Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Coalitieakkoord: ultimatum medisch specialisten en rem op groei zorgkosten

8 reacties

De nieuwe coalitie stelt een ultimatum aan medisch-specialistische bedrijven om verbeteringen door te voeren voor onder meer de transformatie naar passende zorg en het afremmen van perverse (productie)prikkels. Als dat niet binnen twee jaar lukt, gaan alle medisch specialisten in loondienst. Regelgeving daarvoor wordt voorbereid.

Dat is een van de afspraken die de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben gemaakt in het coalitieakkoord dat vandaag is gepresenteerd. Daarin zijn vier van de veertig pagina’s gewijd aan gezondheid en gezondheidszorg. Hierin stelt de coalitie onder meer dat het zorgstelsel zelf niet ter discussie staat, maar dat verbeteringen in het stelsel nodig zijn. De coalitie wil zorg voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar houden. Dat vraagt goede en stevige keuzes en hervormingen die tijd kosten en waarbij passende zorg de norm is, stelt de coalitie.

De coalitie vindt de stijgende zorgkosten met het oog op de financiële houdbaarheid van de overheidsfinanciën een aandachtspunt, zo blijkt ook uit het akkoord. Op de lange termijn wordt de groei van de zorgkosten geremd, wat moet bijdragen aan een gezonde begroting in de toekomst, zo staat in het akkoord. De coalitie wil over een langere periode de zorgkostenstijging verminderen met 4,5 miljard euro.

Een andere opvallende afspraak in het akkoord is dat de coalitie met het oog op de coronacrisis overweegt of een chief medical officer, die vanuit technisch-inhoudelijke kennis opereert, kan bijdragen aan betere publieke zorg. De coalitie wil de pandemische paraatheid versterken om klaar te zijn voor toekomstige gezondheidscrises. Daarvoor wordt structureel 300 miljoen euro gereserveerd. Ook het werken in de zorg moet aantrekkelijker worden, onder andere door meer uren werken in de zorg lonend te laten zijn. Verder wil de coalitie een flexibele opschaling en inzet van de ic-capaciteit met name op personeel gebied. En wordt de publieke gezondheidszorg versterkt.

Over een aantal medisch-ethische onderwerpen zijn géén gezamenlijke keuzes gemaakt door de coalitiepartijen. Deze punten zullen een persoonlijke afweging voor de Kamerleden worden. Het gaat daarbij om mogelijke wetswijzigingen in de Wet afbreking zwangerschap en in andere wetten met betrekking tot bijvoorbeeld legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts en  het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor zwangerschapsafbreking. De coalitie wil de rol van de huisarts rondom zwangerschap wel versterken, zodat deze extra ondersteuning kan bieden aan zwangere vrouwen, juist ook in een kwetsbare situatie.

Ook voor het initiatiefwetsvoorstel toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek, zijn geen gezamenlijke afspraken gemaakt. De partijen stellen in het coalitieakkoord dat de meningen hierover in de samenleving, in de politiek én in de coalitie verschillen en eenieder een eigen afweging zal maken bij het initiatiefwetsvoorstel.

Lees meer
Nieuws loondienst covid-19
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • G.R.I. Slock

  ha, sluis

  In de GGZ is iedereen in dienstverband, het aantal bestuurlijke lagen is enorm en de administratieve druk immens, terwijl er een groot tekort is aan psychiaters. Ziekenhuizen verknoeien door nog een top-down hervorming die broodnodige professional...s wegjaagt is is wel het laatste wat Nederland nodig heeft om te herstellen van het Covid drama.

 • M.C. Merhai

  Anesthesioloog, medisch manager, Lelystad

  Kostenbeheersing in de zorg heeft mijn zegen. Maar dan middels een pakket van maatregelen:
  1 snij in de administratieve druk waardoor meer handen aan bed en productie voor dus hetzelfde geld
  2 stop marktwerking
  3 haal de regie weg bij de verzekera...ars
  4 stop het experiment met de MSB’s
  5 terug naar de oude maatschap
  6 geen productieafspraken meer maar daadwerkelijke productie vergoeden
  7 laat een overheidscommissie aangevuld met experten bepalen wat zinnige zorg is.
  8 definieer staatszorg met een goede kwaliteit , toegangstijd en loondienst

  Zomaar wat cretologie. Maar in een pakket.
  De zorgkosten zijn niet gestegen door dokters in vrije vestiging. Maar door “ gereguleerde marktwerking” en door “ regie bij zorgverzekeraar”

  Doktertje pesten maakt nu dat er zo snel code zwart dreigt. In Belgie, Duitsland en Frankrijk lachen ze ons uit. En ik kan het weten want ik werk parttime bij onze buren.

 • P.M. Huisman

  Radioloog, Bussum

  Dat is weer eens oude wijn in nieuwe zakken.
  Men hoopt in Den Haag dat de zorgkosten afnemen door medisch specialisten in dienstverband te dwingen, terwijl iedereen , die echt terzakekundig is, weet dat dat niet de oplossing is. Zet in plaats daar...van in op preventie en discussie waar mogelijk omtrent hoge uitgaven in de zorg in de laatste maanden van het leven.

 • R.H.H. van der Rijt

  Radioloog

  Voelt u zich ook zo pervers, geachte collega vrij gevestigd specialist? En ook zo enorm bezig met allemaal onnodige zorg? Wacht even, waren we niet bezig met alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat er straks meer mensen overlijden aan niet gegeven ...niet-Coronazorg dan aan Corona zelf?
  Persoonlijk vind ik dit onderdeel van het coalitie akkoord behoorlijk pervers, om wederom de specialisten de schuld te geven van toenemende zorgkosten. Dat hierbij ook meer en steeds complexere maar ook succesvollere zorg wordt geleverd wordt voor het gemak vergeten. En dat dit nogal wiedes ook kosten met zich meebrengt.
  Dat er meer en meer specialisten nodig zijn omdat de administratieve lasten alsmaar stijgen, zodat als briljante oplossing de te leveren zorg wordt uitbesteed aan PA’s en NP’s ipv fatsoenlijk administratieve ondersteuning. Da’s pas pervers!
  Gelukkig hebben ze in Den Haag meer verstand van gezondheidzorg…

 • M.J. Fortuijn

  Psychiater, Haarlem

  In de GGZ gaan professionals verplicht worden deel te nemen aan crisisdiensten (vraag me af of dat juridisch houdbaar is, huisartsen hebben zelf gezegd dat het deel van de herregistratie moet zijn ipv gedwongen te worden van buitenaf, daar gaat de pr...ofessionele autonomie).
  En ongecontracteerd werken worden nog verder ontmoedigd, waarmee de zeggenschap van verzekeraars nog groter wordt.
  Oja, de instroom naar de GGZ wordt verder beperken, zodat we ons kunnen richting op complexe problematiek.

  Ik ben benieuwd wat voor effect dit alles bij elkaar op de wachtlijsten gaat hebben.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.