Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Mensen met beperking zonder huisartsenzorg

13 reacties

Zo’n vijfduizend mensen die in een instelling voor langdurige zorg wonen, zijn verstoken van huisartsenzorg. En dat aantal dreigt op te lopen naar zo’n 13 duizend.

Daarvoor waarschuwen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Ieder(in), die Wlz-instellingen en hun bewoners vertegenwoordigen. Zij willen dat huisartsen de samenwerking zoeken met zorgverleners in Wlz-instellingen.

In een peiling van VGN en Ieder(in) geven instellingen aan dat huisartsen steeds vaker de contracten opzeggen waarin de huisartsenzorg op instellingsniveau wordt geregeld. Daardoor blijven mensen met een verstandelijke of fysieke beperking verstoken van het basisrecht op algemene medische basiszorg, aldus de organisaties.

Artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s), waar een beperkt aantal van is, geven volgens een VGN-woordvoerder aan dat zij niet de expertise hebben om huisartsenzorg te verlenen. Huisartsen geven volgens de VGN aan dat zij niet de kennis hebben om met deze doelgroep om te gaan. Ook is het door werkdruk lastig voor huisartsen om tijd vrij te maken om naar een instelling te gaan of de meer complexe patiënten op hun praktijk te zien, hoort VGN. De organisatie heeft in een brief het ministerie van VWS om hulp gevraagd. ‘De expertise die huisartsen nodig hebben, is te verkrijgen door samen te werken met AVG’s en verpleegkundigen’, aldus een woordvoerder.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zegt dat er afspraken met Wlz-instellingen moeten worden gemaakt over de aanwezigheid van AVG’s en verpleegkundigen, en inzage in medische dossiers.

lees ook

Nieuws
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op politiek en financiën.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • I. Mattheij, huisarts, Maastricht 16-11-2019 18:43

  "AVG en GGZ voor de huisarts

  Marijke Meijer doet hierboven en in medisch contact een beroep om samen te blijven werken in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en beperkten. Ze noemt daarbij verstandelijk gehandicapten de meest kwetsbare groep in de samenleving.
  In mijn praktijk zie ik regelmatig verstandelijk beperkten waarbij ook sprake is van GGZ problematiek. De AVG arts wil niets van deze patiënt weten want er speelt GGZ, de GGZ wil niets van deze patiënt weten want er is een verstandelijke beperking.
  Het verwijt van mevrouw Meijer aan de huisartsen is dan ook niet terecht. Het lijkt hier de AVG arts te zijn die naar eigen inzicht bepaalt voor wie hij zich wel of niet verantwoordelijk voelt. De huisarts draaft op voor de moeilijke gevallen. Zo blijft de huisarts veel op zijn bordje houden en blijft een zeer kwetsbare groep verstoken van zorg.
  "

 • Hans Blankestijn, huisarts , Bilthoven 07-11-2019 13:14

  "“Een beperking en toch huisartsenzorg”
  In de reacties die ik gelezen heb m.b.t. het probleem “huisartsenzorg voor mensen met een beperking” vallen bekende zaken op: geen tijd , huisartsenpraktijk runnen in huidige bestel is een ware opgave en … de bijzondere doelgroep vraagt om specifieke deskundigheid die een huisarts niet bezit, en daardoor ziet men op tegen de klus.
  Vroeger deed de “huisarts om de hoek “er zo’n klus bij maar de tijden zijn veranderd. De praktijken krijgen steeds meer vragen op hun bord en de organisatie wordt steeds complexer; daarnaast zijn de huisartsenposten overbelast en moet men de keuze maken deze bijzondere groepen niet te bedienen want naast specifieke kennis voor ingewikkelde problematiek heeft men meer tijd nodig om problemen in te schatten en te behandelen, tijd die er niet is.
  Toch luidt het kopje boven mijn epistel “een beperking en toch huisartsenzorg”.
  Er zijn naar mijn idee voldoende huisartsen met affiniteit voor mensen met een beperking. Zelf startte ik 10 jaar geleden met mijn collega een bedrijf wat een oplossing probeerde te vinden voor bovenstaande problematiek: startende huisartsen , uittredende huisartsen en huisartsen werkzaam in een huisartsenpraktijk bleken bereid de patiënten in GGZ instellingen, verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een geestelijke en lichamelijke beperking van eerstelijnszorg te voorzien.
  Leuk, uitdagend , en daardoor ook ontspannend werk.
  Dit werk wordt door ons uitgevoerd in nauwe samenwerking met de collega specialisten: AVG, Ouderengeneeskunde en psychiatrie.
  Daarnaast blijken ook lokale huisartsen bereid hun steentje bij te dragen als wij hun faciliteren waardoor de belasting beperkt is.
  Dus…. een uitdaging maar wel realiseerbaar

  Hans Blankestijn, huisarts niet praktiserend
  medTzorg
  "

 • Nienke van der Schaaf, Arts verstandelijk gehandicapten , Zwolle 18-10-2019 01:21

  "Ik heb het idee dat dhr Gimbels niet helemaal het huidige zorglandschap voor mensen met een verstandelijke beperking overziet. De scheiding intramuraal dus instelling en GVT voor LVG is niet zoals het tegenwoordig is.
  Mensen met ernstige beperkingen met een WLZ-indicatie met behandelcomponent wonen ook in kleinschalige voorzieningen buiten de terreinen die er van oorsprong waren.
  Er zijn legio voorbeelden van ouderinitiatieven.
  De WLZ indicatie bepaalt niet waar je woont als mens met een verstandelijke beperking. Je kan op zoek naar een woonplek die bij jou en het systeem om je heen past. Kleinschalig, dichtbij je ouderlijk huis waar veel mantelzorg kan worden geboden. Of juist op een “terrein” waar meer geconcentreerde zorg is en waar meer bewegingsvrijheid is vanwege de autoluwheid en minder last van buren die klagen over overlast...
  En dat is wat mij betreft een groot goed! Het zou wat mij betreft niet moeten uitmaken of jouw zorg via de zorgverzekeringswet wordt vergoed of via de WLZ. Iedereen heeft recht op een huisarts én een AVG.
  De WLZ is niet per definitie een reden om mensen een huisarts te ontnemen."

 • Hans Gimbel, huisarts, Heerhugowaard 18-10-2019 00:35

  "Het kwartje wil maar niet vallen in de VG sector.
  Ik ga het nog 1 keer proberen.
  Mevrouw Meijer heeft het over zwakzinnigen die opgeborgen worden in de bossen. Wat dit bijdraagt aan de discussie ontgaat mij, maar voor de duidelijkheid: hoe u de zorg inricht voor verstandelijk gehandicapten moet u zelf weten, daar gaan de huisartsen niet over.
  De instellingen voor verstandelijk gehandicapten bieden 24 uurs zorg aan.
  Dan moeten ze dat ook zelf regelen en niet op het overvolle bordje van een andere beroepsgroep leggen.
  Huisartsen doen wat zij kunnen ook voor verstandelijk gehandicapten. Van oudsher doen wij al de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten die in GVT'S wonen. Ernstig verstandelijk gehandicapten hebben zorg nodig van artsen die bekwaam zijn op dit gebied. De AVG arts in het artikel van de NRC van 4 oktober jl. geeft daar enkele voorbeelden van.
  Als deze ernstig verstandelijk gehandicapten (IQ < 50) naar de wijk verhuizen verandert dat niets aan de zorg, het blijft zorg voor daarin opgeleide artsen, alleen in de wijk i.p.v. in de instelling.
  Inderdaad, mevrouw Meijer, zij hebben recht op goede zorg, niet geleverd door huisartsen maar door op dat gebied bekwame artsen. En als de sector besluit deze mensen uit de instellingen in de wijk te plaatsen dan zal de arts mee moeten.
  Dat is niet zo ingewikkeld, want de uitplaatsing vindt vrijwel altijd in de directe omgeving plaats.
  Ook de ANW diensten horen bij het vak, voor huisartsen geldt dat en dat geldt ook voor artsen werkzaam in de zorg voor verstandelijk gehandicapten.
  Huisartsen dragen op ANW gebied al meer dan genoeg bij en zijn al blij als ze alle bij huisartsen ingeschreven patiënten kunnen bedienen.
  Kortom huisartsen doen wat zij kunnen en als de instellingen voor verstandelijk gehandicapten nu ook doen wat ze aanbieden: 24 uurs zorg bieden, dan is de zorg voor een ieder gewaarborgd."

 • Nienke van der Schaaf, arts verstandelijk gehandicapten, Zwolle 17-10-2019 23:38

  "Mensen met een verstandelijke beperking zijn in de eerste plaats mensen die recht hebben op goede eerstelijns huisartsenzorg. Mij lijkt het dat dat onafhankelijk moet zijn van de locatie waar ze wonen.
  Ik onderken dat er bij veel mensen met een verstandelijke beperking comorbiditeit is en er complexe zorgsystemen bestaan hetgeen het uitvoeren van huisartsgeneeskundige zorg bemoeilijkt. Dit is geen reden om patiënten te weigeren. Maar zou als een gegeven moeten worden omarmd.
  Dat huisartsen een signaal geven dat het werk hen overloopt en dat er onvoldoende financiële middelen hen ter beschikking worden gesteld om dit te doen, is een belangrijk signaal. Er is ondersteuning nodig om deze zorg goed uit te voeren.

  De arts verstandelijke gehandicapten is geen huisarts. Door dat te stellen doet de huisarts zichzelf te kort. Het is niet mogelijk om de kennis en vaardigheden en infrastructuur die een huisarts heeft, van een AVG te verwachten. En door dat te verwachten doe je de mens met een verstandelijke beperking dus ook te kort.

  Wat is de AVG dan wel. De AVG is een specialist. Specialist in analyseren en coördineren van complexe problematiek. Daardoor is de AVG vaardig in samenwerken met diverse disciplines, zowel op medisch als op paramedisch en gedragswetenschappelijk gebied.

  Ik gun ieder mensen met een verstandelijke beperking een AVG. Iemand die met de patiënt en het zorgsysteem het overzicht houdt. De mens met een verstandelijke beperking die bij de huisarts terecht kan voor eerstelijns zorg. Waarbij de huisarts goed op de hoogte is van alle problematiek die speelt door een goede koppeling op het gebied van elektronische dossiers, waar er een medisch onderlegd aanspreekpunt is op de zorglocaties en een AVG beschikbaar om te consulteren, door te verwijzen en diagnostiek en behandeling over te nemen wanneer dit te complex wordt.

  Dit vraagt om een constructieve discussie en oplossingen en niet om uitsluiten van patiëntgroepen in een huisartspraktijk.


  "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.