegkijken van veel andere partijen.

Het tekort aan verzekerings- en bedrijfsartsen komt niet uit de lucht vallen; het is al een jaar of acht een serieus probleem. Ik neem de bedrijfsartsen en passant even mee, omdat de bedrijfsgezondheidszorg en verzekeringsgeneeskunde een complementair en deels overlappend werkveld zijn. Bovendien zijn er nogal wat artsen met een dubbele registratie.

Elke partij roept dat ze al jaren het maximale doen om het probleem te tackelen. Dikke rapporten met toekomstverkenningen en prognoses, speciale wervingscampagnes, brainstormsessies, kwaliteitstafels. Beroepsverenigingen NVVG, Novag en NVAB luiden onderhand standaard de noodklok.

Het lijkt een ‘taai vraagstuk’, zoals dat in consultanttaal heet. Een taai vraagstuk wordt gekenmerkt door een hoge complexiteit: veel factoren en actoren die ermee te maken hebben. Het probleem is van niemand én van iedereen tegelijkertijd. Drie dingen weet je zeker: standaardoplossingen werken niet, het probleem lost zich niet vanzelf op én het wordt op den duur alleen maar erger.

Bovendien hebben helaas – en dat is één van de basiswetten van de sociale zekerheid – te veel partijen belang bij bestendiging van voldoende ellende. Het levert namelijk lekker veel werk op, vergroot de omzetten, verstevigt de marktpositie en leidt tot hogere tarieven. Een bedrijfsarts kost tegenwoordig al gauw 200 euro per uur.

Maar het tekort is nu zo groot dat de reguliere dienstverlening van het UWV en arbodiensten ernstige gebreken begint te vertonen. En dat brengt nogal wat patiënten in de problemen. Zeer ernstige problemen soms.

Deze lente ging de Tweede Kamer op tilt door een ‘keuringsstop’ bij het UWV omdat er te weinig artsen waren om het werk te doen. Het wachten is nu op de eerste patiënt die zijn verzekerings- en/of bedrijfsarts in gebreke stelt omdat de probleemanalyse niet op tijd is ingevuld, de WIA-herkeuring niet heeft plaatsgevonden, omdat …. ach, de gebreken liggen voor het oprapen.

Vijf jaar geleden kreeg minister Koolmees (SZW) dit hoofdpijndossier aangereikt in de ambtelijke overdrachtsportefeuille. Zijn voorganger Lodewijk Asscher had namelijk categorisch geweigerd deze problematiek aan te pakken. Het kwam hem politiek niet uit. Doorschuiven was zijn devies.

Koolmees leek aanvankelijk geneigd tot een krachtdadige aanpak. Hij sprak bij aanvang klare taal, plaatste het UWV zelfs onder curatele en liet uitgebreid onderzoek doen met allerlei scenario’s. Maar uiteindelijk durfde hij niet door te bijten.

En ook hij schuift dit ‘taaie vraagstuk’ – met twee uitgebreide kamerbrieven – weer door naar zijn opvolger. ‘Ingrijpen is onvermijdelijk’, maar nu even niet.  

In de tussentijd hebben de NVVG en NVAB hun medewerking aan de kwaliteitstafel gehonoreerd gezien met extra subsidies voor richtlijnontwikkeling en (gedeeltelijke) financiering van kennis en kwaliteitsbeleid. Hun doel is bereikt. Tegelijkertijd: loyaliteit aan SZW-beleid is ingekocht én dus verzekerd. Want: that’s the name of the game.

Maar nul extra mensen op de werkvloer erbij. Niet vreemd, want ik ken geen basisarts of zij-instromer die warm loopt voor de verzekeringsgeneeskunde of bedrijfsgezondheidszorg omdat er meer richtlijnen worden geschreven of academische werkplaatsen worden ingericht. Een denkfout van de eerste orde, naar mijn idee.

Eens loopt dit spaak. Volg het nieuws zou ik zeggen. Dus binnenkort in dit theater de felrealistische eenakter: ‘we zaten erbij en keken ernaar’.

meer van dolf algra
 • Dolf Algra

  Dolf Algra (1952) was tot voor kort zelfstandig bedrijfsarts en adviseur in Rotterdam.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • emile keuter

  neuroloog, FLUITENBERG

  25-08-2021 08:35

  mag ik nog even wijzen op mijn blogje in dit verband? het medische deel zal verdwijnen onder het huidige gesternte. wie voelt dat hij of zij niet meer kan werken, kan zodoende een uitkering krijgen onafhankelijk van de 'diagnose'. iemand met CVS/ME,... long covid, of multiple chemische overgevoeligheid is immers net zo ziek als iemand met reuma of MS. ik schrijf daarover:

  In de nieuwe tijd worden medische discussies minder relevant. Dat zal ook consequenties hebben voor de vorm en de bekostiging van de gezondheidszorg en onze sociale verzekeringen.

  mag ik nog even wijzen op mijn blogje in dit verband? het medische deel zal verdwijnen onder het huidige gesternte. wie voelt dat hij of zij niet meer kan werken, kan zodoende een uitkering krijgen onafhankelijk van de 'diagnose'. iemand met CVS/ME, long covid, of multiple chemische overgevoeligheid is immers net zo ziek als iemand met reuma of MS. ik schrijf daarover:

  In de nieuwe tijd worden medische discussies minder relevant. Dat zal ook consequenties hebben voor de vorm en de bekostiging van de gezondheidszorg en onze sociale verzekeringen.

 • Piet van Loon

  Orthopeed / houdingsdeskundige, Oosterbeek

  24-08-2021 22:08

  Vanuit 40 jaar orthopedie en toegenomen kijk op (door patroonherkenning in de praktijk en studie in klassieke orthopediekennis) wat er allemaal mis kan gaan met de mensenrug en onze gewrichten door de geïntensiveerde sedentaire leefstijl, is het bes...chreven probleem van tekort aan UWV artsen door geen enkele overheidsinstantie of beleidmaker te snappen of laat staan opgelost te kunnen gaan worden. Het verdwijnen van etiologiekennis en daarmee preventiekansen om de op de steeds jongere leeftijd optredende uitval door problemen van het steun- en bewegingsapparaat te kunnen pareren, zorgt vlg. het RIVM in haar Toekomstverkenning 2040 nog tot schrikbarende stijgingen van rugklachten en artrose (bij steeds jongere mensen). Het curatieve veld weet er geen raad mee en komt onder steeds groter druk van overheid en zorgverzekeraars om toch vooral passende zorg te gaan leveren. En al die mensen, die vermangeld raken tussen deze elkaar tegenwerkende krachten en instituties (ik zie ze bij expertisen), zullen eens door artsen van het juiste systeemetiket moeten worden voorzien om toch verder te kunnen leven. In welke spreekkamers wordt nog geïntegreerd houdings-en bewegingsonderzoek gedaan? Terug naar de Gezondheidsleer en de praktische anatomie, vooral hygiënekennis rond houding en bewegen, om toch vooral het groeiende kind sterk en gezond op de arbeidsmarkt te krijgen zal een hele lange weg worden. Maar dan pas gaan uitvalcijfers dalen en wordt de druk op o.a. UWV minder. VWS en OCW moeten beiden aan de bak: enerzijds om de lichamelijke opvoeding van de kinderen weer te optimaliseren, hen in te lichten over hun voorland bij voortzetten leefstijl, en de negatieve effecten van het zitten te compenseren (goed meubilair en gymnastiek), anderzijds om de inhoud van de (para-)medische curricula weer van voldoende basiskennis uit de weggeschoven Gezondheidsleer te voorzien.

  Vanuit 40 jaar orthopedie en toegenomen kijk op (door patroonherkenning in de praktijk en studie in klassieke orthopediekennis) wat er allemaal mis kan gaan met de mensenrug en onze gewrichten door de geïntensiveerde sedentaire leefstijl, is het beschreven probleem van tekort aan UWV artsen door geen enkele overheidsinstantie of beleidmaker te snappen of laat staan opgelost te kunnen gaan worden. Het verdwijnen van etiologiekennis en daarmee preventiekansen om de op de steeds jongere leeftijd optredende uitval door problemen van het steun- en bewegingsapparaat te kunnen pareren, zorgt vlg. het RIVM in haar Toekomstverkenning 2040 nog tot schrikbarende stijgingen van rugklachten en artrose (bij steeds jongere mensen). Het curatieve veld weet er geen raad mee en komt onder steeds groter druk van overheid en zorgverzekeraars om toch vooral passende zorg te gaan leveren. En al die mensen, die vermangeld raken tussen deze elkaar tegenwerkende krachten en instituties (ik zie ze bij expertisen), zullen eens door artsen van het juiste systeemetiket moeten worden voorzien om toch verder te kunnen leven. In welke spreekkamers wordt nog geïntegreerd houdings-en bewegingsonderzoek gedaan? Terug naar de Gezondheidsleer en de praktische anatomie, vooral hygiënekennis rond houding en bewegen, om toch vooral het groeiende kind sterk en gezond op de arbeidsmarkt te krijgen zal een hele lange weg worden. Maar dan pas gaan uitvalcijfers dalen en wordt de druk op o.a. UWV minder. VWS en OCW moeten beiden aan de bak: enerzijds om de lichamelijke opvoeding van de kinderen weer te optimaliseren, hen in te lichten over hun voorland bij voortzetten leefstijl, en de negatieve effecten van het zitten te compenseren (goed meubilair en gymnastiek), anderzijds om de inhoud van de (para-)medische curricula weer van voldoende basiskennis uit de weggeschoven Gezondheidsleer te voorzien.

 • Eline

  arts

  24-08-2021 19:49

  Een dag meelopen bij het UWV gaf voor mij de doorslag om niet de verzekeringsgeneeskunde in te gaan. Als arts wil ik iemand kunnen helpen. De ethische principes van goed doen, niet schaden, rechtvaardigheid en autonomie zijn daarbij voor mij van groo...t belang. Hardvochtige beslissingen (maar wel netjes volgens de regeltjes), ongelijkheid tussen arm en rijk, ellenlange procedures die vanwege de eindeloosheid alleen de cliënt al schaden, besluiten met terugwerkende kracht waarvan de financiële consequenties (wat er terugbetaald moet worden) na anderhalf jaar nog niet duidelijk zijn... ik wil geen bijdrage leveren aan een systeem dat mensen nog verder in de problemen brengt.

  Een dag meelopen bij het UWV gaf voor mij de doorslag om niet de verzekeringsgeneeskunde in te gaan. Als arts wil ik iemand kunnen helpen. De ethische principes van goed doen, niet schaden, rechtvaardigheid en autonomie zijn daarbij voor mij van groot belang. Hardvochtige beslissingen (maar wel netjes volgens de regeltjes), ongelijkheid tussen arm en rijk, ellenlange procedures die vanwege de eindeloosheid alleen de cliënt al schaden, besluiten met terugwerkende kracht waarvan de financiële consequenties (wat er terugbetaald moet worden) na anderhalf jaar nog niet duidelijk zijn... ik wil geen bijdrage leveren aan een systeem dat mensen nog verder in de problemen brengt.

 • w a m arents

  verzekeringsarts, Beek Ubbergen

  24-08-2021 13:22

  De cijfers van huidige UWV verzekeringsartsen tekort zijn zoals altijd exact bekend bij het ministerie SZW.

  Taakdelegatie is niet bedacht of uitgevoerd door het UWV zelf, maar door corrupte top UWV adviseurs van ministerie SZW.

  Ook het snijden ...in UWV dienstverlening geschiedt altijd louter door corrupte UWV top adviseurs van ministerie SZW.

  M.b.t. het opheffen van ervaren UWV artsentekort is structureel maar een oplossing en dat is een onderzoek via een parlementaire enquete, waarbij alle corrupte UWV topadviseurs van ministerie SZW moeten worden verhoord.

  Nogmaals, ik heb in mijn kelderarchief stapels dossiers van bewijsstukken bewaard over de periode jaar 1987 tot de dag van heden, welke stukken bewijzen hoe de corruptie door UWV topadviseurs van ministerie SZW tot de dag van vandaag tot stand wordt gebracht. Deze corruptie omvat het met opzet reeds jarenlang laten persisteren van een ervaren GAK (nu UWV)artsentekort om hiermee het overschot aan artsensalarissen illegaal door te sluizen naar UWV onroerend goed en UWV ICT (witwassen). Ik ben bereid al deze bewijsstukken incl. namen van corrupte ministerie topambtenaren te gaan overhandigen aan de onderzoekers van een parlementaire enquete.

  Inmiddels heeft een journalist van Trouw mij heden benaderd, maar m.b.t. publiceren van mijn bewijsstukken van corruptie door ministerie SZW wacht ik liever eerst op de start van een parlementaire enquete.

  De cijfers van huidige UWV verzekeringsartsen tekort zijn zoals altijd exact bekend bij het ministerie SZW.

  Taakdelegatie is niet bedacht of uitgevoerd door het UWV zelf, maar door corrupte top UWV adviseurs van ministerie SZW.

  Ook het snijden in UWV dienstverlening geschiedt altijd louter door corrupte UWV top adviseurs van ministerie SZW.

  M.b.t. het opheffen van ervaren UWV artsentekort is structureel maar een oplossing en dat is een onderzoek via een parlementaire enquete, waarbij alle corrupte UWV topadviseurs van ministerie SZW moeten worden verhoord.

  Nogmaals, ik heb in mijn kelderarchief stapels dossiers van bewijsstukken bewaard over de periode jaar 1987 tot de dag van heden, welke stukken bewijzen hoe de corruptie door UWV topadviseurs van ministerie SZW tot de dag van vandaag tot stand wordt gebracht. Deze corruptie omvat het met opzet reeds jarenlang laten persisteren van een ervaren GAK (nu UWV)artsentekort om hiermee het overschot aan artsensalarissen illegaal door te sluizen naar UWV onroerend goed en UWV ICT (witwassen). Ik ben bereid al deze bewijsstukken incl. namen van corrupte ministerie topambtenaren te gaan overhandigen aan de onderzoekers van een parlementaire enquete.

  Inmiddels heeft een journalist van Trouw mij heden benaderd, maar m.b.t. publiceren van mijn bewijsstukken van corruptie door ministerie SZW wacht ik liever eerst op de start van een parlementaire enquete.

 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  24-08-2021 09:47

  Overigens:
  - hoe groot de tekorten precies zijn
  - en of die oplosbaar zijn met zo iets als taakdelegatie
  - óf dat er fundamenteel gesneden moet worden in de dienstverlening
  - daar ga ik in een komende blog verder op in.

  Overigens:
  - hoe groot de tekorten precies zijn
  - en of die oplosbaar zijn met zo iets als taakdelegatie
  - óf dat er fundamenteel gesneden moet worden in de dienstverlening
  - daar ga ik in een komende blog verder op in.

 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  23-08-2021 09:48

  @ Frank Brouwer - de BAR - Beschrijving Arbeidsbelasting en Reïntegratie - is toch vooral ( een alleen ?) een hulpinstrument ? Een verbeterde FML of IZP . Ten behoeve - wat officieel heet - 'een gedeeld en gedragen begrippen- en referentiekader voor ...de beschrijving van belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van werknemers'. Begrijp ik het nu goed dat jij daar anders tegen aankijkt ?

  Anders gezegd: hoe ziet dat paard van Troje er volgens jou precies uit ? Daar ben ik wel erg benieuwd naar !

  @ Frank Brouwer - de BAR - Beschrijving Arbeidsbelasting en Reïntegratie - is toch vooral ( een alleen ?) een hulpinstrument ? Een verbeterde FML of IZP . Ten behoeve - wat officieel heet - 'een gedeeld en gedragen begrippen- en referentiekader voor de beschrijving van belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van werknemers'. Begrijp ik het nu goed dat jij daar anders tegen aankijkt ?

  Anders gezegd: hoe ziet dat paard van Troje er volgens jou precies uit ? Daar ben ik wel erg benieuwd naar !

 • Frank Brouwer

  Bedrijfs- en verzekeringsarts, Wassenaar

  23-08-2021 08:52

  Ach, het is vrij simpel: binnenkort wordt de BAR leidend; de arbeidsdeskundigen krijgen daarbij de lead en de bedrijfsarts doet er niet meer toe; die wordt (dan) toch niet meer gecontroleerd door de Uwv - va, dus waarom zou je nog een bedrijfsarts i...nschakelen?

  Voor het vertalen van de mogelijkheden en beperkingen naar de BAR zegt u? Welnee; dat wordt middels nieuwe wetgeving gelijk geschakeld aan de rest van de wereld: de behandelaars mogen (zonder de aard van de aandoeningen te noemen) wel vermelden wat de mogelijkheden en beperkingen zijn (een soort Krankschreibung, attest medicál etc.) en voilá bedrijfsartsen zijn vrijwel niet meer nodig en al zeker niet voor de verzuimbegeleiding.

  Die bedrijfsartsen die vinden dat ze nog wel iets hebben in te brengen op het gebied van de verzuimbegeleiding worden met open armen ontvangen in de teams van het Uwv. Probleem daar ook (deels) opgelost.

  Wel wat vreemd en jammer dat wij (als bedrijfsartsen) zo blij waren met de BAR; daar hebben we het paard van Troje behoorlijk mee binnen gehaald en ons primaat in de verzuimbegeleiding overgeheveld naar de arbeidsdeskundigen.

  Goed gespeeld door het ministerie.


  Ach, het is vrij simpel: binnenkort wordt de BAR leidend; de arbeidsdeskundigen krijgen daarbij de lead en de bedrijfsarts doet er niet meer toe; die wordt (dan) toch niet meer gecontroleerd door de Uwv - va, dus waarom zou je nog een bedrijfsarts inschakelen?

  Voor het vertalen van de mogelijkheden en beperkingen naar de BAR zegt u? Welnee; dat wordt middels nieuwe wetgeving gelijk geschakeld aan de rest van de wereld: de behandelaars mogen (zonder de aard van de aandoeningen te noemen) wel vermelden wat de mogelijkheden en beperkingen zijn (een soort Krankschreibung, attest medicál etc.) en voilá bedrijfsartsen zijn vrijwel niet meer nodig en al zeker niet voor de verzuimbegeleiding.

  Die bedrijfsartsen die vinden dat ze nog wel iets hebben in te brengen op het gebied van de verzuimbegeleiding worden met open armen ontvangen in de teams van het Uwv. Probleem daar ook (deels) opgelost.

  Wel wat vreemd en jammer dat wij (als bedrijfsartsen) zo blij waren met de BAR; daar hebben we het paard van Troje behoorlijk mee binnen gehaald en ons primaat in de verzuimbegeleiding overgeheveld naar de arbeidsdeskundigen.

  Goed gespeeld door het ministerie.


 • Adriaan ?? Wiersma ??

  Bedrijfs- en Verzekeringsarts np, Elst

  21-08-2021 23:53

  Goede weergave van de status quo Dolf. Zie ook de bijdrage van Hans Burggraaf en mij in januari 2019 in het TBV. De bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige zorg wordt in elkaar geschoven en verschraalt steeds verder. Aandacht voor arbeidsomstandighede...n en preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen verdwijnt. Korte termijn ziekteverzuimreductie vigeert. Het is treurig.

  Goede weergave van de status quo Dolf. Zie ook de bijdrage van Hans Burggraaf en mij in januari 2019 in het TBV. De bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige zorg wordt in elkaar geschoven en verschraalt steeds verder. Aandacht voor arbeidsomstandigheden en preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen verdwijnt. Korte termijn ziekteverzuimreductie vigeert. Het is treurig.

 • winnand arents

  verzekeringsarts, Beek Ubbergen

  21-08-2021 19:39

  Het UWV artsentekort loopt niet sinds 5 jaren, maar sinds jaren negentig bij het toentertijd vroegere GAK (UWV). De GAK top Hoofdkantoor GAK Amsterdam werd om deze reden in het jaar 1999 ontslagen wegens verdenking van megaloonfraude met GAK artsensa...larissen lopende vanaf 1987. De ontslagen GAK top spande in het jaar 1999 via topadvocaten Gerard Spong/ Rogier Duk een civiele procedure aan tegen Ministerie SZW. Maar daar deze procedure zou leiden tot een nadelige start van de nog op te richten UWV in het jaar 2000, is het ministerie gezwicht om de ontslagen frauduleuze GAK top als schikking te belonen met een hoge functie als UWV topadviseur bij ministerie SZW. Sinds jaar 2000 adviseren deze UWV topadviseurs tot op de dag van heden nog steeds ander corrupte UWV managers hoe men via artsenloonfraude het jaarlijks overschot aan geld kan doorsluizen naar exorbante witwaspraktijken bij UWV onroerendgoed makelaars en ICT UWV managers. Zodoende wordt sinds de jaren negentig tot de dag van heden nog steeds gestreefd naar een tekort aan UWV verzekeringsartsen door bij werving van nieuwe artsen via uitzendbureaus louter goedkope basisartsen een tijdelijke dienstverband te gaan verstrekken. Deze megafraude leidt niet alleen tot een fors ervaren UWV verzekeringsartsentekort maar ook tot miljarden eur verlies t.g.v. forse toename van niet medisch gekeurde UWV arbeidsongeschikten.
  De verantwoordelijke minister Koolmees (en ook haar voorgangers) is m.b.t. deze megafraude exact op de hoogte maar zwijgt. Er moet m.i. een parlementaire enquete komen om alle corrupte UWV topadviseurs van min. SZW op het matje te roepen, maar wegens de forse miljarden geldbelangen durft de politiek dit niet aan. Sinds jaren negentig heb ik als GAG arts alle bewijsstukken incl. namen van betrokkene medewerkers bij min. SZW nog steeds bewaard in mijn kelderarchief, welke ik graag wil overhandigen aan de onderzoekers van een parlementaire enquet

  Het UWV artsentekort loopt niet sinds 5 jaren, maar sinds jaren negentig bij het toentertijd vroegere GAK (UWV). De GAK top Hoofdkantoor GAK Amsterdam werd om deze reden in het jaar 1999 ontslagen wegens verdenking van megaloonfraude met GAK artsensalarissen lopende vanaf 1987. De ontslagen GAK top spande in het jaar 1999 via topadvocaten Gerard Spong/ Rogier Duk een civiele procedure aan tegen Ministerie SZW. Maar daar deze procedure zou leiden tot een nadelige start van de nog op te richten UWV in het jaar 2000, is het ministerie gezwicht om de ontslagen frauduleuze GAK top als schikking te belonen met een hoge functie als UWV topadviseur bij ministerie SZW. Sinds jaar 2000 adviseren deze UWV topadviseurs tot op de dag van heden nog steeds ander corrupte UWV managers hoe men via artsenloonfraude het jaarlijks overschot aan geld kan doorsluizen naar exorbante witwaspraktijken bij UWV onroerendgoed makelaars en ICT UWV managers. Zodoende wordt sinds de jaren negentig tot de dag van heden nog steeds gestreefd naar een tekort aan UWV verzekeringsartsen door bij werving van nieuwe artsen via uitzendbureaus louter goedkope basisartsen een tijdelijke dienstverband te gaan verstrekken. Deze megafraude leidt niet alleen tot een fors ervaren UWV verzekeringsartsentekort maar ook tot miljarden eur verlies t.g.v. forse toename van niet medisch gekeurde UWV arbeidsongeschikten.
  De verantwoordelijke minister Koolmees (en ook haar voorgangers) is m.b.t. deze megafraude exact op de hoogte maar zwijgt. Er moet m.i. een parlementaire enquete komen om alle corrupte UWV topadviseurs van min. SZW op het matje te roepen, maar wegens de forse miljarden geldbelangen durft de politiek dit niet aan. Sinds jaren negentig heb ik als GAG arts alle bewijsstukken incl. namen van betrokkene medewerkers bij min. SZW nog steeds bewaard in mijn kelderarchief, welke ik graag wil overhandigen aan de onderzoekers van een parlementaire enquet

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.