Inloggen
Laatste nieuws
Wetenschap

Verband mobieltje en kanker onbewezen, maar…

2 reacties

Er is geen verband bewezen tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied. Maar helemaal uit te sluiten is zo’n verband nou ook weer niet. Zo luidt de belangrijkste conclusie van een advies dat de Gezondheidsraad vandaag uitbrengt. De raad beveelt daarom aan de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden.

De zorgen zijn niet van vandaag of gisteren: in 2012 heeft het International Agency for Research on Cancer (IARC) radiofrequente elektromagnetische velden geclassificeerd als ‘mogelijk kankerverwekkend  bij mensen’. Die classificatie was gebaseerd op gegevens uit
epidemiologisch onderzoek, aangevuld met gegevens uit experimenten met proefdieren.

In 2013 verscheen een eerste advies van de Gezondheidsraad over de kwestie, dat was gebaseerd op epidemiologische gegevens; in 2014 verscheen een tweede rapport met een overzicht van  dierexperimentele data. Dit derde advies brengt de beide eerdere adviezen up to date met de bestaande literatuur en komt met eindconclusies.

De raad keek daarbij uitsluitend naar epidemiologisch onderzoek over het mogelijke verband tussen  tussen blootstelling aan radiofrequente velden van mobiele telefoons, en tumoren in de hersenen en andere weefsels in het hoofd en de nek (zoals hersenvliezen, gehoorzenuw en speekselklieren). Onderzoek naar andere bronnen van radiofrequente velden en naar andere vormen van kanker werden buiten beschouwing gelaten. De inventarisatie van het dierexperimentele onderzoek kende die beperking echter niet.

Het epidemiologische onderzoek leverde ‘zwakke aanwijzingen’ op voor een verband tussen langdurig en intensief gebruik van een mobiele telefoon en een toename van het aantal gliomen en brughoektumoren. Maar, zo constateert de raad, die bevindingen zijn biologisch ‘soms niet
plausibel’. In enkele onderzoeken zijn weliswaar verhoogde risico’s gevonden na kortdurend gebruik, maar dat spoort niet met de lange groeitijd van de betreffende tumoren. En soms werd bij de hoogste blootstellingniveaus geen toename van het aantal tumoren en bij lagere niveaus juist wel een toename gevonden. De raad vindt het daarom waarschijnlijker dat ‘een combinatie van verstoring, vertekening en toeval’ de epidemiologische bevindingen verklaart.

Toch vindt de raad het belangrijk dat de lopende onderzoeken door blijven gaan, want er zijn nog steeds heel weinig gegevens over langetermijneffecten bij mensen. De latentietijden voor de ontwikkeling van de relevante tumoren zijn hoogstwaarschijnlijk langer dan de periode waarin mensen tot op heden zijn gevolgd.

Henk Maassen 
@medischcontact.nl

© Shutterstock
© Shutterstock
Lees ook:
Wetenschap gezondheidsraad
 • Henk Maassen

  Henk Maassen (1958) is journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • J.P. Geelhoed

  SPV, Rotterdam

  In de eerste reactie gaat het er alleen over of we voldoende energie ingestraald krijgen om schade te berokkenen en over het beperkte vermogen van de straling, zoiets als een fietslampje. Als het bij de schadelijkheid of helende werking van externe f...actoren alleen om de energie en het vermogen zou gaan, dan zou geen enkel in de vorm van pillen of vloeistof toegediend medicijn werken en zouden we ons rustig door gifslangen en wespen kunnen laten bijten, zonder daarbij enige reactie te krijgen. Al in 1994 is in een officieel Amerikaans overheidsrapport (https://electroplague.files.wordpress.com/2014/09/rf-microwave-radiation-biological-effects-rome-labs.pdf ) te lezen dat volgens Russische wetenschappers de niet-thermische biologische effecten van radiofrequente straling een grote gevaar voor de gezondheid vormen dan de meer energetische thermische effecten. Net zoals bij medicijnen gaat het bij RF straling van draadloze communicatie niet om de energie maar om de specifieke informatie, de vaste frequenties in en de coherentie van de straling.

 • J. Helder

  aha, DE KNIPE Nederland

  Je vraagt je af waar angst toe leidt. De mobieltjes zijn inderdaad hoogfrequent radio apparatuur, maar met een zeer beperkt vermogen, iets als een ouderwets fietslampje. De radio-uitstraling gaat alle kanten uit, dus het vermogen in het lichaamsweefs...el zal minimaal zijn. Verder zijn wij omringd door allerlei hoogfrequente elektromagnetische zenders, denk maar aan de WIFI, aan de computers, aan de draadloze betaaltelevisie. Delen zijn afgeschermd, delen lekken energie. De veiligheid die we drie eeuwen geleden hadden is nu echt wel over; of we voldoende energie ingestraald krijgen om schade te berokkenen blijft de vraag.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.