Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Zorguitgaven in 2019 iets minder hard gegroeid dan verwacht

Plaats een reactie

De nettozorguitgaven zijn in 2019 met 4,1 miljard euro gegroeid naar 69,7 miljard euro. De uitgaven zijn daarmee 0,8 miljard euro minder hard gestegen dan werd verwacht in de begroting van het ministerie van VWS.

Dat constateert het ministerie van VWS in zijn jaarverslag over 2019. De groei van de zorguitgaven zitten vooral in loon- en prijsontwikkelingen (2,5 miljard euro) in de zorg en in volumegroei (1,9 miljard euro). VWS stelt in het jaarverslag dat het niet goed mogelijk is om te zeggen waarom de groei lager is uitgepakt. Dat komt doordat de totale zorguitgaven een optelsom van duizenden factoren is. Overschrijdingen van de begroting  hebben zich voorgedaan bij de eerstelijnszorg, wijkverpleging, medisch-specialistische zorg en genees- en hulpmiddelen.

De Algemene Rekenkamer, die het jaarverslag van het ministerie altijd onder de loep neemt, heeft nog wel kritiek op een aantal zaken. Zo is er in 2019 voor ruim 755 miljoen euro aan fouten en onzekerheden geslopen in de rechtmatigheid van door het ministerie van VWS verstrekte subsidies. In totaal werd er 1.929,6 miljoen euro aan subsidies verstrekt. Deze mogelijke fouten en onzekerheden betreffen ongeoorloofde staatssteun in de vorm van (instellings)subsidies. De Algemene Rekenkamer (AR) noemt de financiële omvang van de onzekerheid in de rechtmatigheid groot. Maatregelen die zijn genomen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen waren nog niet terug te zien, gedeeltelijk ook omdat ze pas in de tweede helft van 2019 waren genomen, stelt de AR.

In een reactie op de bevindingen van de AR noemt minister Hugo de Jonge zelf als voorbeeld van een als onzeker geclassificeerde regeling de Subsidieregeling publieke gezondheid. Die heeft betrekking op onder meer de griepvaccinatie en bevolkingsonderzoeken. Het gaat hierbij om 200 miljoen euro. VWS onderzoekt hoe de onzekerheid kan worden opgelost. Een ander voorbeeld is de regeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg, waarmee ziekenhuizen kunnen investeren in het opleiden van personeel. Volgens De Jonge blijkt dat deze regeling past binnen de staatssteunregels. Daarom wil hij de regeling op dit moment niet formeel voorleggen aan de Europese Commissie, zo schrijft hij.

Een andere conclusie van de rekenkamer is dat een steeds groter deel van de uitgaven aan langdurige zorg gefinancierd wordt met begrotingsgeld. Het gaat om 5,7 miljard in 2019, terwijl de Wet langdurige zorg (Wlz) eigenlijk een uit premies gefinancierde volksverzekering is. Dat het niet meer uitkomt, heeft ermee te maken dat het premiepercentage al sinds 2015 9,65 procent is. Maar dat is niet meer kostendekkend in 2019. De Algemene Rekenkamer constateert dat het parlement niet zelf de omvang van deze begrotingsmiddelen bepaalt en geen directe zeggenschap heeft over de besteding ervan. Ook vindt er geen directe verantwoording aan het parlement plaats over deze uitgaven. Verwacht wordt dat het bedrag in de aankomende drie jaar stijgt naar 11,2 miljard euro. In reactie hierop stelt minister De Jonge dat het gaat om een vestzak-broekzakbetaling die geen materiële betekenis heeft.  Hij schrijft dat de passage in het verslag van de Algemene Rekenkamer onbedoeld de indruk kan wekken dat er uitgaven verschuiven van de VWS-begroting naar de Wlz. Volgens De Jonge is dat niet het geval.

Andere kritiekpunten van de Algemene Rekenkamer betreffen onder meer een achteruitgang in incidentmanagement op het gebied van informatiebeveiliging en ontbrekende doelstellingen voor het opschalen van e-health in de ouderenzorg. Verder wijst de AR erop dat de coronacrisis verstrekkende gevolgen heeft voor het ministerie van VWS, maar dat dit natuurlijk nog niet speelde in 2019, het jaar waarover het verantwoordingsonderzoek gaat.


lees ook
Nieuws financiën VWS
  • Simone Paauw

    Simone Paauw (1978) werkt sinds april 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone’ arts met een bijzonder verhaal en neemt graag een kijkje in de praktijk.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.