Blogs & columns
Blog

GGD-GHOR laat onverzekerde burgers stikken

12 reacties

Hij leek wel een skelet met zijn holle ogen en zijn gewicht van 44 kg en een BMI van 14. Hij was benauwd en kon niets meer drinken. Ging hij eerder dood aan uitdroging omdat hij niet meer kon slikken of ging hij stikken door zijn longontsteking?

Hij had jarenlang zijn aidsmedicatie genomen. Doordat hij geen adres meer had vijf jaar geleden verloor hij zijn recht op een zorgverzekering. Uit schaamte durfde hij geen aidsmedicatie meer op te gaan halen. Sinds 2015 worden mensen in Nederland zonder adres gedwongen uit de zorgverzekering gezet.

Over de onverzekerdenepidemie schreven straatdokters toen al in het NTvG. Straatdokters die net als daklozen werden weggestuurd van het kastje naar de muur. Van VWS naar gemeente, naar zorgverzekeraars, naar inspectie, naar VNG en naar GGD-GHOR.

Sinds 2017 is er een regeling voor onverzekerden via meldpuntonverzekerdenzorg.nl van de landelijke GGD-GHOR. De regeling houdt in dat als de zorgverlener een melding binnen een week doet bij het meldpunt, de zorg vergoed wordt. De melding heeft ook juist als doel de onverzekerde burger maatschappelijke ondersteuning te kunnen bieden, zodat iemand weer een adres en zorgverzekering kan krijgen.

Wat straatdokters toen een onverzekerdenepidemie genoemd hebben, is ook een echte epidemie geworden. In 2021 bleken alleen al 26 duizend meldingen door zorgverleners gedaan te zijn. Indien in de eerdere jaren er goed gemeld zou zijn, komt dat neer op 130 duizend meldingen in vijf jaar! De meldingen in 2022 gaan extra groeien omdat in dit jaar ook de hulp aan nog niet verzekerde Oekraïners via deze regeling afgehandeld wordt.

In november 2021 promoveerde ik op Mortality, Health Problems and Access to Care for Homeless People. Ik ambieerde geen wetenschappelijke carrière maar wilde wel met bewijs mijn boosheid tonen om te laten zien hoe absurd slecht de gezondheidstoestand is van dak- en thuislozen en hoe de overheid daar verkeerd mee is omgesprongen door ze uit de zorgverzekering te gooien.

Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor het onverzekerd raken van zijn burgers. Een gemeente geeft automatisch aan een zorgverzekeraar door dat iemand geen adres meer heeft. Nu presteren sommige gemeentes het om – reden van vermeende onduidelijkheid van de AVG-regelgeving – te zeggen dat ze de meldingen via het meldpunt niet meer willen verwerken. Elke gemeente heeft ettelijke bestanden waar kwetsbare burgers bekend zijn. Alleen de gemeente Rotterdam heeft al vierduizend meldingen op jaarbasis van mensen die bij een Centraal Onthaal hebben aangegeven dat ze dak- of thuisloos worden. Deden de gemeentes maar wat met die bestanden en zorgden ze dan ten minste dat deze mensen een adres kregen. Het AVG-spook wordt echter nu gebruikt om niets te doen voor de meest kwetsbaren in ons land.

Nu heeft de landelijke GGD-GHOR vorige week zonder overleg met professionals besloten niets meer met de meldingen te doen. Ze vinden AVG-regelgeving bij deze onverzekerde epidemie belangrijker dan het grondwettelijke recht op zorg voor kwetsbaren. Ze zijn banger voor de Autoriteit Persoonsgegevens dan voor de gezondheid en claims van onverzekerden. Ze gaan opnieuw in de fout, net als in 2015, door niet op te merken dat er een onverzekerdenpidemie aan de gang is.

De beslissing van de GGD-GHOR is genomen zonder vooroverleg met straatdokters of met mensen die er wetenschappelijk over gepubliceerd hebben.

De bovengenoemde patiënt is uiteindelijk in leven gebleven na een onnodige levensbedreigende episode in zijn leven. Bij het verzekeren laat de GGD-GHOR hem en ons stikken!

Dak- en thuislozen gaan dood aan vermijdbare ziekten, is een van de stellingen in mijn proefschrift. Mijn advies aan de GGD-GHOR is deze epidemie niet te ontkennen maar te bestrijden. Luister naar professionals en naar het wetenschappelijk bewijs. Verwerk de meldingen die zorgprofessionals doen en laat onverzekerden en professionals die melden niet in de steek. Doe wat aan de onverzekerdenepidemie. De GGD-GHOR kiest er nu voor onverzekerde burgers letterlijk te laten stikken.

Proefschrift Mortality, Health Problems and Access to Care for Homeless People

Meer van Marcel Slockers

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • M.T. Slockers

  huisarts/straatdokter, ROTTERDAM

  Elke dag melden zorgprofessionals 70 onverzekerde burgers bij meldpuntonverzekerd om te zorgen dat deze verwarde, verslaafde, verstandelijk beperkte en/of demente en zieke mensen geholpen worden aan een adres en zorgverzekering . Dat was de afspraak ...over meldpuntonverzekerd. GGD-GHOR Nederland vertikt het nu elke dag deze 70 mensen te helpen. Ondanks de afspraken sinds 2017 met VWS, straatdokters, CAK en gemeentes stopt GGD-GHOR met mensen op deze manier via meldpuntonverzekerd te helpen. Ze beslissen dat zonder overleg met onverzekerde burgers, straatdokters of professionals en mensen die daar onderzoek naar doen. Waar moeten we als zorgprofessionals onverzekerde burgers melden om tenminste te zorgen dat ze niet meer uitgestoten zijn van een zorgverzekering? Er is geen bevolkingsgroep die medisch gezien zo kwetsbaar is als deze onverzekerde dak- en thuislozen. GGD-GHOR kijk naar uw eigen opstelling en heb het lef in het openbaar te reageren op deze blog!
  Marcel Slockers, huisarts/straatdokter

 • F.B. van Heest

  waarnemend huisarts, kaderarts palliatieve zorg, Odoornerveen

  Voor de Oekraiense mensen die gevlucht zijn uit de oorlog en waarvan ik er in mijn huis 5 onderdak verleen is heel snel hulp opgetuigd.
  Voor de onverzekerden niet. Ik schaam mij voor een maatschappij die zo met zijn eigen burgers omgaat. Dat mensen... aan de rand van de maatschappij terecht komen is meestal niet ten gevolge van schuld ; niemand gaat voor de lol aan de drugs.. het is voor iedereen die het meemaakt een hel.
  Het is raar dat er zoveel te rijke Russische oligarchen zijn terwijl in ons land zoveel armoede is. De geldstromen gaan verkeerd.
  Florien van Heest

 • T. Müller

  Uroloog, Drachten

  Man die AVG……. Waar die niet allemaal goed voor is - kwetsbaren die in hun dossier willen kijken, belastingaangifte, vergoeding voor zorg, uitslag doorgeven voor een dement persoon - allemaal bescherming van je hoogsteigen informatie, ten koste van e...lke vorm van medemenselijkheid. Je zou toch maar per abuis te weten komen dat de dakloze man onverzekerd is. Dan maar beter niet helpen, toch ?
  Komt allemaal door het overdreven belang van documentatie als paralegaal purrschuim.

 • J. Priester

  huisarts gepensioneerd, Nieuwerkerk aan den IJssel

  Hoe zou het toch komen dat de ene epidemie op veel meer aandacht kan rekenen dan de andere? Is dakloosheid niet besmettelijk genoeg?

 • M.T. Slockers

  huisarts/straatdokter, ROTTERDAM

  De huidige directeur GGD-GGD Nederland wil de 26 duizend meldingen van zorgverleners per jaar over onverzekerde burgers niet meer verwerken. Onverzekerden worden dan niet meer geholpen aan een zorgverzekering en een adres door de lokale GGD.
  De G...HOR Nederland noemt zich dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland.
  Helaas doet GGD-GHOR dat niet meer voor onverzekerde burgers.
  Wat opvalt is dat oud directeur GGD-GHOR Hugo Bakx op 6 juni 2019 juist in een blog een pleidooi deed om onverzekerden te helpen. Hij schreef…..de meest kwetsbare Nederlanders zijn overgeleverd aan willekeur….
  De huidige voorzitter GGD-GHOR Andre Rouvoet schreef na een werkbezoek bij ons op CVD-Havenzicht het volgende in de nieuwjaarsboodschap van januari 2017:
  ....Niemand mag in de zorg tussen wal en schip vallen. Zeker niet als het om de zwakste groepen in de samenleving gaat, zoals dak- en thuislozen. Wanneer dat dreigt, moeten betrokken partijen de koppen bij elkaar steken, zo nodig wat scharrelruimte organiseren en ook bereid zijn meer te doen, dan waartoe ze formeel gehouden zijn.....
  Hij was toen nog voorzitter van zorgverzekeraars Nederland…Of maakt dat verschil als je bestuurder bent?
  Werkbezoeken aan dak- en thuislozen centra zijn niet alleen bedoeld voor mooie woorden op nieuwjaarsbijeenkomsten. Beloftes die gemaakt worden moeten nagekomen worden. Juist als het om hulp aan 26 duizend onverzekerde burgers gaat.

 • A. Pfaff

  Anesthesioloog n.p., Maastricht

  Hebben de managers het echt 'gemanaged' dat in de gezondheidszorg niemand meer ergens verantwoordelijkheid voor is.?
  Het lijkt dat tegenwoordig alleen bankiers nog zorgplicht hebben.

 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  Was het niet dat de menselijke maat ontbreekt in het beleid van de Nederlandse Overheid? En maakte de Tweedekamer zich daar niet druk om? De Regering natuurlijk ook. Maar het gevoel is dat ze zich druk maken over hun eigen imago, meer dan over het fe...it dat ze leiding moeten geven aan een land en dat het hun verantwoordelijkheid eigenlijk is.
  Is het niet zo dat de opdracht van de overheid, van de Regering is dat een ieder tot zijn recht moet kunnen komen en dat ze zwakkeren dient te beschermen? Hier weer een schrijnend voorbeeld van het verzaken van de Overheidstaken. Nee, Regering, het is niet aan ons burgers om dat op te lossen. We hebben U aangesteld omdat voor ons te regelen. Als ik als burger ook nog uw werk moet doen, dan kom ik niet aan mijn eigen maatschappelijke taak toe.

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Meer over straatdokter Marcel zelf - wat die doet en waarom - mooi inkijkje

  https://decorrespondent.nl/9620/in-het-afvoerputje-van-de-zorg-vecht-de-straatdokter-voor-hulp-aan-daklozen/678140274240-6d7db692

  podcast
  https://soundcloud.com/goed...egesprekken/straatarts-marcel-slockers-in-gesprek-met-lex-bohlmeijer

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  De straatdokter als duizendpoot - vers van de pers 6 april 2022 - Frank van Wijck . Erg interessant in dit verband:

  citaat:

  Waarom wordt een dokter straatdokter? “Ik heb mij altijd aangetrokken gevoeld tot mensen die buiten de maatschappij val...len”, zegt Marlieke Ridder, teamleider van het Stedelijk Daklozen Team in Rotterdam. “Als de mensen voor wie je er als straatdokter bent je eenmaal vertrouwen, valt veel zorg te verlenen. Je kunt de uitdagingen van je arts-zijn er echt in waarmaken.”

  Net als de meeste straatdokters is Ridder huisarts. “In een enkel geval is de straatdokter een arts voor verstandelijk gehandicapten of een GGD-arts”, vertelt ze. “Maar het is logisch dat het veelal een huisarts is, want de spreekuren die je in deze functie doet, zijn huisartsgeneeskunde in de breedste zin van het woord. Je moet er echt een generalist voor zijn. Het is zelfs huisarts-plus, want je moet ook geïnteresseerd zijn in psychiatrie en verslaving.”


  https://www.doq.nl/de-straatdokter-als-duizendpoot-zelden-een-patient-met-slechts-een-probleem/?hash=aa2ecd855649906462f4ed8ccc6cd84b

 • commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Til het naar publicitair hoger niveau. Tip en advies aan Marcel Slockers en de straatdokters @

  Maak kort persbericht en stuur het op naar ANP. Met deze blog en vooral eerder artikel Medisch Contact erbij als bijlage. Onderbouw het met harde feiten... en getallen, plus ervaringen uit de praktijk. Maak het zichtbaar en voelbaar.

  Zie hier de tips voor een goed persbericht. https://www.anp.nl/blog/157/persbericht-schrijven-tips

  Zet het ook op de sociale media. Als achtergrond is het eerdere artikel in Medisch Contact van wezenlijk belang, anders snappen weinigen de context.

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/geef-onverzekerde-daklozen-de-zorg-waar-ze-recht-op-hebben.htm

  Lardeer het met inkijkjes van de dagelijkse praktijk. Dat kan mooi aan de hand van je eerdere blogs !

  * Overleden tijdens werkbezoek
  https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/overleden-tijdens-een-werkbezoek-van-vws.htm

  * Slavernij in Nederland
  https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/slavernij-in-nederland.htm

  Stuur het ook op naar vaste kamercommissie van VWS en naar de ambtenaren die dit in hun portefeuille hebben.

  Kortom: hard aan de bel trekken, fuzz maken, met steen in de vijver.
  Kedeng !

 • M.T. Slockers

  huisarts/straatdokter, ROTTERDAM

  Uit correspondentie van GGD GHOR Nederland.
  Na mijn bezwaar en vragen van mij wordt het volgende gemeld:
  ,,GGD GHOR Nederland heeft richting alle GGD’en geadviseerd om de werkzaamheden door GGD’en in het vervolgtraject van de onverzekerdenregeling... voorlopig stil te leggen,,
  Straatdokters op congres vanmiddag zijn geschokt over dit bericht. We begrijpen ook niet waarom er slecht gecommuniceerd wordt over een verkeerd genomen beslissing van GGD-GHOR.
  In 2019 schreef voormalig directeur Hugo Backx van GGD-GHOR in een blog op de website juist een pleidooi voor hulp aan onverzekerden. De meest kwetsbare Nederlanders zijn overgeleverd aan willekeur....

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Helder punt, duidelijke boodschap. In de categorie: tussen het wal en het schip. Daar wordt je vaak gekraakt. Waar kan ik dat besluit van de GGD- GHOR terug vinden ?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.