Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Kamer wil intensivist en SEH-arts als zelfstandig specialist

40 reacties

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de beroepen van SEH-arts en intensivist worden erkend als zelfstandig specialisme. Dertien van de vijftien Kamerfracties, waaronder de vier coalitiepartijen, hebben een CDA-motie ondersteund die daartoe oproept.

CDA-Kamerlid Joba van den Berg vroeg vorige week in een Kameroverleg of de minister voor Medische Zorg een proces in gang wil zetten waardoor beide disciplines tot zelfstandig specialisme worden bestempeld. ‘Spoedeisendehulpartsen en intensivisten verrichten altijd al goed werk, en dit is tijdens de coronacrisis voor iedereen nogmaals duidelijk geworden’, motiveerde Van den Berg haar verzoek.

Zij verzocht het kabinet per motie te ‘overleggen met de betrokken beroepsorganisaties om deze titels als wettelijk erkende specialistentitels aan te kunnen merken en daar stappen toe te zetten’. De motie kon rekenen op de steun van een ruime Kamermeerderheid. Alleen de SP en de Partij voor de Dieren stemden tegen dit verzoek.

lees ook

Nieuws SEH tweede kamer CDA
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op politiek en financiën.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Jan B. Hommel, Neuroloog, Dalfsen 08-07-2020 16:08

  "Het schetst mijn verbazing dat ik regelmatig mee heb gemaakt dat de anamnese van de SEH-arts onvolledig is, en dat nog steeds de nadruk gelegd wordt op het type duizeligheid (draaiduizelig of een licht gevoel in het hoofd), terwijl de literatuur duidelijk is over het gegeven dat het type duizeligheid nauwelijks enige waarde heeft bij de differentiaaldiagnostiek, maar de duur van de duizeligheid, de omstandigheden waarbij de duizeligheid optreedt, eventuele uitlokkende factoren en bijkomende neurologische klachten en symptomen veel belangrijker zijn. Maar dit vind ik nog niet eens zo heel erg.

  Het onderscheidt maken tussen een relatief benigne vestibulaire aandoening en een potentieel ernstige aandoening als een vertebrobasilair infarct is de belangrijkste opdracht op de SEH en hiervoor bestaat een hele goede klinische beslisregel met een viertal neurologische testen. Het gaat om de HINTS+ (Head-Impulse test, Nystagmus Type en Skew Deviation. De + staat voor vingerwrijven om hiermee eventueel gehoorsverlies op het spoor te komen.) Voeg hier de gladde oogvolgbewegingen aan toe en een beoordeling van het gangpatroon, en de beoordeling of er een valneiging bestaat, eventueel na het sluiten van de ogen, en men heeft een klinisch diagnosticum in handen dat (heel veel) beter presteert dan een MRI in de eerste 48 uur. "

 • Jan B. Hommel, Neuroloog, Dalfsen 08-07-2020 16:07

  "Ik heb in de afgelopen jaren niet een keer meegemaakt dat een SEH-arts op de hoogte was van de HINTS+ test, laat staan dat deze een head-impulse test naar behoren zou kunnen uitvoeren of zou kunnen beoordelen. Ik heb geen enkele SEH-arts getroffen die wist wat een skew-deviation was of een Ocular Tilt Reaction (OTR). Slechts een minderheid wist dat een nystagmus naar de snelle fase wordt benoemd, en een nog kleinere minderheid wist een onderscheid te maken tussen een nystagmus van perifere origine en een nystagmus van centrale origine. En dit terwijl dit toch echt tot het armentarium van de SEH-arts zou moeten behoren als hij patiënten met deze klachten en symptomen zou moeten kunnen beoordelen.

  Dit wordt nog relevanter als de SEH-arts de behandeling met t-PA zou moeten gaan uitvoeren bij de verdenking op een herseninfarct. Over het algemeen gaat de screening van de SEH-arts niet heel veel verder dan de Face, Arm, Speech and Time (FAST) test. De stelling die ik hier poneer is dat de SEH-arts niet voldoende in staat is om de mensen met een herseninfarct te onderscheiden van de stroke-mimics zoals migraine, een non-convulsieve status epilepticus (waarbij subtiele uitingen zoals een nystagmus, oogknipperen en subtiele trekkingen vrijwel nooit herkend worden door de SEH-arts), of functionele neurologische uitval. Zelfs het onderscheiden van een gemakkelijk te herkennen aandoening als een benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) stelt de SEH-arts al regelmatig voor een te grote opgave. Maar ook bij deze categorie is voldaan aan het 11e gebod en werd alvast een CT van het cerebrum gemaakt. En uitgebreid laboratoriumonderzoek verricht. En een ECG. Beste Mark Frederikse, beschouwt u dit als zinnige en efficiënte zorg? "

 • Jan B. Hommel, Neuroloog, Dalfsen 08-07-2020 16:07

  "Ik spreek vanuit mijn vakgebied als neuroloog en ik weet dat ook in sommige topklinische- opleidingsziekenhuizen de SEH-artsen ver worden gehouden van de acuut zieke neurologische patiënt. Men kan zich afvragen waarom dit zo is. Overigens, ook in mijn geval is de samenwerking met de SEH-artsen over het algemeen (maar niet altijd) heel prettig en constructief, en over het algemeen heeft de SEH-arts meer kennis en ervaring in huis dan de ANIOS neurologie. Maar de laatste kan ik de HINTS+ aanleren, en leren hoe men een nystagmus beoordeeld, en na enige tijd durf ik daar ook enigszins op te varen. Dat is bij de SEH-artsen niet het geval, aangezien zij een stage neurologie in de opleiding niet nodig vinden.

  En hoewel ook de politiek nu lijkt aan te sturen op een centrale positie voor de SEH-arts op de SEH waarbij de SEH-arts verantwoordelijk zou moeten worden voor alle patiënten op de SEH, durf ik waar het de acuut zieke neurologische patiënt betreft niet te varen op de ”klinische blik” van de SEH-arts en beoordeel ik alle patiënten zelf. En zo lang de SEH-arts niet in staat is om bovenstaande casuistiek zelfstandig goed te beoordelen, denk ik dat het te ver gaat om deze te erkennen als zelfstandig medisch specialist.

  Maar zoals ik al zei, als de SEH-artsen daar anders over denken, is de juiste weg die naar het hoofdgebouw van de KNMG."

 • Mark Frederikse, SEH-arts, Amsterdam 08-07-2020 06:29

  "@neuroloog Bonte: u stelt dat de neurologische kennis van ‘de’ SEH-arts niet goed genoeg is en gevaarlijke situaties oplevert? Tja, zo heb ik ook wel eens een neuroloog (ja de specialist zelf, niet de arts-assistent) op de SEH een oculocefale reflex zien testen bij een trauma-patient in een halskraag. Nogal gecontra-indiceerd en niet zonder gevaar.
  Een dergelijke discussie over losse momenten waarbij een collega uit een ander vakgebied iets minder ideaal deed lijkt me echter nogal zinloos en ik stel voor dat we daarmee ophouden. Weet een SEH-arts net zo veel van neurologie als een neuroloog? Nee. Weet een neuroloog net zoveel van spoedeisende geneeskunde als een SEH-arts? Nee ook niet. Nogal wiedes en dat is nou net waarom er verschillende specialismen bestaan, en we samenwerken en van elkaar leren. Daarbij wil graag opmerken dat ik de samenwerking met neurologen altijd als zeer constructief en prettig ervaar."

 • GJ Bonte, Neuroloog, Dalfsen 07-07-2020 22:19

  "@Alasgarova: What's the message?"

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.