Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Vreemdelingendetentie ook in Nederland schadelijke ervaring

Plaats een reactie

Ook in Nederland is vreemdelingendetentie een ingrijpende ervaring die gepaard gaat met psychische gezondheidsschade. Dat concluderen drie psychiaters van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Uit internationaal onderzoek was al duidelijk dat het opsluiten van vreemdelingen als voorbereiding op hun uitzetting niet zonder gezondheidsgevolgen is. Drie behandelaars van psychotraumacentrum ARQ vroegen negen patiënten die bij hen onder behandeling waren voor een posttraumatische stressstoornis en zo’n detentie hadden meegemaakt, naar hun ervaringen. De deelnemers kwamen uit Sub-Sahara of Centraal-Azië en hadden trauma’s opgelopen in hun land van herkomst en tijdens hun vlucht.

Onschuldig vastgehouden

Meerdere deelnemers vertelden over hun arrestatie. Ze werden daarbij vroeg in de ochtend van hun bed gelicht en geboeid meegenomen, zonder te weten waarheen of waarom. De procedures bij aankomst in detentie waren ‘verwarrend’ aldus de auteurs, omdat de vreemdelingen niet wisten wat ze mochten meenemen of zouden terugkrijgen. Het gevoel dat ze onschuldig werden vastgehouden, was iets wat iedereen benoemde en wat angst, verontwaardiging, boosheid en schaamte veroorzaakte. Ook ervaringen met handboeien en visitatie werden genoemd. Deelnemers gaven aan uit hun land te zijn gevlucht vanwege levensgevaar en teleurgesteld te zijn dat ze opsluiting kregen in plaats van bescherming in Nederland. Een 18-jarige jongen was bang geweest voor de andere gedetineerden. De emoties die het vaakst werden genoemd waren angst, uitzichtloosheid, schaamte, boosheid en suïcidaliteit. Zes van de negen deelnemers waren bovendien in isolatie geplaatst, wat een verslechtering van hun psychische gezondheid had betekend en meerderen van hen deden een suïcidepoging tijdens de detentie.

Duidelijkheid over de reden en duur van de detentie is van groot belang, concluderen de auteurs. Ook zou een regime moeten gelden dat minder gevangenisachtig aandoet. En isolatie in vreemdelingendetentie moet stoppen. Verschillende artsenorganisatie hebben zich al uitgesproken tegen vreemdelingendetentie. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) stuurde begin 2021 een brandbrief om te stoppen met isolatie van vreemdelingen, of in ieder geval te zorgen voor deskundige begeleiding. De NVvP verwees naar het rapport ‘Isolatie in vreemdelingendetentie’ van Amnesty International, Dokters van de Wereld en het Meldpunt Vreemdelingendetentie, dat in 2020 stelde dat isolatie te vaak en te lang wordt ingezet met grote gezondheidsrisico’s.

De auteurs roepen zorgprofessionals op om te achterhalen of een patiënt ervaringen met vreemdelingendetentie heeft. ‘Een traumatische ervaring in Nederland is voor patiënten vaak extra belastend, omdat die niet overeenstemt met de veiligheid, bescherming en rechtvaardigheid die zij in Nederland hoopten te vinden’, aldus de psychiaters. Ze vragen collega’s om het te melden bij de NVvP als de psychische toestand van een vluchteling onvoldoende wordt meegewogen bij het detineren. In een commentaar in het blad zegt Evert Bloemen, arts bij expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos, dat het bij zo’n schadelijk middel als vreemdelingendetentie wachten is op een zaak waarbij een vreemdeling een schadeclaim bij de overheid neerlegt.

Lees ook
Nieuws Wetenschap
  • Eva Nyst

    Eva Nyst (1973) is journalist bij Medisch Contact en heeft als aandachtsgebieden veiligheid, recht, ethiek en preventie.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.