Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Huisartsen vrezen verplichte zorg voor Wlz-patiënt

7 reacties

Een aantal huisartsorganisaties is niet te spreken over verbeteringen die worden geopperd voor medisch-generalistische zorg voor Wlz-patiënten. Zij vrezen voor een ‘onaanvaardbare taakverzwaring’ voor toch al overbelaste huisartsen als deze verplicht worden de zorg voor Wlz-patiënten op zich te nemen.

Het ministerie van VWS publiceerde afgelopen maand een door een expertgroep opgesteld rapport met aanbevelingen rond de medisch-generalistische zorg: zorg die specialisten ouderengeneeskunde (so), artsen verstandelijk gehandicapten (avg) of huisartsen thuis of in een instelling leveren aan Wlz-patiënten. Dat rapport past in een overheidstraject om die zorg en de bekostiging ervan anders in te richten, zodat de doelgroep 24 uur per dag gegarandeerd is van medische basiszorg. Door tekorten aan avg’s en so’s, en doordat huisartsen zich niet per se bekwaam achten voor deze patiëntengroep, lukt dat niet overal.

Aanbevelingen

Eén van de aanbevelingen luidt om de zorg voor Wlz-patiënten te scharen onder de basiszorg die huisartsen moeten leveren. En dat de schaarse so’s en avg’s als niet-locatiegebonden specialisten ‘complementair aan het basisaanbod’ van huisartsen worden ingezet op regionaal niveau. Het recht op die basiszorg voor Wlz-patiënten moet wettelijk worden vastgelegd, aldus het rapport. Ook moeten de betrokken artsen meer verantwoordelijk worden gemaakt om deze zorg 24/7 per regio in te richten.

Maar die aanbevelingen vallen niet in goede aarde bij een aantal huisartsorganisaties. De voorzitters van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en van vier huisartsencoöperaties en vijf LHV-kringen hebben deze week een brief gestuurd naar Verenso, NVAVG, NVvP, LHV, NHG, VPH, het ministerie van VWS en de VWS-commissie in de Tweede Kamer om hun ongenoegen kenbaar te maken. De brief volgt op eerdere brandbrieven die afgelopen jaar al zijn gestuurd.

Haaks

Volgens de briefschrijvers staan de aanbevelingen haaks op de opvattingen en standpunten van huisartsen en hun vertegenwoordigers. Ze voelen zich niet gerepresenteerd door de huisartsen die zitting hadden in de expertgroep. Naast overbelasting van huisartsen vrezen de briefschrijvers ook minder plek voor reguliere patiënten in praktijken en daardoor meer patiënten zonder huisarts. De huisartsen vinden dat specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en psychiaters hun rol moeten pakken en taken met hulp van bijvoorbeeld nurse practitioners uitvoeren, in plaats van werk afwentelen.

De ondertekenaars van de brief vertegenwoordigen volgens initiatiefnemer en huisarts Han Mulder zo’n vierduizend huisartsen. In de brief vragen ze de LHV, NHG en Ineen zich in te zetten om te voorkomen dat de aanbevelingen worden overgenomen. En ze willen dat de beroepsorganisaties van psychiaters, so’s en avg’s ‘afstand nemen’ van het rapport.

Lees ook

Nieuws
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op politiek en financiën.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • D.A. Nijman

  huisarts, Nieuwveen

  08-07-2022 10:53

  Ik hoop dat de demonstratie op het malieveld heeft duidelijk gemaakt, dat we dit er niet bij kunnen hebben.
  los ervan dat we het er niet bij kúnnen hebben, door gebrek aan personeel (zowel assistente als huisartsen), zou ik het er ook niet bij wíll...en hebben. Ik heb een tijd een tehuis met mensen met een beperking on mijn hoede gehad, maar ik heb het afgestoten, omdat de doelgroep te complex is en daarnaast de organisatie te moeilijk beheersbaar. Ik zou dit er nooit meer bij willen doen.

  Veel taken die men probeert naar ons toe te schuiven zijn op zichzelf nog wel te doen qua inhoudelijke kennis, maar alles bij elkaar is te veel. Een richtlijn over bijvoorbeeld bipolaire stoornis is meer dan 100 pagina's. Ik geloof nooit dat we zo een ziektebeeld er 'even' bij kunnen doen. En dat is een van de honderden ziektebeelden die men probeert naar ons terug te sturen. En als we de verantwoordelijkheid accepteren, kunnen we ons niet verschuilen achter 'geen tijd' of 'geen personeel', of 'te veel ballen in de lucht', want dat heeft de tuchtraad al meermaals duidelijk gemaakt.

  Ik weet nu al niet hoe ik dit vak tot mijn 65e voel moet houden, nu we een groot deel van de tijd bezig zijn om achter specialisten aan te bellen die hun patienten naar ons sturen voor vragen waar wij geen antwoord voor hebben, nu we vragen krijgen van het CB of wij even de controles willen doen die zij niet kunnen uitvoeren i.v.m. personeelsgebrek, nu we psychiatrische patienten niet kwijt kunnen in de gespecialiseerde 2e lijn, omdat er geen plek is (waar we hen heen sturen, omdat wij niet de goede zorg kunnen leveren).

  Wij zijn generalisten, geen specialisten. En dat moet zo blijven.

 • D.F.R. Boswijk

  kaderhuisarts ouderengeneeskunde, werkzaam in verpleeghuis, Stegeren

  12-12-2021 20:40

  Inderdaad een vreemd voorstel na een bizar besluitvormingsproces om zonder overleg met huisartsenkoepels de huisartspraktijken verantwoordelijk te maken voor " medisch generalistische zorg" ( nao) bij complexe bewoners in WLZ instellingen. Dat is uit...eraard onaanvaardbaar voor gevestigde huisartsen, enerzijds omdat zij het al druk genoeg hebben met het leveren van reguliere zorg voor hun eigen populatie, anderzijds omdat zij, volgens mij terecht, geen verantwoordelijkheid dragen voor het beleid/de financiën/ de organisatie van WLZ instellingen. Bovendien is het werken met bewoners met complexe problematiek inhoudelijk toch echt iets anders is dan reguliere, of zo men wil medisch generalistische zorg, in de eerste lijn. Kortom, een onaanvaardbaar voorstel.
  Hetgeen onverlet laat dat er sprake is van zorgwekkende tekorten aan artsen en organieke oplossingen voor medische zorg bij WLZ instellingen. Een gedeelte van die personele component kan inderdaad worden verzorgd door daarvoor gemotiveerde en geïnteresseerde huisartsen, als professional en dus niet als organisatie. Er zijn in Nederland inmiddels meer dan 2500 ZZP'rs/huisartsen die daarvoor benaderd zouden kunnen worden. Let wel: door de verantwoordelijke WLZ instelling! Dat is op zijn gunstigst "marktwerking" om bij personele schaarste artsen-capaciteit te realloceren. Je kunt het ook zien als het leegzuigen van de eerste lijn, die het overduidelijk moeilijk heeft.

 • N.L. Rijkers-Koorn

  praktijkhoudend huisarts, Amersfoort

  12-12-2021 19:49

  Probleem bij WLZ discussie is dat men praktijkhoudende huisartsen via slinkse wijze verplicht wil stellen zorg te leveren aan instellingen, waar ze vervolgens geen bestuurlijke invloed op hebben, maar vervolgens wel ALLE medische eind verantwoordelij...kheid dragen voor de geleverde zorg in de betreffende instellingen. Waar we in onze eigen praktijk invloed hebben op het selecteren en opleiden van gekwalificeerd personeel, hebben we dit binnen deze organisaties niet. Management en besturen van de WLZ instellingen zitten veilig hoog en droog, terwijl de mensen op de vloer hinderlijk last hebben van besluitvormingen op bestuurlijk niveau. (Zie ook voorbeeld van SOG arts die berisp werd door tuchtcollege voor het onvoldoende kwalitatieve zorg geven aan 400 WLZ ptn)
  Huisartsen hebben de afgelopen 20 jr geïnvesteerd in het toekomst bestendig maken van hun vak door zich goed gezamenlijk te organiseren en samen te werken door HAP en HOED constructies. Iets wat bij de SOG/AVG en psychiaters maar beperkt tot stand is gekomen. Huisartsen staan reeds voor voldoende eigen uitdagingen om onze dagzorg en ANW diensten in stand te houden, met oplopende tekorten in onze eigen sector. Voor 1 WLZ patiënt kan ik 23 reguliere zorg patiënten voorzien van zorg. Ik ben meer bekwaam in het zien van deze reguliere HA zorg patiënten, waardoor ik efficiënter zal werken dan wanneer ik 1 WLZ patiënt van zorg moet voorzien waar ik 4x zo lang mee bezig ben, omdat ik simpelweg niet de expertise in huis heb en vervolgens moet gaan overleggen met een specialist die vervolgens niet thuis geeft, zoals dit steeds vaker gebeurd in de crisisdienst (zie ook recentelijke berisping van huisarts bij suïcide patiënt, terwijl crisisdienst belachelijk buiten schot blijft). Wanneer je huisartsen verder blijft belasten met het dumpen van 2e lijns zorg, omdat dit zogenaamd goedkoper is, zal je bedrogen uitkomen. Goedkoop is duurkoop. Het is geen oplossing van een probleem. Het is dumpen van een probleem naar een andere sector. Wil je echt goede zorg in de WLZ instellingen dan zullen de SOG en AVG arts hier zelf werk van moeten maken en bereid zijn hierin te investeren door zelf regionale samenwerkingen te verbeteren en ondersteunend personeel op te leiden, zoals huisartsen dit zelf ook hebben gedaan.

 • L.W. Brouw

  Huisarts, IJSSELMUIDEN

  10-12-2021 14:43

  En gesteund door alle huisartsen organisaties, die hun verontwaardiging ook uitspreken en een brief aan VWS hebben gestuurd.
  Diensten voor herregistratie vervallen voor deze beroepen en deze diensten mogen over nog minder schouders verdeeld worden.... O ja, en we moeten meer tijd voor de patient krijgen. Kan VWS dan niet rekenen?
  Waar is de marktwerking in deze? Marktwerking kan zorgen dat we geen medicijnen meer kunnen krijgen en het middel mogen zijn voor allerlei klinieken die ook geen 24uur service leveren. Subspecialisatie van commerciele partijen die alleen digitaal vaardige mensen zonder chronische aandoeningen gaan bedienen.
  Waar is die marktwerking om meer zorgverleners op de juiste plekken te krijgen?
  Hier stimuleer je de jonge huisartsen ook niet mee om in het vak te springen. Onzekerheid remt de sprong en investering om praktijkhouder te worden.
  Hoe fout kan je de knoppen zetten in de zorg. maar goed, we moeten maatschappelijk belang dienen. Dit zeg je wel tegen een groep die het maatschappelijk belang nog wel dient!

 • I.A.J.M. Meekes

  huisarts, Ede

  09-12-2021 19:52

  De (2) huisartsen die in deze commissie zaten hebben samen een bedrijf dat zorg levert aan kwetsbare doelgroepen (lees: gevangeniswezen en WLZ instellingen). Dit staat alleen nergens vermeld in het rapport. Wel staat er op de eerste bladzijde dat al...le deelnemers werkzaam zijn "in de praktijk". Een van de twee huisartsen werkt ter behoud van registratie een dag per week als vaste waarnemer in een huisartsenpraktijk. Merkwaardig dat er geen belangenverstrengeling wordt benoemd in dit rapport. WVS zou moeten weten, en anders de huisartsen zelf wel, dat het zeer discutabel is dit niet te vermelden. Als je één dag per week als vaste waarnemer werkt zul je bovendien niet veel meekrijgen van de werkdruk. Dat mag dan door andere dokters worden opgelost.

  • W. Vreugdenhil

   Huisarts, Maasland

   10-12-2021 16:24

   Ik lees ook met verbazing de namen van collega's Ruiten en Homan. Deze werken volgens linked-in inderdaad beide bij MedTzorg. Dit lijkt mij een geval van belangenverstrengeling en zeker een reden voor verder onderzoek. En als dit de belangenverstren...geling is waarop het lijkt zeer verwijtbaar.

  • S.W. den Haan

   Huisarts, Emmen

   09-12-2021 23:20

   Scherpe toevoeging van collega Meekes mbt de input van de twee huisartsen / directeurs medTzorg in deze commissie.
   We kunnen slechts hopen op eensgezinheid onder (praktijkhoudende) huisartsen en steun van LHV en VPH

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.