Inloggen
Laatste nieuws
7 minuten leestijd
liveblog

Prinsjesdag 2021

Plaats een reactie
getty images
getty images

Medisch Contact houdt u op de hoogte over Prinsjesdag 2021. U vindt de nieuwste berichten op deze pagina.

Donderdag 16:00 - LHV: langetermijnvisie op zorg en welzijn nodig

De miljoenennota gaat helaas niet in op de problemen in de huisartsenzorg die het gevolg zijn van de grote hervormingen in het sociale domein, constateert LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld. Ze stelt in een bericht op de LHV-website dat huisartsen dagelijks te maken hebben met welzijnsvragen die gemedicaliseerd zijn. Door de transities in de zorg in 2015, die volgens Van ’t Veld een ordinaire bezuinigingsmaatregel waren, is de welzijnsfunctie nu verschoven naar huisartsen. Van ’t Veld pleit voor een integrale langetermijnvisie op zorg én welzijn.

Woensdag 16:30 - De Jonge: ‘Huidig zorgstelstel niet toekomstbestendig’

De zorg moet rigoureus anders worden ingericht, dat stelde demissionair minister Hugo de Jonge tijdens het jaarlijkse Ontbijt met de Minister georganiseerd door Medisch Contact. Tijdens deze bijeenkomst geeft een minister toelichting op de VWS-begroting aan een select publiek van beslissers in de zorg en prominente artsen. Behalve de minister spraken ook enkele voorzitters van gezondheidsorganisaties.

Lees meer over Ontbijt met de Minister

Woensdag 13:15 - Verenso mist langetermijnvisie op ouderenzorg

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, mist een langetermijnvisie op de zorg voor kwetsbare ouderen. Dat stelt de organisatie in reactie op de plannen die het kabinet op Prinsjesdag bekendmaakte.

De specialisten ouderengeneeskunde pleiten voor een visie die wordt vormgegeven samen met het veld. ‘Ga met ons in gesprek over hoe kwalitatieve zorg aan kwetsbare ouderen, ongeacht waar ze wonen, er in de toekomst uit moet zien. Daar zijn nu al maatregelen voor nodig, bijvoorbeeld op het gebied van techniek en personeelsbeleid’, zegt Jacqueline de Groot, voorzitter van Verenso.

Volgens Verenso is er in de miljoenennota wel aandacht voor de ouderenzorg, maar is die weinig concreet en gaat die vooral over betaalbaarheid, niet over kwaliteit. ‘Er wordt gesproken over “meer mensen langer thuis laten wonen”. Maar gezien de toenemende vergrijzing rijst steeds meer de vraag: hoe gaan we al die extra mensen thuis de benodigde zorg en behandeling geven? De mantelzorgers en zorgprofessionals die de zorg thuis verlenen vergrijzen immers ook. Een vraag die niet wordt beantwoord’, aldus De Groot.

Woensdag 12:10 - Onvrede over kabinetsplannen bij brancheorganisaties

De diverse brancheorganisaties in de zorgsector zijn niet erg tevreden over de plannen die het demissionaire kabinet tijdens Prinsjesdag heeft gepresenteerd, zo blijkt uit hun reacties. Er wordt te weinig geld uitgetrokken, is de gemene deler.

Lees de reacties van diverse brancheorganisaties

Woensdag 11:55 - De Geneeskundestudent: Gebruik extra stagegelden ook voor extramurale coschappen

‘De ongeveer 110 miljoen euro die het ministerie uit wil trekken voor stages in de zorg, zou ook aangewend moeten worden voor een uitbreiding van plaatsen voor coassistenten.’ Dat zegt Femke van de Zuidwind, geneeskundestudent en voorzitter van belangenvereniging De Geneeskundestudent.

Van de Zuidwind: ‘Extra budget zou het mogelijk maken om meer extramurale coschappen aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld in de sociale geneeskunde. Tijdens de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk het is dat coassistenten ervaring opdoen bij de GGD.’

De Geneeskundestudent is volgens Van de Zuidwind blij met het voornemen van het ministerie van OCW om loting weer onderdeel te laten zijn van de decentrale selectie. ‘De huidige selectie leidt niet tot een representatieve, diverse studentenpopulatie’, zegt zij. ‘Het is geen goede afspiegeling van de maatschappij. Dat moet anders.’

Zorgen maakt De Geneeskundestudent zich over het korten op het budget van de geneeskundeopleiding ten bate van de bètastudies, dat voortkomt uit een advies uit 2019 van de commissie-Van Rijn. Van de Zuidwind: ‘Op dit moment wordt dat nog gecompenseerd, maar met ingang van het studiejaar 2022-2023 houdt dat op. Wij hopen dat het volgende kabinet die korting terug zal draaien in de begroting van 2023.’

Woensdag 11:45 - LAD wil investering zien in huidige zorgwerknemers

De continuïteit en kwaliteit van de patiëntenzorg staan onder druk, daarom moet de overheid nu investeren in zorgprofessionals. Dat stelt Suzanne Booij, voorzitter van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), naar aanleiding van de miljoenennota.

De zorg is volgens Booij te afhankelijk van de motivatie en bevlogenheid van zorgmedewerkers. Bovendien maakt de hoge werkdruk in een ‘crisis die structureel van aard is geworden’ het verleidelijk om een baan buiten de zorg te zoeken. Terwijl alle handen hard nodig zijn. Daarom roept Booij de politiek op om ‘echt scherpe keuzes’ te maken, voldoende financiële ruimte te bieden voor normale loonsverhogingen en te investeren in gezonde werkomstandigheden. ‘Want met alleen efficiënter werken redden we het niet meer.’

Woensdag 11:30 - NVAB: ‘Benadruk het belang van preventie’

Dat in de VWS-begroting aandacht is voor het belang van zorgvernieuwing, en daarmee voor een veilige en prettige werkomgeving en dus voor goed werkgeverschap in de zorg is een goede zaak, vindt Gertjan Beens, voorzitter van de NVAB. ‘Uiteraard’, gaat hij verder, ‘zien we de conclusies van het belangrijke WRR-rapport dat vorige week verscheen, nog niet terug in de begroting. Hoewel dat advies wel de toekomst aangeeft: de betaalbaarheid en daarmee de houdbaarheid van de zorg lopen tegen grenzen aan. De WRR bepleit daarom dat vanuit verschillende beleidsterreinen, ook verplichtend, volop moet worden ingezet op preventie. Al jarenlang zien we geen beleidskeuzes in die richting. Ook nu niet. Begrijpelijk overigens: dit kabinet is demissionair.’

Wat de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreft is het leidend maken van het advies van de bedrijfsarts bij de toets op de re-integratie-inspanningen door het UWV ‘controversieel’ verklaard. ‘Ook al omdat sociale partners het niet eens zijn’, weet Beens. Hij wil liever focussen op ‘Arbovisie 2040’: een herijking van het stelsel van gezond en veilig werken waarvan het concept nu voorligt bij de SER. Beens: ‘Ook in die visie wordt het belang van preventie namelijk benadrukt. En het versterken van de handhaving van ons goede stelsel van arboregels.’

Woensdag 10:30 - OCW verhoogt uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap trekt in 2022 bijna 107 miljoen euro meer uit voor onderzoek en wetenschapsbeleid. De verhoging van het budget komt na een jaar waarin er juist ongeveer 80 miljoen mínder voor werd begroot dan in 2020 – ondanks dat OCW vorig jaar zei dat de coronacrisis het belang van wetenschap in onze samenleving onderstreept.

Lees meer over de begroting van OCW

Dinsdag 17:35 - FMS wil vernieuwing vanaf de werkvloer

Noodzakelijke veranderingen in de zorg moeten ontstaan vanaf de werkvloer. Dat stelt de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in een reactie op de miljoenennota.

‘Ga de zorgverleners niet overladen met nieuwe programma’s en acties van bovenaf’, waarschuwt FMS-voorzitter Peter Paul van Benthem. Volgens de voorzitter is de politieke stilstand van dit moment ‘contrair aan de snelheid waarmee de problemen in de zorg zich opstapelen. We hebben in Nederland de beste zorg ter wereld voor een gemiddelde prijs, dankzij de inzet en creativiteit van al die vakmensen in de zorg. Het zijn deze professionals die ondanks de gigantische druk de zorg overeind houden. Maar de druk op de schouders van de zorgprofessionals wordt te groot.’

Dinsdag 17:25 - KAMG: kabinet schuift grote problemen door

  In de miljoenennota van ons demissionaire kabinet is weinig ruimte voor de aanpak van de grote problemen in Nederland, constateert voorzitter Elise Buiting namens de KAMG. ‘Er gaat geld naar huisvesting, naar klimaatbeleid en de jeugdzorg. De grote problemen in de rest van de zorg worden doorgeschoven naar volgende regeerperioden.’

  ‘Vele partijen pleiten al jaren voor meer preventie in de zorg, maar feit is dat de investeringen in preventieve en publieke zorg de afgelopen twintig jaar sterk achter zijn gebleven. Mede hierdoor dreigt de zorg onbetaalbaar en onuitvoerbaar te worden. Helaas biedt het regeerakkoord van vandaag weinig soelaas voor deze problemen. Het erkent het belang van meer preventieve en publieke zorg, maar schuift besluiten hierover door naar de toekomst. Wel komt er wat extra geld voor de preventieve programma’s zoals “Geweld hoort nergens thuis” en “Kansrijke start”. Ook wordt er geld geïnvesteerd in de crisisorganisatie bij een pandemie en publiek-private samenwerking bij de ontwikkeling en productie van vaccins.’

  ‘Voor als we ooit nog eens weer een echte regering krijgen: zet volksgezondheid op nummer één. Kabinet, investeer in preventie en publieke zorg, investeer in artsen maatschappij + gezondheid.’

  Dinsdag 17:20 - Sociale Zaken en Werkgelegenheid: verzekeringsartsen gaan anders werken

  Net als andere begrotingen bevat ook die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weinig verrassingen door de demissionaire status van het kabinet. Bekend was al dat het kabinet werkt aan de ‘Arbovisie 2040’. Doel daarvan is om ervoor te zorgen dat Nederlanders zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken in een arbeidsmarkt die continu in beweging is.

  Lees meer over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Dinsdag 17:00 - VWS zet in op ‘pandemische paraatheid’

  Die pandemische paraatheid is in coronatijd ‘op onderdelen kwetsbaar gebleken’, aldus demissionair VWS-minister Hugo de Jonge in de VWS-begroting voor 2022. Hij wil ‘het aanpassingsvermogen en de zelfvoorzienendheid’ van Nederland in pandemietijd vergroten.

  Lees meer over de VWS-begroting voor 2022

  Dinsdag 15:30 - KNMG wil preventiedoelen in wet

  Een preventiewet met harde doelen daarin vastgelegd. Dat is wat de KNMG vraagt aan een nieuwe regering. Dat laat de artsenfederatie weten naar aanleiding van Prinsjesdag.

  De KNMG doet de oproep aan een nieuwe regering ‘om stevig in te zetten op preventie’, omdat ziekte voorkomen volgens de artsenfederatie ‘de beste manier is om de gezondheidszorg betaalbaar en robuust te houden’. Volgens de KNMG ‘valt er nog veel te winnen door roken verder terug te dringen, gezonde voeding te stimuleren en te investeren in het sociale domein’. Daarom pleit de KNMG voor preventiewetgeving, analoog aan klimaatwetgeving.

  Verder vraagt de KNMG aan de toekomstige regering om ‘extra inzet voor het gezond en duurzaam inzetbaar houden van het zorgpersoneel zelf’.

  Nieuws
  Op dit artikel reageren inloggen
  Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
   

  Cookies op Medisch Contact

  Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.