Inloggen
Laatste nieuws
Wetenschap

Lagere drempelwaarde hypoglykemie voor deel neonaten lijkt veilig

Plaats een reactie

De ontwikkeling van pasgeborenen met een verhoogd risico op hypoglykemieën die verder gezond zijn, lijkt niet te lijden onder een lagere glucosegehalte als drempelwaarde dan nu het geval is. Dit blijkt uit een Nederlandse multicenter gerandomiseerde trial van Anne van Kempen e.a. De resultaten verschenen in The New England Journal of Medicine.

Zij includeerden kinderen die bij geboorte minimaal 2 kg wogen, verder gezond waren, maar die een verhoogd risico op hypoglykemie hadden: de ‘laat’ prematuren (35-37 weken), kinderen die kleiner of juist groter dan gemiddeld waren (onder het 10de of boven het 90ste percentiel), en kinderen van moeders met diabetes. Bij deze kinderen vond een glucosemeting plaats. Als er sprake was van matige hypo konden zij worden geïncludeerd. Er mocht geen sprake zijn van een ernstige hypo bij aanvang (lager of gelijk aan 1,9 mmol/l). De helft van de bijna 700 geïncludeerde kinderen werd behandeld (met extra koolhydraattoediening) bij een glucose onder de 2,6 mmol/l (momenteel gebruikelijk), de rest pas bij een waarde onder de 2,0 mmol/l.

De primaire uitkomstmaat was de psychomotorische ontwikkeling bij 18 maanden. Op dat moment waren de cognitieve en motorische uitkomsten in beide groepen vergelijkbaar, net als de opnameduur en gemaakte kosten. In de hogere-drempelwaardegroep traden minder hypo’s, en minder vaak ernstige hypo’s op, maar ondergingen de baby’s wel meer invasieve diagnostiek en behandelingen. Deze verschillen weerspiegelden zich niet in andere psychomotorische ontwikkeling na 18 maanden, maar de auteurs zeggen dat het aantal kinderen met meerdere hypo’s zodanig klein was, dat een effect niet valt uit te sluiten. Zij adviseren om deze kinderen adequaat te behandelen en onderzoek in te zetten naar de onderliggende oorzaak. Daarnaast merken zij op dat uitblijven van verschillen in ontwikkeling bij 18 maanden nog niet wil zeggen dat deze later niet alsnog optreden. Langere follow-up is dus nodig.

N Engl J Med, 2020. Doi: 10.1056/NEJMoa1905593

https://www.nejm.org/media/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1905593?articleTools=true

lees ook
Wetenschap kindergeneeskunde
  • Sophie Broersen

    Journalist en arts Sophie Broersen schrijft over geneeskunde en zorg in de volle breedte: van wetenschap tot werkvloer, van arts-patiëntrelatie tot zorg over de grens. Samen met de juristen van de KNMG becommentarieert zij tuchtzaken. Sinds eind 2020 werkt zij daarnaast als arts bij het team seksuele gezondheid van de GGD Hollands Midden.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.