Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Kuipers: ‘Terughoudendheid psychiaters bij euthanasievragen moet minder’

4 reacties

Er moet worden voorkomen dat een euthanasietraject bij uitzichtloos psychisch lijden dusdanig ingewikkeld en langdurig wordt, dat sommige mensen suïcide als enige uitweg zien. De terughoudendheid en handelingsverlegenheid van psychiaters en andere artsen als het gaat om het onderzoeken, beoordelen en eventueel het verrichten van euthanasie moet worden verminderd.

Dat stelt minister Ernst Kuipers van VWS in antwoord op Kamervragen van Wieke Paulusma (D66). Hij zegt daarin dat hij het begrijpelijk vindt dat behandelaars euthanasieverzoeken op basis van psychisch lijden als complex ervaren en het heel ingewikkeld vinden te bepalen wanneer genoeg is gedaan en het lijden uitzichtloos is geworden. Maar hij vindt het heel belangrijk dat patiënten met een aanhoudende doodswens/euthanasiewens gehoord en serieus genomen worden en passende en tijdige zorg krijgen.

Om de deskundigheid van psychiaters en andere artsen te vergroten en bij hen meer begrip te creëren voor een euthanasiewens bij (jonge) patiënten met een psychische aandoening, is recentelijk het landelijk ‘Netwerk Persisterende Doodswens en Euthanasieverzoek op Psychische grondslag’ van start gegaan, meldt Kuipers. Met dit netwerk moet ook de beschikbaarheid van passende zorg aan deze patiënten worden verbeterd. Ook is het de bedoeling dat er een zorgstandaard Euthanasiezorg op psychische grondslag en een onderzoeksagenda komen. Het netwerk bestaat uit professionals en ervaringsdeskundigen.

Op dit moment is de wachtlijst voor patiënten met psychisch lijden bij het Expertisecentrum Euthanasie ongeveer twee jaar, terwijl er bijna geen sprake is van een wachtlijst voor patiënten met een somatische ziekte, zo blijkt uit de brief van Kuipers. Het Expertisecentrum Euthanasie fungeert als een vangnet voor patiënten die niet bij hun eigen behandelaar terechtkunnen. Een van de doelen van het pas opgestarte landelijke netwerk is dat meer psychiaters en andere artsen zelf euthanasieverzoeken van mensen met psychisch lijden in behandeling nemen, deze onderzoeken, beoordelen en eventueel uitvoeren. Daardoor wordt de zorg voor mensen met psychisch lijden en een euthanasiewens, volgens Kuipers, evenwichtiger verdeeld. Ook kan dit voorkómen dat zij zich te vroeg of tevergeefs aanmelden bij het Expertisecentrum Euthanasie.

Lees ook
Nieuws euthanasie levenseinde psychiatrie Psychiaters
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Het is duidelijk dat Den Haag niet functioneert, zullen we dat nu gewoon eens met elkaar onder ogen zien. De vraag die hier wordt gesteld door dit kamerlid. Zo'n hoort toch niet thuis in de Kamer? Deze vraag hoor je te stellen aan beroepsuitoefenaar...s en dan te vragen, hebben jullie iets van ons nodig? Hoe kan een minister ooit op deze vraag een zinnig antwoord geven? Het feit dat de minister deze vraag probeert te beantwoorden is ook een bewijs voor mijn stelling dat Den Haag niet functioneert, deze vraag hoort bij een beroepsgroep thuis die hiermee moet werken.
  Kennelijk is Den Haag ervan overtuigd dat de opleiding tot psychiater of psycholoog blijkbaar ondermaats is, want er wordt nu gesuggereerd dat het probleem ligt in onvoldoende bekendheid met het fenomeen.
  Misschien moet Den Haag zich meer gaan bezig houden met waar ze wel mee bezig zouden moeten zijn, de GGZ financieel in staat stellen om hun werk goed te doen.

 • B.H. Kooistra

  Specialist Ouderengeneeskunde , Almere

  Ik geloof niet dat we behoefte hebben aan uitspraken van een minister in deze. De beroepsgroep, samen met allerlei maatschappelijke krachten en de wetgever komen er wel uit en anders maar niet. De regering is niet de aangewezene om druk uit te oefene...n in medisch - ethische kwesties. Laat Kuipers zich liever sterk maken voor een herstel van de GGZ.

 • G.R.I. Slock

  huisarts, sluis

  Niet alleen de mensen met euthanasiewens maar heel Nederland heeft last van zwaar suboptimale psychiatrische zorg met lange wachtlijsten. Het expertisecentrum of het zoveelste landelijke netwerk kunnen het probleem niet oplossen maar hoogstens vers...chuiven. Als de globale toegankelijkheid en kwaliteit van de GGZ verbetert hoop ik trouwens dat dit kan leiden tot minder euthanasiewens bij psychiatrische patiënten. De meeste van deze patiënten hebben negatieve ervaringen in de GGZ achter de rug waardoor ze weigerachtig staan tegenover nog een nieuwe poging tot behandeling.

  • P.J.E. van Rijn

   huisarts n.p., Rheden

   Op de vraag van D`66 kamerlid Paulusma aan minister Kuipers `Welke acties bent u van plan te ondernemen om meer begrip in de samenleving te creëren voor een euthanasieproces bij jonge mensen met een psychische aandoening?` is het antwoord al gegeven... door psycholoog Piet Jan Stallen c.s. [MC , 22 mei 1919] . Zij ontraden euthanasie dan wel hulp bij zelfdoding bij jongeren met een psychische stoornis omdat de hersenen bij adolescenten nog in ontwikkeling zijn ,tenminste nog tot hun vijfentwintigste jaar. Vóór die tijd mag er daarom niet worden besloten tot een persisterend consistent ondragelijk en uitzichtloos lijden , zoals de Wtl dit als zorgvuldigheidseis stelt. Er bestaat dan wel geen garantie dat het in de toekomst anders zou kunnen aflopen maar door euthanasie wordt mogelijk de kans ontnomen op een onvoorspelbare maar wellicht betere uitkomst.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.