Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Joost Visser Heleen Croonen
14 januari 2015 5 minuten leestijd
Achter het nieuws

Werken zonder contract heeft ook voordelen

2 reacties

ACHTER HET NIEUWS

Pakweg tweehonderd protesterende huisartsen starten het nieuwe jaar zonder contract met de zorgverzekeraar. Psychologen, psychiaters, fysiotherapeuten, tandartsen en andere paramedici werken al jaren contractvrij. De enige nadelen: meer gedoe over geld met de patiënt en pestende zorgverzekeraars.

Van de ongeveer 2150 huisartsen aan wie VGZ een contract heeft voorgelegd, zijn er zo’n tweehonderd niet van plan om dat ook te tekenen. De protesterende huisartsen hebben verschillende bezwaren. Zo willen ze zelf kunnen besluiten tot een bepaald medicijn of laboratorium, vinden zij de vergoeding voor extra verrichtingen te laag, en biedt het contract onvoldoende garanties voor de privacy van patiënten. Een van de weigeraars is huisarts Patrick Albert in Reuver, initiatiefnemer van de niet-tekenactie in Noord-Limburg. Het steekt hem dat geld wordt weggehaald bij de zorg om huisartsen premies te geven als zij goedkoop doorverwijzen en voorschrijven: ‘Het contract is strijdig met mijn beroepseed, want ik mag geen financieel belang hebben bij mijn adviezen aan patiënten’.

Huisartsen hoeven geen overeenkomst met een zorgverzekeraar te tekenen, want inschrijftarieven en consulten kunnen ook zonder contract gedeclareerd worden, inclusief negen van de oude M&I-prestaties die daar nu ook onder vallen (maar niet de POH-ggz). Alleen voor segment 2 (ketenzorg, tweedelijnszorg) en segment 3 (rest van de M&I-prestaties, innovatie) is een contract nodig (zie ook het kader). Huisartsen die geen contract tekenen met de zorgverzekeraar lopen gemiddeld ruim 20 procent van hun omzet mis, schat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Omzetplafond
Contractvrij werken is voor huisartsen een nieuw fenomeen, maar in andere disciplines is het al langer aan de orde. Fysiotherapeuten Eveline Bosselaar en Corenne Boeve zijn een website gestart om zich met andere contractvrij werkende collega’s te verbinden: contractvrijfysiotherapie.nl. Al snel sloten 170 fysiotherapeuten zich aan. Ook psychologen en psychotherapeuten kiezen er steeds vaker voor om zonder contract te werken. Zij wisselen informatie uit op de website zorgvoorkwaliteit.nu, waar 400 grotendeels contractvrij werkende psychologen hun steunbetuiging vastlegden. Ook de website contractvrijepsycholoog.nl is een platform voor praktische tips.

Psycholoog-psychotherapeut Kees Kleywegt heeft een psychotherapiepraktijk aan de Amsterdamse Keizersgracht en is een van de initiatiefnemers van zorgvoorkwaliteit.nu. Pas sinds 1 januari 2015 werkt hij contractvrij, de maanden ervoor heeft hij gebruikt om zijn patiënten voor te lichten over de ‘juiste’ polis. ‘Mijn grootste bezwaar tegen de contracten van de zorgverzekeraar is het omzetplafond. Dit betekent dat een behandeling tussentijds gestopt moet worden als het plafond bereikt is, of dat ik nieuwe patiënten zou moeten weigeren. Voor een psycholoog is dit niet werkbaar.’

Fraude
Klinisch psycholoog-psychotherapeut Liedeke Vis heeft een praktijk aan de Utrechtse Weerdsingel en zij werkt al sinds 2008 contractvrij. ‘De voornaamste reden was dat in de contracten staat dat de zorgverzekeraar “bij een vermoeden van fraude” inzage in mijn dossier kan krijgen. Ik heb hierover contact gehad met een jurist, die aangaf dat ik daarmee elk recht tot beroepsgeheim opgaf’, aldus Vis. ‘Ik pleeg geen fraude, nooit, maar dit kan gewoon niet.’ Ook in het huisartsencontract van VGZ staat dat de verzekeraar inzage mag vragen. De Nederlandse Zorgautoriteit vult aan dat controle op fraude altijd mogelijk is, ook zonder contract, binnen de grenzen van de wet. Psychiater Kaspar Mengelberg kan de bezwaren van de huisartsen tegen deze zin echter goed invoelen. ‘Dit kan echt niet. Het beroepsgeheim wordt alleen verbroken via een getrapte toegang, die in een ministeriële verordening beschreven staat.’ Zelf heeft hij nooit een contract met een zorgverzekeraar gehad. De ggz mag zelf een rekening sturen naar de patiënt als er geen contract is met de zorgverzekeraar, in tegenstelling tot de huisartsen (zie het kader).

Pesten
Zowel psychiater Mengelberg als psychotherapeut Vis is tevreden over het werken zonder contract; ze voelen zich bevrijd van de eisen van de zorgverzekeraars. Ook is het prettig dat de patiënt door de rekeningen een heldere inzage krijgt in de kosten. Bovendien hoeft daar geen dbc-naam op te staan, dankzij eerdere juridische strijd van Mengelberg. Maar er is ook een keerzijde. De patiënt krijgt een rekening, en moet de kosten voorschieten. Dit kan omzeild worden, bijvoorbeeld met een ‘acte van sessie’, waarmee de zorgverlener toestemming krijgt van de patiënt om direct bij de zorgverzekeraar te declareren, of door de rekening pas te innen als de zorgverzekeraar al heeft uitgekeerd aan de patiënt. Tweede probleem is dat de patiënt niet alles terugkrijgt als hij de ‘verkeerde’ polis heeft. Er gaat tijd zitten in het bespreken van de financiën, en dat is zonde van de behandeltijd. Psychiater Mengelberg maakt wel eens mee dat patiënten vanwege het voorschieten naar een andere behandelaar gaan die wel gecontracteerd is door de zorgverzekeraar. Het derde probleem, door beide zorgverleners genoemd, is opmerkelijk – het probleem van ‘pesten’ door zorgverzekeraars. Psychotherapeut Vis: ‘Zorgverzekeraars raken regelmatig de nota kwijt. Soms moet hij vier keer verstuurd worden, soms zelfs twee keer aangetekend. Het kan dus maanden duren voor de rekening betaald wordt.’

Mengelberg ziet dat rekeningen vooral bij de vier grote zorgverzekeraars kwijtraken of blijven liggen en dat patiënten aanmaningen moeten sturen om het geld te krijgen. De tussentijdse rekeningen willen zorgverzekeraars ook vaak niet betalen, ze willen de eindrekening van de behandeling zien. Psychotherapeut Vis vult aan: ‘De rekeningen worden bij latere controle vaak afgewezen ‘om onzinnige redenen’, zoals een datum of code die niet klopt, terwijl dan blijkt dat de zorgverzekeraar het zelf verkeerd heeft ingevuld. De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat dit alleen voorkomt bij zorgverleners die werken zonder contract.’

Toch op de website
Terug naar Patrick Albert en zijn conflict met VGZ. Het steekt Albert dat hij op de website van VGZ nog altijd wordt aangeduid als een van de huisartsen met wie de verzekeraar een contract heeft gesloten: ‘De mensen denken dus dat de kosten volledig worden vergoed.’ VGZ erkent de omissie, maar – zegt een woordvoerder – voor basiszorg kan men inderdaad terecht bij huisartsen zonder contract. ‘Om technische redenen kunnen we dat onderscheid op de site niet maken. En de opmerking “zonder contract” zou alleen maar verwarring geven.’Contractvrij werken: huisartsen versus ggz

Huisartsen mogen de patiënt geen rekening sturen voor de niet-gecontracteerde zorg, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Zorgautoriteit bij navraag. Psychologen en psychiaters mogen dit wel, dat is dus een verschil.

Voor de zorg in segment 2 en 3 moet er een contract zijn met de zorgverzekeraar van de individuele patiënt. Dat is een verschil met segment 1. Vaak worden deze contracten gesloten op een hoger niveau. Niet-tekenende huisarts Patrick Albert uit dit artikel heeft bijvoorbeeld wel een contract met VGZ voor ketenzorg via zijn zorggroep.

Psychiaters en psychologen mogen wel een rekening sturen aan de patiënt, die het vervolgens declareert bij de zorgverzekeraar. Bij een naturapolis krijgt de patiënt (nu nog) 75-80 procent terug van het NZa-tarief. Bij een restitutiepolis is dit 100 procent.

Bronnen: contractvrijepsycholoog.nl/contracten en zorgvoorkwaliteit.nuHeleen Croonen, h.croonen@medischcontact.nl, @HeleenCroonen

Joost Visser, j.visser@medischcontact.nl, @JoostVisserMCMeer info

Meer lezen

Dossier Werk en inkomen

Huisartsen en hun contracten met de zorgverzekeraar:

© iStock
© iStock
werk Achter het nieuws LHV zorgverzekeraars werk en inkomen
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Tineke Ibssa, huisarts, Den Helder 30-01-2015 01:00

  "‘Pakweg tweehonderd protesterende huisartsen starten het nieuwe jaar zonder contract met de zorgverzekeraar’, schreef Medisch Contact (MC 03/2015: 66). Ik ben één van de huisartsen die het contract met VGZ (onze dominante zorgverzekeraar) niet heeft ondertekend. Aanvankelijk voelde het als een soort bevrijding en gaf het gemoedsrust. Naarmate de tijd verstrijkt komt toch de verontwaardiging weer boven. Het is toch te gek dat wij door de zorgverzekeraars zo worden behandeld? Met welk doel zijn ze indertijd opgericht? Om zorg te verzekeren, op grond van het solidariteitsprincipe. Niet om over kwaliteit van zorg te oordelen. Daarvoor hebben ze niet de expertise, en verder zijn ze daarin geen onafhankelijke partij.

  Onze beroepsgroepen hebben de verantwoordelijkheid om steeds kritisch naar zichzelf te blijven kijken en met elkaar zinnige zorg te leveren en daarbij ook te kijken naar de kosten. Hier zijn we op diverse niveaus al mee bezig. Hierin ervaar ik meer belemmering dan ondersteuning van de zorgverzekeraars.

  Willen we met z’n allen een goede gezondheidszorg behouden dan moeten we terug naar de basis. Een zorgstelsel waarbij de beroepsgroep goede zorg levert, de zorgverzekeraars verzekeren en de overheid kaders schept waardoor noodzakelijke zorg voor iedereen ongeacht economische status bereikbaar is.

  Wat bereik ik door het contract niet te tekenen? De zorgverzekeraar wil niet onderhandelen. De minister wil marktwerking in de zorg. Ik mag van de Mededingingswet geen vuist maken samen met mede-niet-ondertekenaars. Mijn omzet zal met 6 tot 10 procent dalen. De loonkosten stijgen door inzetten van meer personeel voor meer taken die we toebedeeld krijgen. Mijn praktijk zou moeten krimpen om voldoende tijd te hebben voor mijn patiënten. Hoe krijg ik dit rond?
  "

 • J.W. van Leeuwen, Bedrijfsarts, BUNNE Nederland 14-01-2015 01:00

  "Het was een lezenswaardig artikel, maar het venijn zat hem wat mij betreft in de staart, c.q. het toelichtend kader. Daarin wordt duidelijk gemaakt, dat het de huisarts verboden is om de patiënt een rekening te sturen voor geleverde zorg die niet is gecontracteerd. Dat lijkt op het volgende: ik koop een wasmachine, die vervolgens stuk gaat. Er is geen garantie meer. De verkoper wordt nu door de fabrikant gedwongen het defect geheel voor eigen rekening te verhelpen, hij mag mij geen factuur voor reparatie sturen, en hij mag een reparatie ook niet echt weigeren. Hoeveel wasmachines van dat merk zullen er in de toekomst nog worden verkocht door deze verkoper??? Daarbij verbleekt de discussie over de vrije artsenkeuze toch wel enigszins, en dat is mijnerzijds een eufemisme."

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.