Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Argos: ‘Arbodienst van het Erasmus MC is leeggelopen’

6 reacties

Bij de arbodienst van het Erasmus MC zijn meerdere medewerkers vertrokken na onrust over een reorganisatieplan. Zo meldt VPRO-programma Argos op basis van interne documenten en gesprekken met tien (ex-)medewerkers van het ziekenhuis.

Een belangrijk doel van de reorganisatie was volgens Argos een verzuimreductie van 1 procent, waarmee volgens de raad van bestuur jaarlijks 6 miljoen euro bespaard zou worden op de uitkeringslast. In het plan stond verder onder meer dat het aantal bedrijfsartsen moest worden teruggebracht van ruim 5 fte naar 1,5 fte.

Niet akkoord

De ondernemingsraad is eind augustus niet akkoord gegaan met het plan, omdat het ‘onvoldoende is onderbouwd’, anderhalve bedrijfsarts voor 16 duizend ‘volstrekt onverantwoord’ is, en ‘inhoudelijke input van deskundigen niet is meegenomen’. Maar doordat al ruim voor de presentatie van het plan aan meerdere medewerkers is gemeld dat zij overtallig zouden worden verklaard, ging een deel van hen op zoek naar een nieuwe baan en vertrok – onder wie vier van de vijf vaste bedrijfsartsen. FNV-bestuurder Liane Hoogendoorn stelt in de Argos-uitzending dat hierdoor veel kennis en ervaring verloren is gegaan binnen de arbodienst van het Erasmus MC.

Externe bedrijfsartsen

Door het vertrek van meerdere medewerkers is het Erasmus MC momenteel deels afhankelijk van duurdere extern ingehuurde bedrijfsartsen en zzp’ers. De ruim 16 duizend medewerkers van het Erasmus MC kunnen nu bij bijvoorbeeld prikincidenten niet alle dagen terecht bij hun eigen ziekenhuis, maar moeten zich hiervoor wenden tot de bedrijfsartsen van het LUMC.

De raad van bestuur van het Erasmus MC wilde volgens Argos niet reageren.

Lees ook
Nieuws LUMC
 • Laura ter Steege

  Laura ter Steege is journalist bij Medisch Contact en schrijft voornamelijk over wetenschap.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Nog enige organisatorisch - inhoudelijk overdenkingen die me te binnen schoten. Als ik zo vrij mag zijn op te merken. Voor wat het waard is.
  - In de board rooms van veel grote organisaties is outsourcing/refshuffelen van onderdelen van de
  ... organisatie - in dit geval de arbodienst - een terugkerend en populair onderwerp van debat.
  - Wat zijn de eigenlijke ' opbrengsten' van zo'n afdeling/club. Kan dat niet anders, beter, slimmer,
  efficiënter, goedkoper ?
  - zo ook blijkbaar nu bij het Erasmus MC.
  - mijn ervaring is dat veel topbestuurders nauwelijks een doorwrochte kijk/idee op arbo en/of
  verzuim hebben. Ze hebben zich er te weinig in verdiept en weten niet van de hoed en de rand
  - Voor hen is een arbodienst/bedrijfsarts is niet veel meer dan een uitvoeringsclub/uitvoerder. Net
  als de schoonmaak. En dus outsource-baar.
  - dat komt ook doordat de arbodienst/bedrijfsartsen te weinig praten, communiceren, overleggen,
  afstemmen over de doelen en strategie met de hogere leger leiding.
  - Dat hangt mijns inziens weer nauw samen met de positionering van de dienst en de bedrijfsarts.
  Meestal niet onder de RvB/directie, maar onder hoofd pz/hr of soms nog veel lager. Men spreekt
  elkaars taal niet, men kent elkaars problemen niet.
  - veelal mondt dit uit in onhaalbare organisatie brede statements over verzuimreductie. Met
  onrealistische streefcijfers. Dit komt omdat men de kneepjes van een goede verzuimaanpak niet
  kent en blijft hangen in simpele one liners en sound bites.
  - wellicht is dat bij Erasmus MC ook het geval
  - dus wordt er uit pure armoe ingezet op verkleining van het eigen basisteam en meer externe
  inhuur – bv via provider bogen – veel voorkomende consultant optie
  - dit is het paard achter de wagen zetten. Van dit vergt juist meer afstemming en overleg. Want
  anders werkt het ‘team’niet. Kijk naar een voetbal club als Vitesse. Allemaal huurlingen.
  - dit fenomeen speelt zich arbo breed af. Goede clubs(achten) versterken zichzelf om negen te
  worden, door zelf beter te worden. Slechte clubs (de vijven) gaan voor huurlingen. Maar die route
  is zelden tot nooit succesvol
  - Erasmus MC moet zich afvragen op welk niveau zij wil spelen. Door al dit gerommel is ze nu al
  afgezakt naar de eerste divisie. Een UMC onwaardig, bovendien erg tricky gezien veelheid aan
  nasty arbeidsrisico’s die moeten worden getackeld. Met een doorsnee bedrijfsarts kom je daar
  dus niet verder mee.
  - En zo kom van je van de regen in de drup

 • H.C. van Gorsel

  Arts, Amsterdam

  Kan iemand mij de gedachtenkronkel uitleggen hoe een beoogde verzuimreductie bewerkstelligd wordt door een groot deel van degenen die verzuim begeleiden weg te bezuinigen?

  • commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid - oud bedrijfsarts, Rotterdam

   Dit is de denkwereld van krom is recht. Simpel is ingewikkeld. Dom is slim. Wat te denken van de wet van meer-door-minder ? Een management kluts op de wet op de verminderde meeropbrengst. In de wereld van lean en mean leven geen mensen, maar bestaan ...alleen human resources.

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Speelt zo iets ook in uw ziekenhuis/zorg organisatie ? Gedonder met arbo en verzuim ? Luister dan naar deze Argos uitzending ! Een meer dan voorbeeldige en illustratieve uitzending ! Een fraai leerstuk. Ook voor bedrijfsartsen. Aanrader !

  In een... dik twintig minuten ben je bijgepraat over de in en outs van een interne of externe arbodienst, met of zonder providerbogen. En over hoe lompe en kortzichtige zorg bestuurders door een porseleinkast heen lopen, zonder zelfs maar te snappen waar ze mee bezig zijn.

  Ik heb vele malen live in organisaties kunnen aanschouwen wat een spoor van destructie zo iets oplevert.

  Ter zijde: dit (b)lijkt herhaling van zetten van 20 jaar geleden toen Erasmus MC nog een beetje Dijkzigt heette en ik was erbij. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Andere mensen, andere tijden, maar met dezelfde uitkomst !

  Dit kan zomaar ook in uw eigen organisatie gebeuren. Meestal als er nieuwe directeur of nieuw hoofd HR op het toneel verschijnt en die opeens willen vernieuwen en 'schoon schip' wil maken.

  Klats boem. Over hoe je je eigen puinhoop organiseert. Door bijvoorbeeld te veel te luisteren naar mckinsey achtige consultants, die net als meeuwen krijsend komen aanvliegen, alles onder poepen en weer snel krijsend verder trekken.

  de link:
  https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2022/gebrekkige-zorg-voor-de-zorgmedewerker.html#

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Dit is no free game. Voor een uitgebreidere toelichting op deze uiterst heikele situatie verwijs ik naar het nieuwsbericht bij RTV Rijnmond, die dieper ingaat op de materie.

  https://www.rijnmond.nl/nieuws/1567285/nog-maar-een-vaste-bedrijfsarts-i...n-erasmus-mc-gewond-personeel-moet-voor-behandeling-van-prik-met-vieze-naald-naar-leiden

  Wellicht is dit aanleiding voor verscherpt toezicht door de Arbeidsinspectie ?

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Uiterst moeizame , maar wellicht ook erg linke en listige situatie, maar helaas steeds meer voorkomend. Dit oogt erg slecht.

  Na Schiphol dus al weer een grote organisatie met ernstige uitvoeringsproblemen in haar arbo en verzuim beleid. Zo lijkt h...et. Maar ik ben bang dat de rij probleemgevallen nog veel langer is. Zeker in de zorg, waar het verzuim sky high is. Zakken er steeds meer organisaties door hun arbo stutten ?

  Naar verluid zou de bedrijfsartsen capaciteit bij het Erasmus MC van 5 naar 1.5 worden teruggebracht. Bij 16.000 medewerkers. Dat is 120% onuitvoerbaar ! no go area

  Tijd voor de OR en/of anderen om de zaak aan te kaarten bij de Arbeidsinspectie lijkt me. Die is de toezichthouder. Even voor de goede orde. Dit is no free game. Hier kunnen uiterst gevaarlijke en lelijke situaties uit voortkomen. Zo niet dan kan de Arbeidsinspectie op eigen initiatief langs komen, nav dit bericht.

  Alle seinen staan op rood dus. Onbegrijpelijk. anno 2022

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.