Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Arts in euthanasiezaak ontslagen van rechtsvervolging

9 reacties

De specialist ouderengeneeskunde die terechtstond nadat zij in 2016 euthanasie uitvoerde bij een wilsonbekwame patiënt is niet strafbaar en ontslagen van alle rechtsvervolging. De rechter deed woensdagmiddag uitspraak in de strafzaak waarin de arts terechtstond voor moord.

Hoe zat het ook alweer? Bekijk de tijdlijn >

De rechter oordeelt dat de specialist ouderengeneeskunde aan alle zorgvuldigheidseisen heeft voldaan waaraan artsen moeten voldoen als zij euthanasie uitvoeren. De rechter oordeelt dat het niet noodzakelijk was dat deze arts mondeling bij de patiënt verifieerde of de wens tot levensbeëindiging, zoals was vastgelegd in haar wilsverklaring, nog steeds actueel was. De rechter stelt dat dit standpunt van de officier van justitie strenger is dan de wet en ziet geen aanleiding om de eisen die aan de zorgvuldigheid worden gesteld aan te scherpen.

Bovendien wijst de rechter erop dat de toestand van deze patiënt dit nou juist onmogelijk maakte, onder meer omdat zij zichzelf niet meer coherent kon uitdrukken. De rechtbank oordeelt dat haar euthanasieverzoek vrijwillig en weloverwogen was gedaan toen zij daar nog toe in staat was. Verder vindt de rechter dat de arts er veel aan heeft gedaan om de actualiteit van de wens tot levensbeëindiging te verifiëren, onder meer door er met de familie, medewerkers van het verpleeghuis en andere artsen over te spreken en door observaties en video’s te maken van de patiënt.

Ook over de premedicatie, de Dormicum die de arts toediende middels een kopje koffie, was de rechter mild, en maakt dit de uitvoering van de euthanasie niet onzorgvuldig. ‘Wij zien niet in waarom de specialist ouderengeneeskunde met de patiënt had moeten overleggen wanneer en hoe de euthanasie zou plaatsvinden’, aldus de rechter. Volgens de rechter had dat gezien de diepdemente toestand van de patiënt geen zin en zou het waarschijnlijk onrust hebben veroorzaakt bij de patiënt.

Binnen twee weken kan het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaan.

bekijk de tijdlijn

> de volledige uitspraak in de rechtszaak tegen de specialist ouderengeneeskunde

lees ook

Nieuws euthanasie levenseinde dementie moord
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) werkt sinds april 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone’ arts met een bijzonder verhaal en neemt graag een kijkje in de praktijk.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Jan van der Harst, huisarts(np)/scenarts, Hengelo 11-09-2019 21:36

  "Zeer terecht dat deze moedige collega is vrijgesproken door verstandige rechters.
  Er zijn nog wel wat mensen die nog eens heel diep moeten nadenken over hun eigen rol in deze en de schade die dit heeft berokkend voor betrokkene maar ook voor al die patiënten die door deze zaak een onwillige collega hebben getroffen.
  Allereerst de RTE die ondanks de beoordeling van 2 scenartsen het nodig vond om het oordeel onzorgvuldig te vellen.
  Daarnaast de door mij overigens zeer gewaardeerde Bert Keizer, wiens collums ik altijd lees. Hij vond het nodig om voor de aanvang van de rechtzaak publiekelijk te verklaren dat hij de euthanasie niet verricht zou hebben. Ik vind dat ijdel en oncollegiaal. Bovendien een standpunt zonder 'waarde' , zo maar een mening dus.
  Hopelijk heeft hij genoeg zelfreflexie om hierover een gepeperde collum te schrijven met zichzelf als slachtoffer."

 • A.G. Sangster, bedrijfsarts, Nijeveen 11-09-2019 20:39

  "Wat een geweldige uitslag voor onze collega. Wat moet deze zaak een stress gegeven hebben.
  OM denk er niet eens aan om in hoger beroep te gaan!!
  En uiteraard erg fijn voor de familie, toekomstige patienten en onze hele beroepsgroep.
  Wellicht raadzaam dat de KNMG nog eens extra kijkt naar een sluitende wilsverklaringstekst in het levenstestament om onduidelijkheden en onzekerheden voor de patient en hun familie en vervolging van artsen te voorkomen in de toekomst. "

 • Hans maring, Huisarts, Tolbert 11-09-2019 20:35

  "Hiermee oordeelt de rechter mijns inziens dat ondragelijk lijden door de arts kan worden vastgesteld en niet primair door de patiënt hoeft te worden verwoord of kenbaar gemaakt - een in het verleden vastgelegde verklaring is blijkbaar voldoende voor euthanasie uitvoering zelfs bij tegenstribbelen of ambivalente uitingen. Dat is een stap die ikzelf als huisarts niet wens te zetten. Het zet de deur ook open naar "levenseindecoaches" die ondragelijkheid mogen vaststellen want als de arts het mag, waarom zij dan niet. Hoezeer ik ook compassie wil hebben voor de arts in de beklaagdenbank: ik betreur deze uitspraak zeer. De dilemma's rond het levenseinde bij dementie en hoe hier goed te doen in zorg worden met deze uitspraak te kort gedaan. Persoonlijk geloof ik niet dat dit ooit in algemene (juridische) regels of goedkeuring vervat zal kunnen worden."

 • Rinus Ouwens, Bedrijfs- en verzekeringsarts, Bemmel 11-09-2019 19:03

  "De rechter wijst er terecht op dat juist de dementie een gesprek over de wens tot levensbeëindiging onmogelijk maakte. Dat voorziende had patiënte juist die wilsverklaring opgesteld. Over die wilsverklaringen is discussie, met name of men wel voldoende het lijden van dementie kan inschatten op moment van opstellen van een dergelijke verklaring.
  Hiermee kom je echter in soort Catch-22 situatie. Als je nog wilsbekwaam bent, kun je onvoldoende het lijden van de dementie inschatten. Op moment dat je het lijden van de dementie wel kan inschatten omdat de dementie speelt ben je echter wilsonbekwaam.
  Mijn inziens hebben velen inmiddels gezien wat dementie inhoudt en kunnen daarmee voldoende beoordelen of zij al dan niet dement en incontinent aan hun end willen komen.
  Ik waardeer dat deze arts het besluit van patiënte heeft gerespecteerd en ik gun haar dat alle procedures een eind komt én het Tuchtcollege de oplegde waarschuwing heroverweegt gezien de uitspraak van de rechter.
  "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.