Blogs & columns
Blog

De kronkeldenker

12 reacties

De overheid probeert de druk op de ketel te houden. ‘Laat je vaccineren tegen covid-19!’ roepen Rutte en De Jonge uit op ieder persmoment. Intussen zien epidemiologen een belangrijke minderheidsgroep ontstaan: de niet-gevaccineerden. Die maken nu zo’n 15 procent van de volwassen Nederlandse bevolking uit. Te veel voor groepsimmuniteit. Te veel om zorgeloos aan voorbij te gaan. De weigeraars vormen een belangrijke risicogroep. Voor zichzelf, maar ook voor de populatie als geheel. Niet-gevaccineerden onderhouden de circulatie van het coronavirus en maken zo de pandemie tot een chronisch volksgezondheidsprobleem. Zij lopen zelf een nodeloos risico. Daarnaast zijn zij risicovormer voor anderen, ook voor gevaccineerden, en met name voor mensen met een verminderde immuniteit.

Zelf voeren vaccinatieweigeraars een scala van redenen aan voor hun afwijzing. Van angst voor de prik en zijn bijwerkingen tot twijfel aan de werkzaamheid van vaccinatie. En dan heb je nog de complotdenkers, die vaccinatie zien als een element in een duivels plan tot massabeïnvloeding. Over deze verdoolden wil ik het vandaag niet hebben. Vandaag heb ik een speciale categorie weigeraars op het oog. Zij die na diep nadenken afzien van vaccinatie op grond van idealistische motieven. Ik noem ze de kronkeldenkers. Met één van hen heb ik contact in verenigingsverband. Wij zijn beide zangers! Hij schrijft mij het volgende:

De keuze ons niet te laten vaccineren tegen corona is ingegeven door het bewustzijn ons verantwoordelijk te weten voor onze gezondheid en die van anderen. Wij willen die verantwoordelijkheid voorlopig niet inruilen voor de veelal verzwegen economische en maatschappelijke belangen onder het mom van meer zogenaamde vrijheid, (schijn)veiligheid en terug naar hoe het was. Deze overweging komt voort uit een gevoel van solidariteit met mensen die zich niet de wet laten voorschrijven, zelfstandig willen blijven nadenken, gezondheid willen koppelen aan een bewuste levensstijl, vragen hebben bij de verabsolutering van de reguliere medische wetenschap, het appel op eigen verantwoordelijkheid benadrukken en de schrijnende situatie van vele landen in de derde wereld niet uit het oog willen verliezen.

Dat is een heleboel tegelijk. De moed zinkt mij in de schoenen. De kronkeldenker slaat mij plat met argumenten. De kronkeldenker schiet een aantal losse flodders af. Als de ene flodder geen doel treft doet de andere dat wel, lijkt hij te denken.

Moet ik dit allemaal gaan weerleggen? Na even rustig nadenken is me duidelijk dat een logische redenering waarom dit alles tot afzien van vaccinatie moet leiden volkomen ontbreekt.

Een paar zaken vallen op. De kronkeldenker meent met vaccinatieweigering niet alleen zijn eigen gezondheid te dienen, maar ook de maatschappij als geheel. Hij wil geen economische belangen dienen. Hij staat op de bres voor de derde wereld! Hoe hij dat ziet, maakt hij niet duidelijk. Het is een idealist.

Maar hij is ook elitair. Hij keert zich af van de grote massa die braaf naar de GGD gaat voor de prik. Hij zegt met zoveel woorden dat wie zich laat vaccineren zich laat misleiden. Hij wil deel uitmaken van een kritische minderheid die zich afzet tegen de domme meerderheid die doet wat Rutte en De Jonge graag willen. ‘Kijk mij eens diep nadenken! En ik heb sterke argumenten!’ Die argumenten zijn te veel en te vergezocht om steekhoudend te zijn. Wie door vaccinatieweigering geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gezondheid, houdt daarmee een onveilige situatie in stand voor anderen, vooral voor kwetsbaren. Als je niet wilt bijdragen aan die broodnodige groepsimmuniteit die kwetsbaren moet beschermen, lap je alle maatschappelijke verantwoordelijkheid aan je laars.

De effecten van covid-19 op de volksgezondheid zijn serieus. Nederland telt al meer dan twintigduizend sterfgevallen in achttien maanden! Daar komen nog dagelijks nieuwe doden bij. In zo’n situatie zijn vrijheidsbeperkende maatregelen geoorloofd, om de schade zoveel mogelijk te beperken. Ik pleit dan ook voor vaccinatieplicht. Historische voorbeelden van verplichte vaccinatie zijn er genoeg. Door het uitroeien van de pokken zijn miljoenen levens van kinderen én volwassenen gered. Voor tropische landen zijn er allang verplichte vaccinaties. Een vaccinatieplicht is een maatschappelijke plicht. Het recht op leven en gezondheid van velen kan paal en perk stellen aan de wens van individuen om zelf over vaccinatie te mogen beslissen.

Kronkeldenker, jouw recht om zelf over vaccinatie te beslissen wordt ingeperkt door de plicht om het recht van anderen op gezondheid te respecteren. En als je dat respect niet kunt opbrengen, laat je dan prikken voor jezelf. Jij loopt het meeste risico.

lees meer van André Weel
 • André Weel

  André Weel is bedrijfsarts-niet-praktiserend en epidemioloog; werkzaam als curator bij het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk.'  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • C. van Blooijs

  Huisarts, Rijnsaterwoude

  Ter aanvulling:
  Het doel van de inzet van massaal vaccineren was : het beperken van een enorme belasting van ziekenhuizen en IC’s. We wisten dat besmettingen, ook van gevaccineerden, zouden doorgaan totdat er sprake is van groepsimmuniteit.
  Welnu, ...het eerste lijkt bereikt. Het coronadashboard meldt:
  Bijna driekwart van de COVID-19-patiënten uit deze steekproef (74%) die in de week van 12 juli zijn opgenomen in het ziekenhuis was niet gevaccineerd of maar deels gevaccineerd. COVID-19-patiënten die deels gevaccineerd zijn, hebben 1 van de 2 prikken gehad. 15% van de opgenomen patiënten was wel volledig gevaccineerd, maar daarvan had 5 % een al bekende slechte afweer, bijvoorbeeld door een afweerstoornis of het gebruik van medicijnen die de afweer verlagen. Van 11% van de COVID-19-patiënten waren niet genoeg gegevens beschikbaar of ze waren voor een andere aandoening dan COVID-19 opgenomen en testten in het ziekenhuis positief op het coronavirus. De steekproef wijst uit dat volledig gevaccineerde mensen veel minder kans hebben om in het ziekenhuis terecht te komen.

  Door de genoemde groep niet-gevaccineerden hebben we de beoogde groepsimmuniteit niet bereikt wat overigens een wereldwijd probleem is. Zolang zullen besmettingen en met name bij niet gevaccineerden, (ernstig)zieke Covidpatienten blijven komen.

 • C.L. Poortvliet

  huisarts, Alphen aan den Rijnh

  Beste André Weel,

  Hartelijk dank voor uw uiteenzetting met in aansluiting hierop, graag het volgende.

  Uit een meest recente studie gedaan in Israël door Gazit, et al; “Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfect...ions versus breakthrough infections” blijken volledig gevaccineerde mensen voor SARS-CoV-2 een 13 keer hoger kans op de ontwikkeling van Covid-19 ten opzichte van de niet gevaccineerde groep. Op Freeworldnews.tv is hier vorige week aandacht aan gegeven: “Study Shows Natural Immunity To COVID Is Superior To Vaccination” (https://freeworldnews.tv/watch?id=612935e002fdc872044e332a). In een berichtgeving van de CDC “Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021” werd gerapporteerd dat 74% nieuwe gevallen Covid-19 eveneens ontstonden bij volledig gevaccineerden (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm).
  Het voorgaande maakt mijns inziens dat uw huidige advies niet meer in overeenstemming is met meest recente onderzoekresultaten. Ik kan alleen maar wensen dat u en ook anderen zich laten inspireren door de betekenisvolle woorden van Jean Nolan in “Inspired 2021” (https://www.youtube.com/watch?v=MI-Pm-waH04).

  Met vriendelijke groet,
  Cornelis Poortvliet

 • J. de Ruijter

  Psychiater

  Ik schrik best wel van de toon in dit artikel. Ik denk dat we hiermee de verbinding met elkaar compleet kwijtraken. Persoonlijk vind ik keuzevrijheid een belangrijk goed in Nederland en ook iets wat we zouden moeten respecteren. Ik denk dat dit artik...el meehelpt aan de polarisatie en ik hoop dat we vooral blijven denken hoe willen wij zelf als mens behandeld worden en hoe zullen we elkaar behandelen.

 • C. van Blooijs

  Huisarts, Rijnsaterwoude

  Geachte collega Weel,
  Dank voor uw weergave van uw standpunt en ik kan er ver in meegaan, hoewel ik niet verwacht dat kronkeldenkers hierdoor op andere gedachten worden gezet. Want uw uiteenzetting is, zoals verwacht en blijkt uit een aantal reactie...s, niet gedeelde kost voor een ieder. Maar dat maakt niet uit , want u etaleert wel heel scherp waarom het gaat. Ook de tijd heeft geleerd dat de voordelen voor (massale) vaccinatie, ruimschoots opwegen tegen de mogelijke nadelen. Dit geldt voor elk ingezet vaccin of geneesmiddel En voor de twijfelaars: de FDA heeft inmiddels het Pfizer vaccin volledig goedgekeurd dus van “ experiment “ is geen sprake meer. De andere vaccins volgen wellicht.

 • A. Wilschut-Verhoef

  algemeen arts, homeopathie, Barendrecht

  Beste Andre Weel, ik bewonder jou en iedereen, die lange betogen kunnen schrijven. Waar mijn twijfels door gevoed worden, is dat mensen met antistoffen in het bloed toch hun heil moeten zoeken in een vaccinatie om de grens over te kunnen. Anders moet... er getest en mogelijk quarantaine, op eigen kosten in een hotel! IMMUUN IS IMMUUN, of niet ? Daar wil ik naar toe, immuniteit en het liefst op een natuurlijke manier. Al die mensen, die positief( PCR) getest zijn, hebben die nu immuniteit? Krijgen ze daar een bewijs van? Van die immuniteit bedoel ik. Want ,helaas is niet elke gevaccineerde beloont met immuniteit. Ik realiseer me dat maatschappelijke onrust niet gewenst is, maar het mag toch duidelijk zijn, dat de zaak niet waterdicht is.

 • Maarten Vasbinder

  Médico familiar e comunitario, Ubon Ratchathani

  Geachte collega Weel.

  Vaak lees ik uw stukken met veel plezier en vooral als het over historisch gebeuren gaat. Daar weet u veel van, gaat uw interesse naar uit en daar schrijft u mooi en met veel gevoel voor humor over.
  Echter als het over de hu...idige tijd gaat, geeft u er blijk van, geen idee te hebben wat zich afspeelt in de wereld, dat u geen enkele wetenschappelijke onderbouwing heeft en dat u een ieder die uw bekrompen op basis van roddel, achterklap en op ministeriële debiliteit gebouwde mening niet deelt, beschouwd als kronkeldenkers.
  Bedoelt u in uw KokerKijkKukel eigenlijk niet, dat het Untermenschen zijn? Je zou het haast denken, gezien de door u regelmatig geuite minachtende en vernederende woorden richting deze mensen.
  Daarom is mijn advies het bij de historie, bijvoorbeeld ook die van MC, te houden en het heden in handen te laten van mensen, die bijvoorbeeld wel eens gehoord hebben van leaking vaccines en ADE. Over minimale effectiviteit en ernstige bijwerkingen maar niet gesproken.

  Aan de redactie het volgende: "Het zou u sieren, als voormalig verzetsblad, meningen, als die van Weel van een kanttekening te voorzien. Anders wekt u de indruk dat het blad dat voorheen streed tegen het kwaad, het kwaad heeft omarmt en U weet donders goed wat ik daar mee bedoel.
  Overigens kunnen de lezers betere informatie vinden ten aanzien van CV19 op de website van MEC medischethischcontact.nl.
  Ook wordt daar aandacht besteed aan de medische ethiek en het beroepsgeheim, beiden op schandalige manier verkwanseld door het KNMG.
  Weel en de redactie kunnen daar natuurlijk ook hun mening verkondigen, maar of ze daar daartoe de moed hebben....
  Zingen mag natuurlijk ook.

 • Siep de Groot

  huisarts, niet praktiserend, Eelderwolde

  De reactie van Berber Pieksma is voor mij net zo moeilijk te volgen als de zanger uit de blog van André van Weel. Ik vraag mij af of zij op deze wijze ook haar patiënten voorlicht. Als zij dit doet met deze onbegrijpelijke taal zullen patiënten schou...derophalend en wellicht een stap terug doen in haar spreekkamer om de deur voorgoed dicht te trekken. Het lijkt er bij haar op of het geen goed recht is om iemand een mening te gunnen en te verzuimen daar met enig respect mee om te gaan.

 • Berber Pieksma

  Huisarts, Steenbergen

  Geachte heer Weel, kromdenker, kronkeldenker, collaborateur met farmaceutisch gewin ten koste van menselijke gezondheid en welbevinden,

  Wat u blijkbaar ontgaat is de lijn in het verhaal van het regeringsbeleid van dit demissionaire kabinet. Narrat...ief noemen we dat tegenwoordig…
  Wij burgers, maar ook wij geneeskundigen, zijn geraden het narratief te volgen. Een andere mening heet mogelijk te zijn echter mag niet verkondigd worden op de mainstream media: gewoon tv dus….
  Realiseert u zich dat het probleem aanvankelijk het beddentekort en personeelstekort was in de ziekenhuizen.
  Weet u nog dat collega Heman, voorzitter KNMG, vorig jaar augustus zei dat een miljard voor een extra ziekenhuis te veel was en dat er militairen ingezet zouden worden voor zorg en dat dat betekende dat ze leerden testen uitvoeren?? Miljarden verdwijnen ook uit uw pensioenpot voor wélke goede zaak?
  Om online-bedrijven in het voordeel te plaatsen ten opzichte van MKB, dat geruisloos dank zij uw volstrekt ongeïnformeerde mening vernietigd wordt…
  Waarom verbaast het mij niet dat de Volkskrant vandaag opent met de kop:
  “ Zorg dreigt opnieuw vast te lopen door tekort IC-personeel”
  “ Sommige IC-s hebben zelfs minder personeel dan vorig jaar”…
  Deze regering denkt in samenwerking met de andere collaborateurs-regeringen de angst voor Covid19 hoog te moeten houden, zonder enige aandacht te schenken aan IC-beddentekort in de Nederlandse ziekenhuizen , zonder enige aandacht te schenken aan preventie middels voedingsadviezen, opdat de motivatie voor ernstig schadelijke vaccinatie hoog blijft mede dankzij het bewust dom houden van de bevolking door zeer eenzijdige informatie over de gevolgen van dit “vaccinatie”-experiment.
  Deze regering laat leugen na leugen zien, leert niets van eerdere fouten en gaat rustig door op ramkoers wetend dat u allen die uw mond houdt en gezapig rust in uw weelde , u op de borst slaand dat u een crisis bestrijdt te laf bent om op te staan, correcte info eisend.

 • Henk van der Pol

  psychiater, Heerenveen

  Beste André,
  Boosheid, verslagenheid en verdriet strijden bij mij om de voorrang na het lezen van jouw column.
  Wat moet ik zeggen?
  Zo weinig begrip, zo weinig respect voor mensen die zich niet willen laten vaccineren!
  Ik zou je nog enigszins kunn...en volgen als het over een ziekte zou gaan met de ernst van de pest of ebola en als we daartegen een vaccin zouden hebben wat heel goed werkt. Dan mag je iemand die zich niet wil laten vaccineren misschien onder druk zetten om zo'n vaccin te nemen. Misschien. Maar waarschijnlijk zou dat helemaal niet nodig zijn, iedereen zou in zulke omstandigheden maar wat graag zo'n vaccin willen hebben.
  Jouw stelligheid gaat uit van de niet te betwijfelen juistheid van het huidige corona-narratief. De aanpak die bestaat uit testen, 'de maatregelen' en vaccineren. De aanpak die geen andere aanpak duldt.
  Mag je daar vraagtekens bij hebben André? Kun je je voorstellen dat je zelfs goede argumenten kunt hebben om die vraagtekens te plaatsen? Heb je weet van het feit dat er mensen van naam en faam en met kennis van zaken zijn die hun bedenkingen hebben?
  Ik ga hier niet met namen en linkjes strooien, je kunt het allemaal makkelijk vinden.
  Mijn punt is: kun je op zijn minst tolereren dat je als weldenkend mens tot andere conclusies kunt komen dan jij, en dat je dus nooit, nooit, nooit het recht hebt om mensen te dwingen tot vaccinatie of uit te sluiten van het maatschappelijk verkeer?
  Hoe zeker ben je dat de geschiedenis jou gelijk zal geven?
  Jouw collega-zanger reageert vanuit een gevoel wat ik herken. Het gevoel dat er aan de corona-aanpak iets niet deugt en dat andere waarden worden veronachtzaamd.
  Tot slot: wat is erger: een kromdenker of een tunneldenker?

 • Anthonie Taselaar

  arts, formeel niet meer practiserend, Boekelo

  Andre, hulde: beargumenteerd recht door zee zoals je altijd bent.
  benieuwd of de KNMG ruim aandacht wil schenken, publicatie in MC nadrukkelijk onder de aandacht van de media brengen ?

 • T.E.Halbertsma (1925)

  lezer van M.C., Bergen

  Waarde Weel, mag ik je geluk wensen met je burgerlijke moed. Iedereen draait er omheen, denkt verplicht stellen maar zegt dat niet hardop. De dreigende volkswoede heeft klaarblijkelijk de macht in handen.
  Alleen een vrouwelijke medische hoogleraar ...uit Nijmegen brieste: Gaan studeren en niet gevaccineerd willen worden omdat niet genoeg bewezen is dat het veilig en werkzaam is. Die lui moeten helemaal niet gaan studeren als ze niet in de wetenschap zelve geloven
  Dus hulde, Halbertsma

 • W de Wit

  Gynaecoloog, Vlaardingen

  De discussie zou zich ook moeten verplaatsen naar of we "vrijwillig" ongevaccineerden nog wel onbeperkt moeten toelaten op de IC's waar ze regulaire zorg met gezondheidsschade voor anderen verdringen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.