Blogs & columns
Blog

De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen

5 reacties

De naam des Heeren zij geloofd. Dit zei Job, een gezegend mens, die alles was ontnomen om zijn geloof te testen. De uitspraak is hét toonbeeld van blind vertrouwen. Er is ook een psalm over. ‘Neem goed en bloed ons af. Delf vrouw en kinderen het graf. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in.’ Als we dat moesten zingen, dan hield mijn moeder, die een dochtertje en twee zoontjes had verloren, haar lippen stijf op elkaar.

Geloven en weten. Daar gaat dit blog over. Of het nou komt door mijn moeder, die trouw bleef aan haar eigen oordeel, het in contrast daarmee opgroeien in een onderwerping eisend streng christelijk milieu of door mijn genetisch bepaalde obsessie met wat klopt… Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik altijd graag wil weten of wat ik denk waar is.  

Daarom was ik ook zo blij met het artikel van Jim van Os e.a. in 2012. Het leek mij heel vreemd dat je de kwaliteit van de totale ggz zou kunnen vergelijken op basis van ROM-data (benchmarken). Dit artikel, geschreven door de wetenschappelijke top, veegde daar de vloer mee aan. Halleluja. Einde benchmarken met ROM. Dacht ik. Naïef als ik was.

Die naïviteit verloor ik twee jaar later toen 75 senatoren, van wie sommige een kind nog niet van een koe konden onderscheiden, de jeugdwet aannamen. Een petitie met 96 duizend handtekeningen, waaronder meer dan duizend van hoogleraren, de weerstand van het volledige ggz-veld en zelfs een ongevraagd (een unicum) negatief advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen weerhield hen er niet van vrolijk af te gaan op hun eigen meninkje.

Eerder had de Tweede Kamer dat al gedaan, ronkend van genoegen over hoe deze wet tot een veel betere jeugdhulp zou leiden. Ik heb in die tijd veel politici gesproken. Vragen naar wetenschappelijke onderbouwing werden weggewuifd met een ongefundeerd vooruitgangsgeloof. We zien nu de kwalijke gevolgen daarvan.

Dat laten we ons toch niet een tweede keer overkomen?

Als het aan de Algemene Rekenkamer ligt niet. Uit het rapport van januari 2017:

We vinden belangrijk dat de partijen oog houden voor de beperkingen van ROM en de indicatoren die hierop gebaseerd zijn. Voorkomen moet worden dat de sector tijd gaat steken in het verzamelen van gegevens die uiteindelijk onvoldoende bruikbaar blijken te zijn.

Het is alleen zinvol om in de bekos­tiging gebruik te maken van op ROM gebaseerde informatie, wanneer deze informatie sterk verbetert. Of deze kwaliteit van de informatie op korte termijn aanzienlijk zal verbeteren, moet echter nog blijken. Er is de afgelopen jaren al veel energie in gestoken. De geboekte vooruitgang is vooralsnog beperkt.

Maar ja. Geloof laat zich niet zo makkelijk uit het veld slaan. Dat zagen we wel aan Job. Op 18 oktober 2017 liet GGZ Nederland weten:

Gebruik voor een landelijke benchmark of voor keuze- en zorginkoopinformatie is, o.a. vanwege privacyvraagstukken, vooralsnog niet aan de orde, maar dit wordt voortvarend opgepakt in aanloop naar het Kwaliteitsinstituut GGZ in oprichting.

Begrijp me goed. De doelen zijn prachtig, maar de vraag is niet of het wenselijk is, maar of het op deze manier kan.

Wat zegt de wetenschap?

In 2012 vond de wetenschappelijke top benchmarken met ROM dus wetenschappelijk onverantwoord. Hoe staat het nu?

De petitie ‘Stop Benchmark’ heeft de steun van 35 hoogleraren. Daaronder de drie psychiaters die lid zijn van de KNAW.

Edwin de Beurs is ook hoogleraar en hij denkt dat het wel kan. Er zitten zes hoogleraren in de wetenschappelijk adviesraad. Denken die dat ook? Ik zal aan hen en alle andere betrokken hoogleraren de volgende vraag voorleggen:

Deelt u de verwachting van GGZ Nederland en MIND, dat benchmarken met ROM-data op afzienbare termijn (binnen vijf jaar) zal leiden tot wetenschappelijk verantwoorde gegevens voor keuze- en zorginkoopinformatie? Of deelt u de twijfel van de Algemene Rekenkamer?

Spontane reacties zijn ook welkom: menno@dwang.eu

Ik zal alles eerlijk weergeven. Want ook waarheid die me niet bevalt, heb ik hoog.

ggz religie politiek ROM
 • Menno Oosterhoff

  Menno Oosterhoff is (kinder- en jeugd)psychiater eninitiatiefnemer van www.ocdnet.nl en www.ocdcafe.nl. Hij maakt de podcast ‘God zegene de greep’ over de dwangstoornis. Daarover gaat ook zijn boek ‘Vals alarm´ waarin ook zijn eigen dwangstoornis aan de orde komt. Zijn boek ‘Ik zie anders niks aan je’ gaat over psychische aandoeningen in het algemeen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Marjolein

  Student-af, Groningen

  Mijn excuses, met blue mondays bedoelde ik monday mornings, refererend naar het gelijknamige boek van sanjay gupta. Hierin worden iedere maandag Mortalitity & Morbidity vergaderingen gehouden om te leren van elkaars fouten.

 • Menno Oosterhoff

  Psychiater, Thesinge

  Ik werd erop geattendeerd, dat het citaat "neem goed en bloed" niet uit een psalm komt maar uit een gezang.
  Verder was er iemand, die aangaf, dat het niet op Job slaat, maar dat Luther hiermee doelt op de Roomse onderdrukkers, die de volgelingen van... Luther vervolgde. Ik vraag me af of je dat helemaal zo kunt stellen.
  Ook merkte iemand op het kwetsend te vinden dat ik geloven zo neerzet als dom en slaafs volgen. Dat is niet mijn bedoeling geweest. Ik heb geloven willen neerzetten als vertrouwen, soms tegen alles in. Ik vind vertrouwen uitermate belangrijk, maar ik vind het ook van belang dat je kijkt waar vertrouwen op zijn plaats is en waar wetenschap.

 • Marjolein

  Student-af, Groningen

  Voor degenen die bekend zijn met het begrip Blue Mondays: is het niet schrikwekkend genoeg dat zelfs het anoniem en gezamenlijk leren van mislukte niet psychiatrische complicaties al te moeilijk is zoals de afgelopen jaren hebben laten zien? Zeg maar... dag blue monday en laten we nu zelfs namen en instellingen afsnijden van bepaalde zorgpopulaties omdat er mensen zijn die de boel voorliegen, ongelukken verzwijgen, of eerlijk rapporteren en hun organisatie sterk benadelen met hun behandelresultaten die in de psychiatrie net zo goed wel als niet kunnen worden toegeschreven aan individuele behandelaren? Ik zeg heus niet dat alle behandelaren heilig boontjes zijn, alleen wel dat iemand zijn performance niet beoordeeld kan worden door nietszeggende cijfers. Zijn er gesprekken met patienten geobserveerd? Hoe hoog worden antipsychotica gemiddeld gedoseerd? Kunnen patienten die zwanger willen worden terecht bij de arts met de vraag om hulp bij tijdelijke wijziging van teratogene medicatie of is dat te gevaarlijk voor zijn risk-index en toekomstige werkgelegenheid? Hoeveel foute beloningen willen mensen nog zien voordat het patroon duidelijk wordt? Ik raad aan op perverse prikkels eens een logistische regressie uit te voeren. Is al gedaan overigens, op het effect van minder crisisbedden bijvoorbeeld. Men is echter toch oost-indisch onderzoekdoof en gebruikt alleen wat men wil horen. Zie je nu ook van hoe mooie samenleving je daar mee creeert.

 • Marjolein

  Student-af, Groningen

  Die twijfel deel ik met de algemene rekenkamer. Ik heb gezien hoe het gebruik van ROM een therapeutische relatie direct doet beeindigen. Het vertrouwen bij veel patienten is weg en de gemeten gegevens zien er soms sterk pathologisch uit terwijl dat e...en patient wellicht slechts last had van een acute stress stoornis. Verder hoeft mijn hulp niet ingekocht te worden, ik help je als je het nodig hebt en prik maar een kaart op de deur met wat je vind van me of een bedankje. Het spijt me vreselijk als ik je niet kan helpen en een normaal arts signaleert dat bij zichzelf of laat anderen hem daarop wijzen. Ik zie niet in wat met dit geld te maken heeft. Wellicht ben ik te naief.

 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  Het lijkt er soms op dat de Haagse Politiek meer bezig is met het behoud van zetels en zelfbehoud, dan met het besturen van het land.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.