Blogs & columns
Mark van Houdenhoven
Mark van Houdenhoven
3 minuten leestijd
Blog

Gevoelige ziekenhuizen

3 reacties

Er zijn dus ‘gevoelige’ ziekenhuizen. Wist u dat? Ik niet. Geen idee dat dit soort ziekenhuizen bestaat. Gevoelig betekent in dit geval: als de spoedeisende hulp (SEH) en de afdeling acute verloskunde van een ziekenhuis sluiten, dan kunnen patiënten niet binnen de vereiste 45 minuten naar een SEH of de acute verloskunde van een ander ziekenhuis worden vervoerd. Een dilemma?.

Elk jaar voert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een bereikbaarheidsanalyse uit voor de minister van VWS. En ja, op 28 juni is deze analyse door de minister naar de Tweede Kamer verstuurd. Conclusie? In 2018 zijn er tien van de in totaal 89 SEH’s gevoelig voor de ‘45 minuten-norm’.

Prompt constateerde de minister dat deze SEH’s niet mogen sluiten. Die kunnen dan mogelijk een beschikbaarheidsbijdrage aanvragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Juist in het belang van de continuïteit van de acute zorg voor inwoners en in dat gebied. Van de 80 ziekenhuislocaties met acute verloskunde zijn er trouwens 13 gevoelig. Terzijde: of de vereiste norm in een regio wordt gerealiseerd is voor een groot deel afhankelijk van de standplaats van de ambulance. Daarvan zijn er 213 strategisch verspreid over Nederland.  

Een opvallende conclusie van het RIVM is dat de IJsselmeerziekenhuizen niet tot de gevoelige ziekenhuizen worden gerekend. Het opmerkelijke is echter dat de minister, na extreem veel druk vanuit de Kamer, tijdens het Kamerdebat van 31 oktober zwichtte en aangaf dat hij niet alleen laat uitzoeken óf, maar ook hoé hij acute zorg en acute verloskunde in Lelystad kan garanderen. Zelfs als hij daarvoor de portemonnee moet trekken.

Cardiologie Centra Nederland (CCN), een van de mogelijke innovatieve kopers van de IJsselmeerziekenhuizen, ziet zo’n aansporing wel zitten. In hun doorstartplan, te vinden op hun site, wordt aangegeven dat hun plan kan worden opgeschaald met complexe spoedeisende hulp en acute verloskunde. Zolang de minister daar dan maar geld voor uittrekt.

Uiteraard is dit een emotioneel onderwerp: het ziekenhuis is een centrale plek voor inwoners in een regio. Maar die gevoelens zijn tijdelijk, leert de geschiedenis. In de afgelopen decennia zijn er vele ziekenhuislocaties opgeheven. Na het aanvankelijke begrijpelijke verdriet van mensen die daar hart en ziel hebben gegeven is er steeds een plek gevonden voor een nieuwe locatie in het centrum van de samenleving. Zo’n ontwikkeling vergt tijd. En het vraagt iets van beleidsmakers en politici. Het opstoken van emoties is in een dergelijke precaire situatie niet wenselijk, zeker niet door de politiek.

Vier maanden geleden was het IJsselmeerziekenhuis geen gevoelig ziekenhuis. Laat ons dat, onder druk van de waan van de dag, er dan niet van maken. Dit debat gaat, hoezeer sommige politici dat ook proberen, niet over geld. Maar gaat over de kwaliteit van zorg. En om de vraag of een ziekenhuis dat straks alleen basiszorg biedt, wellicht door CCN, in staat is om 24 uur per dag, zeven dagen per week acute verloskunde en complexe acute zorgvragen door een SEH te laten oplossen.

De vragen dringen zich op. Is deze optie uitdagend? Kan er genoeg geschoold personeel worden aangetrokken? Of rijdt de ambulance voor de echt complexe vragen meteen naar een ander ziekenhuis? Dit geldt ook voor acute verloskunde. Deskundig personeel is er schaars. En is het wel aantrekkelijk te werken op een plek waar bar weinig spoedzorg wordt aangeboden? Hoe wordt bovendien de kwaliteit gegarandeerd bij zo’n kleine omvang?

Ik kan me voorstellen dat de minister de vraag naar de gevoelige ziekenhuizen omdraait. Niet denken over spreiding, want daar is genoeg aandacht voor. Maar opkomen tegen ophoping en overaanbod. Want waarom liggen op sommige plekken de eerstehulpposten zo dicht bij elkaar, zoals in de sommige grote steden? Terwijl efficiëntie en effectiviteit door samenvoeging juist worden verhoogd. Dit wringt. Temeer omdat er al zo weinig adequaat personeel te vinden is.

Lees ook:

Vijf vragen over failliete ziekenhuizen

Brief minister VWS aan Tweede Kamer, Datum 28 juni 2018, Betreft Gevoelige ziekenhuizenanalyse 2018

RIVM, Rapport Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2018 Analyse gevoelige ziekenhuizen, 26 juni 2018, Bilthoven

CCN dient plan doorstart IJsselmeerziekenhuizen in bij curator

Tweede Kamer, 17e vergadering, Woensdag 31 oktober 2018, Faillissement IJsselmeerziekenhuizen en Slotervaartziekenhuis,

NOS: Bruins trekt mogelijk portemonnee voor zorg in Lelystad

Dossier Faillissementen

ziekenhuizen faillissement
 • Mark van Houdenhoven

  Mark van Houdenhoven is voorzitter van de raad van bestuur van Careyn en bijzonder hoogleraar economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J.Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Het wordt tijd dat duidelijk wordt wie nu waar over gaat. Wordt het geen tijd capaciteitsplanningen te maken? Waar is welke zorg minimaal nodig. Zorg er dan voor dat bepaalde hoog gekwalificeerde zorg geconcentreerd is in een beperkt aantal ziekenhui...zen, goed verdeeld over het land, waarbij de demografie uitgangspunt is.
  Deze planning hoort bij de overheid thuis. Want het is iets waar democratisch over beslist moet kunnen worden. Deze planning zul je niet halen in deze beperkte markt.
  De verantwoordelijkheid en het opdrachtgeverschap ligt dan bij het ministerie.

 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Als verdere input voor dit debat. Lees ook interessante politieke analyse in het FD van vandaag - zaterdag 10 november 2018 met de titel: Geloofwaardigheid Bruins in geding na bagatelliseren brief

  https://fd.nl/economie-politiek/1277885/geloofwaar...digheid-bruins-in-geding-na-bagatelliseren-brief

  in de krant: pg 27

 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Erg interessante overdenkingen van Mark van Houdenhoven. En die zijn broodnodig als input voor het debat over de lessons learned van dit het Slotervaart/IJsselmeer debacle. Dank daarvoor

  Klink introduceerde tien jaar geleden het begrip systeemziek...enhuis.Die bestond toen ook niet.Maar werd ter plekke uit de hoge hoed getoverd toen het IJsselmeer ziekenhuis (ja ook toen al !) dreigde om te vallen.

  Bruins doet nu iets vergelijkbaars met de introductie van het begrip ‘een gevoelig ziekenhuis’. Alle twee deze begrippen lijken te zijn geboren vanuit (politieke en/of beleidsmatige) paniek, bedoeld om meer grip op het ontsporende maatschappelijke debat te krijgen. Geheel passend bij ‘Tom Poes, verzin een list ‘aanpak.

  Het ziekenhuis an sich is niet gevoelig, want louter stapel stenen toch ? De organisatie van de (spoed) zorg is dat wel. En dat vraagt om een goed doordachte opzet. Op basis van regionaal maatwerk. That's the issue.

  Maar indachtig de beroemde uitspraak van ons aller JC ‘elk nadeel heb zijn voordeel’ zou het Slotervaart debacle een nieuwe impuls kunnen zijn voor grondige heroriëntatie mbt de afstemming en samenwerking in de hele cure en care keten.

  En dat lijkt broodnodig. Want:
  1. nu lijkt iedere speler/partij op zijn eigen postzegel te zitten. Met allemaal hun eigen agenda. Op zich begrijpelijk, maar niet functioneel voor het geheel.
  2. er (b)lijkt geen enkele centrale regie (meer) te zijn. Bruins reageert nu louter reactief op de zich ontwikkelende gebeurtenissen.

  Maar dit komt toch niet allemaal zo uit de lucht vallen ? Daar kun je toch op anticiperen ? Als dit geen wake up call is, dan weet ik het niet meer.

  Meer weten over waarom de stekker er een keer bij het Slotervaart uit getrokken moest worden ? Laat je daarover in 6.31 min bijpraten door Bas Soetenhorst van het Parool. Erg leerzaam !

  https://www.youtube.com/watch?v=Jnb9JoMHAb0

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.