Inloggen
Laatste nieuws
ANP Sophie Broersen
2 minuten leestijd
Nieuws

Ziekenhuizen en vakbonden bereiken principeakkoord

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en werknemersorganisaties hebben een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt over nabetaling van mogelijk achterstallige onregelmatigheidstoeslag (ORT), generatiebeleid, salaris en pensioenaftopping.

Voor de werknemers onderhandelden LAD/FBZ, FNV, CNV en Nu’91. Het overleg tussen alle partijen was begin april vastgelopen, maar werd maandag weer opgepakt. Na intensief overleg is het principeakkoord bereikt. Een belangrijke horde was de uitbetaling van ORT over vakantie en ander verlof van 2012-2014, waarover de afgelopen periode rechtszaken werden gevoerd. Het personeel krijgt éénmalig 8,3 procent van de daadwerkelijk verdiende ORT in die periode uitgekeerd. De salarissen gaan in twee stappen bijna 4 procent omhoog en de vakantiebijslag stijgt iets. Voor oudere medewerkers komen er meer mogelijkheden om minder te gaan werken, onder bepaalde voorwaarden.

Wat artsen betreft, geldt de Cao Ziekenhuizen voor niet-medisch specialisten, zoals aios, basisartsen en SEH-artsen. Voor medisch specialisten is de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) van toepassing. In die AMS werd eind vorig jaar al  overeenstemming bereikt over de pensioenaftopping voor medewerkers die meer dan een ton verdienen. Rob Koster, onderhandelaar namens de LAD/FBZ: ‘In navolging daarvan is dat nu ook in de Cao ziekenhuizen afgesproken, in de vorm van een eenmalige structurele verhoging van de loonschalen vanaf eind 2016. Het voordeel daarvan is dat het dus salaris is, en dat het daarmee veilig is gesteld, en niet opnieuw ter discussie zal komen.’

Andere belangrijke uitkomsten voor de LAD/FBZ zijn afspraken over positionering van ‘aan medisch specialisten gelijkgestelde beroepsbeoefenaren’. Koster: ‘De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet als het gaat om de positie van medisch specialisten, bijvoorbeeld ten opzichte van het ziekenhuisbestuur en zorgverzekeraars.  Met deze extra bepaling in de cao hebben we vastgelegd dat instellingen zelf kunnen afspreken of de gelijkgestelden, zoals klinisch chemici of klinisch psychologen, deel uitmaken van een VMSD.’ Verder zijn afspraken gemaakt om een algemeen verbindend verklaring van de Cao Ziekenhuizen te vergemakkelijken, zodat bijvoorbeeld ook MSB’s onder de werkingssfeer gaan vallen, zegt Koster: ‘Tenzij ze zelf ervoor kiezen zich aan te sluiten bij de cao van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).’

Voor artsen in opleiding is er nog een meevaller: de werkgevers moeten voortaan de kosten vergoeden voor de inschrijving van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten.

Het principeakkoord

Lees ook:

Nieuws ziekenhuizen NVZ pensioenaftopping

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.