Inloggen
Blogs & columns
Blog

Nog geen tuchtzaak aan de broek? Mazzel zeg !

2 reacties

De kans op een tuchtzaak was tot voor kort klein. Erg klein. Niet eens once in a lifetime. Voor de meesten van ons gelukkig een beetje ver-van-mijn-bedshow. Ook voor mij. Maar nu niet meer.

Want voor psychiaters, bedrijfsartsen én huisartsen is een tuchtzaak anno 2018 een meer dan reëel beroepsrisico geworden. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Tuchtcollege over 2017.1 En dat is behoorlijk schrikken.

Zo op het eerste gezicht lijkt het allemaal wel mee te vallen. Tenminste als we de – als geruststellend bedoelde (?) – woorden van mr. Jenneke Rowel, voorzitter van het Centraal Tuchtcollege in het jaarverslag over 2017 mogen geloven. ‘Er zijn ruim 1600 klachten op 350 duizend BIG-geregistreerde zorgprofessionals. Dus nog geen 0,5 procent van deze groep krijgt een klacht.’ Dat klinkt inderdaad aangenaam weinig.

Maar als we de cijfers per specialisme erbij pakken wordt het beeld snel minder fraai. Tegen de artsengroep in zijn geheel zijn 1344 klachten ingediend. Drie specialismen blijken ‘hofleverancier’:  de huisartsen scoren het hoogst met 330, gevolgd door de psychiaters met 217 en de bedrijfsartsen met 81 klachten. Met zijn drieën goed voor bijna de helft van alle klachten (47%) tegen artsen. Dat lijkt geen toeval. Want juist deze drie artsengroepen staan bij uitstek diep met hun enkels in de modder van de samenleving.

Bij omrekening naar grootte van beroepsgroep – voor zover je die actueel kunt krijgen – blijken de psychiaters met 5,8 procent het slechtst af te zijn. Gevolgd door de bedrijfsartsen met 5 procent én de huisartsen met 3 procent kans op tuchtzaak. Dat is toch heel andere koek dan de eerder genoemde 0,5 procent van mevrouw Rowel. Een tuchtzaak is voor hen een reëel beroepsrisico geworden, waar je je actief tegen moet zien te wapenen.

Zeker als blijkt dat ‘maar’ 15 procent van die klachten gegrond én 52 procent ongegrond wordt verklaard. Bijna een derde van de klachten blijkt ergens halverwege te stranden. Want wordt weer ingetrokken (17%) of niet ontvankelijk verklaard (14%). P.m.: de cijfers zijn gemiddelden. Meer gedetailleerde cijfers per beroepsgroep ontbreken helaas.

Voor de bedrijfsartsen pakt het jaar 2017 extra slecht uit. Het aantal tuchtzaken verdubbelde in slechts één jaar tijd van 42 (in 2016) naar 81 zaken (in 2017 op bestand van 1600 bedrijfsartsen). Terwijl in 2013 – dus nog maar vijf jaar geleden – er ‘slechts’ zestien cases op tweeduizend bedrijfsartsen waren. Een deugdelijke verklaring daarvoor ontbreekt. Maar dat ziet er vrij beroerd uit.

Nu zou je denken dat bij de bedrijfsartsen overal de alarmbellen zouden gaan rinkelen, maar dat lijkt niet het geval. Integendeel: de stemming zit er nog steeds goed in. Blijf ik zitten met de associatie van de Titanic: ...and the band played on... 2

Vorige week braken neuroloog Roeland van Leeuwen en huisarts Bart Schudel in Medisch Contact  – met het lezenswaardige artikel ‘Tuchtrecht gaat over betere zorg’ – een lans voor een nieuw debat over het medische tuchtrecht.3 Zij onderbouwden dat met een aantal concrete voorstellen. Lovenswaardig initiatief. En prima startschot.

Het lijkt mij meer dan noodzakelijk. In een volgende blog zal ik dit aan de hand van een lijst pijnpunten nader toelichten. Binnenkort in dit theater.

Voor in de tussen tijd:

Oh, a storm is threat'ning
My very life today
If I don't get some shelter
Oh yeah, I'm gonna fade away

(Gimme  Shelter -  Rolling Stones)4

1.       Jaarverslag Tuchtcollege 2017 – met de cijfers per specialisme

https://magazines.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/jaarverslagen/2018/01/de-maatschappelijke-waarde

2. And the band played on…..

3. Tuchtrecht gaat over betere zorg – Medisch Contact – 7 juni 2018

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/tuchtrecht-gaat-over-betere-zorg.htm

4. Gimme shelter

Tuchtrecht
 • Dolf Algra

  Dolf Algra (1952) was tot voor kort zelfstandig bedrijfsarts en adviseur in Rotterdam.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • dolf algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid - oud bedrijfsarts, rotterdam

  Beste Bert. Een te apocalyptische ondertoon ? Wellicht heb ik het plaatje iets te donker (Titanic, Gimme Shelter – briljant nummer inderdaad) ingekleurd, maar dat kan ook kwestie van smaak zijn.

  Je hebt natuurlijk helemaal gelijk als je stelt da...t dokteren ook over macht gaat. En inderdaad: macht moet worden gecontroleerd. Ik ben dan ook niet principieel tegen tuchtrecht en/of toezicht met als doel: ‘het kaf van het koren te schiften’. Jij noemt het 'wangedrag'. Ook goed. Maar statistisch gezien is de orde van grootte van ‘het echte kaf’/wangedrag: 1-2%.

  De kernvraag is of de huidige opzet van het tuchtrecht bijdraagt aan het behalen van het gewilde doel: het verbeteren van de kwaliteit van het professioneel handelen.

  Daar zet ik vraagtekens bij. En ik ben niet de enigste. Blijkt. Al jaren wordt aangedrongen op een 'up date'. En ook nu weer. Zie artikel van van Leeuwen en Schudel. Maar het blijkt taaie materie en/of praten tegen dode muur.

  In een vervolgblog zal ik dat aan de hand van casuistiek verder toelichten waar ik in mijn vakgebied tegen aanloop én met aantal verbetervoorstellen komen. Mijn stelling daarbij zal wat cryptisch zijn: het tuchtcollege zelf is black box.

  Blijf ik zitten met de vraag waarom mijn beroepsgroep bijna 4x meer tuchtzaken aan zijn broek krijgt als jou specialisme., de ouderengeneeskunde. Ik heb het even snel nog nagekeken: 22 cases in 2017 op 1568 ouderen geneeskundigen= 1.4%. Bij bedrijfsartsen ligt dat op 5%.

  Ik heb er vooralsnog geen verklaring voor, maar vind het geen aantrekkelijk gegeven cq perspectief en ben er behoorlijk van geschrokken.

  Tuchtrecht is aan up date toe: medisch contact 2016
  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/tuchtrecht-is-aan-update-toe.htm

 • Bert Keizer

  specialist ouderengeneeskunde, Purmerland

  Dag Dolf, Dank voor de cijfers en de analyse. Ik heb moeite met de enigszins apocalyptische ondertoon, alsof er iets afschuwelijks uit het oerwoud is ontsnapt dat zich nu langzaam maar o zo zeker in de richting beweegt van de nietsvermoedende arts.
  ...Dat is 'ten diepste' onjuist. Ik haat mensen die 'ten diepste' zeggen, maar voor deze ene keer moet het kunnen.
  Dokteren gaat over Macht hanteren en Macht moet gecontroleerd worden. All power corrupts and abcolute power corrupts absolutely.
  Tuchtrecht is er om ons te behoeden voor wangedrag. We mogen er trots op zijn dat het bestaat. Het Medisch Tuchtrecht is HET voorbeeldige verschil tussen artsen en managers. Ook managers hanteren Macht, veel Macht, maar in hun gelederen bestaat er tot hun onuitwisbare schande niets dat op een tuchtrecht lijkt.
  Tenslotte: Gimme shelter, is misschien wel hun beste nummer.
  Groet van Bert Keizer

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.