Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

‘Huisarts kiest zelf rol bij ambulante dwangzorg’

3 reacties

Huisartsen kiezen zelf of zij een rol willen vervullen, en zo ja welke, bij het verlenen van onvrijwillige, ambulante zorg aan psychogeriatrische of verstandelijk gehandicapte patiënten. Dat zegt VWS-minister Hugo de Jonge in een roadmap tot de invoering van de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd).

Per 2020 wordt de nieuwe Wzd van kracht, die onder andere toestaat dat deze patiënten verplichte zorg krijgen buiten instellingen, dus thuis of in kleinschalige woonvormen. Maar zorgpartijen hebben nog veel vragen over de praktische uitvoering hiervan. De Jonge wil in ieder geval dat een huisarts wordt betrokken bij de vraag of een patiënt de dwangzorg binnen een instelling of ambulant krijgt. Dit omdat een huisarts de patiënt en zijn situatie al langere tijd kent.

Als een huisarts oordeelt dat ambulante onvrijwillige zorg nodig is, moet hij afwegen of hij die zorg zelf kan en wil uitvoeren of dat hij wil doorverwijzen. Als een andere zorgaanbieder vindt dat ambulante dwangzorg gepast is en die wil verlenen, kan een huisarts daarbinnen vier verschillende rollen spelen, aldus de minister. Een huisarts kan dan door die zorgverlener worden benaderd om als ‘zorgverantwoordelijke’ een zorgplan op te stellen en uit te voeren. Of hij kan als Wzd-functionaris de verantwoordelijkheid voor het beleid en de gang van zaken rond dwangzorg bij die zorgaanbieder op zich nemen. Overigens acht de minister het niet waarschijnlijk dat een huisarts hier vaak voor zal worden gevraagd.

Daarnaast kan een huisarts worden gevraagd als deskundige in een multidisciplinair overleg. En als vierde kan hij worden betrokken door de zorgverantwoordelijke bij keuzes in het zorgplan over de gedwongen toediening van medicatie, voeding, vocht of beperking van de bewegingsvrijheid.

De Jonge ziet 2020 als een overgangsjaar, waarin zorgaanbieders de infrastructuur kunnen opzetten voor ambulante dwangzorg, hiermee ervaring opdoen en kunnen leren. Hij wil de inwerkingtreding niet uitstellen omdat volgens hem de rechtspositie van patiënten door de wet verbetert. In en na de zomer komt de minister met meer informatie en toelichting over de toepassing en uitvoering van de wet.

De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een reparatie op de Wzd. In die aanpassing wordt geregeld dat een Wzd-functionaris (die niet per se een arts hoeft te zijn) wel met een arts moet overleggen en afstemmen.


lees ook

Nieuws Wet zorg en dwang
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op politiek en financiën.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Arjen Göbel

  huisarts, Amstelveen

  22-07-2019 16:15

  Ik weet niet, Siep, of ik dat met je eens ben.
  Ik denk dat de beslissing wel/niet gedwongen opgenomen worden niet door ons, huisarts en vertrouwenspersoon van de patiënt, genomen moet worden.
  Ik heb één keer via een IBS iemand 'laten opnemen' en to...en ik het machtsvertoon aanschouwde waarmee die van-huis-haling gepaard ging, besefte ik hoezeer dit niet iets is wat bij ons moet liggen.
  net zoiets als scheiding van rechterlijke macht en regering.

  En, overigens: ik vind het een wat ijdele gedachte dat wij onze pappenheimers het beste zouden kennen. Ik ben heel betrokken, maar ik merk dat je vaak eigenlijk helemaal niet goed weet wat er in de levens van mensen speelt en gebeurt. Ik heb niet de illusie dat ik mijn patiënten heel goed ken, of in elk geval niet zó goed dat ik degene ben die kan oordelen over gedwongen opnames.

  Dat ze me om advies vragen: prima. En ik zal me ZEKER sterk maken als ik het er niet mee eens ben. Maar ik wil juist graag dat de uiteindelijke beslissing niet bij mij ligt.

 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  12-07-2019 12:18

  Geachte minister, weet u waarom er veel Nederlanders momenteel ziek worden door psychische overbelasting? Door onduidelijkheid, onduidelijkheid in bevoegdheden, onduidelijkheid wanneer je gevraagd kan worden, onduidelijkheid over hoe je wordt gedekt ...door anderen in het systeem.
  Maak iemand verantwoordelijk en geef deze persoon de bevoegdheden die nodig zijn om die taak in te vullen. Wijs die behandelaar aan die de patiënt het beste kent en diens omgeving, vaak is dat de huisarts. Maar wijs iemand aan. Maak er geen Poolse landdag van, daar lijkt de zorg nu al te veel op, maak het nu niet nog erger.

 • Siep de Groot

  Huisarts, niet praktiserend, Eelderwolde

  12-07-2019 05:37

  Het zou ten allen tijde zo moeten zijn dat de huisarts de enige is die kan beoordelen of betrokken patient met dwang dient opgenomen te worden.Hij kent zijn " pappenheimers " het beste.
  Een psychiater of andere zorgverlener dient in ieder geval het ...oordeel van de huisarts af te wachten. Zo mogelijk oordeelt de huisarts ter plekke hoe het met zijn patient gesteld is en of dwangbehandeling noodzakelijk is.
  Minister de Jonge laat nu veel te veel in de lucht hangen en zijn bedoelingen zijn onduidelijk.
  In de meeste gevallen is dwangzorg niet noodzakelijk. In de gevangenis zitten niet zelden gedetineerden onterecht opgesloten.
  In de psychiatrie is dat niet anders. Door een goede afweging van de huisarts kan dat zoveel mogelijk voorkomen worden.

  Siep de Groot, huisarts niet praktiserend
  Eelderwolde(!Groningen)

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.