Inloggen
Laatste nieuws
Lieke de Kwant
2 minuten leestijd
Nieuws

Weinig vertrouwen in NZa-regels zorginkoop

2 reacties

Brancheorganisaties van zorgaanbieders vinden de nieuwe regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de zorginkoop te vaag en beperkt. Verzoeken van een aantal organisaties om de regels concreter te maken, zijn door de NZa niet gehonoreerd.

Andere brancheorganisaties waren niet op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om op de conceptregeling te reageren. Dat blijkt uit documenten op de website van de NZa en correspondentie van advocaat Diederik Schrijvershof, die onder meer een brancheorganisatie van zorgaanbieders vertegenwoordigt.

Er bestonden al zogenoemde good contracting practices voor zorgverzekeraars, maar die waren vrijblijvend en hadden volgens zorgaanbieders weinig effect. Daarom heeft de NZa nu de formele Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw in het leven geroepen, die geldig is vanaf 1 januari 2016.

In de regeling staat onder meer dat zorgverzekeraars een ‘redelijke termijn’ moeten hanteren voor de zorgaanbieder om op een contractvoorstel te reageren. Ook dienen verzekeraars tussentijdse wijzigingen in het inkoopbeleid ‘tijdig’ en gemotiveerd bekend te maken. Zorgaanbieders verzochten de NZa tevergeefs om de termijnen concreet te maken en om duidelijke richtlijnen te formuleren over wanneer tussentijdse wijzigingen wel of niet geoorloofd zijn. Ze menen dat dit nodig is om de regeling handhaafbaar te maken.

Ook missen de zorgaanbieders regels over inzage in documenten waarop inkoopbeleid en kwaliteitseisen zijn gebaseerd. Schrijvershof: ‘Deze regeling is gericht op transparantie; daar passen dergelijke verplichtingen met voorsprong bij. Het komt nu voor dat aanbieders geen contract meer krijgen, terwijl zij desgevraagd geen inzage krijgen in onderzoek waarop de verzekeraar dit beleid baseert.’

De NZa zegt in een schriftelijke reactie dat ze de conceptregeling ter beoordeling heeft gestuurd  naar zorgpartijen die al eerder over dit onderwerp contact hadden met de NZa of hadden aangegeven dat ze hierover wilden meepraten. De open normen zijn gekozen omdat de NZa ruimte wil bieden aan de diversiteit aan zorgaanbieders; het kan per sector én aanbieder verschillen wat een ‘redelijke termijn’ of ‘voldoende beschikbaar zijn’ is. De onafhankelijke geschillencommissie die binnenkort in het leven wordt geroepen, kan deze begrippen per geval nader invullen, aldus de NZa.

Over inzage in relevante documenten schrijft de zorgautoriteit: ‘De Regeling gaat erover dat zorgverzekeraars hun inkoopbeleid bekendmaken en laten weten wanneer zorgaanbieders in aanmerking komen voor een contract. Het is wenselijk als ze ook aangeven wat de beweegredenen achter het inkoopbeleid en de kwaliteitseisen zijn, maar het is niet vereist.’

Lieke de Kwant
@LiekedeKwant

Lees ook:

© iStock
© iStock
Nieuws huisartsen zorgverzekeraars transparantie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.