Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Centraal Tuchtcollege: ‘Waarschuwing specialist ouderengeneeskunde niet vervallen’

5 reacties

De waarschuwing die het Centraal Tuchtcollege oplegde aan de specialist ouderengeneeskunde die een diepdemente patiënt euthanasie verleende, is niet komen te vervallen met de uitspraak van de Hoge Raad deze week. Dit laat het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) vandaag weten.

CTG-voorzitter Jenneke Rowel-van der Linde verduidelijkt dat de wet bepaalt dat het middel van cassatie in het belang der wet geen verandering in de rechtspositie van partijen kan aanbrengen omdat het gaat om antwoorden op algemene rechtsvragen. ‘Dit betekent dat de uitspraak van het CTG ten aanzien van de betrokken arts in stand blijft. De uitspraak luidt weliswaar “vernietiging van de uitspraak van het CTG”, maar dit houdt in deze specifieke context niet in dat die uitspraak is “verdwenen”’, aldus Rowel-van der Linde. Op de vraag of het CTG nu zelf een ander oordeel moet vellen, stelt ze dat dat ‘niet het geval is’.

Het CTG oordeelt in hoogste instantie over tuchtzaken in de gezondheidszorg. Voor zover de voorzitter weet is nooit eerder een uitspraak van het CTG door een ander college beoordeeld. ‘Alleen cassatie in het belang der wet kan dus een algemeen oordeel geven over onze rechtsvragen, evenals een mogelijke uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens’, aldus Rowel-van der Linde. Alleen de procureur-generaal kan cassatie in het belang der wet instellen.

De CTG-voorzitter vindt het een goede zaak dat de hoogste rechter in Nederland duidelijkheid heeft geschapen voor de praktijk. ‘Deze uitspraak geeft uiteraard ook voor de tuchtcolleges richting aan de beoordeling van toekomstige gevallen, bijvoorbeeld waar het gaat om de verhouding tot de toetsingscommissies euthanasie’, zegt Rowel-van der Linde. Ze vindt het voor de direct betrokkenen goed dat er eindelijk een einde is gekomen aan de onzekerheid in deze langlopende procedure. Daarbij laat ze weten: ‘De uitspraak van de Hoge Raad heeft geen directe gevolgen voor de verweerster; de waarschuwing verdwijnt niet, maar deze vernietiging in het belang der wet zal zeker voor haar een opsteker zijn.’

Het tuchtrecht kent de procedure dat een arts om herziening van het CTG-oordeel kan vragen als er nieuwe inzichten zijn. Dit gebeurt een paar keer per jaar. Advocaat Mieke de Die, die de arts bijstond in de tuchtzaak, laat weten dat een herzieningsverzoek nog in beraad is.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet vandaag in een reactie weten de overwegingen van de Hoge Raad te zullen toepassen bij de beoordeling van de lopende en toekomstige zaken. Maar omdat de Hoge Raad vooral naar vragen uit deze specifieke zaak heeft gekeken, zijn niet alle rechtsvragen beantwoord, stelt het OM. ‘Het blijft dus mogelijk dat het Openbaar Ministerie andere zaken zal onderzoeken en waar nodig aan de strafrechter zal voorleggen.’

lees ook

Nieuws euthanasie Tuchtrecht dementie Hoge Raad
 • Eva Nyst

  Eva Nyst (1973) is journalist bij Medisch Contact en heeft als aandachtsgebieden veiligheid, recht, ethiek en preventie.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Peter van Rijn

  huisarts,niet meer praktiserend, Rheden

  26-04-2020 20:59

  Natuurlijk blijft het oordeel van het RTE staan. Het was eerder tot het oordeel gekomen dat de schriftelijke verklaring niet duidelijk is en dat ook latere verklaringen van de patiënt onduidelijk zijn .Daarom was in dit geval geen sprake van een vrij...willig en weloverwogen verzoek in de zin van artikel 2 lid 1 onder a WTL. Het CTG van de gezondheidszorg bevestigde dat oordeel . De RTC kwam eerder tot eenzelfde oordeel .Volgens het RTC houden demente patiënten het recht om alsnog euthanasie te weigeren ,ook al is hun schriftelijke verklaring duidelijk .Het is uiteindelijk de patiënt die het recht heeft om over zijn eigen leven te beschikken en dat recht raakt hij in beginsel niet kwijt ,wanneer hij dement wordt. De juridische grondslag daarvan is het beslissingsrecht van de patiënt dat wordt beschermd door artikel 2 en 8 EVRM. [Zie ook : Ned.Juristenblad 07.02,20 , Mr.DR.N.Rozemond, VUA , ` Mensen met dementie hebben het recht om euthanasie te weigeren .` De Hoge Raad mag dan wel de juridische buitengrenzen van de WTL bepalen ,wíj dokters bepalen altijd nog de morele binnengrenzen .

  Natuurlijk blijft het oordeel van het RTE staan. Het was eerder tot het oordeel gekomen dat de schriftelijke verklaring niet duidelijk is en dat ook latere verklaringen van de patiënt onduidelijk zijn .Daarom was in dit geval geen sprake van een vrijwillig en weloverwogen verzoek in de zin van artikel 2 lid 1 onder a WTL. Het CTG van de gezondheidszorg bevestigde dat oordeel . De RTC kwam eerder tot eenzelfde oordeel .Volgens het RTC houden demente patiënten het recht om alsnog euthanasie te weigeren ,ook al is hun schriftelijke verklaring duidelijk .Het is uiteindelijk de patiënt die het recht heeft om over zijn eigen leven te beschikken en dat recht raakt hij in beginsel niet kwijt ,wanneer hij dement wordt. De juridische grondslag daarvan is het beslissingsrecht van de patiënt dat wordt beschermd door artikel 2 en 8 EVRM. [Zie ook : Ned.Juristenblad 07.02,20 , Mr.DR.N.Rozemond, VUA , ` Mensen met dementie hebben het recht om euthanasie te weigeren .` De Hoge Raad mag dan wel de juridische buitengrenzen van de WTL bepalen ,wíj dokters bepalen altijd nog de morele binnengrenzen .

 • M. Scheele

  huisarts, Delft

  25-04-2020 12:07

  Tsja, tuchtrechtspraak blijft een tombola... dat boezemt angst in.

  Tsja, tuchtrechtspraak blijft een tombola... dat boezemt angst in.

 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  24-04-2020 10:30

  De tuchtcolleges in Nederland en nu vooral ook het CTG hebben toch wel heel wat aan soul searching te doen. Jammer dat ze dat niet nodig lijken te vinden. Het draagvlak voor hun functioneren daalt pijlsnel op dit moment. Worden ze niet wakker?

  Aa...n de reactie van het CTG boven te lezen doen ze dat niet. Wat een arrogantie en juristerij.

  Ik stel voor dat ze beginnen met de vraag wat ze willen zijn: Collegiale beoordelingscommissies, die zich gelegen laten liggen aan regels én de praktijk of arrogante juridiserende bendes schriftgeleerden.

  De laatste kant gaan ze helaas meer en meer op en dat is niet in hun of ons voordeel. Of van het voordeel van de patiënten of de zorg in het algemeen.

  De tuchtcolleges in Nederland en nu vooral ook het CTG hebben toch wel heel wat aan soul searching te doen. Jammer dat ze dat niet nodig lijken te vinden. Het draagvlak voor hun functioneren daalt pijlsnel op dit moment. Worden ze niet wakker?

  Aan de reactie van het CTG boven te lezen doen ze dat niet. Wat een arrogantie en juristerij.

  Ik stel voor dat ze beginnen met de vraag wat ze willen zijn: Collegiale beoordelingscommissies, die zich gelegen laten liggen aan regels én de praktijk of arrogante juridiserende bendes schriftgeleerden.

  De laatste kant gaan ze helaas meer en meer op en dat is niet in hun of ons voordeel. Of van het voordeel van de patiënten of de zorg in het algemeen.

 • Thomas Müller

  Uroloog, Drachten

  23-04-2020 19:26

  Wat een geharrewar. Wat moet “vernietiging van de uitspraak van het CTG” dan anders betekenen ? De uitspraak is ver niet igt.

  Wat een geharrewar. Wat moet “vernietiging van de uitspraak van het CTG” dan anders betekenen ? De uitspraak is ver niet igt.

 • Atta van Westreenen

  Arts, Tilburg

  23-04-2020 18:29

  Wat een pijnlijk gebrek aan klasse van de tuchtcommissie; het enige passende antwoord was geweest: "wij hebben de teksten verkeerd geïnterpreteerd, en met de kennis van nu, verwerpen wij onze veroordeling. Met excuses, collega" .

  Wat een pijnlijk gebrek aan klasse van de tuchtcommissie; het enige passende antwoord was geweest: "wij hebben de teksten verkeerd geïnterpreteerd, en met de kennis van nu, verwerpen wij onze veroordeling. Met excuses, collega" .

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.