Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
Joost Visser Steven Pleiter Mariska Koster
19 december 2013 2 minuten leestijd
Nieuws

Verzekeraars contracteren Levenseindekliniek

2 reacties

De Levenseindekliniek heeft contracten gesloten met drie van de vier grote zorgverzekeraars en enkele kleinere. Met Achmea wordt nog gesproken. 

Nu nog wordt de Stichting Levenseindekliniek (SLK) grotendeels gefinancierd uit maatschappelijke fondsen, legaten, giften van particulieren en een bijdrage van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Dat moet anders, zei directeur Steven Pleiter in oktober, toen de kliniek op termijn in financiële problemen dreigde te komen: ‘Wij leveren basiszorg, en die hoort door de zorgverzekeraars te worden vergoed.’

Pleiter lijkt zijn zin te krijgen. Want inmiddels heeft hij contracten kunnen sluiten – of doet dat binnenkort – met drie grote verzekeraars en met Multizorg, dat de inkoop regelt van onder meer ONVZ en Zorg en Zekerheid. Volgens deze contracten vergoeden Menzis (sinds vorig jaar) en VGZ (vanaf volgend jaar) beide een vast bedrag voor iedere verzekerde die zich bij de kliniek aanmeldt, ongeacht de werkelijk gemaakte kosten. Multizorg – en straks vermoedelijk ook CZ – vergoedt vanaf 2014 ‘per verrichting’. Daarvoor zijn drie tarieven afgesproken: voor verzekerden van wie het euthanasieverzoek na vooronderzoek wordt afgewezen, in een latere fase alsnog door een behandelteam wordt afgewezen, of uiteindelijk wordt gehonoreerd. Over de hoogte van de vergoedingen wil Pleiter niets kwijt: ‘Dat is iets tussen ons en de zorgverzekeraars.’ De gemiddelde kosten per aanmelding bedragen 2500 euro.

Met Achmea heeft de SLK nog geen contract gesloten. Dat wil niet zeggen dat de zorg niet wordt vergoed. ‘Huisartsen die aan de kliniek zijn verbonden, kunnen euthanasie gewoon met de AGB-code declareren, net als iedere andere huisarts’, zegt Mariska Koster, medisch adviseur bij Achmea. ‘Maar als de kliniek uit die vergoedingen het hele apparaat moet financieren, dan is er in zekere zin een financiële prikkel om euthanasie te verlenen. Dat verontrust mij. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat de Levenseindekliniek integer te werk gaat. Die twee dingen bestaan naast elkaar.’
Pleiter erkent dat een gedifferentieerd tarief als hij heeft afgesproken met Multizorg, in theorie een prikkel kan zijn om euthanasie te verlenen: ‘Maar dat is zeker niet de praktijk. Een besluit om al dan niet euthanasie te verlenen, wordt alleen op grond van inhoudelijke overwegingen genomen.’ Bovendien, voegt hij daaraan toe, is de kostenberekening van de kliniek volledig transparant: ‘Wij hebben zo’n 800 aanmeldingen per jaar, en in een kwart daarvan wordt euthanasie verleend. Dat is de basis voor onze begroting.’ Fouten stonden er wel in het haalbaarheidsonderzoek dat aan de oprichting van de kliniek voorafging. Pleiter: ‘Het geschatte aantal bezoekers klopte ongeveer, maar er werd van uitgegaan dat zij allemaal euthanasie zouden krijgen. En zij zouden een eigen bijdrage betalen. Dat klopt niet, want euthanasie behoort tot de basiszorg.’

Met de contracten met VGZ, Multizorg en straks CZ is het voortbestaan van de SLK in 2014 verzekerd, zegt Pleiter. De gesprekken met Achmea lopen nog.
Aan de SLK zijn dertig artsen verbonden, onder wie vier praktiserende huisartsen. Zij krijgen een gedifferentieerd tarief uitbetaald: als daadwerkelijk euthanasie wordt verleend dus méér dan wanneer het blijft bij een of meer consulten. Over de hoogte van de tarieven wil de SLK niets kwijt.

Joost Visser  @joostvissermc


Lees ook:
Beeld: Thinkstock
Beeld: Thinkstock
Nieuws euthanasie levenseindekliniek zorgverzekeraars cz Menzis
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

 • C. Gortzak, huisarts, AMSTERDAM 22-12-2013 00:00

  "2 punten in dit stuk storen mij bovenmatig:
  1) de zin 'Steven de Pleiter lijkt zijn zin te krijgen'. Denigrerend: alsof hij een klein kind is en niet de directeur van de Levenseindekliniek, die sinds zijn oprichting bewezen heeft alle bestaansrecht te hebben en waarbij uiterst zorgvuldig, ook naar het oordeel van de toetsingscommissies, gewerkt wordt.
  2) de uitspraak van Mariska de Koster, die meent dat het honorarium van de enkele praktiserende huisarts, die daar werkt voldoende moet zijn, om de kosten van deze kliniek te dekken. Dit gaat voorbij aan alle voorbereidende gesprekken en de daarmee gepaard gaande tijdsinvestering, die gemoeid zijn bij een aanmelding van een patiënt bij de levenseinde kliniek. Een praktiserend huisarts heeft in de regel niet zoveel tijd om voor de levenseindekliniek, vandaar het kleine aantal. "

 • C. Gortzak, huisarts, AMSTERDAM 22-12-2013 00:00

  "2 punten in dit stuk storen mij bovenmatig:
  1) de zin 'Steven de Pleiter lijkt zijn zin te krijgen'. Denigrerend: alsof hij een klein kind is en niet de directeur van de Levenseindekliniek, die sinds zijn oprichting bewezen heeft alle bestaansrecht te hebben en waarbij uiterst zorgvuldig, ook naar het oordeel van de toetsingscommissies, gewerkt wordt.
  2) de uitspraak van Mariska de Koster, die meent dat het honorarium van de enkele praktiserende huisarts, die daar werkt voldoende moet zijn, om de kosten van deze kliniek te dekken. Dit gaat voorbij aan alle voorbereidende gesprekken en de daarmee gepaard gaande tijdsinvestering, die gemoeid zijn bij een aanmelding van een patiënt bij de levenseinde kliniek. Een praktiserend huisarts heeft in de regel niet zoveel tijd om voor de levenseindekliniek, vandaar het kleine aantal. "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.