Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Arts in euthanasiezaak ontslagen van rechtsvervolging

9 reacties

De specialist ouderengeneeskunde die terechtstond nadat zij in 2016 euthanasie uitvoerde bij een wilsonbekwame patiënt is niet strafbaar en ontslagen van alle rechtsvervolging. De rechter deed woensdagmiddag uitspraak in de strafzaak waarin de arts terechtstond voor moord.

Hoe zat het ook alweer? Bekijk de tijdlijn >

De rechter oordeelt dat de specialist ouderengeneeskunde aan alle zorgvuldigheidseisen heeft voldaan waaraan artsen moeten voldoen als zij euthanasie uitvoeren. De rechter oordeelt dat het niet noodzakelijk was dat deze arts mondeling bij de patiënt verifieerde of de wens tot levensbeëindiging, zoals was vastgelegd in haar wilsverklaring, nog steeds actueel was. De rechter stelt dat dit standpunt van de officier van justitie strenger is dan de wet en ziet geen aanleiding om de eisen die aan de zorgvuldigheid worden gesteld aan te scherpen.

Bovendien wijst de rechter erop dat de toestand van deze patiënt dit nou juist onmogelijk maakte, onder meer omdat zij zichzelf niet meer coherent kon uitdrukken. De rechtbank oordeelt dat haar euthanasieverzoek vrijwillig en weloverwogen was gedaan toen zij daar nog toe in staat was. Verder vindt de rechter dat de arts er veel aan heeft gedaan om de actualiteit van de wens tot levensbeëindiging te verifiëren, onder meer door er met de familie, medewerkers van het verpleeghuis en andere artsen over te spreken en door observaties en video’s te maken van de patiënt.

Ook over de premedicatie, de Dormicum die de arts toediende middels een kopje koffie, was de rechter mild, en maakt dit de uitvoering van de euthanasie niet onzorgvuldig. ‘Wij zien niet in waarom de specialist ouderengeneeskunde met de patiënt had moeten overleggen wanneer en hoe de euthanasie zou plaatsvinden’, aldus de rechter. Volgens de rechter had dat gezien de diepdemente toestand van de patiënt geen zin en zou het waarschijnlijk onrust hebben veroorzaakt bij de patiënt.

Binnen twee weken kan het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaan.

bekijk de tijdlijn

> de volledige uitspraak in de rechtszaak tegen de specialist ouderengeneeskunde

lees ook

Nieuws euthanasie levenseinde dementie moord
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) werkt sinds april 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone’ arts met een bijzonder verhaal en neemt graag een kijkje in de praktijk.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Theo Matthijssen, gepensioneneerd rechter, 11-10-2019 19:04

  "Een voorbeeldige euthanasie

  De zgn. koffie-euthanasie houdt de gemoederen onverminderd bezig. Op 11 september 2019 heeft Rechtbank Den Haag in de strafzaak uitspraak gedaan en geoordeeld dat de verpleeghuisarts aan alle wettelijke eisen voor een zorgvuldige euthanasieverlening heeft voldaan. Wie de uitspraak van de rechtbank aandachtig leest kan niet anders dan concluderen dat de aanpak van de arts van deze gecompliceerde euthanasie voorbeeldig is geweest.

  Ik teken hierbij aan dat de officier van justitie een pluim verdient voor zijn objectieve onderzoek waardoor de Rechtbank haar oordeel,anders dan eerder de Regionale Toetsingscommissie, op de juiste gegevens heeft kunnen baseren.

  Wat opvalt is dat de bezwaren van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie tegen de aanpak van de verpleeghuisarts niet door het Openbaar Ministerie worden overgenomen. Het Openbaar Ministerie vervolgt de arts in feite uitsluitend voor het overtreden van een norm die in deze zaak voor het eerst door het Regionaal Tuchtcollege Den Haag is geïntroduceerd: de categorischeverplichting van de arts om, vóór de uitvoering van de euthanasie, nog een poging te doen om met een diep demente patiënt te ‘praten’, ook als een zinvolle communicatie volgens deskundigen niet meer mogelijk is. Volgens derechtbank is dat een eis die de wet niet kent.

  Volgens sommige commentatoren zou de rechtbank een demente patiënt hiermee het recht ontzeggen om nog over zijn leven te beschikken. Dat zegt de rechtbank echter niet. Als een ten aanzien van zijn euthanasieverzoek inmiddels wilsonbekwame patiënt die, anders dan de patiënte in deze casus, nog wel een besef heeft van het begrip ‘dood’, duidelijk aangeeft niet dood te willen mag de arts geen euthanasie verlenen. Blijkens de wetsgeschiedenis is dan sprake van een ‘gegronde reden’ om het euthanasieverzoek niet in te willigen. Dat is al jaren ook de lijn van de toetsingscommissies euthanasie."

 • A.G. Sangster, bedrijfsarts, Nijeveen 12-09-2019 19:37

  "Beste collega van Rijn,

  Het draait hier juist om de zelfbeschikking van de patient.
  De keuze is al eerder gemaakt.
  Het gaat om het vertrouwen van de patient dat als je ooit in deze situatie belandt, dat je dan je wens bij volle verstand al hebt kenbaar gemaakt.
  Dat maakt het bestaan juist dragelijker.
  Wetende dat een arts je kan helpen zo nodig. Dat staat los van de zwaarte van de beslissing en uitvoer door de arts.
  "

 • Peter van Rijn, huisarts n.p., Rheden 12-09-2019 02:16

  "De uitspraak van de rechter in deze zaak is shockerend voor iedereen die ook maar enige achting heeft voor de waarde van een mensenleven. In de laatste alinea van dit verhaal staat precies samengevat waarom deze rechter absoluut fout is. Hoe kan een rechter `mild` zijn over het toedienen van premedicatie in de koffie? Dit betekent dat deze rechter het normaal vindt dat er tegen een mens die zich niet bewust is van diens situatie geweld wordt gebruikt om deze te doden. Want omdat deze niet begrijpt wat er met hem of haar gaat gebeuren zal deze nooit vrijwillig meewerken aan het onverwachte en beangstigende onbekende wat komen gaat. Dat kan per definitie alleen met geweld .En of dat geweld nu Dormicum heet, potige familieleden of het gebruik van een täser ,dat doet er helemaal niet toe. Geweld is geweld .Wat wél is toegestaan onder bepaalde omstandigheden ten bate van het leven, maar zeker nooit om te doden . Verder zegt de rechter :`ik zie niet in hoe je met zo`n patiënt moet overleggen .`Neen, natuurlijk niet ,dat is het omdraaien van de waarheid .Omdat je met zò`n patiënt niet kúnt overleggen mag je natuurlijk ook geen euthanasie toepassen ! Nederland heeft veelal ten onrechte de naam gekregen een land te zijn waar zomaar euthanasie wordt gepleegd. Maar na de uitspraak van vandaag heeft het buitenland volkomen gelijk gekregen ,waar het gaat om het ombrengen van demente bejaarden zonder dat deze het beseffen .Maar er is nog redding mogelijk OM , hoger beroep !"

 • Peter van Rijn, huisarts n.p., Rheden 12-09-2019 02:16

  "De uitspraak van de rechter in deze zaak is shockerend voor iedereen die ook maar enige achting heeft voor de waarde van een mensenleven. In de laatste alinea van dit verhaal staat precies samengevat waarom deze rechter absoluut fout is. Hoe kan een rechter `mild` zijn over het toedienen van premedicatie in de koffie? Dit betekent dat deze rechter het normaal vindt dat er tegen een mens die zich niet bewust is van diens situatie geweld wordt gebruikt om deze te doden. Want omdat deze niet begrijpt wat er met hem of haar gaat gebeuren zal deze nooit vrijwillig meewerken aan het onverwachte en beangstigende onbekende wat komen gaat. Dat kan per definitie alleen met geweld .En of dat geweld nu Dormicum heet, potige familieleden of het gebruik van een täser ,dat doet er helemaal niet toe. Geweld is geweld .Wat wél is toegestaan onder bepaalde omstandigheden ten bate van het leven, maar zeker nooit om te doden . Verder zegt de rechter :`ik zie niet in hoe je met zo`n patiënt moet overleggen .`Neen, natuurlijk niet ,dat is het omdraaien van de waarheid .Omdat je met zò`n patiënt niet kúnt overleggen mag je natuurlijk ook geen euthanasie toepassen ! Nederland heeft veelal ten onrechte de naam gekregen een land te zijn waar zomaar euthanasie wordt gepleegd. Maar na de uitspraak van vandaag heeft het buitenland volkomen gelijk gekregen ,waar het gaat om het ombrengen van demente bejaarden zonder dat deze het beseffen .Maar er is nog redding mogelijk OM , hoger beroep !"

 • Atta van Westreenen, Co-assistent, Tilburg 12-09-2019 00:33

  "Wat een geweldige opluchting moet dit zijn. OVAR: nog beter dan vrijspraak. Ik hoop dat het OM zich bezint, maar acht de kans reëel dat ze wil strijden tot de hoge raad, gewoon om een punt te maken.
  Voor nu in ieder geval een overwinning. Fantastisch. "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.