Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
25 februari 2011 2 minuten leestijd
Federatienieuws

Verantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg in verpleeghuizen

Plaats een reactie

Begin februari organiseerde Verenso samen met de KNMG een invitational conference voor specialisten ouderengeneeskunde en bestuurders van zorgorganisaties met als thema ‘Verantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg in verpleeghuizen: verantwoordelijkheden van bestuur en specialisten ouderengeneeskunde’. Met ruim 90 deelnemers was het een druk bezochte bijeenkomst.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg benadrukte allereerst de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het bieden van een goede kwaliteit van zorg. De raad van bestuur van zorgorganisaties is eindverantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde zorg. Later dit jaar zal de inspectie een toezichtkader ‘governance’ publiceren om besturen van zorgorganisaties gerichter te kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid. De inspectie kan dan onder meer het bestuur toetsen op de vraag of het een aantal randvoorwaarden heeft vervuld, waaronder het voeren van regelmatig en structureel overleg met specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgprofessionals. Ook het hanteren van een professioneel statuut kan een van deze randvoorwaarden zijn.

Intensievere samenwerking
Voorzitter van Verenso Mieke Draijer lichtte de professionele verantwoordelijkheid toe van zowel het bestuur als de specialist ouderengeneeskunde binnen de organisatie. Vanwege deze gedeelde verantwoordelijkheid voor het bieden van een goede kwaliteit van zorg, kwamen de sprekers en deelnemers tot de conclusie dat intensievere samenwerking en structureel overleg tussen beiden essentieel zijn om de kwaliteit van zorg te waarborgen. De medische en verpleegkundige zorg vormt immers de ‘core business’ van verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook de aanwezige bestuurders deelden deze analyse. In het beleid en de visie van zorgorganisaties zal er daarom niet alleen aandacht moeten zijn voor wonen en welzijn, maar nadrukkelijk ook voor behandeling en kwaliteit van zorg.

Meer betrokkenheid
Zowel bestuurders van zorgorganisaties als specialisten ouderengeneeskunde hebben een belangrijke opdracht. Meer betrokkenheid van artsen bij het beleid van de organisatie is een voorwaarde om het gezamenlijke belang, een goede kwaliteit van zorg, meer centraal te stellen. Niet omdat artsen of bestuurders dat willen, maar omdat cliënten en de inspectie daar om vragen en zij bestuurders (en artsen) aanspreken op hun wettelijke verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijkheidsverdeling
Met de uitkomsten van de bijeenkomst gaat Verenso aan de slag. Verenso zal instrumenten voor specialisten ouderengeneeskunde en bestuurders ontwikkelen, die hen in staat stellen om heldere afspraken te maken over hun verantwoordelijkheidsverdeling.

Allereerst ontwikkelt Verenso in 2011 een model professioneel statuut tussen bestuur en vakgroep van specialisten ouderengeneeskunde. Hierin staan de taken en verantwoordelijkheden van de vakgroep en zorgorganisatie beschreven. Het modelstatuut zal in de loop van de tijd worden uitgebreid met diverse praktische reglementen en modellen, zoals een modelreglement voor vakgroepen van specialisten ouderengeneeskunde. Vakgroepen zullen dit als hulpmiddel kunnen gebruiken voor het beschrijven van de onderlinge taakverdeling en interne organisatie binnen de vakgroep.

Verenso zal dit model ook dit jaar al voor haar leden uitbrengen.

Federatienieuws KNMG verpleeghuizen
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.