Inloggen
Laatste nieuws
Blog

Hoger beroep: de tombola van het tuchtrecht

5 reacties

De activiteiten van de werkgroep meer recht dan tucht staan noodgedwongen een beetje op een laag pitje. We zijn nog even brandend van verlangen om een drastische wijziging van het tuchtrecht te bewerkstellingen, maar iedereen die we benaderen wil eerst het rapport van VWS over de evaluatie van de Wet BIG afwachten. Dat rapport komt binnenkort, maar let wel: dit soort organisaties leeft in een ander ruimte-tijduniversum. De tijd gaat daar veel sneller.

Dus wat voor hen binnenkort is duurt bij ons eindeloos. Het kan zomaar na de zomer worden. In die evaluatie is ook het tuchtrecht meegenomen. Ik kan al voorspellen wat eruit zal komen. Geen voorstellen voor de broodnodige drastische wijzigingen, waar vanuit het veld al heel erg lang (in ons tijdsuniversum) om wordt gevraagd. Nee, het konijn dat uit de hoed getoverd wordt zal een dooie mus zijn. Aanbevelingen om meer te leren van het tuchtrecht. Maar de vraag die daaraan voorafgaat is óf je wel kunt leren van dit tuchtrecht. Er zijn diverse artikelen die aantonen dat dat waarschijnlijk niet zo is. Daarvoor zijn de uitspraken te grillig en is er te veel willekeur. Garbage in, garbage out.

Recentelijk verscheen in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht een artikel van Venderink, Bollen en Morsink, alle drie medisch specialist én jurist! Zij probeerden te leren van het tuchtrecht. Hun conclusie? Als je door een regionaal tuchtcollege bent veroordeeld, dan loont het bijna altijd om naar het Centraal Tuchtcollege te stappen, want dat oordeelt vervolgens in maar liefst ruim 50 procent van de gevallen milder. Het blijft een klein gokje, want bij 3 procent volgde een zwaardere straf. Van de 434 zaken werd 8 keer een waarschuwing een berisping, 2 keer een berisping een beroepsbeperkende maatregel en werd 3 keer de beroepsbeperkende maatregel verzwaard.

Maar daar staat nogal wat tegenover. Schokkend eigenlijk. Zelfs bij de zwaarste maatregel kan het CTG nog besluiten tot helemaal geen maatregel. Van de 90 keer dat het RTG een beroepsbeperkende maatregel oplegde (schorsing of doorhaling) oordeelde het CTG in 41 (!) gevallen lichter; 3 keer zelfs ongegrond (!), 2 keer waarschuwing, 10 keer berisping en 26 keer een lichtere beroepsbeperkende maatregel. In 20 procent van de gevallen kun je dus weer aan het werk! Wat is dat voor een recht, dat vijftien mensen op non-actief stelt, wat in hoger beroep niet wordt bekrachtigd?

Als we breder kijken blijkt dat maar liefst 102 keer (23%) er helemaal geen maatregel overblijft. Dus één op de vier keer zegt het CTG: wij vinden in tegenstelling tot het RTG dat er geen maatregel nodig is. En dan dus nog eens 30 procent waarbij er nog wel een maatregel overblijft, maar een mildere.
Onterechte veroordeling door het RTG? Het beste is je schouders ophalen en denken: ik neem ze niet serieus. Kun je dat niet, dan maak je in hoger beroep dus een heel behoorlijke kans. Het enige nadeel is dat het nog meer stress, geld en tijd kost.

Een nauwkeurige analyse leert dus dat er geen peil op te trekken valt. Het CTG is het in bijna 60 procent van de gevallen niet eens met het RTG als deze een klacht gegrond heeft verklaard. In dit artikel proberen ze ook te leren van het tuchtrecht. Wat ik er vooral in lees is: leren hoe je de schade beperkt houdt, niet hoe de zorg verbetert.
Die drastische wijziging van het tuchtrecht moet er nu echt komen. Teken www.turecht.nl. 3800 mensen gingen je al voor.
Word je mijn kritiek op het tuchtrecht al zat? Ik wel. Helemaal een reden om te tekenen, zodat er snel verandering komt, want loslaten is niet mijn sterkste kant.

Meer van Menno Oosterhoff

 • Menno Oosterhoff

  Menno Oosterhoff is (kinder- en jeugd)psychiater eninitiatiefnemer van www.ocdnet.nl en www.ocdcafe.nl. Hij maakt de podcast ‘God zegene de greep’ over de dwangstoornis. Daarover gaat ook zijn boek ‘Vals alarm´ waarin ook zijn eigen dwangstoornis aan de orde komt. Zijn boek ‘Ik zie anders niks aan je’ gaat over psychische aandoeningen in het algemeen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W. Venderink

  Radioloog, Rotterdam

  Geachte Menno Oosterhoff,

  Graag reageren wij op uw blog “ Hoger Beroep: de tombola van het tuchtrecht”. U uit in uw blog uw onvrede over het tuchtrecht en roept daarbij op om een petitie te tekenen met als streven een beter functioneren van het tu...chtrecht.

  U haalt in uw blog cijfers aan uit ons artikel in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht. Hierbij suggereert u dat onze cijfers een rechterlijke willekeur representeren (tombola van het tuchtrecht). De door u genoemde cijfers zijn juist, uw interpretatie helaas niet. In ons artikel noemen we verschillende oorzaken voor een verandering van een tuchtmaatregel door het Centraal tuchtcollege. Voor een uitgebreidere uitleg zouden we u graag terugverwijzen naar ons artikel. In het kort komt het er op neer dat er verschillende redenen aan ten grondslag liggen.
  Zo komt het regelmatig voor dat zorgverleners hun tuchtzaak bij het Centraal tuchtcollege beter voorbereiden dan hun zaak bij het Regionaal tuchtcollege. Neem bijvoorbeeld de drie door u genoemde zaken waarin beroepsbeperkende maatregelen werden opgelegd door een Regionaal Tuchtcollege die in hoger beroep ongegrond werden verklaard. Dit zijn zaken waarin een zorgverlener aanvankelijk niet reageert op de ingediende tuchtklacht en niet bij de regionale tuchtrechter verschijnt.
  Ook komt het voor dat zorgverleners tussen de uitspraak van het Regionaal tuchtcollege en het Centraal tuchtcollege blijk hebben gegeven te hebben geleerd van de gemaakte fout. Hierdoor wordt in hoger beroep vaak een lagere maatregel opgelegd.
  Als laatste moet u niet vergeten dat we tegen een sterk geselecteerde verzameling tuchtzaken aankijken; namelijk alleen de zaken waarin collega’s in beroep zijn gegaan, dit vertekent het beeld.
  Natuurlijk verschillen de Centrale tuchtcollege en de Regionale tuchtcolleges wel eens van mening, het rechterlijk vak is, net als ons vak, mensenwerk. Rechters zijn niet onfeilbaar, daarom is er een mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

  Hoewel wij net als u vinden dat er verbeteringen mogelijk zijn aan het tuchtrecht, is uw suggestie dat het tuchtrecht een tombola is, in onze ogen een flinke minachting van de tuchtcolleges en uw collega’s die deelnemen als lid beroepsgenoot.

  Vriendelijke groet,
  Wulphert Venderink, Jan Bollen en Marlies Morsink

  • M.D. Oosterhoff

   psychiater, THESINGE

   Geachte collegae
   Uw kritiek op mijn interpretatie van de cijfers trek ik me natuurlijk aan. Een aantal van de door u genoemde redenen waarom het oordeel van het CTG zo vaak anders uitvalt heb ik wellicht niet zwaar geneg laten wegen. Toch blijf ik d...e verschillen erg groot vinden. Ik heb uw aertikel er nog eens op nagelezen, maar vind daarin niet de verklaring voor de door mij genoemde forse verschillen. In het betreffende artikel noemt u zelf een aantal redenen voor anders oordelen, waaruit toch echt blijkt dat het CTG een ander oordeel heeft dan het RTG. Citaat: Bij de overige maatregelen die werden
   verlaagd zien we een grotere variatie in argumentatie. Zo werden berispingen of
   waarschuwingen verlaagd omdat verweten gedragingen niet zwaar genoeg werden
   bevonden, klachtonderdelen in hoger beroep niet verwijtbaar werden geacht, bewijs
   niet overtuigend werd gevonden, een in een eerdere tuchtzaak opgelegde
   maatregel voor de huidige zaak door het CTG niet relevant werd bevonden of omdat
   er verzachtende omstandigheden waren waardoor de maatregel in eerste aanleg
   niet passend werd gevonden. Einde citaat
   Wat betreft het gebrek aan respect: daarin hebt u gelijk. Ik moet me minder laten meeslepen door de ergernis dat er al zoveel jaren ernstige kritiek is op het tuchtrecht zonder dat er iets verandert

 • J.M.C. van Dam

  Psychiater , Amsterdam

  Beste Menno
  Je hebt er een levenstaak van gemaakt het tuchtrecht en de uitspraken belachelijk te maken. Dat is je goed recht. Ik wil je vooral aanmoedigen ze te lezen, net als ik afgelopen week er weer veel gelezen heb. Dit in voorbereiding op een w...orkshop. Bij psychiaters gaat het veelal om onterechte verklaringen of rapportages. Zaken die met goede kennis zo te voorkomen zijn.
  Ook in het strafrecht is het maar de vraag wat er in hoger beroep uitrolt en kan het alle kanten opgaan. Hetgeen niet wil zeggen dat de uitspraak in eerste aanleg onzin was. Aangezien tuchtrecht ook beoogt lerend te zijn, er (helaas) veel tijd zit tussen regionaal en centraal tuchtcollege, kan dat ook een reden voor afschalen van de maatregel zijn. Het lijkt mij beter om werkelijk te trachten te leren van de uitspraken dan ze alleen als een tombola weg te zetten,
  Anne-Marie van Dam

  • M.D. Oosterhoff

   psychiater, THESINGE

   Beste Anne-Marie
   We hebben wel eens eerder over het tuchtrecht gesproken. Jij vindt dat het erbij hoort en kennelijk ook , dat de zorg er beter van wordt. Ik heb daarover een andere mening. Ik betwijfel ten zeerste of hoger beroep in het strafrecht ...ook zovaak anders oordeelt.
   Ik denk dat het tuchtrecht meer kwaad doet dan goed en dat je er weinig van kunt leren. Een mening, waarin ik niet alleen sta. Er zijn meerdere artikelen verschenen ook hier in medisch contact waarin wordt onderbouwd waarom het tuchtrecht in zijn huidige vorm niet functioneert. Het wordt tijd dat daar eindelijk eens verandering komt. ik zet me daarvoor in, maar een levenstaak zou ik het niet willen noemen.

 • M.A. Papanikolau

  Kinder-en jeugdpsychiater, Heemstede

  Inderdaad schokkende conclusies Menno. Laat vooral niet los ! Hoop dat er massaal ondertekend wordt.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.