Blogs & columns
Blog

Hoera!

8 reacties

Weet u het nog? Veel onrust binnen de ggz over het benchmarken met ROM-gegevens. In gewoon Nederlands: instellingen met elkaar vergelijken op basis van door patïent en behandelaar ingevulde vragenlijsten. Begin dit jaar was een rapport van de Algemene Rekenkamer weinig positief over de kans van slagen daarvan.

Dat was het startsein voor een petitie om er nu mee te stoppen, omdat patiënten geen toestemming hebben gegeven en omdat het onwetenschappelijk is. Bijna zevenduizend professionals en patiënten tekenden deze petitie. Op 13 juli is er een kort geding van de stopbenchmarkgroep tegen de Stichting Benchmark GGZ (SBG). ‘Maar’, zult u zeggen, ‘dat is morgen. Dan is het nu toch nog te vroeg om al victorie te kraaien?’ Nou nee, want ondertussen komen de diverse koepelorganisaties met een belangrijke mededeling. Op 25 maart hadden we hen een open brief geschreven met de vraag hoe zij nu dachten dat het verder moest.

Gister verscheen op hun website het bericht, dat ze een akkoord hebben bereikt. Let op:

Voor een adequate en effectieve inzet van ROM is besloten tot de inrichting van een kwaliteitsinstituut van en voor de geestelijke gezondheidszorg.  

Ik begrijp dat u nog niet meteen ziet waarom dit mij enthousiast maakt.

Maar wacht. Nu komt het.

Zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars realiseren zich dat draagvlak onder professionals en patiënten een noodzakelijke voorwaarde is en leggen de regie voor de doorontwikkeling van ROM waar die thuishoort: bij professionals en patiënten.

Eigenlijk moet er staan: Bestuurders van zorgverleners , patiëntenorganisaties, et cetera, want wijzelf wisten van niks.

Ook was wel aardig geweest als we een reactie op onze open brief hadden gekregen en als er één keer was gesproken met vertegenwoordigers van die zevenduizend professionals en patiënten. Maar een kniesoor die daarop let. Alle begin is moeilijk. Dat geldt kennelijk ook voor het leggen van de regie bij de professional en de patiënt. Maar daar willen wij wel bij helpen hoor.

Er zijn mensen die nog wat argwanend staan tegenover dit nieuwe akkoord. Ze vinden de consequenties niet heel helder en het akkoord hier en daar verrassend veel lijken op oude teksten in een nieuw jasje. Ook dat eind augustus al duidelijkheid wordt verwacht over de manier waarop ROM-gegevens kunnen worden aangeleverd sterkt hen in dat wantrouwen. Eind augustus is over zes weken. In bestuurderstermen is dat een oogwenk.

Ik ga niet mee in dat pessimisme. Ik vind het geweldig nieuws. In de toekomst ligt de regie bij de professional en de patiënt. Het zal dus ondenkbaar worden dat de patiënt niet wordt geïnformeerd of geen toestemming hoeft te geven over het gebruik van zijn gegevens voor andere doeleinden dan de directe behandeling. Het zal ook ondenkbaar worden dat professionals moeten meewerken aan een systeem van kwaliteitsbevordering dat ze absoluut onwetenschappelijk vinden.

Wat de uitslag van het kort geding ook mag worden: dit hebben we alvast binnen. De regie ligt bij de professional en de patiënt. Mijn dag kan niet meer stuk.

 • Menno Oosterhoff

  Menno Oosterhoff is (kinder- en jeugd)psychiater eninitiatiefnemer van www.ocdnet.nl en www.ocdcafe.nl. Hij maakt de podcast ‘God zegene de greep’ over de dwangstoornis. Daarover gaat ook zijn boek ‘Vals alarm´ waarin ook zijn eigen dwangstoornis aan de orde komt. Zijn boek ‘Ik zie anders niks aan je’ gaat over psychische aandoeningen in het algemeen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Els van Veen

  huisarts

  Ik heb –als huisarts- de petitie stop ROM ook getekend. Het ROM-men is geen goed instrument om kwaliteit te meten. En het is illegaal om kwetsbare informatie zonder toestemming van patiënten door te spelen aan het SBG. Men moet goede papieren hebben,... om de huidige systematiek door te drijven. En die papieren hebben mensen zoals u niet, meneer Bakker. De GGZ gaat te gronde door dit soort zinloze bureaucratie. Dit is geen "feestje van Menno Oosterhoff”. Dit is intens verdrietig voor de GGZ en patiënten die psychisch lijden.

 • Prof. dr. Jim van Os

  Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht, lid KNAW, Utrecht

  Het wekt verbazing dat de heer Bakker, bestuurder van een GGZ-instelling, na 5 jaar intensieve discussie over ROM en de relatie ROM-benchmarken niet op de hoogte is van het feit dat (i) ROM (nationaal en internationaal) helemaal niet bedoeld is als e...en keuze instrument voor patiënten in de zorg, maar als een flexibel en persoonlijk forward feedback systeem in de behandelrelatie; (ii) zowel de kernhoogleraren Psychiatrie, de Algemene Rekenkamer en de vele Hoogleraren Psychologie en Psychiatrie van de StopBenchmarkMetRom beweging vanzelf tot de conclusie zijn gekomen dat benchmarken en zorginkoop op basis van incomplete, onbetrouwbare en onvergelijkbare ROM data niet mogelijk; (iii) men al 5 jaar gratuit verwijst naar "doorontwikkeling" van de SBG-dataverzameling die valide benchmarken wel mogelijk zou maken maar waarbij onduidelijk blijft welke "doorontwikkeling" een onwetenschappelijk instrument opeens wetenschappelijk zou kunnen maken; (iv) het probleem van de GGZ aan de voorkant ligt (ongebreidelde instroom zonder selectie en regionale regie waardoor massale onder- en overbehandeling en maatschappelijk zeer kostbare ondoelmatigheid), niet aan de achterkant; (v) er inmiddels door ons een nieuw, inhoudelijk GGZ-kwaliteitskader is ontwikkeld dat in plaats van onzinnig bureaucratisch meten voorziet in ecologisch benchmarken; (vi) de Nederlandse expert op het gebied van ROM, de klinisch psycholoog Anton Hafkenscheid, al jaren probeert uit te leggen dat de symptoomlijstjes van het SBG die in de GGZ via ingehuurde call centers worden afgenomen bij ongeïnformeerde patiënten, niets te maken hebben met persoonlijke sturende ROM zoals die zou moeten worden gebruikt in de praktijk.
  Of is de heer Bakker juist wél op de hoogte van dit alles en bedrijft hij, samen met een klein clubje kantoormensen die elkaar in wederzijdse afhankelijkheden blijven steunen in de strijd om de status quo van het enorme landelijke GGZ-bedrijf, slechts politiek? Ik gun de GGZ een beter kader.

 • Alan Ralston

  Psychiater, Castricum

  Ik vraag me af hoe blij de collega's (psychiaters en psychologen) zijn met hun vertegenwoordiger Bakker. Hij blijkt niet te weten dat de bezwaren tegen benchmarking met ROM breed gedeeld worden (er zijn bijv. net zoveel handtekeningen van psychologen... onder de petitie als van psychiaters) en haalt belegen verdachtmakingen erbij om zijn punt te maken. Verder laat hij zich wel heel erg kennen als hij stelt dat ROM 'bedoeld was' om patiënten de mogelijkheid te geven de beste zorgverlener te kiezen en voor de zorginkoop. Dit terwijl voorstanders van ROM in de discussie nu juist de (reële of vermeende) waarde voor het behandelproces hebben benadrukt. Hoe het kort geding ook afloopt, we wensen dhr Bakker een fijne zomer, ondertussen stellen we alvast een sjabloon op voor informed consent voor onze collega's van MeerGGZ en hun cliëntenraden. Zijn ze vast in geïnteresseerd.

 • Emile Keuter

  Neuroloog, Meppel

  Menno Oosterhof viert zijn feestje???? Hier speelt diep verdriet, mijnheer Bakker. Patiënten die zich afvragen waar ze het best terecht kunnen met hun klachten vragen dat niet aan u. Die vragen dat aan hun huisarts. Die alle zeilen bijzet om samen me...t de psychiater mensen te helpen. De huisarts die oploopt tegen een stuwdam in de ggz. En de psychiater moet zinloze informatie invoeren in de tijd waarin hij een paar van die uitgestoken handen kan aanpakken. En u durft hier met een lekker puh briefje te komen. Het is niet zo dat Menno Oosterhof de knikker van Bert Bakker heeft afgepakt. Voor u mag het zo lijken, maar voor ons en onze patiënten is het geen spelletje.

 • Menno Oosterhoff

  Psychiater, Thesinge

  Dhr. Bakker suggereert dat psychiaters niet zouden verdragen dat de resultaten van hun behandeling worden vergeleken en voor patient en verzekeraar inzichtelijk worden. Een eindeloos herhaald argument, die een onjuiste voorstelling van zaken geeft. H...et punt is dat ROM hiervoor niet geschikt is en dat ook de rekenkamer erg betwijfelt of het er ooit geschikt voor zal worden. Zo denk ik erover en met mij bijna 7000 anderen. De regie komt nu bij de professional en de patient. Die patient weet al die jaren nog van niks. Ik verwacht niet dat die de mening van dhr. Bakker deelt dat deze onderneming in zijn voordeel is. Ik dacht dat er draagvlak moest komen en regie bij professional en patient. Dhr. Bakker spreekt als een bestuurder die top-down weet wat goed is.

 • Bert Bakker

  voorzitter MEERGGZ

  Menno Oosterhoff viert zijn feestje omdat ROM voorlopig is stilgelegd. Ik gun hem zijn feestje, maar het zal van korte duur zijn. ROM is een jaar of zes, zeven geleden ingezet om te komen tot een goede vergelijkbaarheid van ggz-behandelingen. Zeker, ...voor de patiënt en zijn behandelaar die het ziekteverloop op die manier kunnen monitoren. En voor de behandelaar om zijn resultaten te vergelijken met andere behandelaren in dezelfde instelling. En toegegeven, het instrument is niet perfect, het moet in de praktijk vooral worden doorontwikkeld.

  En daar was het ook voor bedoeld. Om patiënten die zich afvragen waar zij het best terecht kunnen met hun klachten een leidraad te geven over het presteren van ggz-instellingen. Doel was ook om zorgverzekeraars te helpen de kwaliteit van de zorginkoop te verhogen. Niet jaarlijks automatisch weer miljoenen wegzetten, maar met inzicht daar de zorg inkopen waar de patiënt goed, beter af is.

  Als het aan de psychiaters ligt voelen die open luiken buitengewoon ongemakkelijk, zo blijkt.

  Gelukkig zal het anders gaan. De afspraak die alle betrokkenen (inclusief de organisaties van beroepsbeoefenaren in de ggz) de afgelopen weken hebben gemaakt betekenen een doorstart van ROM, met behoud van alle oorspronkelijke doelstellingen. Wel is er een pas op de plaats gemaakt; er was behoefte om het instrument nog eens goed tegen het licht te houden. Op 1 januari 2019 moet de nieuwe aanpak operationeel zijn. Geen dag te vroeg.

  Bovenal moet (opnieuw) het besef ontstaan dat professioneel (medisch) handelen in deze tijd gepaard gaat met informatie over de resultaten daarvan. Het geheim van de spreekkamer is heilig, maar de resultaten van de behandelaren en van de instellingen waarbinnen zij werken mogen, nee, moeten worden getoetst aan die van zijn collega’s.

 • Menno Oosterhoff

  Psychiater, Thesinge

  Beste Emile. Bedankt voor je meeleven. Ja, ik denk niet dat ik nog een kwaliteitsinstituut verdraag. Laatst zag ik de transparantiekalender , nee echt, die bestaat en toen moesten ze me al tegenhouden omdat ik per direct de ggz wilde verlaten.
  Ik ka...n het visiedocument van deze nieuwe organisatie al wel voorspellen. Wij stellen de patient centraal. Wij willen een lerende organisatie zijn die niet over maar met de client (shared decision) rationele keuzes maakt. Daarbij zijn wij dienstbaar aan professional en client. Wij staan voor helderheid over wat we aan kwaliteit bieden (transparantie). Onze kernwaarden zijn etc.
  Docter knows best was misschien niet alles. Maar bureaucrazy rules the world is geen verbetering. Het nare u's dat patiënten er nu ook last van hebben. Die kunnen geen vragenlijst meer zien

 • Emile Keuter

  Neuroloog , Meppel

  Dankjewel Menno. Hoewel het op zich triest is dat niets anders overblijft dan cynisme , schenkt ons dat deze geweldige blog. Ik vind het zo erg voor jullie en voor al die patiënten en patiëntjes. Een kwaliteitsinstituut. wat een giller

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.