Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Afbouwen van dwangzorg wordt verbeterd

1 reactie

Een nieuwe aanpassing van de Wet zorg en dwang (Wzd) moet ervoor zorgen dat zorgverleners beter hulp kunnen bieden bij het afbouwen van onvrijwillige zorg voor psychogeriatrische of verstandelijke gehandicapten.

In het Besluit onafhankelijke deskundige, dat onder de Wzd valt, wil minister Conny Helder (Langdurige Zorg) vastleggen aan welke eisen een zorgverlener moet voldoen die als adviseur wordt betrokken bij situaties waarin het afbouwen van onvrijwillige zorg voor deze patiënten niet binnen zes maanden lukt.

De Wzd schrijft nu voor dat na die zes maanden een onafhankelijke deskundige wordt gevraagd om met een frisse blik naar een oplossing te zoeken. Oorspronkelijk moest er een arts verstandelijk gehandicapten, een specialist ouderengeneeskunde, een psychiater, een gezondheidszorgpsycholoog, een verpleegkundige en/of een orthopedagoog bij worden gevraagd.

Beroepen

Inmiddels is dat lijstje specifieke beroepen in de Wzd losgelaten, en wordt in een nieuw besluit nu beschreven aan welke eisen zo’n onafhankelijk deskundige moet voldoen. De deskundige moet aantoonbare kennis van en ervaring met langdurige en intensieve zorg hebben, en dat geldt ook voor de verleende onvrijwillige zorg, en het voorkomen en afbouwen ervan. Het idee is dat deze aanpassing meer ruimte biedt om maatwerk te leveren in zulke situaties.

Verder is afgestapt van de eis dat de betrokken deskundige een externe is, waardoor ook mensen die in dienst zijn bij een instelling waar de patiënt verblijft, kunnen worden ingezet als adviseur. Wel wordt nu verlangd, om de onafhankelijkheid van zo’n adviseur vorm te geven, dat deze minstens een jaar niet betrokken is geweest bij de behandeling van of zorg aan de betrokken patiënt.

Lees ook
Nieuws Wet zorg en dwang
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • S. de Groot

  Huisarts, niet praktiserend, Eelderwolde

  En nu maar hopen dat het steeds groeiende aantal mensen dat onder dwang vast zit in psychiatrisch klinieken snel omlaag gaat. Dwangverpleging hoort in onze democratische rechtsstaat niet thuis en is in principe een schending van de Rechten van de Me...ns. De nieuwe dwangwetten zijn al weer ruim twee jaar oud en er is weinig actie ondernomen die van positieve invloed is geweest op patiënten.
  De vraag is of adviseurs uit dezelfde kliniek die de patient gedurende een jaar niet behandeld hebben wel volledig onafhankelijk zijn.
  Laten we hopen dat Nederland andere landen volgen die veel minder dwangbehandeling toepassen en veel meer hulp thuis bieden. Psychiaters hoeven dan niet meer in hun werkkamer in het ziekenhuis te verblijven, maar gaan op bezoek om te zien wat de patient er in zijn eigen omgeving van maakt. Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de chronisch in instellingen verblijvende psychiatrische patiënten een verkeerde diagnose heeft en verkeerde medicatie gebruikt. Wellicht een nevenverschijnsel van de beroemde diagnosebijbel: de DSM-5.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.